Конференції, семінари

12 травня 2016 року відбулася семінар- нарада завідуючих хірургічними кафедрами медичних вищих навчальних закладів України, організований кафедрою хірургії №1 з урологією ім. Л.Я. Ковальчука, яка з 2003 року є опорною з дисципліни «Хірургія» (5 курс).

З вступним словом виступив завідувач кафедри хірургії №1 з урологією ім. Л.Я. Ковальчука проф. Беденюк А.Д. Привітавши делегатів з вищих навчальних закладів нашої країни, Анатолій Дмитрович окреслив проблематику викладання хірургії в сучасних умовах, зокрема – з огляду на гостру потребу в лікарях, здатних надавати кваліфіковану медичну допомогу жертвам бойових дій на Сході України.

У відповідь на виклики сучасності в структуру дисципліни «Хірургія» було введено курс військової хірургії, який вимагає перегляду методології викладання предмету.

Викладачами Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я. Горбачевського було підготовлено дві доповіді, в яких поділилися досвідом викладання дисципліни «Хірургія» та курсу військової хірургії, інтегрованого в структуру названого навчального предмету.

Асистент кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією Ремезюк Е.В. запропонував увазі присутніх доповідь «Наш підхід до викладання дисципліни «Військова хірургія».

Канд. мед. наук, асистент кафедри хірургії №1 з урологією ім. Л.Я. Ковальчука Якимчук О.А. виступила із доповіддю на тему «Травми судин».

В результаті обговорення досвіду викладання у вітчизняних ВНЗ дисципліни «Хірургія» та курсу військової хірургії як його структурного компоненту було ухвалено наступне:

1. Збереження контенту розділу 2 дисципліни «Хірургія» («Торакальна, серцево- судинна, ендокринна хірургія») є важливою умовою раціональної структуризації матеріалу навчального предмету.

2. Оптимальним варіантом організації навчального процесу у вивченні курсу військової хірургії є або виокремлення його в якості самостійного розділу дисципліни «Хірургія», або створення окремої кафедри військової хірургії, із обовʹязковим внесенням оцінок, отриманих студентами, до додатку до диплома про вищу освіту.