Вас вітає кафедра хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука

Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 9 асистентів та 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

· для 4-го курсу : «Хірургія», «Урологія», «Ендоскопія» та «Нейрохірургія» ;

· для 5-го курсу - «Хірургія, дитяча хірургія», (розділ «Хірургія») та «Нейрохірургія»;

· для 6-го курсу: «Хірургія з дитячою хірургією та онкологією» (розділ «Хірургія» та «Малоінвазивна хірургія»).

На кафедрі навчаються студенти: медичного факультету

за формою навчання: очна