Коротка біографічна довідка
Кузів Олег Володимирович 1983 р.н. у 2006 році закінчив медичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа” з відзнакою. 
З 2006 по 2009 рік проходив інтернатуру на базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, одночасно навчався в магістратурі на кафедрі загальної хірургії ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, яку закінчив з відзнакою та захистив магістерську роботу на здобуття ступеня магістра медицини з фаху «Хірургія». 
З 2009 по 2011 року навчався в очній аспірантурі на кафедрі патологічної фізіології ТДМУ імені І. Я. Горбачовського. 
З 2011 по 2014 рік – переведений на посаду асистента на кафедру загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією та по сумісництву на кафедру ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією ФПО ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, продовжував навчання в аспірантурі без відриву від виробництва. 
З 2014 року 
 асистент кафедри загальної та малоінвазивної хірургії ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського.
У березні 2016 року пройшов офіційний захист дисертації та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.
З Вересня 2016 по даний час працює асистентом кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України".