Наукові публікаціїНаукові публікації Боднар Т.В.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

1.       Єрмакова Т.В., Дейкало І.М. Вплив технології LigaSure на морфофункціональний стан щитоподібної залози // Вісник наукових досліджень. Тернопіль, № 4(77), 2014 – С. 85 -87.

2.       Єрмакова Т.В. Вплив струму високої частоти LigaSure на стуктуру щитоподібної залози при вузловому зобі // Буковинський медичний вісник. Чернівці, Том 19, № 4 (76), 2015 – С. 71-73.

3.       Єрмакова Т.В., Дейкало І.М., Шидловський О.В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології «LigaSure» // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. Київ, 2(50) 2015. – С. 37-40.

4.       Боднар Т.В. Оцінка електрохірургічних методів гемостазу та морфофункціональних змін щитоподібної залози в перифокальних ділянках впливу високочастотного струму // Морфологія. Дніпропетровськ, Том 10, № 1, 2016 – С. 26-31.

5.       Дейкало І.М., Шідловський О.В., Боднар Я.Я., Боднар Т.В. Застосування технології LigaSure в хірургії щитоподібної залози. //Галицький лікарський вісник.Івано–Франківськ. – 2016. – Т. 23, № 3, ч. 1. – С. 83-85.

6.       Yermakova T. (2015), Morphologic changes in the nodular goitre induced by the LigaSure high frequency current generator // Health Problems of Civilization, 3 (9), p. 20-23.

7.       Патент 107639 заявки U 2016 03725, МПК: A61B18/20. Спосіб електрохірургічного лікування вузлового зоба за допомогою генератора системи VESSEL SEALING SYSTEM (LigaSure) Дейкало Ігор Миколайович, Боднар Тетяна Вікторівна, Боднар Петро Ярославович, Павлишин Андрій Володимирович.

8.       Єрмакова Т. В. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти Liga Sure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, П. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – 2014. – № 1. – С. 54-56.

9.       Боднар Т. В. Технологія Liga Sure у лікуванні хворих з вузловатим зобом / Т. В. Боднар // Сучасні наукові дослідження та розробки: теретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року). – К.:ТОВ «НВП» «інтерсервіс», 2016. – С. 22-23.

10.  Дейкало І.М. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі з використанням стандартних методик та технології LIGASURE/ І.М. Дейкало, О.В. Шідловський, Т.В. Єрмакова // XV конгрес СФУЛТ, 16 -18 жовтня 2014 р.: матеріали конгр. – Чернівці,2014 –С. 216.

11.  Єрмакова Т. В. Морфологічна характеристика загоєння рани при застосувані з метою гемостазу електрокоагуляції / Т. В. Єрмакова // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 50-річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, 28-29 травня 2015. – Запоріжжя. – С. 30-32

12.  Єрмакова Т. В. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології Liga Sure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало // XXIII з’їзд хірургів України: Зб. Наук робіт. – Київ, Клін.хірургія, 2015. – С. 577-578.

13.  Хірургічне лікування хворих з вузловатим зобом методом застосування технології Liga Sure / Єрмакова Т., Боднар П., Хребтов С. Пелешок О. // Матеріали ХVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих учених. – 2014. – с. 70