Гриценко Степан Йосипович

Гриценко Степан Йосипович, народився 3 березня 1989 року в місті Тернопіль, Тернопільського району, Тернопільської області, громадянин України. З вересня 1995 року до липня 2005 року навчавсь у середній школі №3 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Тернополя, де одержав атестат про повну середню освіту. З серпня 2005 року по липень 2011 року навчався у ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету ім..І.Я.Горбачевсього МОЗ України» на факультеті лікувальна справа. З серпня 2011 року по липень 2014 року проходив інтернатуру із спеціальності «Хірургія» на базі Тернопільської університетської лікарні та навчався в магістратурі у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім..І.Я.Горбачевського МОЗ України», котру завершив з відзнакою. В липні отримав сертифікат спеціаліста із напрямку хірургія та ступінь магістра медицини. З 01 серпня 2014 року по 01 червеня 2015 року працював хірургом в Центральній районній лікарні м.Зборова, Тернопільської області. З 01 грудня 2014 року по 30 листопада 2017 року навчався в аспірантурі у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім..І.Я.Горбачевського МОЗ України». Тема дисертаційної роботи: Прогнозування та профілактика неспроможності швів колоректальних анастомозів у хворих на гостру обтураційну кишкову непрохідність. Член Європейської асоціації медичних онкологів та Європейської асоціації абдомінальних хірургів. Автор 17 наукових праць та 1 патенту на винахід. З 1 грудня 2017 року по даний час працює на посаді асистента кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука.