КафедраВас вітає кафедра хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука !Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 9 асистентів та 1 старший лаборант.

                           Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

                            ·  для 4-го курсу : «Хірургія», «Урологія» та «Ендоскопія»;

                            ·  для 5-го курсу - «Хірургія, дитяча хірургія», (розділ «Хірургія»);

                            · для 6-го курсу: «Хірургія з дитячою хірургією та онкологією» (розділ                                                                            «Хірургія» та «Малоінвазивна хірургія»).

                           На кафедрі навчаються студенти: медичного факультету

                           за формою навчання: очна