Наукові публікації ас. Нестерук С.В.

Спосіб катетеризації нирки

 

Деклараційний патент на винахід 17.11 2003. Бюл. №11 UA 61738 А

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук

 

Спосіб лікування одностайним уретроцистостомічним дренажем

 

Патент на корисну модель № 83807. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2013

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук

 

Одностайний уретроцистостомічним дренаж

 

Патент на корисну модель № 84222. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.10.2013

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук

 

Навчання іноземців – шлях до світової спільноти.

друк.

Матеріали конференції по навчанню іноземних студентів. Медична освіта, N 3 - 2002.- С..50-52.

 

3

Л.Я.Ковальчук,

І.К.Венгер,

А.Д.Беденюк та інші, всього 8 осіб

 

Cучасний підручник. Основна вимога кваліфікованого лікаря.

друк.

Всеукр. наук.-практ. конференція „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”, 24-25 листопада, Тернопіль-2006. - С.148-149

2

Л.Я.Ковальчук, І.К.Венгер,

А.Д.Беденюк та інші, всього 9 осіб

 

Досвiд застосування ресурсiв Web-порталу в процесi пiдготовки iноземних студентiв на кафедрах хiрургiчного профiлю

друк

Журнал „Медична освiта” №1, 2008. — С.5-6

 

2

Л.Я.Ковальчук,

А.Я.Господарський, А.Р.Вайда

 

Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та  формуванні студента-лікаря .

друк

Журнал «Медична освіта», №3, 2010. - С.22- 24

3

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д. та інш

 

 

Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі

 

 

 

друк

 

 

Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2009 р. - С.75-77

 

 

 

 

 

3

 

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, А.І. Манкіш, Т.Б. Корильчук

 

 

 

Неінвазивні шляхи профілактики післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію простати

друк

 

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 23-24 жовтня 2008. - С. .

 

2

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

 Т.Б. Корильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив трансуретральної мікрохвильової термотерапії на  симптоми нижніх сечових шляхів

друк

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010  р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.

3

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

 Т.Б. Корильчук

 

 

Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2010, №1, с.160-162

4

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

 Т.Б. Корильчук

 

 

Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря

друк

Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.- Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.- С.57- 58.

2

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д. та інш.

Особливості перебігу та лікування геморою у хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової термотерапії простати

друк

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010  р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.83-84

2

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

О.М. Гусак, А.Я. Господарський

Комплексна реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударно хвильової літотрипсії

друк

Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 22-23 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

2

Твердохліб В.В, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б., Ониськів О.О., Глинський В.Т,

Модель хронического простатита  с доброкачественной гипертрофией предстательной железы

 

друк

Сборник научных трудов  «Актуальные проблемы науки и практики медицины» Ташкенского института усовершенствования врачей, октябрь 2011

2

Хорош В.Я.,

Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин

друк

 

Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35

4

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О

Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура

друк

Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28

3

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В.,

Спосіб моделювання гострої затримки сечі

 

Патент на корисну модель № 90075. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014

 

Ковальчук О.Л.,

Гнатюк М.С.,

Нестерук С.О.,

Спосіб забору та фіксації тканини сечового міхура піддослідної тварини

 

Патент на корисну модель № 90177. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014

 

Гнатюк М.С.,

Нестерук С.О.,

Твердохліб В.В

Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією

друк

Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17

2

Ковальчук О.Л.,

Твердохліб В.В.,

Нестерук С.О.,

Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147

2

Ковальчук О.Л.,

Твердохліб В.В.,

Нестерук С.О.,

Неінвазивні шляхи лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати

 

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.72-74.

3

В. Я. Хорош,

 В. В. Твердохліб,

І. Я. Микитин

Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі

друк

Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97

3

Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В.

Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні

друк

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року,    м. Тернопіль, с. 126-128

4

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби

друк

Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67

 

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»

 

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року,    м. Тернопіль, с. 125-126

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної  конференції, 2016, С. 15-16

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби.

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної  конференції, 2016, С. 14-15

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

Сторонні тіла, як «альтернатива» в лікуванні еректильної дисфункції

друк

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.185-186

2

В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук, Хорош В.Я.,

Корильчук Т.Б.

Searching  for the new methods of  correcting

structural and  functional changes in nodeled

chronic prostatitis with benign prostatic hyperplasia

друк

Журнал «Урологія», Том 21, №217 (81), с.103

VII міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 27-29 квітня 2017 р., Київ

 

 

 

 

 

 

2017

2

Khorosh V.,  Tverdokhlib V., Nesteruc S.,

Submicroscopic changes in Bladder  walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension

друк

Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160

1-2 червня, 2017, Львів

3

Bedenyuk A., Tverdokhlib .V., Nesteruk S.,

Спосіб встановлення нефростоми при відкритих оперативних втручаннях на нирці

 

Патент на корисну модель114718

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.03.2017, Патент опубліковано 10.03.2017, бюл. № 5

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

В.Я. Хорош

Наш досвід лікування сечокамяної хвороби малоінвазивними методами

друк

Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одеса

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

Наш досвід лікування стриктур уретри.

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова  LX науково-практичної  конференції, 2017, С. 141-142

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

 

Пристрій для встановлення нефростоми при відкритих оперативних втручаннях на нирці

 

друк

Патент на корисну модель118850

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 28.08.2017, Патент публіковано 28.08.2017, бюл. № 16

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, В.Я. Хорош

Submicroscopic changes in Bladder  walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension

 

 

друк

 

 

Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74

 

 

2

 

Bedenyuk A., TverdokhlibV.,

Nesteruk S.

 

 

Comments