Клінічними базами кафедри є відділення хірургії №1, хірургії№2, відділення урології, торакальної, судинної хірургії на базі Теронопільської обласної лікарні.

Професор Беденюк А.Д та доц. Смачило І.І. виконують холецистектомію (2022 рік)

Професор Беденюк А.Д на практичному занятті зі студентами 4 курсу виконує ліквідацію післяопераційної вентральної кили. Хірургічний блок, Тернопільська обласна лікарня (2022 рік)

Доц. Мисак А.І. в операційній. Операція з приводу ліквідації гангрени Фурньє (2022 рік)

Доц. Доброродній В.Б. та доц. Смачило І.І. виконують видалення щитовидної залози (2022 рік)

Аспірант Кульбаба І.Я підготовка пацієнта для лапароскопічної холецистектомії. Хірургічний блок, Тернопільська обласна лікарня (2022 рік)

Доц. Мисак А.І. в операційній. Операція з приводу твавматичного розриву сечовго міхура (2021 рік)

Доц. Твердохліб В.В. в операційній виконує перкутантну нефролітотрипсію (2021 рік)

В час новітніх технологій прогресивного розвитку медицини на базі кафедри надається високоспеціалізована хірургічна допомога при плановій хірургії та невідкладній хірургії. Виконується широкий спектр операційних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, колоно-проктологічних захворювань, гнійно-септичних, ускладнення цукрового діабету при діабетичній ступні. Ведеться постійне вдосконалення методик операційних втручань з використанням передових технологій та розширенням спектру лікарських медичних препаратів для лікування пацієнтів з хірургічної патології.

Доц. Смачило І.І. в операційній показує зі студентами 4-курсу показує обробку операційного поля перед операцією. (2021 рік)

Доц. Твердохліб В.В. на операції з приводу раку сечового міхура.(2020 рік)

Доц. Доброродній В.Б. та доц. Смачило І.І. на операції з приводу раку щитовидної залози. (2020 рік)

Доц. Твердохліб В.В. виконує трансуретральну простатектомію (2019 рік)

Асист.Війтович Л.Є. під час операціі торакотоміі (2019 рік)

На сьогоднішній день працівники кафедри надають високоспеціалізовану хірургічну допомогу по хірургічному профілілю.

У сфері наукових і практичних інтересів кафедри – використання напрямків патофізіологічної хірургії виразкової хвороби, хірургії стравоходу, сучасні малоінвазивні технології, хірургії жовчних шляхів, реконструктивні операції на шлунково-кишковому тракті, інтенсивна інфузійно-трансфузійна терапія.

Кафедра хірургії №1 являється базою для впровадження досягнень медичної науки в практику. За останні 5 років під керівництвом завідуючого кафедри Беденюка А.Д. в практику по спеціальності хірургія впроваджено методики згідно розробок науково методичних рекомендацій МОЗ України із формою впровадження в операційне лікування. Продовження впроваджень кафедри в лікувальну практику нових методів діагностики та операційних втручань на стравоході, шлунку, дванадцятипалій кишці, органах гепатопанкреатобіліарної зони, тонкій та товстій кишці, органах ендокринної системи.

Доц. Смачило І.І. виконує перев'язку післяопераційної рани у хворого здіабетичною стопою. Відділення хірургії №1, Тернопільська університетська лікарня. (2019рік)