Навчально-методична робота

Теоретичні й практичні знання на кафедрі отримують студенти медичного (IV, V, VI курси) факультету та факультету іноземних студентів. Викладання проводиться українською (дисципліни "Хірургія", "Малоінвазивна хірургія", "Ендоскопія" та «Урологія») та англійською ( дисципліни "Урологія" та "Ендоскопія") мовами.

Навчальний процес на кафедрі для студентів медичного факультету організовано на засадах кредитно-трансферної системи, у повній відповідності до загальноприйнятих європейських стандартів вищої медичної освіти.

В розпорядженні кафедри п’ять учбових кімнат. Навчальні кімнати кафедри оснащені комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми, трансляції оперативних втручань в режимі on-line, анімаційні моделі та таблиці.