Теоретичні й практичні знання на кафедрі отримують студенти медичного (IV, V, VI курси) факультету та факультету іноземних студентів. Викладання проводиться українською мовою (дисципліни "Хірургія", "Хірургія з дитячою хірургією та нейрохірургія" "Хірургія з дитячою хірургією та онкологією", "Урологія", курси за вибором "Ендоскопія", "Малоінвазивна урологія", "Андрологія") та англійською мовою ( дисципліна "Урологія" та "Ендоскопія").

Навчальний процес на кафедрі для студентів медичного факультету організовано на засадах кредитно-трансферної системи, у повній відповідності до загальноприйнятих європейських стандартів вищої медичної освіти.

Мета вивчення вищевказаних дисциплін випливає із цілей програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар. Знання, які студенти отримують із навчальних дисциплін, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують професійно-практичну підготовку. Освоєння програм забезпечує фундаментальну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лікаря загальної практики.

В розпорядженні кафедри вісім учбових кімнат. Навчальні кімнати кафедри оснащені комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми, трансляції оперативних втручань в режимі on-line, анімаційні моделі та таблиці.