Гриценко Степан Йосипович

Освіта:

У 2011 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім..І.Я.Горбачевсього МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2014 по 2017 роки навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією ім. Л.Я.Ковальчука у ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.

Наукова діяльність:

30.04.18 захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування та профілактика неспроможності швів колоректальних анастомозів у хворих на гостру обтураційну кишкову непрохідність» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.

Трудова діяльність - 9 років, педагогічний стаж - 3 роки. Член Європейської асоціації медичних онкологів та Європейської асоціації абдомінальних хірургів.

Наукові інтереси:

Профілактика та прогнозування неспроможності швів колоректальних анастомозів при гострій кишковій непрохідності;

Симультанні операційні втручання з приводу колоректального раку ІІІ та IV стадії;

Дослідження принципу «no-touch» та ERAS у хворих на ускладнений місцево-поширений колоректальний рак;

Малоінвазивні технології в колопроктології та загальній хірургії.

Наукові публікації:

Є автором та співавтором 22 навчально - методичних і наукових публікацій (з них 1 – у виданнях, що індексуються в Scopus) та 1 патенту на винахід.