Професорсько-викладацький склад кафедри:

БЕДЕНЮК АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р.мед.наук.

Вчене звання — професор

E-mail — bedenyuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ШІДЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада— професор кафедри

Науковий ступiнь— д-р.мед.наук.

Вчене звання — професор

E-mailshidlovskyvo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ДОБРОРОДНІЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ

Посада— завуч кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mail — dobrorodniy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ТВЕРДОХЛІБ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада— доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mailtverdohlib@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ФУТУЙМА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Посада— доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mail — futujma_jum@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

СМАЧИЛО ІВАН ІГОРОВИЧ

Посада— доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mailsmachyloi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

МИСАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Посада— доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mailmysak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

МАЛЬОВАНИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mailmalovaniy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

РЕМЕЗЮК ЕДУАРД ВАЛЕРІЙОВИЧ

Посада— асистент кафедри

Науковий ступiнь— канд.мед.наук.

E-mail — remezyuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

БОДНАР ПЕТРО ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mail bodnarpj@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЯКИМЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mailjakumshykoa@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

НЕСТЕРУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

Вчене звання — доцент

E-mailnesterukso@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Посада — асистент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

E-maildzybanovskiyoi@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Scholar
LinkedIn
orcid
researcherid

НЕЦЮК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

E-mail — nechykog@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iIGO7HoAAAAJ&hl=uk

ВІЙТОВИЧ ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА

Посада — асистент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

E-mail — viytovych@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2d8_8ykAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.linkedin.com/in/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-71328613a/
https://orcid.org/my-orcid
http://www.researcherid.com/Workspace.action

ПОХОДУН КОНСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада — асистент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

E-mail — pohodun@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pQ2VK6cAAAAJ&hl=uk
https://www.linkedin.com/in/konstantin-pohodun-409936160/
 https://orcid.org/0000-0001-7032-544X

БОДНАР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Посада— асистент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

E-mail — bodnartv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pQ2VK6cAAAAJ&hl=uk

БУРАК АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Посада — асистент кафедри

Науковий ступiнь — канд.мед.наук.

E-mail — andrew_burak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2d8_8ykAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.linkedin.com/in/andrew-burak-909b5b160/
https://orcid.org/my-orcid
http://www.researcherid.com/Workspace.action

ГРИЦЕНКО СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ

Посада — асистент кафедри

Науковий ступiнь— канд.мед.наук.

E-mail — grytsenko_s@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=PmRRIl8AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/stepan-grytsenko-80745a156/
https://orcid.org/my-orcid
http://www.researcherid.com/Workspace.action

ГРАБЧАК СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

Посада асистент кафедри

Науковий ступінь

Е-mailgrabchak_so@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=PmRRIl8AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/stepan-grytsenko-80745a156/
https://orcid.org/my-orcid
http://www.researcherid.com/Workspace.action

ШАНДРУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — старший лаборант кафедри

E-mail — shandruk@tdmu.edu.ua

https://scholar.google.com/citations?user=PmRRIl8AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/stepan-grytsenko-80745a156/
https://orcid.org/my-orcid
http://www.researcherid.com/Workspace.action

КУЛЬБАБА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада – аспірант кафедри

Е-mail – kulbaba_iia@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації