Нукові публікації доц. Доброродній В.Б.

Список наукових праць доц. Добророднього В.Б.

1. В.В. Малеваный, Ю.Ф. Викалюк, Ю.М. Полоус, В.Б. Доброродний, С.И. Белых. Нити “Капромед Д/х “в абдоминальной и легочной хирургии.// Тез.докл.ХУІ съезда хирургов УССР. Одесса, 1988.С.205—206.

2. Ю.М. Полоус, Ю.Ф. Викалюк, В.Б. Доброродний, С.И. Белых. Антибактериальные нити “Капромед Д/Х” в абдоминальной хирургии // Клин, хирургия ,1989. — №1 . С.13—15.

3. В.Б.Гощинский, В.Л.Напастюк, В.Б.Доброродний ,В.В.Малеваный, Использование нових антимикробных полимерных материалов в хирургической практике. //В кн.: Новые методы диагностики , лечения и профилактики. Тез.Областной научной конференции. Тернополь,1989. СІ25—126.

4. Антибактериальные, синтетические, рассасывающиеся нити “Капромед Д/Х” в абдоминальной хирургии.// Тез.докл.УШ Всесоюзного научного симпозиума “ Синтетические полимеры медицинского назначения”.Киев, 1989.С.226—227

5. Ю.М.Полоус, В.Б.Доброродний, В.В.Малеваный, Ю.Ф.Викалюк,— Антимикробные нити “Капромед Д/Х” в хирургии желудочно—кишечного тракта и легких.//Тез.докл.1 Всесоюзной конференции “ Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств и шовных материалов.” Москва, 1989.С.258—260.

6. Ю.М.Полоус , B.C. Курко, В.Б.Гощинський, В.Б.Доброродній, Ю.М.Саюк,— Застосування звукових хвиль у лікуванні постваготомної діареї,//Тез. Обл. научной конференции “Новые методы диагностики , лечения и профілактики заболеваний органов пищеварения.” , Тернополь, 1990.С.102—104.

7. Ю.М.Саюк, Ю.М. Голда, В.Б.Доброродній, В.И.Полевчик, А.Р. Рудык, А.Я.Семкив, И.В.Борщ,— Пятнадцатилетний опыт лечения больных с заболеваниями вен конечностей в неспециализированном хирургическом стационаре .// В кн..—“Новые методы диагностики , лечения и профилактики сердечно­сосудистых заболеванийГ.Тез.обл. научной конференции , Тернополь .— С.106 — 107

8. Ю.М.Полоус, В.Б.Доброродний, .И.Белых— Использование нитей “Капромед Д/Х” для закрытия дефектов передней брюшной стенки при операціях по поводу грыж живота . //Клиническая хирургия 1991 . №3 . С.48—49.

9. Ю.М.Полоус В.Б.Доброродний, .— О значении шовного материала в хирургии желудочно— кишечного тракта /Вестник хирургии ,1991.№3. СІ8—20.

10. Ю.В.В.Малеваный, В.Б.Доброродний,Ю.Ф.Викалюк, Ю.М.Полоус, С.И.Белых., — Формирование швов и анастомозов с применением антибактериальных полимеров .// ВНИИиИИМТ М3 СССР Труди института , Москва 1991. Вып.№14. С.67—70.

11. В.Б.Гощинський, В.С.Курко, Ю.М.Саюк, В.Б.Доброродній, Р.Я.Кушнір, А.П.Рудик,— Стан окисно—відновних процесів у нижніх кінцівках в залежності від стадії облітеруючого атеросклерозу.// В кн.: Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тез.наук, конференції .Тернопіль ,1992.С.69—70.

12. В.Б.Гощинський, В.С.Курко, Ю.М.Саюк , В.Б.Доброродній, Р.Я.Кушнір, А.П.Рудик,— Вплив консервативної терапії на перекисне окислення ліпідів у хворих з облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок . .// В кн.: Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тез.наук, конференції .Тернопіль С.77—79.

13. 13. Застосування ниток “КапромедД\Х” в абдомінальній хірургії//Тези наукової конференції .Тернопіль, 1993. С.22.

14. Використання нових шовних матеріалів в абдомінальній хірургії.//Тези доповідей . Міжнародні хірургічні дні для молодих вчених.Київ,1993.С.20.

15. Ю.М.Полоус, В.Б.Гощинський, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, Р.Я.Кушнір,— Застосування антибактеріальних шовних матеріалів “Капромед Д/Х”, “Капройод” , “Капромед М/Г” в ургентній і плановій абдомінальній хірургії. /Інформ. лист .Київ, 14.06.1994.

16. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів .// Тези наукової конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. , Тернопіль , 1995.С.101.

17. Профілактика післяопераційних ускладнеь у хірургічних хворих шляхом застосування нових шовних матеріалів.//Тези наук.конф.“Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”., Тернопіль,1997. С.317320.

18. Ю.М.Полоус,В.Б.Гощинський, В.Б.Доброродній,С.Г.Гривенко, Р.Я.Кушнір.// Досвід застосування антибактеріальних розсмоктувальних полімерних матеріалів у хірургічній практиці.// Зб.наук.робіт співробітників кафедри факультетської хірургії. Тернопіль, 1997.С.21—27.

19. Профілактика післяопераційних ускладнеь в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів.// Зб.матеріалів наук.— практ.конф. “Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги”. Львів, 1997. С98.

20. В.О.Шідловський, І.І.Чонка, І.М.Дейкало, В.С.Курко, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, Ю.М.Саюк, Г.І.Пятикоп .—Передопераційна підготовка хворих на ДТЗ , ускладнений ентеральним синдромом і її ефективність .//Тези наук.конф. ТДМА .1998.С.285—287.

21. В.О.Шідловський, І.І.Чонка, І.М.Дейкало, В.С.Курко, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, Ю.М.Саюк, Г.І.Пятикоп, А.А.Гудима, Ю.О.Мацюк .// Ефективність ентеросорбції в корекції синдрому ентеральної інтоксикації зумовленого ендогенним тиреотоксикозом /Здобутки клінічної та експериментальної медицини.Вип.№4,Тернопіль , 1999.С.449—452

22. Співавтор компакт— диску ” Факультетська хірургія”— розділ ” Виразковахвороба”— 2000р.

23. В.О. Шідловський, І.І.Чонка, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній, Ю.О. Мацюк, І.В.Чепіль.— Порушення евакуаторної фукції ДПК в хірургії жовчних шляхів. //Буковинський медичний вісник, 2000. С.—174—176.

24. В.О.Шідловський, Ю.М. Саюк, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній,С.Г. Гривенко, Ю.О.Мацюк, І.В.Чепіль, І.І.Чонка.— Хірургічне лікування ниркової форми первинного гіперпаратиреозу.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини,— Вип. №5,—Тернопіль, 2001 .—С.323—325.

В.О.Шідловський, Ю.М.Саюк, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, І.І.Чонка.— Організація самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі факультетської хірургії: проблеми і перспективи /Матеріали конференції "Сучасні аспекти організації позааудиторної роботи студентів, лікарів—інтернів, курсантів".Тернопіль 2001 р. С. 130—131.

25. 26. Співавтор книги ” Факультетська хірургія”— розділ ” Виразкова хвороба”— за ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша,—2002р.

26. Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Мальований В.В. .Доброродній В.Б,— Навчання іноземців—шлях до світової спільноти. Медична освіта,—2002.— №3.—С.50—52.

27. Мисула І.Р., Доброродній В.Б, Мальований В.В., Слободян С.С.— Оптимізація викладання курсу країнознавства слухачам—іноземцям підготовчого відділення. Медична освіта,—2003.— №3. —С.20—22.

28. В.О. Шідловський, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній,Р.Д.Левчук.—Лікувальна тактика при шлунково—кишкових кровотечах виразкового генезу.— Шпитальна хірургія,—2004.—№4.—С. 101 —104 Автор розділу тестових завдань Крок—2, частина 1, профіль— хірургія,

31. Інформаційний лист «Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози»,— Тернопіль, 2007 р.

32. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць С.І., Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної рН—метрії // Шпитальна хірургія. — 2007. — № 2. — С. 8—11.

33. Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., ГусакО.М., Смачило 1.1. Андропауза.— Вісник наукових досліджень.— 2008 р.— С 44— 48.

34. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Смачило 1.1. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози,— Збірник матеріалів «Здобутки клінічної і експериментальної медицини.— 2008 р.— С. 59— 60.

35. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента—лікаря/ [Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка 1.1., Смачило 1.1., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. ] «Впровадження кредитно—модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».— Матеріали Всеукр. Навчально—наукової конф. з міжнародною участю.— Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20—21 травня, 2010 р.— С.57— 58. — ДОПОВІДЬ

36. Ковальчук Л. А., Максимлюк В.И., Доброродний В.Б., Смачило И.И. Диагностические особенности мелкоочаговых злокачественных образований в щитовидной железе. Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11—12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.— С.396— 397.— ДОПОВІДЬ

37. Л.Я. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, В.В. Твердохліб, О.М. Гусак, В.Б. Доброродній,В.В. Мальований, І.І. Чонка, І.І. Смачило, А.І. Мисак, Ю.М. Футуйма, І.В. Смачило, С.О. Нестерук,А.В. Доброродній, І.О. Крицький. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента— лікаря . Медична освіта, 2010 №3, ст.22— 25

38. І.О. Крицький, B.C. Бліхар, П.В. Гощинський, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш, І.В. Кубей, Л.М. Шульгай,Г.А. Крицька, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило. Переваги кредитно— модульної системи навчання над традиційною увищих навчальних закладах України . Медична освіта, №3, 2010 р., С. 27—29.

39. 40. Доброродній В.Б., Смачило І.І., Борак В.Т., Гулько Н.Я., Гнатко В.В., Сов’як І.В.,

40. Балабан Л.В., Ремезюк О.М., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Гнатко І.В., Борак І.В. Діагностичні особливості мікрокарциноми щитовидної залози. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково—практичної конференції 17 червня 2010 року, ст. 63—64

41. 41. Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу «Хірургія ендокринних залоз», с. 771— 890.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

42. Патент на корисну модель №42620 "Спосіб трансплантації при щитоподібних залоз" 2009, Доброродній В.Б., Смачило І.І., Мальований В.В., Доброродній А.В., Коптюх В.В.Доброродній В.Б

43. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній,

44. І.І. Сманило, Ю.М. Футуйма. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини — 2011№ 2 — С.

45. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер, О.М.

46. Гусак, В.Б. Доброродній, В.В. Мальований, І.І. Чонка, І.І. Сманило, Ю.М. Футуйма,

47. Н.І. Герасимюк, І.І. Лойко, Т.В. Романюк, Т.В. Шандрук, М.В. Чорненький. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно—модульною системою // Медична освіта — 2011.— № 4 — С. 5 — 6.

48. А.Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально— наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 273 —275.

58. І.І. Чонка, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, А.І. Балабан Діагностика та хірургічне лікування невропатичної форми синдрому діабетичної ступні Актуальні питання екологи та охорони здоров’я / зб. праць, т.б — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267

59. Дзюбановський І.Я.,Максимлюк В. І., Доброродній В. Б., Смачило І .1. , Футуйма Ю. М. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози. Клінічна хірургія № 10, 2012, Актуальні аспекти абдомінальної хірургії Тези доповідей наукопрактичної конференції 15—16 листопада 2012 м Київ.

49 Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально— наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р..

62. С. 273—275.

50. Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Корекція порушеньмікробіоценозу кишечника у пацієнтів після холецистектомії. — Матеріали підсумкової науково— практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 116.

51 Патент на корисну модель № 42620 «Спосіб трансплантації пара щитоподібних залоз». Доброродній В.Б., Смачило І.І., Мальований В.В., Доброродній А.В., Коптюх В.В.Список наукових праць доц. Добророднього В.Б.

52. В.В. Малеваный, Ю.Ф. Викалюк, Ю.М. Полоус, В.Б. Доброродний, С.И. Белых. Нити “Капромед Д/х “в абдоминальной и легочной хирургии.// Тез.докл.ХУІ съезда хирургов УССР. Одесса, 1988.С.205—206.

53 Ю.М. Полоус, Ю.Ф. Викалюк, В.Б. Доброродний, С.И. Белых. Антибактериальные нити “Капромед Д/Х” в абдоминальной хирургии // Клин, хирургия ,1989. — №1 . С.13—15.

54. В.Б.Гощинский, В.Л.Напастюк, В.Б.Доброродний ,В.В.Малеваный, Использование нових антимикробных полимерных материалов в хирургической практике. //В кн.: Новые методы диагностики , лечения и профилактики. Тез.Областной научной конференции. Тернополь,1989. СІ25—126.54

Антибактериальные, синтетические, рассасывающиеся нити “Капромед Д/Х” в абдоминальной хирургии.// Тез.докл.УШ Всесоюзного научного симпозиума “ Синтетические полимеры медицинского назначения”.Киев, 1989.С.226—227

55. Ю.М.Полоус, В.Б.Доброродний, В.В.Малеваный, Ю.Ф.Викалюк,— Антимикробные нити “Капромед Д/Х” в хирургии желудочно—кишечного тракта и легких.//Тез.докл.1 Всесоюзной конференции “ Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств и шовных материалов.” Москва, 1989.С.258—260

Ю.М.Полоус, В.Б.Доброродний, .И.Белых— Использование нитей “Капромед Д/Х” для закрытия дефектов передней брюшной стенки при операціях по поводу грыж живота . //Клиническая хирургия 1991 . №3 . С.48—49.

56 Ю.М.Полоус В.Б.Доброродний, .— О значении шовного материала в хирургии желудочно— кишечного тракта /Вестник хирургии ,1991.№3. СІ8—20.

57. Ю.В.В.Малеваный, В.Б.Доброродний,Ю.Ф.Викалюк, Ю.М.Полоус, С.И.Белых., — Формирование швов и анастомозов с применением антибактериальных полимеров .// ВНИИиИИМТ М3 СССР Труди института , Москва 1991. Вып.№14. С.67—70.

58. В.Б.Гощинський, В.С.Курко, Ю.М.Саюк, В.Б.Доброродній, Р.Я.Кушнір, А.П.Рудик,— Стан окисно—відновних процесів у нижніх кінцівках в залежності від стадії облітеруючого атеросклерозу.// В кн.: Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тез.наук, конференції .Тернопіль ,1992.С.69—70.

59. В.Б.Гощинський, В.С.Курко, Ю.М.Саюк , В.Б.Доброродній, Р.Я.Кушнір, А.П.Рудик,— Вплив консервативної терапії на перекисне окислення ліпідів у хворих з облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок . .// В кн.: Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тез.наук, конференції .Тернопіль,18. С.77—79.

60. Застосування ниток “КапромедД\Х” в абдомінальній хірургії//Тези наукової конференції .Тернопіль, 1993. С.22.

61. Використання нових шовних матеріалів в абдомінальній хірургії.//Тези доповідей . Міжнародні хірургічні дні для молодих вчених.Київ,1993.С.20.

62. Ю.М.Полоус, В.Б.Гощинський, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, Р.Я.Кушнір,— Застосування антибактеріальних шовних матеріалів “Капромед Д/Х”, “Капройод” , “Капромед М/Г” в ургентній і плановій абдомінальній хірургії. /Інформ. лист .Київ, 14.06.1994.

63. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів .// Тези наукової конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. , Тернопіль , 1995.С.101.

64. Профілактика післяопераційних ускладнеь у хірургічних хворих шляхом застосування нових шовних матеріалів.//Тези наук.конф.“Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”., Тернопіль,1997. С.317320.

65. Ю.М.Полоус,В.Б.Гощинський, В.Б.Доброродній,С.Г.Гривенко, Р.Я.Кушнір.// Досвід застосування антибактеріальних розсмоктувальних полімерних матеріалів у хірургічній практиці.// Зб.наук.робіт співробітників кафедри факультетської хірургії. Тернопіль, 1997.С.21—27.

66. Профілактика післяопераційних ускладнеь в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів.// Зб.матеріалів наук.— практ.конф. “Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги”. Львів, 1997. С98.

67. В.О.Шідловський, І.І.Чонка, І.М.Дейкало, В.С.Курко, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, Ю.М.Саюк, Г.І.Пятикоп .—Передопераційна підготовка хворих на ДТЗ , ускладнений ентеральним синдромом і її ефективність .//Тези наук.конф. ТДМА .1998.С.285—287.

68. В.О.Шідловський, І.І.Чонка, І.М.Дейкало, В.С.Курко, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, Ю.М.Саюк, Г.І.Пятикоп, А.А.Гудима, Ю.О.Мацюк .// Ефективність ентеросорбції в корекції синдрому ентеральної інтоксикації зумовленого ендогенним тиреотоксикозом /Здобутки клінічної та експериментальної медицини.Вип.№4,Тернопіль , 1999.С.449—452.

69. Співавтор компакт— диску ” Факультетська хірургія”— розділ ” Виразковахвороба”— 2000р.

70. В.О. Шідловський, І.І.Чонка, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній, Ю.О. Мацюк, І.В.Чепіль.— Порушення евакуаторної фукції ДПК в хірургії жовчних шляхів. //Буковинський медичний вісник, 2000. С.—174—176.

71. В.О.Шідловський, Ю.М. Саюк, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній,С.Г. Гривенко, Ю.О.Мацюк, І.В.Чепіль, І.І.Чонка.— Хірургічне лікування ниркової форми первинного гіперпаратиреозу.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини,— Вип. №5,—Тернопіль, 2001 .—С.323—325.

В.О.Шідловський, Ю.М.Саюк, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній, С.Г.Гривенко, І.І.Чонка.— Організація самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі факультетської хірургії: проблеми і перспективи /Матеріали конференції "Сучасні аспекти організації позааудиторної роботи студентів, лікарів—інтернів, курсантів".Тернопіль 2001 р. С. 130—131.

72. Співавтор книги ” Факультетська хірургія”— розділ ” Виразкова хвороба”— за ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша,—2002р.

73. Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Мальований В.В. .Доброродній В.Б,— Навчання іноземців—шлях до світової спільноти. Медична освіта,—2002.— №3.—С.50—52.

74. Мисула І.Р., Доброродній В.Б, Мальований В.В., Слободян С.С.— Оптимізація викладання курсу країнознавства слухачам—іноземцям підготовчого відділення. Медична освіта,—2003.— №3. —С.20—22.

75. В.О. Шідловський, І.М.Дейкало, В.Б.Доброродній,Р.Д.Левчук.—Лікувальна тактика при шлунково—кишкових кровотечах виразкового генезу.— Шпитальна хірургія,—2004.—№4.—С. 101 —104..

76. Автор розділу тестових завдань Крок—2, частина 1, профіль— хірургія,

77. 2005р.

78. Інформаційний лист «Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози»,— Тернопіль, 2007 р.

79. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць С.І., Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної рН—метрії // Шпитальна хірургія. — 2007. — № 2. — С. 8—11.

80. Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., ГусакО.М., Смачило 1.1. Андропауза.— Вісник наукових досліджень.— 2008 р.— С 44— 48.

81. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Смачило 1.1. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози,— Збірник матеріалів «Здобутки клінічної і експериментальної медицини.— 2008 р.— С. 59— 60.

82. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Смачило 1.1., Доброродній В.Б., Смачило І.В., Дзюбановський О.І. Ішемічно—реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном // Шпитальна хірургія. — 2010. — № 1. — С. 5—8.

83. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента—лікаря/ [Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка 1.1., Смачило 1.1., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. ] «Впровадження кредитно—модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».— Матеріали Всеукр. Навчально—наукової конф. з міжнародною участю.— Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20—21 травня, 2010 р.— С.57— 58. — ДОПОВІДЬ

84. Ковальчук Л. А., Максимлюк В.И., Доброродний В.Б., Смачило И.И. Диагностические особенности мелкоочаговых злокачественных образований в щитовидной железе. Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11—12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.— С.396— 397.— ДОПОВІДЬ

44. Л.Я. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, В.В. Твердохліб, О.М. Гусак, В.Б. Доброродній,В.В. Мальований, І.І. Чонка, І.І. Смачило, А.І. Мисак, Ю.М. Футуйма, І.В. Смачило, С.О. Нестерук,А.В. Доброродній, І.О. Крицький. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента— лікаря . Медична освіта, 2010 №3, ст.22— 24

85. І.О. Крицький, B.C. Бліхар, П.В. Гощинський, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш, І.В. Кубей, Л.М. Шульгай,Г.А. Крицька, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило. Переваги кредитно— модульної системи навчання над традиційною увищих навчальних закладах України . Медична освіта, №3, 2010 р., С. 27—29.

86. Доброродній В.Б., Смачило І.І., Борак В.Т., Гулько Н.Я., Гнатко В.В., Сов’як І.В.,

87. Балабан Л.В., Ремезюк О.М., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Гнатко І.В., Борак І.В. Діагностичні особливості мікрокарциноми щитовидної залози. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково—практичної конференції 17 червня 2010 року, ст. 63—64

88. Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу «Хірургія ендокринних залоз», с. 771— 890.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

89. Патент на корисну модель №42620 "Спосіб трансплантації при щитоподібних залоз" 2009, Доброродній В.Б., Смачило І.І., Мальований В.В., Доброродній А.В., Коптюх В.В.Доброродній В.Б

Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній,

90. І.І. Сманило, Ю.М. Футуйма. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини — 2011№ 2 — С.

91. Н.І. Герасимюк, І.І. Лойко, Т.В. Романюк, Т.В. Шандрук, М.В. Чорненький. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно—модульною системою // Медична освіта — 2011.— № 4 — С. 5 — 6.

92. А.Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально— наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 27 3 —275.

93 І.І. Чонка, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, А.І. Балабан Діагностика та хірургічне лікування невропатичної форми синдрому діабетичної ступні Актуальні питання екологи та охорони здоров’я / зб. праць, т.б — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267

94. Дзюбановський І.Я.,Максимлюк В. І., Доброродній В. Б., Смачило І .1. , Футуйма Ю. М. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози. Клінічна хірургія № 10, 2012, Актуальні аспекти абдомінальної хірургії Тези доповідей науково— практичної конференції 15—16 листопада 2012 м Київ.

60.

95. Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально— наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р..

62. С. 273—275.

96. Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Корекція порушеньмікробіоценозу кишечника у пацієнтів після холецистектомії. — Матеріали підсумкової науково— практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 116.

101. Олійник О.В., Доброродній А.В., Доброродній В.Б. Дослідження РН в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес— синдрому та його корекція антигіпоксантами. — Матеріали підсумкової науково— практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 212 — 214.

97 Патент на корисну модель № 42620 «Спосіб трансплантації пара щитоподібних залоз». Доброродній В.Б., Смачило І.І., Мальований В.В., Доброродній А.В., Коптюх В.В.