Наукові праці проф. Беденюк А.Д


Назва

ХАРАКТЕР РОБОТИ

Вихідні  дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської  дисертації

 

1.    

Регионарный кровоток желудка и двенадцатиперстной кишки  у больных с рецидивами язв после ушивания их перфораций

друк

Новые методы диагностики, лечения и профилактики: тезисы областной научн. конф.  30 мая 1989 г.– Тернополь, 1989.– С. 118– 119.

2

-

 

2.   

Хирургическое лечение рецидивных язв после ушивания их перфораций

друк

Новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов пищеварения: тезисы областной науч. конф.  31 мая 1990 г.– Тернополь, 1990.– С. 8– 10.

3

-

 

3.   

Особенности кровотока в желудке а двенадцатиперстной кишки у больных с рецидивом язвы

друк

Клин. Хирургия.– 1990.– №8.– С. 59– 60.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, Л.Д. Соломко

 

4.   

Декомпресія і десимпатизація черевного стовбура в хірургічному лікуванні рецедивних зашитих проривних виразок

друк

Тези обл. наукової конф.: Нові методи діагностики, лікувапння і профілактики серцево-судинних захворювань. – (Тернопіль, 30 травня 1991 року) Тернопіль, 1991. – С. 62–64.

3

Я.І. Пузич

 

5.   

Регионарный кровоток желудка в хирургическом лечении рецидивных ушитых прободных желудочных язв

друк

Новости спортивной и  медицинской антропологии. – 1991.–№2(6) – С.40.

1

-

 

6.   

Роль збереження  оптимального кровотоку культі шлунка в профілактиці післярезекційних ішемічних ускладнень

друк

Тези Всеукраїнського симпозіуму хірургів. – Тернопіль, 1993. – С. 21–22.

2

В.В. Твердохліб, І.І.  Лукасевич

 

7.   

Резекція ішемічного сегменту шлунка в хірургічному лікування шлункових виразок

друк

Тези  Всеукраїнського симпозіуму хірургів 21–22 травня 1992 р.– Тернопіль, 1993. – С. 10–11.

2

В.В. Твердохліб 

 

8.  

Засвоєння поліаміну при парентеральному харчуванні у хворих похилого віку після резекції шлунка

друк

Інтенсивна терапія та аферентні методи детоксикації при гнійно-септичних захворюваннях : тези міжобласної конф. лікарів-анестезіологів та реаніматологів.– Тернопіль, 1993.– С.61.

1

І.І. Лукасевич, В.А. Бобко

 

9.   

Дослідження ефективності антиоксидантної і сорбційно- детоксикаційної терапії у хворих шлунково–кишковою кровотечею з гнійно-септичними ускладненнями

друк

Інтенсивна терапія та аферентні методи детоксикації при гнійно-септичних захворюваннях : тези міжобл. конф. лікарів– анестезіологів та реаніматологів– Тернопіль, 1993.– С. 49– 51.

3

М.Д. Бех, І.І. Басистюк

 

10.           

Морфологічні критерії оптимальних строків оперативних втручань у хворих з механічною жовтяницею після декомпресії жовчевих шляхів

друк

Тези доповідей  першого (XVII) з’їзду хірургів України. – Львів, 1994– – С. 90.

1

О.М. Кіт 

 

11.             

Отдаленные результаты хирургического лечения язвенной болезни желудка методом резекции ишемического сегмента

друк

Актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека: материалы Первой междунар. компьютерной конф. Тернополь, Вестник научных исследований, 1994. – Тернополь, 1994.– С. 43 – 48.

6

О.Н. Кит, И.С. Вардинец

 

12.           

Регионарный кровоток слизистой оболочки желудка

друк

Актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека: материалы Первой международной компьютерной конф. Тернополь, Вестник научных исследований, 1994. – Тернополь, 1994.– С. 69 – 78.

10

О.Н. Кит, И.С. Вардинец

 

13.           

Покази до повторних операцій у хворих з рецидивом виразки після зашивання перфоративного отвору

друк

Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. – Харьков – 1994. –Т.1. – С.68.

1

-

 

14.           

Ендогенна інтоксикація у хворих з перфоративною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки

друк

Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: тези наук. конф. присв. 140–річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, 1994. – С. 128– 129.

2

І.І. Лукасевич

 

15.            

Вільно-радикальне окислення ліпідів і рівень ендогенної токсемії у хворих з гострою виразковою шлунково- кишковою кровотечею

друк

Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. — 1994. — Т.1. — С. 71.

1

І.І. Лукасевич

 

16.           

Морфологічні критерії оптимальних строків оперативних втручань у хворих з механічною жовтяницею після декомпресії жовчевих шляхів

друк

Перший (XVII) з’їзд хірургів України: тези доповідей.– Львів, 1994.– С. 90– 91.

2

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Кіт О. М. та ін.

(всього 7 осіб)

 

17.            

Сорбентна (безцитратна) кров в інтенсивній інфузійно-трансфузійній терапії гострої виразкової шлунково–кишкової кровотечі

друк

Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: тези наук. конф. присв. 140–річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, 1994. – С. 166– 167.

2

І.І.Лукасевич, І.І. Басистюк, В.М. Кравець

 

18.           

До механізму гемостатичної дії переливань свіжозаготовленої оксигенованої крові та інгаляцій кисню у хворих з шлунково–кишковими кровотечами виразкової етіології

друк

Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: тези наук. конф. (Тернопіль, 7 червня 1995 рік) – Тернопіль, 1995. – С. 218–219.

2

Л.Я.Ковальчук, М.Д. Бех, І.І. Лукасевич, В.І. Максимлюк, В.В. Гнатів, О.О. Концевий, О.М.Гусак

 

19.           

Роль гастролімфографії в діагностиці пенетрації виразки шлунка

друк

Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: тези наук. конф. (Тернопіль, 7 червня 1995 рік) – Тернопіль, 1995. – С. 220–221.

2

О.М. Кіт

 

20.         

Хирургические аспекты эндоскопического определения регионального кровотока желудка и двенадцатиперстной кишки

друк

Материалы третьей междуародной компьютерной конференции по актуальным вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека. – 1995.

-

Полищук В.Н.

 

21.           

Ендоскопічні критерії в виборі тактики лікування кровоточивих виразок шлунка

друк

Актуальні питання морфології: збірник наук. робіт за матеріалами міжнародної конф. присвяченої пам’яті академіка, лауреата Державної премії України, професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р. – Тернопіль, 1996. – С. 66–67.

2

-

 

22.          

Регіонарний кровоток у хворих кровоточивими виразками шлунка

друк

Актуальні питання морфології: збірник наук. робіт за матеріалами міжнар. конф., присвяченої пам’яті академіка, лауреата Державної премії України, професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р. – Тернопіль, 1996. – С. 67–68.

2

-

 

23.          

Оксигемостатична тенрапія у хворих з шлунково-кишковою кровотечею

друк

Актуальні питання хірургії: матеріали доповідей наук.– практ. конф. – Тернопіль, 1997.– С. 200– 201.

2

М.Д. Бех,

В.І. Максимлюк

 

24.          

Визначення показників ендогенної інтоксикації в діагностиці гострого холангіту

друк

Клінічна хірургія: збірник наук. робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ– Донецьк, 1998.– С.159–160.

2

Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., В.І. Максимлюк, І.В. Гашинський

 

25.          

Невідкладна лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі й холангіті

друк

Клінічна хірургія: збірник наук. робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ– Донецьк, 1998.– С.288–289.

2

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., Хаварівська Л.М.

 

26.          

Роль олімпіади в активізації самостійної роботи студентів

друк

Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: матеріали доповідей наук.– практ. конф. 24– 27 вересня 1998 р.– Київ– Полтава, 1998.– С. 197– 198.

2

Ковальчук Л.Я., Бех М.Д. та ін.

(всього 7 осіб)

 

27.          

Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів

друк

Актуальні питання оптимізації навчально– виховного процесу у медичному ВУЗі: матеріали конф. 21 травня 1998 р.– Тернопіль, 1998.– Ч.2.– С.17– 20.

4

Ковальчук Л.Я., Бех М.Д. та ін.

(всього 8 осіб)

 

28.         

Особливості змін місцевого імунного гомеостазу при холециститах

друк

Галицький лікарський вісник: матеріали всеукр. наук. конф. хірургів 22-24 вересня 1999 р.– Івано– Франківськ, 1999.– Т. 6, №.3.– С. 21.

1

Л.Я. Ковальчук, М.С. Гнатюк,

І.К. Венгер,

Ю.В. Угляр.

 

29.          

Досвід підвищення ефективності позааудиторної роботи студентів

друк

Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах IIV рівнів акредитації МОЗ України: матеріали доповідей науково-методичної конференції 29 вересня – 1 жовтня 1999 року.– Тернопіль, 1999.– С. 39 – 40.

2

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, В. В. Мальований, В.В. Твердохліб, В.В. Гнатів, О.В. Береговий, В.І.Кубей, Й.Ю. Корчинський, І.С. Кулянда, О.М.Гусак, А.М. Панасюк, М.Є.Куликовський, А.І. Мисак

 

30.         

Роль гематологічних та імунологічних показників у прогнозуванні кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки

друк

Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – с. 54.

(фахове видання)

1

Л.Я.Ковальчук, А.Я. Господарський

 

31.           

Порушення кисневого метаболізму при виразковому пілоростенозі та деякі аспекти його корекції в доопераційному періоді

друк

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.– 2000.– №1 (додаток).– С. 418– 419.

2

М.Д. Бех, В.В.Гнатів, В.В. Демяненко

 

32.          

Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки

друк

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. – Т. 5, № 1. – С. 50–51.

2

Л. Я. Ковальчук, О. Л. Ковальчук, В.В. Гнатів,

І.І. Басистюк,

А.Я. Господарський

 

33.          

Структурно-функціональний стан шлунка і дванадцятипалої кишки у віддалені терміни після операції

друк

Вісник наукових досліджень.– 2001.– №3.– С.53–56.

(фахове видання)

4

Л.Я. Ковальчук, Р.К.Сухінський,

О. Б. Лисейко,

М. В. Заборний

 

34.          

Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник наук праць  ΧLVІ підсумкової (міжрегіональної) наук.-практ.конф., 7 червня 2002 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.– Вип. 7. – С.74– 75.

2

Л.Я.Ковальчук, Ю.М. Футуйма 

 

35.          

Особливості порушень сатурації артеріальної крові у хворих з шлунково-кишковою кровотечею

друк

Науковий вісник Ужгородського університету. – 2002. – Вип. 19. – С. 105 – 108.

4

В.В. Гнатів, І.І. Басистюк

 

36.          

Безперервна тривала гастроінтестинальна оксигенотерапія в абдомінальній хірургії

друк

Матеріали науково-практ. конф. хірургів Тернопілля. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 99–101.

2

Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В.

 

37.          

Структурно-функціональний стан шлунку і дванадцятипалої кишки у віддалені терміни після операцій

друк

Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – с. 12–15.

(фахове видання)

4

Л.Я. Ковальчук, Р.К. Сухінський

 

38.         

Безперервна тривала гастроінтестінальна оксигенотерапія в абдомінальній хірургії

друк

Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля, м. Бережани, 2002. – Укрмедкнига, 2002. – с. 99 – 101.

3

Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів

 

39.          

Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок

друк

Матеріали регіональної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 2002. – С.74.

1

Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М.

 

40.         

Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки

друк

Шпитальна хірургія – 2002. – №2. С. 12–15.

(фахове видання)

4

В.В. Гнатів, М.Д. Бех

 

41.           

Тканинний метаболізм та його забезпечення у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену прободінням

друк

Галицький лікарський вісник. – 2002. – № 3. – С. 151–152.

2

Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів

 

42.          

Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки

друк

Шпитальна хірургія –2002.– № 2. С.12–15.

(фахове видання)

4

Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В.,

Бех М.Д.

 

43.          

Системний кровобіг та киснево-транспортна функція крові у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею 

друк

Галицький лікарський вісник. – 2002. – № 4. – С. 36–38.

3

Л.Я.Ковальчук, В.В.Гнатів, І.І.Басистюк

 

44.          

Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксинетотерапії  для лікування пептичної виразки

друк

Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 26–29.

(фахове видання)

4

В.В. Гнатів, Н.А. Беденюк 

 

45.          

Безперервна шлункова оксигенотерапія в хірургічному лікуванні виразкової хвороби

друк

Клінічна. хірургія. – 2003. – № 12. – С. 9–10.

(фахове видання)

2

В.В. Гнатів, І.І. Басистюк

 

46.          

Безперервна тривала шлункова оксигенотерапія у хворих в післяопераційному періоді

друк

Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5. – Ч. 1 – тези доповідей YII з'їзду ВУЛТ. Тернопіль 16–17 травня 2003 р. с. 179–180.

2

В.В. Гнатів

 

47.          

Спосіб попередження рефлюксу дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу

друк

Шпитальна хірургія.– 2003.– №1.– С. 90– 92.

(фахове видання)

3

Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук,

І.К. Венгер,

О. М. Гусак,

І.В. Гашинський,

С.І. Дуць

 

48.         

Мінеральна щільність кісткової тканини після органозберігаючих та органощадних операцій на шлунку із приводу гастродуоденальних виразок

друк

Проблеми остеології.– 2003.– Т. 6, № 1–2.– С. 72–73.

2

Л.Я. Ковальчук, В.В. Мельничук, С.І. Дуць, Р.Ю. Рузібаєв

 

49.          

Функціональний стан мозкової гемодинаміки при атеросклеротичних оклюзійностенотичних ураженнях брахіоцефальних артерій в умовах синдрому Леріша

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів XLVI підсумкової  наук.- практ. конф. 13 червня 2003 р./ –  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2003.– №1.– С. 113.

1

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Шкробот Л.В.

 

50.          

Принципи передопераційної підготовки хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечами

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали XLVII підсумкової наук.-практ. конф., присвяченої 150– річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.– С.81–82.

2

Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів, Ю.М. Футуйма, О.І. Костів

 

51.            

Зміни стану кісткової тканини у пацієнтів старшої вікової групи в віддаленому періоді після операцій на шлунку

друк

Актуальні питання геріатричної хірургії: матеріали міжнар. Наук.-практ. конф. – 2004. – с.32.

1

Л.Я.Ковальчук, Ю.М. Футуйма

 

52.          

Туберкульоз органів травлення

друк

Тернопіль: Укрмедкнига, 2004 – 54с.

54

Пятночка І. Т., Корнага С.І.

 

53.          

Характеристика життєдіяльності пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка

друк

Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. Том 32. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, – 2004. – С. 18–20.

3

Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма

 

54.          

Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді

друк

Проблеми остеології. — 2005. — Т.8, №1-3. — С. 15-19.

5

Ковальчук Л.Я.,

Футуйма Ю.М.,

Рузібаєв Р.Ю.

 

55.           

Досвід лікування хворих з торакоабдомінальною травмою в умовах ТОККЛ

друк

Шпитальна хірургія.–2004.–№4.–167–168.

(фахове видання)

2

Ковальчук  Л.Я., Мальований В.В.,

Запорожець В.В.,

Григоренко А. М.,

Вівчар П. Й.,

Сас П. А.

 

56.          

Модифіковані органозберігаючі та органощадні оперативні втручання при ускладнених гастродуоденальних виразках

друк

Шпитальна хірургія.–2005.–№1.–С.20–24.

(фахове видання)

5

Ковальчук  Л.Я., Дзюбановський І.Я.,

В.І. Максимлюк,

Р. В. Свистун,

В.В. Шкробот

 

57.           

Оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка сонографічним методом після різних видів резекції з приводу шлункових виразок в ранньому післяопераційному періоді

друк

Шпитальна хірургія.–2005.–№2(додаток).–С.7–11.

(фахове видання)

5

Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма

 

58.          

Состояние костной ткани после хирургического лечения язвенной болезни

друк

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №9(2). – С.386.

1

Р.Ю. Рузібаєв, Ю.М. Футуйма

 

59.          

Порівняльна характеристика мінеральної щільності кісткової тканини в віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок

друк

Вісник Вінницького національного медичного університету. 2005. – № 9(2). – С. 341.

1

Ю.М. Футуйма, Р.Ю. Рузібаєв

 

60.         

Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

друк

Вісник наукових досліджень. – 2006. – №1. – С. 72–73.

(фахове видання)

2

Р.Ю. Рузібаєв, Ю.М. Футуйма

 

61.           

Зміни локального кровообігу шлунка залежно від локалізації виразки та методу оперативного лікування

друк

Вісник наукових досліджень.–2006.–№1.–С.62–64.

(фахове видання)

3

Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма

 

62.          

Стан мінерального обміну кісткової тканини після оперативного лікування виразки шлунка

друк

Український морфологічний альманах.–2006.–Т.4,  №1.–С.93–97.

5

Л.Я. Ковальчук , Ю.М.Футуйма

 

63.          

Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді

друк

Проблеми остеопорозу. – 2006. – № 2. – С. 68–71

4

Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю.

 

64.          

Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок

друк

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 2. – С. 5–10.

(фахове видання)

6

Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М.,

Борак В.Т.,

Гнатко В.В.,

Балабан Л.В.,

Дуць С.І.

 

65.          

Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах

друк

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 8184.

(фахове видання)

4

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, О.Л. Ковальчук, В.Б. Гощинський, С.Я. Костів, С.І. Дуць

 

66.          

Сучасні підручники – основна вимога підготовки кваліфікованого лікаря

друк

Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.– 2006.– С. 77–80.

4

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, О.Л. Ковальчук, В.В. Твердохліб, В.В. Мальований, А.І. Мисак, А.Р. Вайда

 

67.          

Використання пов'язок на основі суспензії для лікування гнійно-некротичних ран в амбулаторній флебології

друк

Клінічна хірургія. — 2007. — № 11/12. — С. 69.

(фахове видання)

1

Чонка І.І.,

 ІльченкоФ.М.,  С.Г. Гривенко, А.І. Чонка 

 

68.         

Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп'ютерної рН-метрії

друк

Шпитальна хірургія. – 2007.–№ 2. – С.8–11.

(фахове видання)

4

Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М.,

Гусак О.М.,

Гоосподарський А.Я.,

Дуць І.С,

Чонка І.І.,

Доброродній В.Б.

 

69.          

Моторно-евакуаторна функція шлунка після хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в ранньому післяопераційному періоді

друк

Шпитальна хірургія. – 2008. – № 2. – С. 23–28.

(фахове видання)

6

-

 

70.          

Особливості порушень кисневого гомеостазу при стенозувальних виразках шлунка і дванадцятипалої кишки, вибір періопераційної інтенсивної терапії

друк

Шпитальна хірургія – 2008.– № 4.– С.5–8.

(фахове видання)

4

Ковальчук Л.Я.,  Гнатів В.В., Олійник О.В.

 

71.            

Постгастрорезекційний остеопороз

друк

Клінічна хірургія.– 2008.– №4–5.– С.17–18.

(фахове видання)

2

Ковальчук Л.Я., Рузібаєв Р.Ю., Футуйма Ю.М.

 

72.          

Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро–дуоденальних виразок

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конференції 13 червня 2008 року.– Тернопіль, 2008.– С. 57–58.

2

Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю.

 

73.          

Андропауза

друк

Вісник наукових досліджень.– 2008.– №1.– С. 44–48.

(фахове видання)

5

Ковальчук Л.Я., Сміян  С.І. та ін.

(всього осіб)

 

74.          

Морфофункціональні особливості шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка

друк

Шпитальна хірургія.–2008.– №4.– С.106–112.

(фахове видання)

7

-

 

75.           

Особливості кислотопродукуючої функції шлунка при виразках дванадцятипалої кишки до та після хірургічного лікування

друк

Шпитальна хірургія.–2008.– № 3.– С.45–48.

(фахове видання)

4

-

 

76.          

Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової  наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. –  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2008.– С. 59– 60.

2

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І.,

Доброродній В.Б.,

Гусак О.М.,

Господарський А.Я.,

Смачило І.І.,

Доброродній А.В.

 

77.           

Вплив різних режимів штучної вентиляції легень на кисневий гомеостаз у хворих на ХОЗЛ в умовах внутрішньовенного наркозу

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової  наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. –  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2008.– С. 60– 64.

5

Ковальчук Л.Я., Олійник О.В., Гнатів В.В.

 

78.          

Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро-дуоденальних виразок

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової  наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. –  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2008.– С. 5758.

2

Ковальчук Л.Я.,

Футуйма Ю.М.,

Рузібаєв Р.Ю.

 

79.          

Випадок защемлення петлі тонкої кишки у внутрішній грижі брижі сигмоподібної кишки

друк

Шпитальна хірургія.– 2008.– №1.– С. 116– 118.

(фахове видання)

3

В.В. Запорожець,

 О.М. Гусак,

 Ю.М. Футуйма,

 І.Ю. Білозецький,

 М.Б. Прокопович,

М.В. Чорненький

 

80.         

Особливості функціонального стану шлунка при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки за даними ультрасонографії

друк

Шпитальна хірургія.– 2009.– №2.– с. 22– 26.

(фахове видання)

5

-

 

81.           

Застосування пов’язок на основі суспензії для місцевого лікування нагноєнь лапаротомної рани після хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової  наук.- практ. конф. 4 червня 2009 р.–  Тернопіль, «Укрмедкнига», 2009.– С. 66.

1

Ковальчук Л.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М.

 

82.         

Вплив дисплазії на функціональний стан шлунка в хірургічному лікуванні дуоденальних виразок, ускладнених субкомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової  наук.- практ. конф. 4 червня 2009 р.–  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2009.– С. 51.

1

Лойко І.І.

 

83.         

Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування

друк

Всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.-практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/  Хірургічна перспектива.– №1.– 2010.– с. 80– 86.

7

Л.Я.Ковальчук, Ю.М. Футуйма

 

84.         

Локальний кровобіг слизової оболонки при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки на фоні функціональних порушень гастродуоденальної зони до та після хірургічної корекції

друк

Шпитальна хірургія.– 2010, №1.– С.17– 26.

(фахове видання)

10

-

 

85.          

Функціональний стан органа та локальний кровобіг слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки при ускладненій виразковій хворобі шлунка до та після хірургічного лікування

друк

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 25–32.

(фахове видання)

8

-

 

86.         

Вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом, з урахуванням морфофункціональних особливостей стінки шлунка

друк

ХХІІ з’їзд хірургів України, 2–5 червня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Вінниця, 2010. – Т. 1. – С. 209–210.

2

Л. Я. Ковальчук, М. С. Гнатюк, Ю.М. Футуйма, В.В. Свідерський

 

87.          

Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової  наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р.,  Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.

2

І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма, Ю.М. Тиш, А.І. Балабан

 

88.         

Організація університетської лікарні в Тернопільській області

друк

Запорізький медичний журнал. — 2010. — Т.12. — С. 25 — 29.

5

Л.Я. Ковальчук

М.Я. Гірняк

Ю.М. Герасимець

 

89.         

Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі

друк

Шпитальна хірургія.– 2010.– №1.– С. 94– 96.

(фахове видання)

3

Ковальчук Л.Я.,  Мальований В.В.,

Білозецький І.Ю., Свідерський В.В.,

Герасимюк Н.І., Било Т.Л. .

 

90.         

Регионарный кровоток, моторно-эвакуаторная и кислотообразующая функции желудка и двенадцатиперстной кишки при осложненной язвенной болезни желудка

друк

Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.247- 249.

3

Ковальчук Л.А.,  Футуйма Ю.М., Чонка И.И.

 

91.           

Прогнозирование качества жизни у больных с высоким риском кровотечения язвенного генеза

друк

Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.84- 85.

2

Ковальчук Л.А., Гусак О.М., Господарский А.Я.

 

92.          

Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря

друк

«Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».― Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.― Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.―С.57- 58.

 

2

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К. та ін. (всього 16 осіб)

 

. НаукІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту

 докторської дисертації

 

1.      

Гемодинамічна флебогіпертензія у вені Леонардо в патогенезі гострого варикотромбофлебіту вен нижніх кінцівок

друк

Шпитальна хірургія.– 2011.– №1.– С. 5– 8.

(фахове видання)

4

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Чорненький М.В.,

Костів С.Я

 

2.    

Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування

друк

Шпитальна хірургія.– 2011.– №1.– С. 57– 60.

(фахове видання)

4

І. К. Венгер,

Т. В. Романюк

 

3.    

Intraoperative evaluation of bowel viability by pulse oximeter oxygen saturation in the patients with colon obstruction

друк

Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 133- 134.

2

Kovalchuk L. J., Gusak O. M., Hospodarskyy A. J., Futujma J. M.

 

4.    

Experience of using based on suspension bandages in the local treatment of perianal zone diseases

друк

Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 327- 328.

2

Kovalchuk L. J., Chonka I. I., Futujma Yu. M., Gusak O. M., Grytsenko Y. M., Hospodarskyy A. J.

 

5.     

Оптимізація інтенсивної терапії, анестезіологічного забезпечення та операційного лікування хворих на тяжку форму гострого панкреатиту

друк

Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії: матеріали наук.- практ. конф., 19-20 трав. 2011 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2011.- С. 9- 12.

4

Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., О.В. Олійник, А.Р. Вайда, А.Я. Господарський, С.Я. Костів

 

6.    

Топографія порушень гемодинаміки в системі глибоких та перфорантних вен при рецидиві варикозної хвороби вен нижніх кінцівок

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів LV підсумкової  наук.- практ. конф. 9 червня 2011 р.–  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2011.– С. 46- 47.

2

Венгер І.К., Чорненький М.В., Романюк Т.В.

 

7.     

Морфогенез системної запальної реакції при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів LV підсумкової  наук.- практ. конф. 9 червня 2011 р.–  Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2011.– С. 55- 56.

 

2

Ковальчук Л.Я., Боднар П.Я., Венгер І.К., Я.Я. Боднар

 

8.    

Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки

друк

Український журнал хірургії.- 2011.- № 5.- С. 55- 59.

(фахове видання)

5

Л.Я. Ковальчук, М.С. Гнатюк, Ю.М. Футуйма, І.І. Чонка,

І.І. Лойко

 

9.    

Окислювальні процеси при трофічній виразці на грунті рецидивної варикозної хвороби нижніх кінцівок

друк

Матеріали XI з’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), 28-30 вересня 2011. Харків, 2011. с. 233.

1

Венгер І.К., Романюк Т.В., Чорненький М.В.

 

10.           

Лікувальна тактика при венозному тромбозі клубово-стегно-підколінного сегмента у пацієнтів із перенесеною сафенектомією

друк

Сучасні медичні технології: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю „Сучасні технології в хірургії (діагностика, лікування, профілактика, реабілітація)” (м. Запоріжжя, 10-11 листопада 2011 р.).– 2011.– № 3-4 (11-12).– С. 66 – 68.

(фахове видання)

3

І.К. Венгер, С.Я. Костів, М.В. Чорненький, І.А. Ненашко

 

11. 

Хірургічна тактика при діастатичних розривах товстої кишки на фоні обтураційної кишкової непрохідності.

друк

Шпитальна хірургія.– 2011.– № 3. – С. 41 – 45.

(фахове видання)

5

Л. Я. Ковальчук, Т. Ю. Угляр

 

12.           

Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову шлунка і дванадцятипалої кишки

друк

Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 24 – 28.

(фахове видання)

5

Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, І. І. Лойко, Я.Я. Боднар, Ю.М. Футуйма

 

13.           

Оцінка стану кісткової тканини після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

друк

Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 34 – 36.

(фахове видання)

3

-

 

14.           

Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін

 

 

 

друк

Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 43 – 45.

(фахове видання)

3

О.Л. Ковальчук, О. В. Олійник, І. В. Чепіль, О.І. Костів, Н.І. Гриньків, Г.В. Чепіль

 

15.            

Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі у щурів

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С. 42 – 44.

(фахове видання)

3

Л.Я. Ковлаьчук, О.Л. Ковальчук, О.В. Олійник, А.В. Доброродній

 

16.           

Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С. 45 – 47.

(фахове видання)

3

Л.Я. Ковлаьчук, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма

 

17.            

Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок

друк

Вісник наукових досліджень.– 2011.– № 4.– С. 5 – 7.

(фахове видання)

3

Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, С.Я. Костів, І.К.Венгер, І.А. Ненашко, С.І. Дуць, Л.В. Балабан

 

18.           

Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті

друк

Вісник наукових досліджень.– 2011.– № 4.– С. 17 – 19.

(фахове видання)

3

-

 

19.           

Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування  виразкової хвороби шлунка

друк

Вісник наукових досліджень.– 2012.– № 1.– С. 53 – 55.

(фахове видання)

3

-

 

20.         

Особливості ремоделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді

друк

Медична інформатика та інженерія .– 2012.– № 1.– С. 52 – 56.

 

5

-

 

21.           

Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі

друк

Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. —  Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 223 — 251

29

Л. Я. Ковальчук

Ю. М. Футуйма

І. І. Чонка

 

22.          

Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні

друк

Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. —  Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267

16

І. І. Чонка

В. Б. Доброродній

І.І. Смачило

Ю. М. Футуйма

А. І. Балабан

 

23.          

Регіонарні особливості кисневого балансу та комплексна інтенсивна терапія із застосуванням укреотиду у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечею

друк

Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії: матеріали наук.- практ. конф., 10-11 трав. 2011 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2012.- С. 6- 15.

10

Л. Я. Ковальчук

В. В. Гнатів

О. М. Гусак

 

24.          

Імуноморфологічні особливості стану сли-

зової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при ви-

разковій хворобі дванадцятипалої кишки

друк

Шпитальна хірургія - № 1, 2012р С.11-15

6

-

 

25.          

До питання впровадження європейської системи трансферу кредитів у контексті Болонської системи.

друк

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя – 2012 - № 1 С 15-17

3

-

 

26.          

Доктрина введення навчального процесу у державних вищих навчальних закладах згідно з кредитно-модульною системою.

друк

Медична освіта – 2012 - №1 С 13-14

1

-

 

27.          

Новий

підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній

підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургіч-

них хворих абдомінального профілю із супутньою серце-

во-судинною недостатністю

друк

Шпитальна хірургія – 2012 - № 2 С15-19

5

Герасимюк Н. І.

 

28.         

Особливості відновлення локального кровобігу у віддале-

ному періоді після хірургічного лікування шлункових ви-

разокм

друк

Шпитальна хірургія – 2012 - № 1 С 59-62

4

Ковальчук Л. Я., Футуйма Ю. М., Смачило І. І.

 

29.          

До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння

Друк

Шпитальна хірургія.– 2012.– № 3. — С. 133-136.

 

3

Ковальчук Л. Я., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І.

 

30.         

Анальна інконтиненція після одномоментного оперативного

лікування гострого ішеоректального парапроктиту

друк

Здобутки клінічної та

експериментальної

медицини 

Збірник матеріалів підсумкової

 науково-практичної конференції

17 квітня 2012 рокур.- Тернопіль

ТДМУ  “УКРМЕДКНИГА” – 2012

2

Прокопович М. Б.

 

31.           

Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози

 

друк

Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії

Тези доповідей науково-практичної конференції  15-16 листопада 2012 м Київ

1

Дзюбановський І. Я., Максимлюк В. І., Доброродній В. Б., Смачило І .І. , Футуйма Ю. М.

 

 

32.          

Корекція ендогеної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок

 

друк

Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії

Тези доповідей науково-практичної конференції  15-16 листопада 2012 м Київ

1

Ковальчук Л.Я, Беденюк О. А, ФутуймаЮ .М., Смачило І. І., Костів О. І, Чепіль І. В.

 

 

33.          

Хирургическое лечение рецидива варикозной болезни в бассейне малой подкожной вены, осложненного острым варикотромбофлебитом.

друк

Сборник материалов І межденародной научно-практической конференции „Тенденции развития здравоохранения: методики, проблемы, достижения” 2012

 

3

Чорненький М.В.

 

34.          

Системна запальна відповідь у розвитку ендотеліальної дисфункції та післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени.

Друк

Шпитальна хірургія.– 2013.– № 2. — С. 5-9

4

Ковальчук Л.Я., Костів С.Я., Венгер І.К.,

 

35.          

Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфо-

ративних гастродуоденальних виразок

Друк

Шпитальна хірургія.– 2013.– № 3. — С. 60-63

3

Ковальчук Л.Я. Футуйма Ю.М., Бурак А.Є.

 

36.          

Профілактика недостатності швів анастомозів після резекції шлунка та дренуючих операцій

Друк

Актуальні проблеми клінічної хірургії. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей. 16-17 травня 2013

 

Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є.

 

37.          

Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом

Друк

Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2014.– Т.13, 2. — С. 34-35

2

Дзюбановський І.Я.

Бурак А.Є.

Романюк Т.В.

 

38.         

Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності

 

 

Харківська хірургічна школа- 2014.-№2.-С59-61.

(фахове видання)

 

Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Костів О.І., Бурак А.Є., Крисюк Ю.М.

 

39.          

Значення гастродуоденального кровообігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби

Друк

Шпитальна хірургія.– 2014.– № 4. — С. 9-14

5

Ковальчук Л.Я.,

Дзюбановський І.Я.

 Футуйма Ю.М.

 

40.         

Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка

Друк

Шпитальна хірургія.– 2015.– № 2. — С. 70-72

 

Балабан Л.В.,

Буряк А.Є.,

Гусак О.М.,

Нецюк О.Г.,

Чепіль І.В.,

Футуйма Ю.М.

 

 

41.           

Оцінка факторів ризику неспроможності швів

анастомозу та інтраопераційна тактика у хворих

на обтураційну товсто кишкову непрохідність

 

ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан.

(80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM).— С. 38-39

2

Беденюк А. Д., Гриценко Й. М., Гриценко С. Й., Футуйма Ю. М.

 

42.          

Стимуляція моторики шлунково—кишкового

тракту та корекція ентерального харчування

в ранньому післяопераційному періоді у хворих

на гостру злукову кишкову непрохідність

 

ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан.

(80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). — С.

621- 622

2

Беденюк А. Д., Бурак А. Є.,

Футуйма Ю. М.

 

43.          

Оптимізація лікування післяопераційнї рани

у хворих з гострим парапроктитом

 

ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан.

(80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). — С.

622- 623

2

Беденюк А. Д., Прокопович М. Б.

 

44.          

Досвід лікування хворих з гнійно—некротичними

ранами передньої черевної стінки після операцій

на гастродуоденальній зоні

 

ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан.

(80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). — С.

730- 731

2

Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Є.

 

45.          

Повторна артеріальна реконструкція клубово- стегнового сегменту за умов тромбозу алошунта

Друк

Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : матеріали Міжнародної науково — практичної конференції. 15 — 18 березня 2016 року, м. Братислава, Словаччина. — К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. —С. 19.

1

Беденюк А. Д., Боднар Я.Я.

 

46.          

Вдосконалені методики протистенотичних анастомозів кінець в кінець у шлунковій хірургії

Друк

Шпитальна хірургія. — 2016.– № 3. — С. 68-71.

 

4

Беденюк А.Д., Якубенко Е.В.

 

47.          

Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс

Друк

Шпитальна хірургія. — 2016.– № 3. — С. 114.

1

А. Д. Беденюк, В. В. Мальований,

 І. З. Гуменний, С. І. Дуць,

 А. Є. Бурак

 

48.         

Досвід застосування сучасних методів лікування сечокамʹяної хвороби

Друк

Шпитальна хірургія. — 2016.– № 5. — С. 66-67.

2

В.В. Твердохліб

А.І. Мисак

С.О. Нестерук

 

49.          

A clinical case of surgery treatment trichobezoar of stomach

друк

Polski przegląd chirurgiczny. — 2016. – 88, 4. — С. 215 — 217.

3

Футуйма Ю.М.,

Буряк А.Є.

 

50.          

Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis

друк

Archives of the Balkan Medical Union. — vol. 51, no. 4, pp. 488-491.

4

M.I. Sheremet, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk

 

51.            

Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 12 - 13

2

Беденюк А.Д., Мальований В.В.,

Гуменний І.З.,

Дуць С.І.,

Бурак А.Є.

 

52.          

Ендотеліальна дисфункція в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 13 - 14

2

Беденюк А.Д., Бурак А.Є.

 

53.          

Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 14 - 15

2

Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І.,

Нестерук С.О.

 

54.          

Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 15 - 16

2

Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І.,

Нестерук С.О.

 

55.           

Системна запальна реакція при атеросклеротичній оклюзії підколінно-гомілкового сегменту при хронічній критичній ішемії

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 16 - 17

2

Беденюк А.Д., Якимчук О.А., Боднар П.Я., Дзюбановський О.І.

 

56.          

Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 - 18

2

Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І.,

Смачило І.І.

 

57.           

Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран.

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 - 19

2

Беденюк А.Д., Чонка І.І.,

 Смачило І.І.,

 Футуйма Ю.М.

 

58.          

Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання

друк

Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 - 132

2

Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., І.І. Смачило, Доброродній В.Б.,

Балабан Л.В.

 

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

 

59.          

Спосіб моделювання пілородуоденального стенозу

Пат. 30156 А Україна, МКИ А 61В10/00 Заявл. 29.12.1999; Опубл. 15.11.2000. Бюл. №6–ІІ.

2

Гаргула В.Д., Гаргула М.В., Свистун Р.В., Богатюк О.В., Тугаров Ю.Р.

 

60.         

Спосіб попередження рефлюкса дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу

Пат. 35833 А Україна, МКИ А 61В17/00 Заявл. 11.12.1998; Опубл. 16.04.2001. Бюл. №3.

3

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К.,  Гашинський І.В.

 

61.           

Спосіб профілактики інфікування очеревини після хірургічних втручань на шлунково–кишковому тракті

Пат. 37589 А  Україна, МКИ А 61В18/18 Заявл. 12.01.2001; Опубл. 15.05.2001. Бюл. №6.

2

Бех М.Д., Дем’яненко В.В., 

Ковальчук О.Л., Панасюк В.С.

 

62.          

Спосіб безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії. Реєстр № 165/17/02.

Реєстр галузевих нововведень. – 2002. – Випуск реєстра № 16–17. – С.90–91.

2

Л.Я.Ковальчук, В.В.Гнатів, І.І.Басистюк

 

63.          

Спосіб корекції ендогенної інтоксикації при лікуванні кишкової непрохідності

Пат. 43985 А Україна, МКИ А 61В10/00 Заявл. 11.12.2001; Опубл. 15.01.2002. Бюл. №1

2

Шульгай А.Г., Твердохліб В.В., Шульгай О.М.

 

64.          

Спосіб внутрішньошлункової оксигенотерапії

Пат. 45638 А Україна, МКИ А 61В10/00. Заявл. 17.05.2001; Опубл.15.04.02. Бюл. № 4.

2

Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Басистюк І.І., Твердохліб В.В., Гусак О.М.,

Сиваківський М.А.

 

65.          

Спосіб моделювання інтенстіноплікації

Пат. 71223 Україна, МКИ 7 G 09В23/28 Заявл. 05.12.2003; Опубл. 15.11.2004. Бюл. №6.

3

Венгер І.К., Герасимюк Н.І.

 

66.          

Спосіб моделювання злуковоутворення в черевній порожнині

Пат. 7004 Україна, МКИ А 61В10/00 Заявл. 29.03.2004; Опубл. 15.06.2005. Бюл. №6.

2

Шульгай А.Г.

 

67.          

Пристрій для екстракорпорального ультрафіолетового опромінення трансфузійних рідин

Пат. 5464 Україна, МКИ А 61М5/00 Заявл. 16.06.2004; Опубл. 15.03.2005. Бюл. №3.

3

Дем’яненко А.В., Дем’яненко В.В.

 

68.         

Спосіб лікування хворих з гнійно–некротичними ранами і трофічними виразками

Пат. 26416 Україна, МПК А61L 15/00. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 200702203; заявл. 01.03.2007; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.

2

Чонка І.І., Дем’яненко В.В., Чонка А.І.

 

69.          

Дерматом з плоским коливальним ножем

Пат. 26886 Україна, UA A61В 17/322. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 200705901; заявл. 29.05.2007; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16/2007.

2

Коптюх В.В., Перепелиця М.В.,

Павлишин А.В., Чонка І.І.,

Балабан А.І.,

Фісталь Е.Я.

 

70.          

Дерматом з плоским коливальним ножем

Пат. 26887 Україна, UA A61В 17/322. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 200705901; заявл. 29.05.2007; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16/2007.

2

Коптюх В.В., Перепелиця М.В.,

Павлишин А.В., Чонка І.І.,

Балабан А.І.,

Фісталь Е.Я.

 

71.            

Дерматом з плоским коливальним ножем

Пат. 26888 Україна, UA A61В 17/322. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 200705901; заявл. 29.05.2007; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16/2007.

2

Коптюх В.В., Перепелиця М.В.,

Павлишин А.В., Чонка І.І.,

Балабан А.І.,

Фісталь Е.Я.

 

72.          

Спосіб визначення життєздатності кишки при тонкокишковій непрохідності

Пат. 53202 Україна, UA A61В 17/00. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 2010 04138; заявл. 09.04.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

2

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К.,

Гусак О.М.,

Господарський А.Я.,

Вайда А.Р.,

Коптюх В.В.

 

73.          

Спосіб визначення життєздатності кишки при динамічній тонкокишковій непрохідності

Пат. 53680 Україна, UA A61В 17/00. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 2010 05448; заявл. 05.05.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

2

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К.,

Гусак О.М.,

Господарський А.Я.,

Вайда А.Р.,

Коптюх В.В.

 

74.          

Спосіб визначення життєздатності кишки при динамічній товстокишковій непрохідності

Пат. 57805 Україна, UA A61В 5/1477. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 201010696; заявл. 06.09.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

2

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К.,

Господарський А.Я.,

Гусак О.М., Вайда А.Р.,

Коптюх В.В., Боднар П.Я.

 

75.           

Спосіб визначення життєздатності кишки при товстокишковій непрохідності

Пат. 57806 Україна, UA A61В 5/1477. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u 201010699; заявл. 06.09.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

2

Ковальчук Л.Я., Венгер І.К.,

Господарський А.Я.,

Гусак О.М., Вайда А.Р.,

Коптюх В.В., Боднар П.Я.

 

76.          

Спосіб формування анастомозу при странгуляційній товстокишковій непрохідності

Пат. 62388 Україна, UA A61В 17/00. заявник-Беденюк А.Д., патентовласники: Беденюк Анатолій Дмитрович (ua); Гусак Олег Михайлович (ua); Господарський Андрій Ярославович (ua); Коптюх Валерій Васильович (ua) – № u 201010699; заявл. 06.09.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

2

Гусак О.М.,

Господарський А.Я.

Коптюх В.В.

 

77.           

Спосіб нормоволемічної гемодилюції

-

Пат. 68544 Україна, UA А61В 5/00, заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського - №  u 2011 11789; заявл. 06.10.2011; опубл. 26.03.2012, Бюл. №6.

2

Ковальчук Л.Я. Беденюк А.Д.  Венгер І. К.

Герасимюк Н. І.

 

78.          

Пристрій для оцінки життєздатності кишечнику з товстокишковою непрохідністю

-

Пат. 68824 Україна, UA A61В 5/05. Винахідники-Ковальчук Леонід Якимович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Господарський Андрій Ярославович (ua), Гусак Олег Михайлович (ua), Коптюх Валерій Васильович (ua), патентовласники: Ковальчук Леонід Якимович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Господарський Андрій Ярославович (ua), Гусак Олег Михайлович (ua), Коптюх Валерій Васильович (ua) – № u 2011 11931; заявл. 11.10.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.

 

Ковальчук Л.Я.,

Господарський А.Я.,

Гусак О. М.,

Коптюх В.В.

 

79.          

Дренажний пристрій

-

Пат. 70430 Україна, UA A61М 27/00. Винахідники-Прокопович Микола Богданович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Лозинський Юрій Сильвестрович (ua), патентовласники: Прокопович Микола Богданович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Лозинський Юрій Сильвестрович (ua) – № u 2011 14003; заявл. 28.11.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.

 

Прокопович М.Б.

Лозинський Ю.С.

 

80.         

Спосіб скошеного анастомозування при странгуляційній товстокишковій непрохідності

-

Пат. 71105 Україна, UA A61В 17/00. Винахідники-Ковальчук Леонід Якимович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Гусак Олег Михайлович (ua), Господарський Андрій Ярославович (ua), Коптюх Валерій Васильович (ua),патентовласники: Ковальчук Леонід Якимович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Гусак Олег Михайлович (ua), Господарський Андрій Ярославович (ua), Коптюх Валерій Васильович (ua) – № u 2011 11630; заявл. 03.10.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13.

 

Ковальчук Л.Я. Гусак О. М.

 Господарський А.Я.

Коптюх В.В.

 

81.           

Спосіб накладання колоректального первинно-нефункціонального анастомозу

-

Пат. 72889 Україна, UA A61В 17/00. Винахідники-Гриценко Йосип Мирославович (ua), Беденюк Анатолій Дмитрович (ua), Гриценко Степан Йосипович (ua), Коптюх Валерій Васильович (ua),патентовласники: Коптюх Валерій Васильович (ua) – № u 2012 03835; заявл. 29.03.2012; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.

 

Гриценко Й.М.

Гриценко С.Й.

Коптюх В.В.

 

 

82.         

Спосіб лікування при паретичній кишковій непрохідності

-

Пат. U 2012 13433 Україна, UA А61К 47/02. Винахідники-Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Буряк А.Є.

Власник: Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України.

Заявл. 26.11.2012, опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12/2013

 

Ковальчук Л.Я., ГнатівВ.В., Бурак А.Є.

 

83.         

Спосіб лапароскопічної неповної апаратної плікації інфраренального сегмента нижньої порожнистої вени як метод попередження тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах в системі нижньої порожнистої вени

 

Пат. № 84668

u201305815 Україна, UA A61B 17/00. Винахідники- Венгер І.К., Костів С.Я., Господарський А.Я., Беденюк А.Д., Коптюх В.В.

Власники: Венгер І.К.,

 Костів С.Я., Господарський А.Я., Беденюк А.Д., Коптюх В.В.

Заявл. 07.05.2013, опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20

 

Венгер І.К.,

 Костів С.Я.,

Господарський А.Я.,

Коптюх В.В.,

 

84.         

Спосіб тромбектомії із клубово – стегнового сегмента

 

Пат. № 85130

u201306170 Україна, UA A61B 17/00. Винахідники- Венгер І.К., Костів С.Я., Господарський А.Я., Беденюк А.Д., Коптюх В.В.

Власники: Венгер І.К.,

 Костів С.Я., Господарський А.Я., Беденюк А.Д., Коптюх В.В.

Заявл. 18.05.2013, опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21/2013

 

Венгер І.К.,

 Костів С.Я.,

Господарський А.Я.,

Коптюх В.В.

 

85.          

Спосіб попередження тромбоемболії легеневої артерії

 

Пат. № 86299

u201307929 Україна, UA A61B 17/00. Винахідники- Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.В.,  Зарудна О.І., Беденюк А.Д., Коптюх В.В.

Власники: Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.В.,  Зарудна О.І., Беденюк А.Д., Коптюх В.В.

Заявл. 21.06.2013, опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24/2013

 

Костів С.Я.,

Венгер І.К.,

Ненашко І.В.,  Зарудна О.І.,

Коптюх В.В.

 

 

86.         

Спосіб виконання однорядного кишкового шва

 

Пат. № 107816

u201512127 Україна, UA A61B 17/12. Винахідники- Беденюк А.Д. , Дзюбановський І.Я., Бурак А.Є., Костів С.Я., Коптюх В.В. Власники: Беденюк А.Д. , Дзюбановський І.Я., Бурак А.Є., Костів С.Я., Коптюх В.В.

Заявл. 07.12.2015, опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12/2016

 

Дзюбановський І.Я.,

Бурак А.Є.,

Костів С.Я.,

 Коптюх В.В.

 

87.          

Спосіб декомпресії шлунка та ентерального харчування

 

Пат. № 107990

u201600200 Україна, UA A61B 17/12. Винахідники- Бурак А.Є., Беденюк А.Д., Коптюх В.В., Дуць С.І. Власники: Бурак А.Є., Беденюк А.Д. , Коптюх В.В., Дуць С.І.

Заявл. 11.01.2016, опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12/2016

 

Бурак А.Є.,

Коптюх В.В., Дуць С.І.

 

88.         

Зонд для декомпресії шлунка із катетером для ентерального харчування

 

Пат. № 108243

u201600199 Україна, UA A61J 15/00. Винахідники- Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Ємяшев О.В., Костів О.І., Коптюх В.В. Власники: Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Ємяшев О.В., Костів О.І., Коптюх В.В.

Заявл. 11.01.2016, опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016

 

Бурак А.Є., Ємяшев О.В., Костів О.І.,

Коптюх В.В.

 

89.         

Спосіб катетеризації підключичної вени

4

Пат. На корисну модель № 108439

 U 201601861 Україна, UA А61М 25/01. Винахідники-Венгер І.К., Костів С.Я., Беденюк А.Д., Вайда А.Р., Костів І.І., Боднар П.Я., Гусак М.О., Коптюх В.В., Дуве Д.М.

Власник: Коптюх В.В.

Заявл. 26.02.2016, опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016

 

Венгер І.К.,

 Костів С.Я., Вайда А.Р.,

Костів І.І.,

 Боднар П.Я., Гусак М.О.,

Коптюх В.В., Дуве Д.М.

 

 

90.         

Підключичний катетер для тривалих вливань

 

Пат. На корисну модель № 108440

 u201601863Україна, UA А61М 25/00. Винахідники-Венгер І.К., Костів С.Я., Беденюк А.Д., Вайда А.Р., Костів І.І., Боднар П.Я., Гусак М.О., Коптюх В.В., Дуве Д.М.

Власник: Коптюх В.В.

Заявл. 26.02.2016, опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016

 

Венгер І.К.,

 Костів С.Я.,

Вайда А.Р.,

 Костів І.І.,

Боднар П.Я.,

 Гусак М.О.,

Коптюх В.В., Дуве Д.М.

 

 

91.           

Провідник підключичного катетера

 

Пат. На корисну модель № 108442, u201601867 Україна, UA А61М 25/00. Винахідники- Венгер І.К., Костів С.Я., Беденюк А.Д., Вайда А.Р., Костів І.І., Боднар П.Я., Гусак М.О., Коптюх В.В., Дуве Д.М.

Власник: Коптюх В.В.

Заявл. 26.02.2016, опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016

 

Венгер І.К.,

 Костів С.Я.,

Вайда А.Р.,

 Костів І.І.,

Боднар П.Я.,

 Гусак М.О.,

Коптюх В.В., Дуве Д.М.

 

 

92.          

Спосіб зашивання лапаротомної рани передньої черевної стінки із врахуванням внутрішньочеревного тиску дозовано-розвантажувальними швами

 

Пат. На корисну модель № 112377, u201607064 Україна, UA А61B 17/00. Винахідники- Бурак А.Є., Беденюк А.Д., Бурковський В.А., Дуць С.І., Коптюх В.В. Власники: Бурак А.Є., Беденюк А.Д., Бурковський В.А., Дуць С.І., Коптюх В.В.,

Представник: Коптюх В.В.

Заявл. 29.06.2016, опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23

 

Бурак А.Є.,

 Беденюк А.Д., Бурковський В.А.,

Дуць С.І.,

Коптюх В.В.

 

93.          

Спосіб встановлення нефростоми при відкритих оперативних втручаннях на нирці

 

Пат. На корисну модель № 114718, u 2016 11068 Україна, UA А61B 17/00. Винахідники- Мисак А.І., Нестерук С.О., Корильчук Т.Б., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Коптюх В.В. Власник: Мисак А.І.

Заявл. 03.11.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5

 

Мисак А.І., Нестерук С.О., Корильчук Т.Б., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Коптюх В.В.

 

94.          

Пристрій для встановлення нефростоми при відкритих оперативних втручаннях на нирці

 

Пат. На корисну модель № 118850, u 2017 02877 Україна, UA А61B 17/00, А61B 50/20, А61М 39/06 . Винахідники- Мисак А.І., Яцунський Т.П., Корильчук Т.Б., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Коптюх В.В. Власник: Мисак А.І.

Заявл. 27.03.2017, опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16

 

Мисак А.І., Яцунський Т.П., Корильчук Т.Б., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Коптюх В.В.

 

95.          

Шкала оцінки факторів ризику неспроможності швів анастомозу

 

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровʹя. Випуск 4 з проблеми «Хірургія». Напрям впровадження «Хірургія». № 128 – 2017. — Укрмедпатентінформ МОЗ України. — Київ, 2017.

 

Беденюк А.Д., Гриценко С.Й.

 

96.          

Спосіб фіксації шкірного клаптя після ампутації фаланги пальця у хворих на синдром стопи діабетика

 

Пат. На корисну модель № 120749, u 2017  06285 Україна, UA А61B 17/00. Винахідники- Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В. Власник: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Заявл. 19.06.2017, опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

 

Футуйма Ю.М., Павлишин А.В.

 

ІV. Основні навчально – методичні роботи, монографії

 

97.          

Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій, Розділ „Хірургічна гастроентерологія і ендокринологія”

друк

Тернопіль– Рівне: «Вертекс», 1997.– 428 с.

428

111

за ред. Л.Я. Ковальчука, В.М.Поліщука,

В.І. Цимбалюка,

Н.В. Грицишина,

В. В. Шкробота,

А.Я. Господарського

 

98.         

Невідкладна хірургія. Розділ „Кісти підшлункової залози”

друк

Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 288 с.

288

8

за ред.: Л.Я. Ковальчук

М.М. Багіров, І.К. Венгер,

І.Я. Дзюбановський, та ін. (всього- 22 особи) 

 

99.          

Клінічна хірургія, Розділи „Синдром портальної гіпертензії”, „Кісти підшлункової залози”

друк

Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 – 2т.

504

22

За ред. Ковальчука Л.Я.

Ковальчук Л.Я., Саєнко В.Ф., Книшов Г. В. і співавт.

(всього осіб- 59)

 

100.    

Шпитальна хірургія, Розділи „Синдром портальної гіпертензії” та „Кісти підшлункової залози”

друк

Тернопіль: Укрмедкнига.– 1999.– 590 с.

Гриф ЦМК лист № 23-01-25/117.

Підручник

590

22

За ред.

Ковальчук Л.Я., Спіженко Ю.Г., Саєнко В.Ф. та ін.

(за ред. 5-ти осіб

всього осіб – 40)

 

101.      

Досвід впровадження телемедицини у Тернопільській державній медичній академії ім.І.Я. Горбачевського

друк

Медична освіта.– 2002.– №2.– С. 12– 14.

(фахове видання)

3

І.К. Венгер, О.Л.Ковальчук,

 

 

102.     

Викладання хірургії у Віденському медичному університеті

друк

Медична освіта.–2006.–№1.–С.5–7.

(фахове видання)

3

Ковальчук  Л.Я., Венгер І.К.,

Вайда А.Р.,

Господарський А.Я.

 

103.     

Проблеми впровадження Болонської конвенції в навчальному просторі України

друк

Медична освіта.– 2010.– №2.– С. 111– 116.

(фахове видання)

 

6

Л.Я. Ковальчук, О.В. Олійник,

В.В. Гнатів,

І.В. Чепіль,

О.І. Костів

 

104.     

Хірургія, розділи „Хвороби оперованого шлунка”, „Синдром портальної гіпертензії”, „Кісти підшлункової залози”

друк

Тернопіль : ТДМУ, 2010.― 1056 с.

Гриф № 1/11-7259 від 03.08.2010 р.

Підручник

1056

28

за ред. Л.Я. Ковальчука

 

105.     

Навчальна дисципліна “медичне право” як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в Україні

друк

Медична освіта.- 2011.- № 3.- С. 12- 14.

(фахове видання)

3

Л. Я. Ковальчук, М. В. Чорненький

 

106.     

Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою

друк

Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер та ін. (всього 16 осіб)

 

107.     

Типова навчальна програма із дисципліни „Медичне право України” для студентів вищих юридичних навчальних закладів

друк

Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 7 – 11.

(фахове видання)

5

Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, М.В. Чорненький, Т.В. Романюк

 

108.    

Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургії №1 ДВНЗ

“Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ

України”

друк

Медична освіта.– 2012.– № 1.– С. 6 – 7.

(фахове видання)

2

А. Д. Беденюк, І. К. Венгер, В. І. Максимлюк, О. та ін. (всього – 17 осіб)

 

109.     

Хірургічні ускладнення цукрового діабету

друк

Тернопіль : ТДМУ, 2012.― 136 с.

Монографія

 

Чонка І. І., Балабан А. І., Гнатів В. В., Футуйма Ю. М., Пасечко Н. В., Боднар П. Я.

 

 

110.      

Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія».

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. – кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 273 — 275.

 

 

Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І.

 

111.        

Assessment of proliferation and apoptosis markers in patients with autoimmune thyroiditis

друк

Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):179-188.

10

Sheremet М.І., Shidlovskyy V.O.,

 Sydorchuk L.P.

 

112.       

Caspase-3 and Caspase-8 in Patients with Nodular Goiter and Autoimmune Thyroiditis

друк

Галицький лікарський вісник, 2016, Т. 23, № 3, частина 3. – С. 107-109

3

М. І. Sheremet,

V.О. Shidlovskyy,

L. P. Sydorchuk,

R. I. Sydorchuk

 

 

 

113.       

Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis

друк

Archives of the Balkan medical union 2016/- vol. 51, no. 4, pp. 488-491 (Scopus)

4

Sheremet, М. І.; Sydorchuk, L. P.; Shidlovskyi, V. О.; Bedenyuk, A. D.

 

 

114.       

Наш досвід лікування сечокамʹяної хвороби малоінвазивними методами

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю «Мінімально- інвазивна хірургія органів малого тазу».  — Одеса, «ВМК», 18 — 19 травня 2017 р. — С. 98 — 99.

2

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В.

 

115.       

Submicroscopic changes in bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension

друк

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.– 2017.– № 2/1.– С. 158 – 160.

 

3

Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В.

 

116.       

New prognostistic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis

 

друк

Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3).— Р. 475-482.

 

Sheremet, М. І.; Sydorchuk, L. P.; Shidlovskyi, V. О.; Bedenyuk, A. D.; Pashkovska, N. V.; Leonova, M. O.;Chorna, O. O.; Stankova, N. I.; Rybak, O. V.

 

 

 

117.       

Fine needle biopsy in differential diagnosis of nodular goiter with autoimmune thyroiditis and differentiated thyroid cancers

друк

JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT, 2017.- VOL 7.- NO 4, р.701 - 706

6

M. I. Sheremet, L. P. Sydorchuk, V. O. Shidlovskyi, A. D. Bedenyuk, A. I. Popovych, O. V. Lazaruk

 

118.      

Effect of APO-1 / FAS, CTLA-4 and BCL-2 genes polymorphisms on te risk of goiter nodular forms with  autoimmune thyroiditis occurrence among the bukovinian population

друк

Archives of the Balkan Medical Union.  2017, vol. 52, no. 2, pp. 145-151. (Scopus)

 

8

M.I. Sheremet, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk, R.I. Sydorchuk, V.MBatig, G.S. Kurochkin, A.V. Levitsky, K.A. Chympoi

 

119.       

Сaspase-dependent mechanisms and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients whith nodular goiter whiwh autoimmune thyroiditis snd thyroid adenoma according to allelic status of BCL-2 (RS 17759659), CTLA-4 (RS231775), APO-1 / FAS (RS2234767) genes/

друк

Archives of the Balkan Medical Union.  2017, vol. 52, no. 3,  — pp. 254- 262. (Scopus)

 

9

M. I. Sheremet , L. P. Sydorhuk, V. O. Shidlоvskyi , A. D. Bedenyuk , O.V. Shidlоvskyi, V.V. Maksymyuk, V.V. Bezruk, Y.V. Gyrla, T.O. Bezruk, V.V. Tarabanchuk, V.M. Batig, O.V. Mytchenok, K.A. Chympoi, M.D. Gresko

 

120.     

Сaspase-dependent mechanisms of apoptosis induction and the activity of peroxidation and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma depending on the allelic status of Bcl-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775), APO-1 / Fas (rs2234767) genes.

друк

Archives of the Balkan Medical Union.  2017, vol. 52, Supplement 1,  — pp. 90- 91. (Scopus)

 

 

M. I. Sheremet , L. P. Sydorhuk, V. O. Shidlоvskyi , A. D. Bedenyuk , G. S. Kurochkin , A. V. Levitsky

 

121.       

Сaspase-dependent mechanisms and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients with nodular goiter with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma according to allelic status of bcl-2 (rs17759659), ctla-4 (rs231775), apo-1 / fas (rs2234767) genes

друк

Archives of the Balkan Medical Union.  2017, vol. 52, Supplement 1,  — pp. 255- 262. (Scopus)

 

 

M. I. Sheremet , L. P. Sydorhuk, V. O. Shidlоvskyi , A. D. Bedenyuk , O.V. Shidlоvskyi, V.V. Maksymyuk, V.V. Bezruk, Y.V. Gyrla, T.O. Bezruk, V.V. Tarabanchuk, V.M. Batig, O.V. Mytchenok, K.A. Chympoi, M.D. Gretsko

 

122.     

Наш досвід лікування стриктур уретри

друк

Матеріали підсумкової LX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — Тернопіль, Укрмедкнига, 14 червня 2017 р. — С. 141 — 142.

2

Твердохліб В.В.,

Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В.

 

123.     

Сучасні підходи до викладання розділу «Торакальна хірургія» на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука

друк

Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ У двох томах. — Тернопіль 18–19 травня 2017 року,  ТОМ 2. — С. 10.

1

А. Д. Беденюк, В. В. Мальований,

 Л. Є. Війтович

 

124.     

Наш досвід лікування стриктур уретри

друк

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : ма- теріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяче- ної 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 141 —142.

2

Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В.

 

125.      

Операція Гартмана – занадто висока ціна, яку платить держава та пацієнт

друк

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тенопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 137 —139.

3

Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Бойко Г.О

 

126.     

Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні ускладненої травми грудної клітки

друк

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 139 —140.

2

Беденюк А.Д., Мальований В.В.,

 Війтович Л.Є.

 

127.      

Associations of BCL-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775), APO-1/FAS (RS2234767) genes polymorphisms with activity of proliferation and apoptosis in thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma

 

друк

Journal of Education, Health and Sport. 2017; Vol 7 -№8.— Р. 498 — 509.

 

Sheremet, М. І.; 

Sydorchuk, L. P.; 

Shidlovskyi, V. О.; 

Bedenyuk, A. D.;

Sydorchuk, R. I.;

Gyrla Y.V.;

Bilookiy O.V. ;

Tkachuk N.P. ;

Kurochkin G.S. ;

Levitsky A.V.

 

 

 

128.     

Матрикул практичних навичок як складова частинапрактичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука

 

Медична освіта. — 2017.  — №1. — С. 5 — 7.

 

А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л.Є. Війтович

 

129.     

Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуковою непрохідністю тонкої кишки.

друк

Вісник наукових досліджень. — 2017. — №3 (88). — С. 64 — 68.

5

А.Д. Беденюк, А.Є. Бурак

 

130.     

Виконання первинно – радикальних оперативних втручань у хворих на коло ректальний рак ускладнений локальним перитонітом та кишковою непрохідністю

друк

Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2017.– Т. 16, № 3.– С. 12 – 16.

 

4

Беденюк А.Д., Гриценко Й.М., Гриценко С.Й., Горман М.В., Бойко Г.О.

 

131.       

Прогностичні маркери проліферації та апоптозу у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту

друк

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. —  С. 65 — 70.

 

6

Беденюк А.Д.,

Шеремет М.І., Сидорчук Л.П., Шідловський В.О.

 

132.     

Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно – калитковою грижею.

друк

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. —  С. 113 — 115.

 

3

Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Е., Нецюк О. Г., Балабан Л. В.

 

133.     

Поліморфізм генів APO-1/Fas, CTLA-4 та BCL-2 у пацієнтів, оперованих із приводу вузлової патології щитоподібної залози

 

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 2. —  С. 13 — 20.

 

8

М. І. Шеремет,

Л. П. Сидорчук , В. О. Шідловський ,

А. Д. Беденюк , Г. С. Курочкин , А. В. Левицький

 

134.     

Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації

друк

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017.– № 3.– С. 87 – 92.

 

6

Беденюк А.Д.,

Бурак А.Є.

 

135.      

Спосіб лікування при гострій злуковій кишковій непрохідності

друк

«І-й Буковинський хірургічний форум» : Зб. Мат. науково-практичної конференції з міжнар. участю (Чернівці, 28 — 29 вересня         2017 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – С. 81 — 82.

2

Беденюк А.Д.,

Бурак А.Є.

 

136.     

The evaluation of risk factors of anastomotic leakage in patients with colorectal cancer complicated by ileus

друк

International Journal of Surgery and Medicine . — 2017. — Vol. 3, Issue 4. — P. 205 — 210.

6

Anatoliy Bedeniuk, Yosyp Grytsenko, Stepan Grytsenko, Mykhaylo Horman, Hanna Boiko

 

137.      

ELECTROPHYSIOLOGICAL IDENTIFICATION OF

NERVES OF THE LARYNX AMONG THE TISSUES OF OPERATIVE WOUND IN GOITER

SURGERIES

друк

Archives of the Balkan Medical Union Copyright © 2017 Balkan Medical Union, vol. 52,

no. 4, pp. 408-413 December 2017

6

Oleksandr V. Shidlovskyi , Michael I. Sheremet , Viktor O. Shidlovskyi 1, Anatoly D. Bedenyuk1,

Vitaliy V. Maksymyuk, Nina P. Tkachuk, Volodymyr V. Bezruk, Tetyana O. Bezruk, Victor M.

Batig, Kristina A. Chympoi, Marina D. Gresko

 

138.     

INFLUENCE OF

THE CTLA-4 (RS231775) GENE POLYMORPHISM ON THE DEGREE OF THE THYROID GLAND

ENLARGEMENT IN PATIENTS OPERATED FOR NODULAR GOITER SECONDARY TO AUTOIMMUNE

THYROIDITIS

друк

Archives of the Balkan Medical Union Copyright © 2017 Balkan Medical Union, vol.

52, no. 4, pp. 384-390 December 2017

7

Michael I. Sheremet , Larysa P. Sydorchuk, Viktor O. Shidlovskyi , Anatoly D. Bedenyuk,

Oleksandr V. Shidlovskyi , Vitaliy V. Maksymyuk, Nina P. Tkachuk, Volodymyr V. Bezruk,

Tetyana O. Bezruk, Victor M. Batig, Kristina A. Chympoi, Marina D. Gresko

 

139.     

Влияние комплексного послеоперационного лечения на показатели цитокинового профиля у больных острой спаечной тонкокишечной непроходимостью в стадии декомпенсации

друк

Хирург. —  2017.– № 9 – 12 . — С. 19 – 23.

 

5

Беденюк А.Д., Буряк А.Є.

 

 140  Age regularities of morfologycal changes of urinary bladder in acute cystitis друк International journal of scientific research. — 2018. —Vol.7, Issue 3. —  PP. 569 — 570. 2  А. Bedenyuk, V. Tverdokhlib, A.Mysak, S. Nesteruk 

 

Завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією

та малоінвазивною хірургією

імені проф. Л.Я. Ковальчука                                             проф. Беденюк А.Д.

Comments