Наукові праці проф. Ковальчук О.Л.

 


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

1.                 

 

Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок (патофізіологічне обґрунтування та ендоскопічні критерії)

друк.

Тернопіль – Рівне: Вертекс, 1997.

144

Л.Я. Ковальчук, В.М. Поліщук, М.М. Велігоцький, О.В. Береговий

2.                 

Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів

друк.

Тернопіль – Рівне: Вертекс, 1997.

155

Л.Я. Ковальчук, В.М. Поліщук, М.Ю. Ничитайло

3.                 

Стан секреторної та моторно-евакуаторної функцій шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 1. – С. 42–44.

(фахове видання)

2

О.М. Кіт,

А.О. Боб,

І.С. Варди­нець

4. 

 

Моторно-евакуаторна функція шлунка у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування

друк.

Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 1–2. – С. 80–81.

(фахове видання)

2

А.О. Боб, О.М. Кіт, І.С. Вардинець

5. 

 

 

Стан загортальної системи крові у хворих на гострий холецистит і механічну жовтяницю

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 29–31.

(фахове видання)

2

О.М. Кіт, І.С. Вардинець, А.О. Боб, О.Б. Мороз,

Д.Д. Москаль

6. 

 

 

Інтраопераційна доплеросонографія в лапароскопічній холецистектомії

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 37–38.

(фахове видання)

2

В.М. Поліщук, Ф.О. Генеральчук, Ю.А. Бур, М. Коршак

7. 

Досвід лапароскопічної холецистектомії в клініках Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського

 

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 21–24.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, В.О. Шідловський, В.М. Поліщук, Ф.О. Генеральчук, Ш.Р. Бабанли, С.О. Данилків, І.С. Вардинець, О.М. Кіт, Ю.С. Семенюк

8. 

 

 

Морфометрична оцінка структурної перебудови жовчного міхура при хронічному холециститі

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 4. – С. 45–48.

(фахове видання)

3

М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, Р. М. Гнатюк, Л.М. Синоверський, І.С. Вардинець, Ю.В. Угляр, І.В. Юрас

9.                   

Вікові особливості структурної перебудови стінки жовчного міхура в експериментальних тварин

 

друк.

Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 91–94.

(фахове видання)

3

М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, І.С. Вардинець, Ю.В. Угляр, Л.В. Синоверський, І.В. Юрас

10.               

Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії

друк.

Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 124–129.

(фахове видання)

5

І.В. Жулкевич

11.               

Ефективність використання сірководневих джерел при реабілітації опікових реконвалесцентів

друк.

Шпитальна хірургія. – 1999. – № 4. – С. 96–99.

(фахове видання)

3

 Т.В. Бігуняк, В.І. Мартинюк

12.               

Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенодермотрансплантантів

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 60–61.

(фахове видання)

2

 Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк, А.В. Довбуш

13.               

Хірургічне лікування опіків ІІІА ступеня

друк.

Шпитальна хірургія. – 2000. – № 1. – С. 90–93.

(фахове видання)

3

 В.М. Таран, Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк

14.               

Клініко-морфологічне обґрунтування використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у хворих з опіками ІІІБ-ІV ступенів

друк.

Шпитальна хірургія. – 2000. – № 2. – С. 150–152.

(фахове видання)

2

Т.В. Бігуняк, І.С. Бурдик, Т.Р. Масляк

15.               

Органний кровообіг при передракових станах стравоходу та шлунка

друк.

Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

280

Л. Я. Ковальчук, В. Й. Кімакович

16.               

100 років від дня народження професора Ф. М. Гуляницького

 

друк.

Шпитальна хірургія. – 2000. – № 3. – С. 7–8.

(фахове видання)

2

О.М. Кіт, М.Д. Лютик, Г.Т. Пустовойт, С.М. Луканьова, А.О. Боб


17.               

Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки

друк.

Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірургії. – 2001. – № 1. – С. 50–51.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк В.В. Гнатів, І.І. Басистюк, А.Я. Господарський

18.               

Практичні аспекти лапароскопічної анатомії міхурової артерії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2001. – № 2. – С. 61–64.

(фахове видання)

3

 

19.               

Телемедицина і

теле­консуль­тації у

хірургії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2001. – № 2. – С. 176–178.

(фахове видання)

2

А.Я. Господарський

20.               

Запобігання гнійних ускладнень після лапаро­скопічних втручань на органах черевної порожнини

друк.

Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 98–100.

 

2

В.П. Польовий, С.П. Польова, А.Я. Господарський

21.               

Жовчнокам’яна хвороба та остеопороз у жінок у ранньому та пізньому менопаузальному періоді

друк.

Шпитальна хірургія. – 2002. – № 1. – С. 105–108.

(фахове видання)

3

 

22.               

Медсестринство в хірургії: посібник із практичних навичок

друк.

Тернопіль : Укрмедкнига, 2002.

480

 Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович

23.               

Реабілітація хворих після реконструктивних лапароскопічних операцій на маткових трубах

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 231–232.

(фахове видання)

2

А.В. Бойчук, Д.Б. Кривокульський, М.А. Беднягін

24.               

Комбінована лапароскопічно-промежинна корекція ентероцеле у жінок похилого віку

друк.

Практ. медицина. – 2002. – № 2. – С. 89–91.

2

Д.Б. Кривокульський

25.               

Обгрунтування вибору інтраопераційних методів обстеження гепатобіліарної зони

друк.

Практ. медицина. – 2002. – № 2. – С. 80–83.

3

 

26.               

Сучасні підходи до хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби

друк.

Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 10–13.

(фахове видання)

3

 

27.                 

Хірургічне лікування ускладнених форм холециститу

друк.

Одеський медичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 45–47.

2

 

28.                 

Щільність кісткової тканини у хворих на жовчнокам’яну хворобу

друк.

Проблеми остеології. – 2003. – № 1–2. – С. 74–75.

2

 В.В. Мельничук

29.                 

Спосіб попередження рефлюксу дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу

друк.

Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 90–92.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, О.М. Гусак, І.В. Гашинський, С.І. Дуць

30.                 

Помилки і ускладнення при виконанні лапароскопічної холецистектомії та їх попередження

друк.

Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 27–32.

(фахове видання)

5

 

31.                 

Оцінка якості життя хворих, що перенесли лапароскопічну холецистектомію

друк.

Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 72–75.

(фахове видання)

3

А.Я. Господарський, С.І. Дуць, В.В. Мельничук, Л.В. Шкробот

32.                 

Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов

друк.

Штуч. інтелект. – 2003.– № 3. – С. 150–160.

10

В. П. Марценюк, Н. О. Кравець

33.               

Вибір методу та техніка використання дренування холедоха під час лапароскопічних оперативних втручань на зовнішніх жовчовивідних шляхах

друк.

Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 42–45.

(фахове видання)

3

 

34.               

Реабілітація хворих після лапароскопічних операцій при геніальному ендометріозі

друк.

Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 114–116.

(фахове видання)

2

А.В. Бойчук, Д.Б. Кривокульський, Л.В. Шкробот, О.В. Маркова

35.               

Досвід оперативного лікування хворих з жовчнокам’яною хворобою та грижами передньої черевної стінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2004. – № 3. – С. 89–90.

(фахове видання)

2

 Ф.О. Генеральчук, В.Й. Штримайтіс, О.Є. Заяць

36.               

Багатофакторне забезпечення загоєння ран і гнійно-некротичних процесів за допомогою апарату “Амфора”

друк.

Клінічна хірургія. – 2004. – № 11–12. – С. 42–43.

(фахове видання)

2

В.В. Дем’яненко, Н.В. Гуда

37.               

Порівняльний аналіз одно етапних і двоетапних методів лікування холедохолітіазу в хворих із хронічним гепатитом

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2 (дод.). – С. 25–27.

(фахове видання)

2

В.В. Грубник, С.В. Калинчук

38.               

Нові підходи до лікування непліддя при геніальному ендометріозі

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2 (дод.). – С. 159–161.

(фахове видання)

3

А.В. Бойчук, Л.О. Краснянська

39.               

Порівняльна оцінка ефективності ендоскопічних і лапароскопічних втручань в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену холедохолітіазом

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 3. – С. 10–17.

(фахове видання)

7

В.В. Грубник, О.В. Грубник, С.В. Калинчук

40.               

Особливості дренування жовчних проток при лапароскопічних втручаннях у хворих з жовчнокам’яною хворобою і холедохолітіазом на тлі хронічних гепатитів

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 4. – С. 12–14.

(фахове видання)

2

О.С.Дюжев

41.               

Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков

друк.

 Здоров’я, 2005.

424

М.Е. Ничитайло, В.В. Грубник

42.               

Ультраструктурні зміни гепатоцитів у хворих на жовчнокам’яну хворобу на фоні гепатиту

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 65–67.

(фахове видання)

3

 

43.               

Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct

друк.

Journal of Minimal Access Surgery. – 2006. – Vol. 2, № 1. – P. 16–22.

(фахове видання)

6

Sarabjit Singh Rai, V. V. Grubnik, O. V. Grubnik

44.               

Відеоендоскопічні втручання у хворих на жовчнокам’яну хворобу на фоні хронічного гепатиту і міліарного панкреатиту

друк.

Практ. медицина. – 2006. – № 2. – С. 100–105.

5

В.В. Грубник, О.С. Дюжев

45.               

Реактивний неспецифічний гепатит і його місце в класифікації хронічних гепатитів

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 2. – С. 9–16.

(фахове видання)

9

М.А.Андрейчин,

46.               

Реактивний неспецифічний гепатит і його місце в класифікації хронічних гепатитів та лапароскопічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби

друк.

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 5–9.

(фахове видання)

4

 

47.               

Особливості техніки лапароскопічних втручань у хворих з калькульзним холециститом на тлі цирозу печінки і хронічного гепатиту

друк.

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 21–26.

(фахове видання)

5

В.В. Грубник, О.С. Дюжев

48.               

Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах

друк.

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 81–83.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, В.Д. Гощинський, А.Д. Беденюк, С.Я. Костів, С.І. Дуць

49.               

Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одно- или двухэтапные операции?

друк.

Хірургія України. – 2007. – № 1. – С. 31–35.

(фахове видання)

4

В.В. Грубник, С.В. Калинчук, А.И. Ткаченко

50.               

Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулеозным холециститом на фоне цирроза печени

друк.

Клінічна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 16–19.

(фахове видання)

3

В.В. Грубник, А.С. Дюжев

51.               

Диференційна діагностика холестатичної форми вірусних гепатитів і жовчнокам’яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 1. –С. 95–98.

(фахове видання)

3

 

52.               

Емболізація селезінкової артерії в комплексному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутнім цирозом печінки та гепатосплено­мегалічним синдромом

друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2007. – Вип. 31. – С. 114–116.

2

О.М. Загороднюк, В.В. Грубнік, А.В. Малиновський, О.С. Дюжев

53.               

Ендоваскулярні операції в комплексному лікуван­ні хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутнім цирозом печінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 10–12.

(фахове видання)

2

В.В. Грубник, О.М. Загороднюк, А.В. Малиновський

54.               

Эндоваскулярные операции в комплексном лечении пациентов с желчнокаменной болезнью и сопутствующим циррозом печени

друк.

Клініч. хірургія. – 2007. – № 5–6. – С. 17.

(фахове видання)

1

 О.Н. Загороднюк, В.В. Грубник, А.С. Дюжев

55.               

Підготовка хворих із супутньою гіпертензією до лапароскопічної холецистектомії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2008. – № 3. – С. 75–77.

(фахове видання)

2

 І.В.Крива, Ю.І.Сушко

56.               

Проблеми на шляху інтеграції українського медсестринства в міжна­родний освітній простір

друк.

Медсестринство. – 2008. – № 3. – С. 5–7.

2

Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, В.В. Гнатів, В.В. Твердохліб, О.В. Олійник

57.               

Аналіз ефективності ендоваскулярних втручань у лікуванні хірургічних ускладнень цирозу печінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 2. – С. 9–13.

(фахове видання)

3

В.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник

58.               

Лапароскопические вмешательства на желчных протоках у больных с механической желтухой неопухолевого генеза

друк.

Харківська хірургічна школа – 2009. – № 2 (1). – С. 93–95.

2

В.В. Грубник, А.И. Ткаченко

59.               

Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 2. – С. 22–31.

9

В.П. Марценюк, А.А. Лепявко

60.               

Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічних холецистектоміях

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 38–40.

(фахове видання)

2

В.В. Гнатів, О.В. Олійник, О.І. Костів, І.В. Чепіль

61.               

Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 4. – С. 5–7.

(фахове видання)

2

В.Ю. Грубник, В.В. Грубник

62.               

Віддалені результати комплексного ліку­­вання хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею

друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2009. – Вип. 37. – С. 141–144.

3

В.В. Грубник, В.Ю. Грубник, О.М. Загороднюк, Ю.В. Грубник

63.               

 Эндоваскулярные операции в комплексном лечении больных желчекаменной болезнью с сопутствующим циррозом печени

друк.

Український Журнал Хірургії. – 2009. – № 5. – С. 58–60.

(фахове видання)

2

В.В. Грубник, О.Н. Загороднюк, В.Ю. Грубник

64.               

Ендогенна інтоксикація та перебіг вільно радикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1.– С. 57–59.

(фахове видання)

2

 Д.Б. Фіра

65.               

Целесообразность реабилитационной терапии больных с хроническим гепатитом после лапароскопической холецистэктомии

друк.

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2010. - № 1. – С. 12-15.

3

В.В. Грубник, П.И. Ковальчук

66.               

Отдаленные результаты комплексного лечения больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, с использованием малоинвазивных методов

друк.

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 28-34.

(фахове видання)

6

В.В. Грубник, Ю.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник.

67.               

Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 17–20.

(фахове видання)

5

Д.Б. Фіра

68.               

Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 25–28.

(фахове видання)

3

 Д.Б. Фіра

69.               

Прогнозування ускладнень при виконанні лапарос­копічної холецистектомії у хворих на цироз печінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С. 8–12.

(фахове видання)

4

В.В. Грубник

70.               

Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С.73–76.

(фахове видання)

3

В.В. Гнатів, В.В. Мельничук, Д.Б. Фіра

71.               

Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 3. – С. 28–32.

4

В.П. Марценюк

72.               

Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 51–54.

(фахове видання)

3

Д.Б. Фіра, C.І. Дуць, В.В. Мельничук

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи,

опубліковані після захисту докторської дисертації

73.               

Реабілітація пацієнтів із сечокам′яною хворобою після екстакорпоральної ударно-хвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин

друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я України. – 2011. - № 4. –С.32-35

3

А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, Т.В.Корильчук, С.О. Нестерук

74.               

Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 5-7.

(фахове видання)

2

Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Костів С.Я., Венгер І.К.

75.               

Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 11-16.

(фахове видання)

4

Савчишин В.В. Грубар Ю.О.

76.               

Послідовність сучасних діагностично-лікувальних міроприємств при травматичних ушкодженнях хряща коліного суглобу

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 20-22.

(фахове видання)

2

Ю.С.Сморщок, І.С.Кулянда

77.               

Морфологічні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 23-25.

(фахове видання)

2

В.Д.Скрипко. В.В Голотюк, М.М. Багрій, П.І.Шев̕ як

78.               

Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 26-28.

(фахове видання)

2

Гнатюк М.С. Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І.

79.               

Перспективи застосування телемедицини в травматології т ортопедії в Тернопільській області

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 4. -С. 5-7.

2

І.С.Кулянда, Ю.С.Сморщок, О.В.Думанець

80.               

Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 4. -С. 12-17.

4

Ю.О.Грубар, В.В.Савчишин

81.               

Laparoscopic repair of Large hiatal hernias with different types of mesh

друк.

China journal of endoscopy. -2011. - P. 331.

1

V.V.Grubnik

A.V.Malynovskyy

82.               

Історія розвитку ендоскопії

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2. –С.6-9.

(фахове видання)

3

О.Г.Нецюк, Ю.І.Бутницький

83.               

Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому дистрес-синдромі у щурів

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. -№ 2. –С.42-44.

(фахове видання)

2

Л.Я.Ковальчук, О.В.Олійник, А.Д.Беденюк, А.В.Доброродній

84.               

Антифосфоліпідний синдром як причина венозної тромбеомболії у пацієнтів хірургічного профілю

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2011. -№ 2. - С.47-49.

(фахове видання)

2

Венгер І.К., Костів С.Я.

85.               

Системна запальна відповідь як пре диктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 5-8.

(фахове видання)

3

Ковальчук Л.Я., Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.А.

86.               

Особливості проведення передопераційної підготовки хворих на жовчнокам′яну хворобу, що перебігає на фоні хронічного гепатиту

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 15-18.

(фахове видання)

3

 

87.               

Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за дними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 24-28.

(фахове видання)

3

Ковальчук Л.Я., Лойко І.І., Боднар Я.Я., Беденюк А.Д.

88.               

Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 43-45.

(фахове видання)

2

Беденюк А.Д., Олійник О.В., Чепіль І.В., Костів О.І., Гриньків Н.І., Чепіль Г.В.

89.               

Надання допомоги потерпілим з полі травмою при домінуючій скелетній травмі

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 72-74.

(фахове видання)

2

Кулянда І.С.

Сморщок Ю.С. Кулянда О.О.

90.               

Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2–С.45-46.

(фахове видання)

2

Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк, В.Б.Доброродній, І.І.Смачило, Ю.М.Футуйма

91.               

Теоретичне обгрунтування передатестаційної програми удосконалення лікарів ортопедів-травматологів та організація процесу навчання за вимогами кредитно-модульної системи.

друк.

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі». 18-19 квітня 2013 року Тернопіль, частина 2.

3

Ковальчук О.Л., Грубар Ю.О., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С.

92.               

Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи.

 

Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль.

 

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В. Мисак А.І., Нестерук С.О

 

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми,

проекти та позитивне рішення на винахід

93.              1

Пристрій для внутрішньо­­по­рожнинної барогазотерапії

 

 

Пат. 18068 А Україна, МПК A 61 Спільне медико-технічне підприємство “МТЦ”ЛТД. – № 95041732 ; заявл. 17.04.95; опубл. 17.06.97, Бюл. №0.H 9/00

3

Ковальчук Л. Я., Дем’яненко В. В.,

94.              1

Спосіб профілактики інфікування очеревини після хірургічних втручань на шлунково-кишковому тракті

 

 

Пат. 37589 А Україна, МПК A 61 В 18/18, A 61 К 31/79 Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського. – № 2000010186 ; заявл. 12.01.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4

3

Бех М. Д., Дем’яненко В. В., Беденюк А. Д., Панасюк В. С.

95.              1

Пристрій для лікування і профілактики ран і гнійно-некротичних процесів

 

 

Пат. 43891 Україна, МПК A 61 N 1/ Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського. – № 97105111 ; заявл. 20.10.97 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 144, H 01 J 37/32.

2

Дем’яненко В. В., О. Л., Бех М. Д., Кравчук М. Є.

96.               

Спосіб моделювання літотропного ефекту магнітного поля

 

 

 

 

 

Пат. 28700 Україна, МПК A 61 N 2/00, G 09 B 23/00, G 01 N 33/48. заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u200706113 ; заявл. 04.06.07 ; опубл. 25.12.07, Бюл. № 21.

3

Ковальчук О. Л.

97.               

Спосіб флуоресцентної мікроскопії

 

Пат. 83147 Україна, МПК G 01 N 21/64, G 01 N 21/77, G 09 B 23/28.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № а200702201; заявл. 01.03.07; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

 

2

Волков К. С., Ковальчук О. Л., Дем’яненко В. В., Лісничук Н. Є.

98.               

Спосіб клініко-лабора­тор­ного аналізу жовчі

 

Пат. 83762 Україна, МПК A 61 B 10/00,G 01 N 33/487, G 01 N 21/21.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № а200701322 ; заявл. 08.02.07; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.

2

 

99.               

Спосіб виготовлення мікропрепарату жовчі

 

Пат. 88914 Україна, МПК G 01 N 21/00, A 61 B 10/00, G 01 N 1/28, G 01 N 1/40. ; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № а2007017015; заявл. 19.02.07; опубл. 10.12.09, Бюл. № 23.

3

 

100.           

Спосіб виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам'яну хворобу з хронічним гепатитом та цирозом печінки

 

Пат. 53183 А Україна, МПК A61B 17/00. ; заявник і патентовласник Одеський державний медичний уні­верситет. – № u201003857; заявл. 06.04.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

3

Грубнік В. В., Грубнік В. Ю.

101.           

Спосіб лікування синдрому гіперспленізму

 

Пат. 53848 А Україна, МПК A 61 B 17/00.; заявник і патентовласник Одеський державний медичний уні­верситет. – № u201002589; заявл. 09.03.2010; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.

3

Грубнік В. В., Загороднюк О. М., Грубнік В. Ю.

102.           

Спосіб коагуляції судин ложа жовчного міхура у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки

 

Пат. 54213 А Україна, МПК A 61 B 17/00.; заявник і патентовласник Одеський державний медичний уні­верситет. – № u201007714; заявл. 21.06.2010; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.

2

Грубнік В. В., Грубнік В. Ю.

103.           

«Спосіб моделювання гострої затримки сечі»

 

Патент на корисну модель № 90075 від 12.05.2014 р.

 

Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Гнатюк А.І., Твердохліб В.В.

 

104.           

«Спосіб моделювання гострої затримки сечі»

 

Патент № 5728/3у/14 від 18.03.2014 р.

 

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О.

ІV. Основні навчально – методичні роботи, монографії

105.           

Медсестринський діагноз – новий підхід до викладання у світлі реформування медсестринської освіти

 

друк.

Мед. освіта. – 2000. – № 2. – С. 15–21.

(фахове видання)

6

Н. В. Пасєчко, О. М. Кіт, С. М. Бутвин, Л. П. Дячан, Г. Т. Пустовойт, Н. І. Ярема, Г. М. Гречух, Ю. П. Кузьмич, З. М. Мандзій, А. О. Боб

106.           

Медсестринство в хірургії: підруч. для студ. ВМНЗ

друк.

Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. Гриф МОЗ України лист № 137 від 24.10.01

494

О. М. Кіт, Г.Т.Пустовойт

107.           

Досвід впровадження телемедицини у Тернопіль­ській державній медичній академії ім. І. Я. Горбачевського

 

друк.

Мед. освіта. – 2002. – № 2. – С. 12–14.

(фахове видання)

2

І. К. Венгер, А. Д. Беденюк, В. В. Мальований, В. В. Твердохліб, О. М. Гусак, В. В. Гнатів, А. Я. Господарський

108.           

Використання сучасних технологій в процесі підготовки іноземних студентів в ТДМА

 

друк.

Мед. освіта. – 2002. – № 3. – С. 48–49.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, В.В. Мальований, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, В.В. Твердохліб та ін.. (всього 11 осіб)

109.           

Хірургія: підруч. для студ. ВМНЗ (фармацевтичних) ІІІ-IV рівнів акредитації

друк.

Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 644 с. Гриф МОЗ України, лист № 08.02-13/507 від 1003.04

 

О.М. Кіт,

І.С. Вардинець,

А.О. Боб

110.           

Невідкладні стани в хірургії: підручник

друк.

Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. Гриф МОЗ України лист № 08.01-13/1222 від 14.06.2007р.

258

О.М. Кіт, А.О.Боб, І.С. Вардинець,

П.І. Лучанко

111.           

Перша долікарська допомога: навч. посібник

друк.

Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. Гриф ЦМК протокол « 2 від15.06.2007р.

336

О.М. Кіт,

І.С. Вардинець, А.О.Боб

112.           

Особливості навчання хірургів на курсах лапароскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті

друк.

Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 24–26.

(фахове видання)

2

М.С. Гнатюк, П.І. Шев’як, О.Б. Слабий, М.Ф. Ковальчук, Ю.О. Данилевич, В.Д. Гаргула

113.           

Essential surgery

друк.

Навчальний посібник англійською мовою IV рівень акредитації. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України, протокол № 4 від 01.10.2010).

544

V.V. Grubnik, A.V. Malynovskyy, O.V. Grubnik

114.           

Хірургія: підручник

 

друк.

Тернопіль: ТДМУ, 2010. 1056 с.

Гриф МОН України лист № 1/11-7259 від 03.08.10р.

327-331

331-337

369-371

428-430

434-450

517-526

526-540

562-616

1019-1028

За ред. Л.Я. Ковальчука

115.           

Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті.

­друк.

Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 29 – 31.

(фахове видання)

2

 Гнатюк М.С., Шев’як П.І., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С.

116.           

Шляхи оптимізації післядипломної освіти лікарів-інтернів за фахом «хірургія»

 

друк.

Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 77 – 79.

(фахове видання)

2

Ткачук О.Л., Скрипко В.Д., Шев’як П.І.

117.           

Особливості викладання дисципліни «Хірургія» за кридитно-модульною системою

друк.

Медична освіта. - № 4.– 2011. –С. 5-6.

(фахове видання)

2

Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк та ін..

118.           

Типова навчальна програма із дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих юридичних навчальних закладів

друк.

Медична освіта. – 2011. - № 4. –С. 7-11.

(фахове видання)

3

Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, М.В.Чорненький Т.В.Романюк

119.           

Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати.

друк.

Шпитальна хірургія. – 2013. – №1

4

Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я.

120.           

Синдром загального венозного повнокров'я в абдомінальній хірургії, як прояв коморбідності.

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.

 

 

Ковальчук О.Л., Герасимюк Н.І.

121.           

Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура.

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.

 

 

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О.

122.           

Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи.

друк.

Медична освіта. – 2014. – №1.

 

 

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.

123.           

Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі в пацієнтів з доброякісною гіперплазією простати і важкою супутньою патологією.

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.

 

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.

124.           

Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура.

друк.

Вісник наукових досліджень. - №1 (74). – 2014.

2

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В.

 

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

д-ра мед. наук, проф. Ковальчука Олександра Леонідовича

 

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

1.                 

 

Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок (патофізіологічне обґрунтування та ендоскопічні критерії)

друк.

Тернопіль – Рівне: Вертекс, 1997.

144

Л.Я. Ковальчук, В.М. Поліщук, М.М. Велігоцький, О.В. Береговий

2.                 

Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів

друк.

Тернопіль – Рівне: Вертекс, 1997.

155

Л.Я. Ковальчук, В.М. Поліщук, М.Ю. Ничитайло

3.                 

Стан секреторної та моторно-евакуаторної функцій шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 1. – С. 42–44.

(фахове видання)

2

О.М. Кіт,

А.О. Боб,

І.С. Варди­нець

4. 

 

Моторно-евакуаторна функція шлунка у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування

друк.

Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 1–2. – С. 80–81.

(фахове видання)

2

А.О. Боб, О.М. Кіт, І.С. Вардинець

5. 

 

 

Стан загортальної системи крові у хворих на гострий холецистит і механічну жовтяницю

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 29–31.

(фахове видання)

2

О.М. Кіт, І.С. Вардинець, А.О. Боб, О.Б. Мороз,

Д.Д. Москаль

6. 

 

 

Інтраопераційна доплеросонографія в лапароскопічній холецистектомії

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 37–38.

(фахове видання)

2

В.М. Поліщук, Ф.О. Генеральчук, Ю.А. Бур, М. Коршак

7. 

Досвід лапароскопічної холецистектомії в клініках Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського

 

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 21–24.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, В.О. Шідловський, В.М. Поліщук, Ф.О. Генеральчук, Ш.Р. Бабанли, С.О. Данилків, І.С. Вардинець, О.М. Кіт, Ю.С. Семенюк

8. 

 

 

Морфометрична оцінка структурної перебудови жовчного міхура при хронічному холециститі

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – № 4. – С. 45–48.

(фахове видання)

3

М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, Р. М. Гнатюк, Л.М. Синоверський, І.С. Вардинець, Ю.В. Угляр, І.В. Юрас

9.                   

Вікові особливості структурної перебудови стінки жовчного міхура в експериментальних тварин

 

друк.

Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 91–94.

(фахове видання)

3

М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, І.С. Вардинець, Ю.В. Угляр, Л.В. Синоверський, І.В. Юрас

10.               

Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії

друк.

Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 124–129.

(фахове видання)

5

І.В. Жулкевич

11.               

Ефективність використання сірководневих джерел при реабілітації опікових реконвалесцентів

друк.

Шпитальна хірургія. – 1999. – № 4. – С. 96–99.

(фахове видання)

3

 Т.В. Бігуняк, В.І. Мартинюк

12.               

Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенодермотрансплантантів

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 60–61.

(фахове видання)

2

 Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк, А.В. Довбуш

13.               

Хірургічне лікування опіків ІІІА ступеня

друк.

Шпитальна хірургія. – 2000. – № 1. – С. 90–93.

(фахове видання)

3

 В.М. Таран, Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк

14.               

Клініко-морфологічне обґрунтування використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у хворих з опіками ІІІБ-ІV ступенів

друк.

Шпитальна хірургія. – 2000. – № 2. – С. 150–152.

(фахове видання)

2

Т.В. Бігуняк, І.С. Бурдик, Т.Р. Масляк

15.               

Органний кровообіг при передракових станах стравоходу та шлунка

друк.

Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

280

Л. Я. Ковальчук, В. Й. Кімакович

16.               

100 років від дня народження професора Ф. М. Гуляницького

 

друк.

Шпитальна хірургія. – 2000. – № 3. – С. 7–8.

(фахове видання)

2

О.М. Кіт, М.Д. Лютик, Г.Т. Пустовойт, С.М. Луканьова, А.О. Боб


17.               

Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки

друк.

Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірургії. – 2001. – № 1. – С. 50–51.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк В.В. Гнатів, І.І. Басистюк, А.Я. Господарський

18.               

Практичні аспекти лапароскопічної анатомії міхурової артерії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2001. – № 2. – С. 61–64.

(фахове видання)

3

 

19.               

Телемедицина і

теле­консуль­тації у

хірургії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2001. – № 2. – С. 176–178.

(фахове видання)

2

А.Я. Господарський

20.               

Запобігання гнійних ускладнень після лапаро­скопічних втручань на органах черевної порожнини

друк.

Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 98–100.

 

2

В.П. Польовий, С.П. Польова, А.Я. Господарський

21.               

Жовчнокам’яна хвороба та остеопороз у жінок у ранньому та пізньому менопаузальному періоді

друк.

Шпитальна хірургія. – 2002. – № 1. – С. 105–108.

(фахове видання)

3

 

22.               

Медсестринство в хірургії: посібник із практичних навичок

друк.

Тернопіль : Укрмедкнига, 2002.

480

 Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович

23.               

Реабілітація хворих після реконструктивних лапароскопічних операцій на маткових трубах

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 231–232.

(фахове видання)

2

А.В. Бойчук, Д.Б. Кривокульський, М.А. Беднягін

24.               

Комбінована лапароскопічно-промежинна корекція ентероцеле у жінок похилого віку

друк.

Практ. медицина. – 2002. – № 2. – С. 89–91.

2

Д.Б. Кривокульський

25.               

Обгрунтування вибору інтраопераційних методів обстеження гепатобіліарної зони

друк.

Практ. медицина. – 2002. – № 2. – С. 80–83.

3

 

26.               

Сучасні підходи до хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби

друк.

Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 10–13.

(фахове видання)

3

 

27.                 

Хірургічне лікування ускладнених форм холециститу

друк.

Одеський медичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 45–47.

2

 

28.                 

Щільність кісткової тканини у хворих на жовчнокам’яну хворобу

друк.

Проблеми остеології. – 2003. – № 1–2. – С. 74–75.

2

 В.В. Мельничук

29.                 

Спосіб попередження рефлюксу дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу

друк.

Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 90–92.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, О.М. Гусак, І.В. Гашинський, С.І. Дуць

30.                 

Помилки і ускладнення при виконанні лапароскопічної холецистектомії та їх попередження

друк.

Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 27–32.

(фахове видання)

5

 

31.                 

Оцінка якості життя хворих, що перенесли лапароскопічну холецистектомію

друк.

Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 72–75.

(фахове видання)

3

А.Я. Господарський, С.І. Дуць, В.В. Мельничук, Л.В. Шкробот

32.                 

Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов

друк.

Штуч. інтелект. – 2003.– № 3. – С. 150–160.

10

В. П. Марценюк, Н. О. Кравець

33.               

Вибір методу та техніка використання дренування холедоха під час лапароскопічних оперативних втручань на зовнішніх жовчовивідних шляхах

друк.

Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 42–45.

(фахове видання)

3

 

34.               

Реабілітація хворих після лапароскопічних операцій при геніальному ендометріозі

друк.

Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 114–116.

(фахове видання)

2

А.В. Бойчук, Д.Б. Кривокульський, Л.В. Шкробот, О.В. Маркова

35.               

Досвід оперативного лікування хворих з жовчнокам’яною хворобою та грижами передньої черевної стінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2004. – № 3. – С. 89–90.

(фахове видання)

2

 Ф.О. Генеральчук, В.Й. Штримайтіс, О.Є. Заяць

36.               

Багатофакторне забезпечення загоєння ран і гнійно-некротичних процесів за допомогою апарату “Амфора”

друк.

Клінічна хірургія. – 2004. – № 11–12. – С. 42–43.

(фахове видання)

2

В.В. Дем’яненко, Н.В. Гуда

37.               

Порівняльний аналіз одно етапних і двоетапних методів лікування холедохолітіазу в хворих із хронічним гепатитом

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2 (дод.). – С. 25–27.

(фахове видання)

2

В.В. Грубник, С.В. Калинчук

38.               

Нові підходи до лікування непліддя при геніальному ендометріозі

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2 (дод.). – С. 159–161.

(фахове видання)

3

А.В. Бойчук, Л.О. Краснянська

39.               

Порівняльна оцінка ефективності ендоскопічних і лапароскопічних втручань в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену холедохолітіазом

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 3. – С. 10–17.

(фахове видання)

7

В.В. Грубник, О.В. Грубник, С.В. Калинчук

40.               

Особливості дренування жовчних проток при лапароскопічних втручаннях у хворих з жовчнокам’яною хворобою і холедохолітіазом на тлі хронічних гепатитів

друк.

Шпитальна хірургія. – 2005. – № 4. – С. 12–14.

(фахове видання)

2

О.С.Дюжев

41.               

Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков

друк.

 Здоров’я, 2005.

424

М.Е. Ничитайло, В.В. Грубник

42.               

Ультраструктурні зміни гепатоцитів у хворих на жовчнокам’яну хворобу на фоні гепатиту

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 65–67.

(фахове видання)

3

 

43.               

Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct

друк.

Journal of Minimal Access Surgery. – 2006. – Vol. 2, № 1. – P. 16–22.

(фахове видання)

6

Sarabjit Singh Rai, V. V. Grubnik, O. V. Grubnik

44.               

Відеоендоскопічні втручання у хворих на жовчнокам’яну хворобу на фоні хронічного гепатиту і міліарного панкреатиту

друк.

Практ. медицина. – 2006. – № 2. – С. 100–105.

5

В.В. Грубник, О.С. Дюжев

45.               

Реактивний неспецифічний гепатит і його місце в класифікації хронічних гепатитів

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 2. – С. 9–16.

(фахове видання)

9

М.А.Андрейчин,

46.               

Реактивний неспецифічний гепатит і його місце в класифікації хронічних гепатитів та лапароскопічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби

друк.

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 5–9.

(фахове видання)

4

 

47.               

Особливості техніки лапароскопічних втручань у хворих з калькульзним холециститом на тлі цирозу печінки і хронічного гепатиту

друк.

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 21–26.

(фахове видання)

5

В.В. Грубник, О.С. Дюжев

48.               

Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах

друк.

Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 81–83.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, В.Д. Гощинський, А.Д. Беденюк, С.Я. Костів, С.І. Дуць

49.               

Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одно- или двухэтапные операции?

друк.

Хірургія України. – 2007. – № 1. – С. 31–35.

(фахове видання)

4

В.В. Грубник, С.В. Калинчук, А.И. Ткаченко

50.               

Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулеозным холециститом на фоне цирроза печени

друк.

Клінічна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 16–19.

(фахове видання)

3

В.В. Грубник, А.С. Дюжев

51.               

Диференційна діагностика холестатичної форми вірусних гепатитів і жовчнокам’яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 1. –С. 95–98.

(фахове видання)

3

 

52.               

Емболізація селезінкової артерії в комплексному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутнім цирозом печінки та гепатосплено­мегалічним синдромом

друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2007. – Вип. 31. – С. 114–116.

2

О.М. Загороднюк, В.В. Грубнік, А.В. Малиновський, О.С. Дюжев

53.               

Ендоваскулярні операції в комплексному лікуван­ні хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутнім цирозом печінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 10–12.

(фахове видання)

2

В.В. Грубник, О.М. Загороднюк, А.В. Малиновський

54.               

Эндоваскулярные операции в комплексном лечении пациентов с желчнокаменной болезнью и сопутствующим циррозом печени

друк.

Клініч. хірургія. – 2007. – № 5–6. – С. 17.

(фахове видання)

1

 О.Н. Загороднюк, В.В. Грубник, А.С. Дюжев

55.               

Підготовка хворих із супутньою гіпертензією до лапароскопічної холецистектомії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2008. – № 3. – С. 75–77.

(фахове видання)

2

 І.В.Крива, Ю.І.Сушко

56.               

Проблеми на шляху інтеграції українського медсестринства в міжна­родний освітній простір

друк.

Медсестринство. – 2008. – № 3. – С. 5–7.

2

Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, В.В. Гнатів, В.В. Твердохліб, О.В. Олійник

57.               

Аналіз ефективності ендоваскулярних втручань у лікуванні хірургічних ускладнень цирозу печінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 2. – С. 9–13.

(фахове видання)

3

В.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник

58.               

Лапароскопические вмешательства на желчных протоках у больных с механической желтухой неопухолевого генеза

друк.

Харківська хірургічна школа – 2009. – № 2 (1). – С. 93–95.

2

В.В. Грубник, А.И. Ткаченко

59.               

Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 2. – С. 22–31.

9

В.П. Марценюк, А.А. Лепявко

60.               

Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічних холецистектоміях

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 38–40.

(фахове видання)

2

В.В. Гнатів, О.В. Олійник, О.І. Костів, І.В. Чепіль

61.               

Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 4. – С. 5–7.

(фахове видання)

2

В.Ю. Грубник, В.В. Грубник

62.               

Віддалені результати комплексного ліку­­вання хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею

друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2009. – Вип. 37. – С. 141–144.

3

В.В. Грубник, В.Ю. Грубник, О.М. Загороднюк, Ю.В. Грубник

63.               

 Эндоваскулярные операции в комплексном лечении больных желчекаменной болезнью с сопутствующим циррозом печени

друк.

Український Журнал Хірургії. – 2009. – № 5. – С. 58–60.

(фахове видання)

2

В.В. Грубник, О.Н. Загороднюк, В.Ю. Грубник

64.               

Ендогенна інтоксикація та перебіг вільно радикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1.– С. 57–59.

(фахове видання)

2

 Д.Б. Фіра

65.               

Целесообразность реабилитационной терапии больных с хроническим гепатитом после лапароскопической холецистэктомии

друк.

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2010. - № 1. – С. 12-15.

3

В.В. Грубник, П.И. Ковальчук

66.               

Отдаленные результаты комплексного лечения больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, с использованием малоинвазивных методов

друк.

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 28-34.

(фахове видання)

6

В.В. Грубник, Ю.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник.

67.               

Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 17–20.

(фахове видання)

5

Д.Б. Фіра

68.               

Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 25–28.

(фахове видання)

3

 Д.Б. Фіра

69.               

Прогнозування ускладнень при виконанні лапарос­копічної холецистектомії у хворих на цироз печінки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С. 8–12.

(фахове видання)

4

В.В. Грубник

70.               

Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях

друк.

Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С.73–76.

(фахове видання)

3

В.В. Гнатів, В.В. Мельничук, Д.Б. Фіра

71.               

Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 3. – С. 28–32.

4

В.П. Марценюк

72.               

Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 51–54.

(фахове видання)

3

Д.Б. Фіра, C.І. Дуць, В.В. Мельничук

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи,

опубліковані після захисту докторської дисертації

73.               

Реабілітація пацієнтів із сечокам′яною хворобою після екстакорпоральної ударно-хвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин

друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я України. – 2011. - № 4. –С.32-35

3

А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, Т.В.Корильчук, С.О. Нестерук

74.               

Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 5-7.

(фахове видання)

2

Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Костів С.Я., Венгер І.К.

75.               

Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 11-16.

(фахове видання)

4

Савчишин В.В. Грубар Ю.О.

76.               

Послідовність сучасних діагностично-лікувальних міроприємств при травматичних ушкодженнях хряща коліного суглобу

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 20-22.

(фахове видання)

2

Ю.С.Сморщок, І.С.Кулянда

77.               

Морфологічні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 23-25.

(фахове видання)

2

В.Д.Скрипко. В.В Голотюк, М.М. Багрій, П.І.Шев̕ як

78.               

Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 26-28.

(фахове видання)

2

Гнатюк М.С. Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І.

79.               

Перспективи застосування телемедицини в травматології т ортопедії в Тернопільській області

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 4. -С. 5-7.

2

І.С.Кулянда, Ю.С.Сморщок, О.В.Думанець

80.               

Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 4. -С. 12-17.

4

Ю.О.Грубар, В.В.Савчишин

81.               

Laparoscopic repair of Large hiatal hernias with different types of mesh

друк.

China journal of endoscopy. -2011. - P. 331.

1

V.V.Grubnik

A.V.Malynovskyy

82.               

Історія розвитку ендоскопії

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2. –С.6-9.

(фахове видання)

3

О.Г.Нецюк, Ю.І.Бутницький

83.               

Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому дистрес-синдромі у щурів

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. -№ 2. –С.42-44.

(фахове видання)

2

Л.Я.Ковальчук, О.В.Олійник, А.Д.Беденюк, А.В.Доброродній

84.               

Антифосфоліпідний синдром як причина венозної тромбеомболії у пацієнтів хірургічного профілю

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2011. -№ 2. - С.47-49.

(фахове видання)

2

Венгер І.К., Костів С.Я.

85.               

Системна запальна відповідь як пре диктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 5-8.

(фахове видання)

3

Ковальчук Л.Я., Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.А.

86.               

Особливості проведення передопераційної підготовки хворих на жовчнокам′яну хворобу, що перебігає на фоні хронічного гепатиту

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 15-18.

(фахове видання)

3

 

87.               

Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за дними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 24-28.

(фахове видання)

3

Ковальчук Л.Я., Лойко І.І., Боднар Я.Я., Беденюк А.Д.

88.               

Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 43-45.

(фахове видання)

2

Беденюк А.Д., Олійник О.В., Чепіль І.В., Костів О.І., Гриньків Н.І., Чепіль Г.В.

89.               

Надання допомоги потерпілим з полі травмою при домінуючій скелетній травмі

друк.

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. –С. 72-74.

(фахове видання)

2

Кулянда І.С.

Сморщок Ю.С. Кулянда О.О.

90.               

Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2–С.45-46.

(фахове видання)

2

Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк, В.Б.Доброродній, І.І.Смачило, Ю.М.Футуйма

91.               

Теоретичне обгрунтування передатестаційної програми удосконалення лікарів ортопедів-травматологів та організація процесу навчання за вимогами кредитно-модульної системи.

друк.

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі». 18-19 квітня 2013 року Тернопіль, частина 2.

3

Ковальчук О.Л., Грубар Ю.О., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С.

92.               

Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи.

 

Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль.

 

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В. Мисак А.І., Нестерук С.О

 

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми,

проекти та позитивне рішення на винахід

93.              1

Пристрій для внутрішньо­­по­рожнинної барогазотерапії

 

 

Пат. 18068 А Україна, МПК A 61 Спільне медико-технічне підприємство “МТЦ”ЛТД. – № 95041732 ; заявл. 17.04.95; опубл. 17.06.97, Бюл. №0.H 9/00

3

Ковальчук Л. Я., Дем’яненко В. В.,

94.              1

Спосіб профілактики інфікування очеревини після хірургічних втручань на шлунково-кишковому тракті

 

 

Пат. 37589 А Україна, МПК A 61 В 18/18, A 61 К 31/79 Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського. – № 2000010186 ; заявл. 12.01.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4

3

Бех М. Д., Дем’яненко В. В., Беденюк А. Д., Панасюк В. С.

95.              1

Пристрій для лікування і профілактики ран і гнійно-некротичних процесів

 

 

Пат. 43891 Україна, МПК A 61 N 1/ Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського. – № 97105111 ; заявл. 20.10.97 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 144, H 01 J 37/32.

2

Дем’яненко В. В., О. Л., Бех М. Д., Кравчук М. Є.

96.               

Спосіб моделювання літотропного ефекту магнітного поля

 

 

 

 

 

Пат. 28700 Україна, МПК A 61 N 2/00, G 09 B 23/00, G 01 N 33/48. заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u200706113 ; заявл. 04.06.07 ; опубл. 25.12.07, Бюл. № 21.

3

Ковальчук О. Л.

97.               

Спосіб флуоресцентної мікроскопії

 

Пат. 83147 Україна, МПК G 01 N 21/64, G 01 N 21/77, G 09 B 23/28.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № а200702201; заявл. 01.03.07; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

 

2

Волков К. С., Ковальчук О. Л., Дем’яненко В. В., Лісничук Н. Є.

98.               

Спосіб клініко-лабора­тор­ного аналізу жовчі

 

Пат. 83762 Україна, МПК A 61 B 10/00,G 01 N 33/487, G 01 N 21/21.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № а200701322 ; заявл. 08.02.07; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.

2

 

99.               

Спосіб виготовлення мікропрепарату жовчі

 

Пат. 88914 Україна, МПК G 01 N 21/00, A 61 B 10/00, G 01 N 1/28, G 01 N 1/40. ; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № а2007017015; заявл. 19.02.07; опубл. 10.12.09, Бюл. № 23.

3

 

100.           

Спосіб виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам'яну хворобу з хронічним гепатитом та цирозом печінки

 

Пат. 53183 А Україна, МПК A61B 17/00. ; заявник і патентовласник Одеський державний медичний уні­верситет. – № u201003857; заявл. 06.04.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

3

Грубнік В. В., Грубнік В. Ю.

101.           

Спосіб лікування синдрому гіперспленізму

 

Пат. 53848 А Україна, МПК A 61 B 17/00.; заявник і патентовласник Одеський державний медичний уні­верситет. – № u201002589; заявл. 09.03.2010; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.

3

Грубнік В. В., Загороднюк О. М., Грубнік В. Ю.

102.           

Спосіб коагуляції судин ложа жовчного міхура у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки

 

Пат. 54213 А Україна, МПК A 61 B 17/00.; заявник і патентовласник Одеський державний медичний уні­верситет. – № u201007714; заявл. 21.06.2010; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.

2

Грубнік В. В., Грубнік В. Ю.

103.           

«Спосіб моделювання гострої затримки сечі»

 

Патент на корисну модель № 90075 від 12.05.2014 р.

 

Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Гнатюк А.І., Твердохліб В.В.

 

104.           

«Спосіб моделювання гострої затримки сечі»

 

Патент № 5728/3у/14 від 18.03.2014 р.

 

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О.

ІV. Основні навчально – методичні роботи, монографії

105.           

Медсестринський діагноз – новий підхід до викладання у світлі реформування медсестринської освіти

 

друк.

Мед. освіта. – 2000. – № 2. – С. 15–21.

(фахове видання)

6

Н. В. Пасєчко, О. М. Кіт, С. М. Бутвин, Л. П. Дячан, Г. Т. Пустовойт, Н. І. Ярема, Г. М. Гречух, Ю. П. Кузьмич, З. М. Мандзій, А. О. Боб

106.           

Медсестринство в хірургії: підруч. для студ. ВМНЗ

друк.

Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. Гриф МОЗ України лист № 137 від 24.10.01

494

О. М. Кіт, Г.Т.Пустовойт

107.           

Досвід впровадження телемедицини у Тернопіль­ській державній медичній академії ім. І. Я. Горбачевського

 

друк.

Мед. освіта. – 2002. – № 2. – С. 12–14.

(фахове видання)

2

І. К. Венгер, А. Д. Беденюк, В. В. Мальований, В. В. Твердохліб, О. М. Гусак, В. В. Гнатів, А. Я. Господарський

108.           

Використання сучасних технологій в процесі підготовки іноземних студентів в ТДМА

 

друк.

Мед. освіта. – 2002. – № 3. – С. 48–49.

(фахове видання)

2

Л.Я. Ковальчук, В.В. Мальований, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, В.В. Твердохліб та ін.. (всього 11 осіб)

109.           

Хірургія: підруч. для студ. ВМНЗ (фармацевтичних) ІІІ-IV рівнів акредитації

друк.

Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 644 с. Гриф МОЗ України, лист № 08.02-13/507 від 1003.04

 

О.М. Кіт,

І.С. Вардинець,

А.О. Боб

110.           

Невідкладні стани в хірургії: підручник

друк.

Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. Гриф МОЗ України лист № 08.01-13/1222 від 14.06.2007р.

258

О.М. Кіт, А.О.Боб, І.С. Вардинець,

П.І. Лучанко

111.           

Перша долікарська допомога: навч. посібник

друк.

Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. Гриф ЦМК протокол « 2 від15.06.2007р.

336

О.М. Кіт,

І.С. Вардинець, А.О.Боб

112.           

Особливості навчання хірургів на курсах лапароскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті

друк.

Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 24–26.

(фахове видання)

2

М.С. Гнатюк, П.І. Шев’як, О.Б. Слабий, М.Ф. Ковальчук, Ю.О. Данилевич, В.Д. Гаргула

113.           

Essential surgery

друк.

Навчальний посібник англійською мовою IV рівень акредитації. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України, протокол № 4 від 01.10.2010).

544

V.V. Grubnik, A.V. Malynovskyy, O.V. Grubnik

114.           

Хірургія: підручник

 

друк.

Тернопіль: ТДМУ, 2010. 1056 с.

Гриф МОН України лист № 1/11-7259 від 03.08.10р.

327-331

331-337

369-371

428-430

434-450

517-526

526-540

562-616

1019-1028

За ред. Л.Я. Ковальчука

115.           

Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті.

­друк.

Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 29 – 31.

(фахове видання)

2

 Гнатюк М.С., Шев’як П.І., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С.

116.           

Шляхи оптимізації післядипломної освіти лікарів-інтернів за фахом «хірургія»

 

друк.

Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 77 – 79.

(фахове видання)

2

Ткачук О.Л., Скрипко В.Д., Шев’як П.І.

117.           

Особливості викладання дисципліни «Хірургія» за кридитно-модульною системою

друк.

Медична освіта. - № 4.– 2011. –С. 5-6.

(фахове видання)

2

Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк та ін..

118.           

Типова навчальна програма із дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих юридичних навчальних закладів

друк.

Медична освіта. – 2011. - № 4. –С. 7-11.

(фахове видання)

3

Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, М.В.Чорненький Т.В.Романюк

119.           

Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати.

друк.

Шпитальна хірургія. – 2013. – №1

4

Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я.

120.           

Синдром загального венозного повнокров'я в абдомінальній хірургії, як прояв коморбідності.

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.

 

 

Ковальчук О.Л., Герасимюк Н.І.

121.           

Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура.

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.

 

 

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О.

122.           

Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи.

друк.

Медична освіта. – 2014. – №1.

 

 

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.

123.           

Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі в пацієнтів з доброякісною гіперплазією простати і важкою супутньою патологією.

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.

 

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.

124.           

Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура.

друк.

Вісник наукових досліджень. - №1 (74). – 2014.

2

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В.

 

 

  

 

Comments