Наукові публікації доц. Гудака П.С.

1. Гудак П.С.«Аутокраніопластика: досвід консервації трансплантату» в матеріалах НПК нейрохірургів України з міжнародною участю « Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». М. Кам’янець – Подільський; 15-16 09.2019р.

2. Гудак П.С. Нетравматичні субдуральні гематоми: особливості діагностики та лікування» » в матеріалах НПК нейрохірургів України з міжнародною участю « Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». М. Кам’янець – Подільський; 15-16 09.2019р.

3. Гудак П.С.« Результати мікродекомпресії лицевого нерва в гострому періоді ЧМТ» в матеріалах НПК нейрохірургів України з міжнародною участю « Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». М. Кам’янець – Подільський; 15-16 09.2019р.

4. Гудак П.С. «Екстрамедулярні пухлини(ЕП): діагностика, хірургічна тактика та прогноз лікування». »- в матеріалах 6 з‘їзду нейрохірургів України, Гудак П.С.; м. Харків, 2019р.

5. Гудак П.С. «Особливості хірургічного лікування геморагічного інсульту (ГІ) у дітей»- в матеріалах 6 з‘їзду нейрохірургів України, Гудак П.С.; м. Харків, 2019р.

6. Гудак П.С. «Посттравматична вторинна геморагічна прогресія контузійних вогнищ головного мозку: особливості діагностики та лікування». Матеріали ХІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; Тернопіль, 20 -22.09.2019р.

7. Гудак П.С. «Особливості хірургічного лікування геморагічного інсульту у дітей» Матеріали ХІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; Тернопіль, 20 -22.09.2019р.

8. Гудак П.С. Особливості хірургічного лікування геморагічного інсульту у дітей. // Матеріали 6 з‘їзду нейрохірургів України. - 2017.

9. Гудак П.С. Екстрамедулярні пухлини: діагностика, хірургічна тактика та прогноз лікування./ П.В. Бідзіля // Матеріали 6 з‘їзду нейрохірургів України. - 2017р.

10. «Аутокраніопластика: досвід консервації трансплантату» в матеріалах НПК нейрохірургів України з міжнародною участю « Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». М. Кам’янець – Подільський; 15-16 09.2017р.

11. Нетравматичні субдуральні гематоми: особливості діагностики та лікування» » в матеріалах НПК нейрохірургів України з міжнародною участю « Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». М. Кам’янець – Подільський; 15-16 09.2017р.

12. « Результати мікродекомпресії лицевого нерва в гострому періоді ЧМТ» в матеріалах НПК нейрохірургів України з міжнародною участю « Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». М. Кам’янець – Подільський; 15-16 09.2017р.

13. « Екстрамедулярні пухлини(ЕП): діагностика, хірургічна тактика та прогноз лікування». »- в матеріалах 6 з‘їзду нейрохірургів України, Гудак П.С.; м. Харків, 2017р.

14. «Особливості хірургічного лікування геморагічного інсульту (ГІ) у дітей»- в матеріалах 6 з‘їзду нейрохірургів України, Гудак П.С.; м. Харків, 2017р.

16. Гудак П.С. Нетравматичні субдуральні гематоми: особливості діагностики та лікування. / П.В. Бідзіля // Матеріали НПК нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». – 2016.

17. Гудак П.С. Аутокраніопластика: досвід консервації трансплантату. // Матеріали НПК нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи». - 2016.

18. «Нетравматичні субдуральні гематоми: особливості діагностики та лікування». Тези в матеріалах науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи» м.Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016року.

19. «Результати мікродекомпресії лицевого нерва в гострому періоді ЧМТ». Тези в матеріалах науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи» м.Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016року.

20. « Аутокраніопластика: досвід консервації трансплантату» тези в матеріалах науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи» м.Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016року.

21 «Геморагічний інсульт: сучасна діагностика та лікування». Тези в матеріалах науково-практичної конференції нейрохірургів Західних регіонів. Львів, 2014р., Центральний військово-медичний госпіталь МО України.

22. «Нейротравма мирного та воєнного часу» тези в матеріалах науково-практичної конференції нейрохірургів Західних регіонів. Львів, 2014р., Центральний військово-медичний госпіталь МО України.

23. Тактика хірургічного лікування наслідків відкритого пошкодження плечового сплетення // Клініч. хірургія. — 1997. — № 2. — С. 26—27. (співавт.: Цимбалюк В.І., Лисайчук Ю.С.)

24. «Досвід лікування спінальних епідуральних абсцесів»; Гудак П.С. Тези в матеріалах 5 з’їзду нейрохірургів України, м.Ужгород, 2013р.

25. Супратенторіальні пухлини: диференційна діагностика та досвід лікування»; Гудак П.С.Тези в матеріалах 5 з’їзду нейрохірургів України, м.Ужгород, 2013р.

26. В.І. Цимбалюк, П.С. Гудак, Т.І. Петрів. Навчальний посібник з нейрохірургії. « Укрмедкнига», 2013р., 256 стор.

27. «Екстрамедулярні пухлини: діагностика, хірургічна тактика та прогноз лікування»,Гудак П.С. Тези в матеріалах науково-практичної конференції нейрохірургів Західних регіонів. Львів, 2013, Центральний військово-медичний госпіталь МО України.

28. «Особливості догляду за пацієнтами з нейроонкологічною патологією в нейрохірургічному стаціонарі», Гудак П.С. –в журналі «Медсестринство Тернопільщини», 2010р.

29. « Поперекова мікродискектомія: покази до операції, результати лікування»- в матеріалах наукової конференції 4-го з‘їзду нейрохірургів, Гудак П.С., Тиш І.І., Загрійчук І.В., Квасніцький О.М., Трибуль О.М., і Демя’нов М.А., Нестерець В.П., Йосик Я.І., м. Дніпропетровськ, 2008р.;

30. «Результати лікування поперекового нейрокомпресійного больового синдрому із застосуванням мікродискектомії»- в матеріалах наукової конференції 4-го з‘їзду нейрохірургів України, Гудак П.С., м.Дніпропетровськ, 2008р.;

31 «Особливості хірургічної тактики при видаленні парасагітальних менінгіом» -в матеріалах наукової конференції з‘їзду нейрохірургів, Гудак П.С., м.Дніпропетровськ, 2008р.;

32. Аналіз помилок в діагностиці і лікуванні відкритих пошкоджень плечового сплетення // Вісн. наук. досліджень. — 1998. — № 3–4. — С. (В.І. Цимбалюк).

33. Діагностика та хірургічна тактика у гострому періоді відкритого пошкодження плечового сплетення // Бюл. укр. асоц. нейрохірургів. — К., 1998. — № 3. — С. (В.І. Цимбалюк).

34. Мікрохірургічна корекція відкритих пошкоджень плечового сплетення // Укр. журн. малоінваз. і ендоскоп. хірургії. — 1998. — V. 2, № 2. — С. (В.І. Цимбалюк, М.М. Сулій, І.Б. Третяк).

35. Особливості відкритих пошкоджень плечового сплетення (клініка, діагностика і хірургічне лікування) // Нові технології в хірургії : матеріали міжнар. наук. конф. „Актуальні питання сучасної хірургії”, присвяч. 100-річчю з дня народження професора Фединця О.В., 18—20 верес. 1997 р., Ужгород, Україна. — С.230—231.

36. Відновна хірургія наслідків відкритих пошкоджень плечового сплетення (НВППС) // Нові технології в хірургії : матеріали міжнар. наук. конф. „Актуальні питання сучасної хірургії”, присвяч. 100-річчю з дня народження професора Фединця О.В., 18—20 верес. 1997 р., Ужгород, Україна. — С. 221—223. (В.І. Цимбалюк).

37. Хірургічне лікування наслідків відкритого пошкодження плечового сплетення (НВППС) з урахуванням факторів нейрокомпресії // Тези доп. VI конгресу СФУЛТ. — Одеса, 1996. — С. 160.

38. Мікрохірургічне лікування закритих тотальних пошкоджень плечового сплетення // Матеріали ХII з’їзду травматологів-ортопедів України. — К., 1996. — С.329—330. (В.І. Цимбалюк, М.М. Сулій, Л.О. Ломако, О.М. Атанасов, Б.М. Лузан).