Наукові праці Походун К.А.

  • Гнатюк М.С., Походун К.А., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних». Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2018. -№1 (21). - С. 62-65
  • Походун К.А., Гнатюк М.С. Роль мультимедійних технологій у засвоєнні практичних навичок з ендоскопічної хірургії. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні //матеріали XV Всеукраїнської наук.практ. конф. 17 – 18 травня 2018 року.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 244.
  • Гнатюк М.С., Походун К.А., Татарчук Л.В., Ясіновський О.Б. Особливості засвоєння практичних навичок лікарями хірургічних спеціальностей при вивченні ендоскопічної хірургії. Медична освіта. - 2018.- №1(77). - С.72-74.