Вас вітає кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц.Ю.М.Футуйма, доц.В.В.Мальований, проф.О.Л.Ковальчук, проф.А.Д.Беденюк, доц. В.Б.Дорородній, доц. В.В. Твердохліб стоять: доц. І.І.Смачило, доц.О.А. Якимчук, асист. О.В. Кузів, доц. А.І. Мисак, проф. В.О. Шідловський , доц. С.О.Нестерук, ст. лаб. Т.В. Шандрук, асист О.Г. Нецюк, асист. С.Й. Гриценко, асист . Е.В. Ремезюк, асист. О.І.Дзюбановський, асист. Л.Є. Війтович, асист. К.А. Походун (2019 рік)

Штат кафедри: 2 професори, 10 доцентів, 7 асистентів та 2 старших лаборанти, 1 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • «Хірургія», 4 курс;

  • «Урологія», 4 курс;

  • «Хірургія, дитяча хірургія», 5 курс ;

  • «Хірургія з дитячою хірургією та онкологією» 6 курс;

Дисципліни за вибором для українців та іноземців:

  • 4 курс: "Актуальні питання ендоскопії";

  • 6 курс: "Малоінвазивна урологія", " Андрологія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичний факультет;

  • факультет іноземних студентів.

за спеціальністю: 222 "Медицина" (4курс, 5 курс, 6 курс);

за формою навчання: очна