Наукові праці Походун К.А.

  • Гнатюк М.С., . Слабий О.Б, Татарчук Л.В., Походун К.А.. Засвоєння лікарями практичних навичок з ендоскопічної хірургії. Медична освіта № 2 2020. С. 46-49.

  • Сікіринська Д. О., Гудима А. А., Походун К. А. Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою у щурів з різною резистентністю до гіпоксії. Медична та клінічна хімія. №3., 2020. Т. 22.- С. 107-113.

  • Гнатюк М.С., Походун К.А., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних». Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2018. -№1 (21). - С. 62-65

  • Походун К.А., Гнатюк М.С. Роль мультимедійних технологій у засвоєнні практичних навичок з ендоскопічної хірургії. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні //матеріали XV Всеукраїнської наук.практ. конф. 17 – 18 травня 2018 року.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 244.

  • Гнатюк М.С., Походун К.А., Татарчук Л.В., Ясіновський О.Б. Особливості засвоєння практичних навичок лікарями хірургічних спеціальностей при вивченні ендоскопічної хірургії. Медична освіта. - 2018.- №1(77). - С.72-74.