Монографії, патенти


 

        Монографії та патенти.

      

Спосіб моделювання гострої затримки сечі

 

Патент на

 корисну модель № 90075. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014

 

Ковальчук О.Л.,

Гнатюк М.С.,

Нестерук С.О.,

Спосіб забору та фіксації тканини сечового міхура піддослідної тварини

 

Патент на корисну модель № 90177. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014

 

Гнатюк М.С.,

Нестерук С.О.,

Твердохліб В.В


Спосіб катетеризації нирки

 

Деклараційний патент на винахід 17.11 2003. Бюл. №11 UA 61738 А

 

В.В. Твердохліб


Спосіб постановки імунодіагностичної проби на сироватковий простатоспецифічний антиген

 

Патент на корисну модель № 70520. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.06.2012

 

В.Я.Хорош


Спосіб лікування одностайним уретроцистостомічним дренажем

 

Патент на корисну модель № 83807. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2013

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук


Одностайний уретроцистостомічним дренаж

 

Патент на корисну модель № 84222. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.10.2013

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук      

     Чонка І.І., Коптюх В.В., Гусак О.М., Футуйма Ю.М., Господарський А.Я., Перепелиця М.П., Павлишин А.В. Спосіб пластики // Патент № 33570. Бюл. № 12. Від 25.06.2008.

    Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Павлишин А.В. Спосіб ампутації фаланги пальця у хворих на синдром стопи діабетика // Патент на корисну модель № 109065. – Бюл. № 15. – 2016.