Виховання – один з процесів соціалізації індивіда, який відбувається у житті індивіда в будь-якому суспільстві. В цих процесах індивід усвідомлює доцільність визначених моральних норм і відштовхує їх або включає в свою систему цінностей. В навчальному закладі соціалізація повинна стати спрямованою, але її результати не піддаються контролю і оцінюванню на іспитах і заліках: студент може знати моральні норми, але не визнавати їх частиною своїх переконань. Моральність індивіда виявляється у його вчинках, які здійснюються найчастіше за межами вузу . Тому у ВНЗ необхідно створити умови для направлення соціалізації студента. Основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, гендерної культури.

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів. Виховна робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість.

На кафедрі медичної хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука виховання студентської молоді є невід’ємним структурним елементом освітнього процесу, кінцевою метою якого є формування студента не лише як фахівця, але й як гармонійної, всебічно розвиненої особистості.

Викладачі кафедри з кураторськими групами проводять тематичні лекції, вечори, організовують відвідування філармонії, драматичного театру, екскурсії.

У жовтні кожного року, напередодні свята Покрови, за активної участі викладачів на  базі кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука організовується вечір - зустріч, присвячений пам’яті борців за незалежність України.                                                                                                                

Проф. А.Д. Беденюк зі  студентами  хірургічного гуртка кафедри хірургії №1 в операційній  (2023 рік)

Проф. А.Д. Беденюк та доц. Боднар П.Я. з кураторською групою 5-курс в відділенні хірургії №2 (2022 рік)

Доц. Якимчук О.А. та її кураторська група 5 курсу обговорюють тему заняття. Навчальна кімната, відділення судинної хірургії, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік) 

Асист.  Нецюк О.Г. зі студентами 6-го курсу Навчальна кімната, відділення  хірургії №2, Тернопільська університетська лікарня (2020 рік)

        Національно-патріотичне виховання 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини. 

Принципи національно-патріотичного виховання:  принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства. Принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

Студентам 4-5 курсу медичного факультету проводилися  лекції  з приводу національно-патріотичного виховання.  Даний захід проходив в приміщенні  бібліотеки Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.  (2023 рік) 

Студентами та викладачами кафедри проведено  ярмарок  на підтримку  Збройних Сил України.  (2023 рік) 

доц. Футуйма Ю.М.  нагороджений подякою Голови Тернопільської  обласної ради за зразкове виконання службових обов' язків в зоні проведення бойових дій (2023 рік) 

День Єднання 16.02.22.  Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією, доц. Футуйма Ю.М. та студенти 6 курсу медичного факультету.

доц. Футуйма Ю.М. займається медичної підготовкою військовослужбовців в зоні активних бойових дій (2022 рік) 

     Інтелектуально-духовне виховання 

Основним завданням є: формування сумлінного ставлення до виконання обов’язків студента, свідомого дотримання дисципліни, сумлінного ставлення до навчання; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію.

Асист Війтович Л.Є. та її кураторська група 6 курс на випуску  з  університету  (2022 рік)

Доц. Мальований  В.В. із студентами 12-ї групи медичного факультету (2020 рік)

Доц. Смачило І.І. зі студентами 4-курсу в опаційній, Тернопільської університетської лікарні (2020 рік)

Наставниками кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією організовуються екскурсії до різноманітних історичних пам’яток культури, які несуть в собі частинку історії та ілюструють хід історичних подій. 

Екскурсіїя до Збаразького замку 16 століття групи 408  з Асистентом Війтович Л.Є.  (2019 рік)

Протягом двох тижнів в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського тривала традиційна Декада відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. Протягом цього періоду викладачі нашої кафедри та їх кураторські групи активно брали участь в даному міроприємстві. Жовтень (2021рік)

Літературно-музична імпреза «Серце хірурга» за участю автора і виконавця власних пісень, викладача кафедри хірургії №1 з урологією імені професора Л.Ковальчука Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, доц. Ю. М. Футуйми (2021 рік) 

доц. Ю. М. Футуйми. на концерті   «Серце хірурга» в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 рік)

«Сучасна бібліотека – це простір знань, які формують цінності для суспільства, вона відповідає за створення мостів між минулим і сьогоденням. Бібліотека незамінна для розвитку та віднайдення себе у професії, для особистого зростання й творчості, для народження нових ідей та їхньої реалізації, для мрій та їхнього здійснення. Такі зустрічі, творчі вечори допомагають нам краще розуміти та відчувати один одного, створюють дружелюбне середовище, де народжується істина», – розповідає доц. Юрій Михайлович Футуйма. 

доц. Ю. М. Футуйма та студенти його кураторської групи на концерті   «Серце хірурга» в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 рік)

Концерт  «Серце хірурга» в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 рік)

Завідувач кафедри  хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука  проф. Беденюк А.Д.

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі хірургії №1 з урологією,малоінвазивною хірургією  ім. Л.Я. Ковальчука асист. Дзюбановський О.І.