Теоретичні й практичні знання на кафедрі отримують студенти   медичного (IV, V, VI курси) факультету та факультету іноземних студентів. Викладання проводиться українською мовою (дисципліни "Хірургія", "Хірургія з дитячою хірургією та нейрохірургія" "Хірургія з дитячою хірургією та онкологією", "Урологія", курси за вибором "Ендоскопія", "Малоінвазивна урологія", "Андрологія") та англійською мовою ( дисципліна "Урологія" та "Ендоскопія").

Навчальний процес на кафедрі для студентів медичного факультету організовано на засадах кредитно-трансферної системи, у повній відповідності до загальноприйнятих європейських стандартів вищої медичної освіти.

Доц.  Нецюк О.Г. виконує ендоскопічне обстеження на  практичному занятті зі студентами 4 курсу із розділу "Актуальні питання ендоскопії" (2023рік)

Студенти 4 курсу на семінарському занятті. 

Навчальна кімната Тернопільська обласна лікарня  (2022 рік)

Студенти 4 курсу на практичному занятті  в операційній хірургічного відділення № 2

Тернопільська обласна лікарня  (2022 рік)

Студенти 5  курсу на практичному занятті  з асист. Війтович Л.Є.  практикують проведення торакальної пункції Тернопільська обласна лікарня  (2022 рік)

Студенти 4 курсу на практичному занятті  в хірургічному відділення № 1  - спостерігають проведення назогастральної  інтубації

Тернопільська обласна лікарня  (2022 рік)

Доц. Мальований В.В. проводить практичне заняття з студентами 5 курсу із розділу "Торакальна хірургія" (2021 рік)

Асист. Війтович Л.Є. із студентами 5 курсу в бронхоскопічній (2021 рік)

Доц. Футуйма Ю.М. проводить семінарське заняття з студентами 6 курсу із розділу "Проктологія" (2021 рік)

Мета вивчення вищевказаних дисциплін випливає із цілей програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар. Знання, які студенти отримують із навчальних дисциплін, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують професійно-практичну підготовку. Освоєння програм забезпечує фундаментальну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лікаря загальної практики.  

В розпорядженні кафедри вісім учбових кімнат. Навчальні кімнати кафедри оснащені комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми, трансляції оперативних втручань в режимі on-line, анімаційні моделі та таблиці.

Асист. Гриценко С.Й. проводить семінарське заняття із студентами 4 курсу на тему: Перитоніт (2021 рік)

Асист. Гриценко С.Й. розглядає клінічний випадок захворювання пацієнта із студентами 4 курсу на тему: Перитоніт (2021 рік)

Доц. Боднар П.Я зі студентами 6 курсу обговорює тему заняття: Гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини. Хірургічне відділення №2, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Доц. Якимчук О.А. зі студентами 6 курсу вивчать будову магістральних судин нижніх кінцівок. Навчальна кімната, відділення судинної хірургії, , Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Студенти 6 курсу вивчать будову магістральних судин нижніх кінцівок. Навчальна кімната, відділення судинної хірургії, , Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Асист. Боднар Т.В. проводить оптивуння студентів 4-курсу. Навчальна кімната, відділення судинної хірургії, , Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)