Коротка біографічна довідка

Ковальчук Олександр Леонідович – перший проректор Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, професор кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією .

Лікар вищої категорії із спеціальності «Хірургія».

У 1994 р. закінчив Тернопільський державний медичний інститут імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “лікувальна справа”.

З вересня 1994 р. по липень 1997 р. проходив інтернатуру на базі Тернопільської обласної лікарні.

З липня 1997 р. по грудень 1997 р. працював в Тернопільській міській лікарні № 1 на посаді лікаря-хірурга.

З січня 1998 р. по липень 2000 р. працював в Тернопільській центральній районній лікарні на посаді завідувача відділення малоінвазивної хірургії. Одним із перших в Тернополі виконує малоінвазивні операції.

З вересня 1998 р. по травень 2000 р. працював за сумісництвом в Тернопільській державній медичній академії на посаді асистента кафедри сестринської справи.

У 2000 році отримав вчений ступінь кандидата медичних наук (тема дисертації «Можливості відновлення втраченого шкірного покриву в обпечених хворих»).

В травні 2000 р. переведений на посаду асистента кафедри шпитальної хірургії.

З січня 2002 р. працював на посаді доцента кафедри шпитальної хірургії.

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

З серпня 2000 р. по червень 2013 р. Ковальчук О.Л. працював за сумісництвом завідувачем відділенням малоінвазивної хірургії Тернопільської обласної лікарні.

З липня 2005 р. переведений на посаду доцента кафедри хірургії з урологією, анестезіологією, нейрохірургією та дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З січня 2007 р. працював на посаді доцента кафедри хірургії, травматології та ортопедії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями та хірургічними дисциплінами факультету післядипломної освіти медичного університету.

З січня 2008 р. переведений на посаду доцента кафедри хірургії з урологією, анестезіологією та малоінвазивними технологіями медичного університету.

З грудня 2010 р. Ковальчук О.Л. – завідувач кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією та травматологією ФПО медичного університету.

З 2011 року доктор медичних наук, професор (тема дисертації «Лапароскопічна хірургія жовчнокам'яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і цироз печінки»).

З червня 2013 р. Ковальчук О.Л. призначений на посаду першого заступника головного лікаря Комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня».

З червня 2013 р. Ковальчук О.Л. – завідувач кафедри загальної та малоінвазивної хірургії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» за сумісництвом.

З жовтня 2014 р. по даний час Перший проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» та професор кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука з погодинною оплатою праці.

Неодноразово підвищував свою кваліфікацію в провідних клініках України та Європи, а саме у Києві в інституті клінічної та експериментальної хірургії; у Варшаві, в центрі онкології імені Марії Склодовської-Кюрі, в Французькій лапароскопічній школі при центрі фірми Тайко, у профільних європейських клініках Мюнхена, Відня, Праги, Варшави, Будапешту.

Автор 125 публікацій, з них 106 наукового, 19 навчально-методичного характеру. Співавтор 4 підручників, 3 посібників, 4 монографій, 10 патентів.

Є співавтором першої монографії з ендохірургії в Україні “Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів”, мультимедійного компакт-диску: “Лапароскопічна хірургія”, монографії «Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і цироз печінки».

Учасник численних конференцій, симпозіумів, з’їздів в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Франції, Америці, Китаї.

Член асоціації ендоскопічних хірургів Європи та України.

Отримав відзнаку конкурсу "Людина року 2007".

Останні наукові праці:

Ковальчук О.Л.,Гнатюк М.С., Шев’як П.І., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С. Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті. ­- Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 29 – 31.

Ковальчук О.Л.,Ткачук О.Л., Скрипко В.Д., Шев’як П.І. Шляхи оптимізації післядипломної освіти лікарів-інтернів за фахом «хірургія» - Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 77 – 79.

Л.Я.Ковальчук, Ковальчук О.Л., А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк та ін..Особливості викладання дисципліни «Хірургія» за кридитно-модульною системою - Медична освіта. - № 4.– 2011. – С. 5-6.

Л.Я.Ковальчук, Ковальчук О.Л.,А.Д.Беденюк, М.В.Чорненький Т.В.Романюк. Типова навчальна програма із дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих юридичних навчальних закладів - Медична освіта. – 2011. - №4. – С. 7-11.

Ковальчук О.Л.,Мисак А.І.,Хорош В.Я. Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати. - Шпитальна хірургія. – 2013. – №1. С. 52-55.

Ковальчук О.Л.,Герасимюк Н.І. Синдром загального венозного повнокров'я в абдомінальній хірургії, як прояв коморбідності. - Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2 (75). – С. 8-10.

Ковальчук О.Л.,Твердохліб В.В., Мисак А.І.,Нестерук С.О. Фахова підготовка студентів 3 курсу урології в умовах кредитно-модульної систми. - Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» 15-16 травня 2014 р., Частина 2., С. 146-147.

Ковальчук О.Л.,Мисак А.І., Твердохліб В.В., Нестерук О.С. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією. - Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2 (75). – С. 16-17.

Гнатюк М.С., Ковальчук О.Л.,Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура. - Вісник наукових досліджень. - №1 (74). – 2014. – С. 69-70.

Ковальчук О.Л.,Лойко І.І., Герасимюк Н.І. Морфометричні показники перебудови слизової оболонки стравоходу в діагностиці гастроезофагальної рефлюксної хвороби при поєднанні з ускладненою виразковою хворобою. - Науково-практичний часопис «Українські медичні вісті». – 2014. Том ІІ. С. 430-431.

Ковальчук Л. Я., Шкварковський І. В., Ковальчук О. Л. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба : монографія - Т. : Укрмедкнига , 2012.- 172 с

Ковальчук О.Л. Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і цироз печінки.[монографія] - Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”. 2014. - 164 с.