Наукова робота кафедри започаткована ще першим завідувачем доктором мед. наук, проф. М.В. Даниленком, який згодом перейшов на посаду завідувача кафедри торакальної хірургії Львівського медичного інституту й став ректором цього ВНЗ, академіком РАМН. і потужно продовжена професором Ковальчуком Л.Я.. Коло його наукових інтересів було дуже широким. Маючи великий досвід організаційної, наукової, педагогічної і клінічної діяльності, він особливу увагу звернув на педагогічний процес, покращення якості підготовки молодих спеціалістів і розширення сфери наукових досліджень. Усе це дало новий поштовх до вдосконалення науково-практичної діяльності кафедри. Вивчення предмета шпитальної хірургії було переведено на циклову систему з викладанням планової та ургентної абдомінальної, торакальної, судинної, малоінвазивної хірургії, урології, анестезіології, проктології та хірургії екстремальних станів. 

Ректор ТДМУ (1995-2014рр), член-кор НАМН України, 

проф. Л.Я. Ковальчук 

За наукові заслуги Л. Я. Ковальчуку в 1996 році присвоїли почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Леонід Якимович Ковальчук – автор понад 250 наукових праць, серед них 7 монографій, зокрема: «Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок», «Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів», «Хірургія демпінг-синдрому», «Атлас оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній стінці», «Органний кровобіг при передракових станах стравоходу та шлунка», «Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента», «Венозні тромбози», 4 атласів, зокрема «Атласу хірургічних операцій та маніпуляцій», а також ряду методичних розробок, рекомендацій та 28 винаходів. За його редакцією видано 6 підручників, зокрема «Шпитальна хірургія», «Клінічна хірургія», «Невідкладна хірургія», ряд навчальних посібників. Основні роботи присвячені вивченню кровообігу шлунка та дванадцятипалої кишки, розробці методів хірургічного лікування та профілактики у хворих з гастро дуоденальними виразками, малоінвазивній хірургії, проблемам остеопорозу та впливу малих доз радіації на імунологічний статус організму. Вперше в Україні під керівництвом Л.Я. Ковальчука створено мультимедійну медичну програму, в межах якої видано компакт-диски «Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів», «Шпитальна хірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Урологія». Ідеї, закладені в докторській дисертації Леоніда Якимовича на тему «Реґіонарний кровообіг шлунка і дванадцятипалої кишки в хірургії виразкової хвороби», лягли в основу ряду дисертацій. У його науковій школі – 6 докторів та 28 кандидатів медичних наук. Л.Я. Ковальчук розробив ряд принципово нових операцій при виразковій хворобі (прицільну резекцію ішемічного сегмента шлунка в поєднанні з селективною проксимальною ваготомією та інші).

Викладачі кафедри активно приймають участь у виконанні дисертаційних робіт є наковими керівниками та консультантами робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу 

Проф. Беденюк на операції з приводу раку шлунку. Клінічний випадок, що входив у кандидатську дисертацію ас. Футуйми Ю.М. Тернопільська університетська лікарня(2010 рік)


                                                                                    Діапазон наукової діяльності кафедри надзвичайно широкий: 

На базі відділення  хірургії проводиться розробка нових шляхів лікування.

- Захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки: виразкова хвороба, доброякісні та злоякісні пухлини шлунка;

- Хірургія стравоходу; хірургія печінки: первинний та метастатичний рак, доброякісні пухлини, абсцеси,;

- Хвороби позапечінкових жовчних проток: жовчнокам’яна хвороба, механічна жовтяниця, пухлини жовчних проток;

- Захворювання підшлункової залози: гострий та хронічний панкреатит, рак підшлункової залози;

- Хірургія товстої кишки: запальні захворювання, доброякісні та злоякісні пухлини;

- Ендокринна хірургія: захворювання щитоподібної, прищитоподібних.

- Сепсис, гнійно-септична хірургія

- Хірургічні ускладнення цукрового діабету. 

-  Непухлинні захворювання прямої кишки, параректальної ділянки.

- Доброякісні та злоякісні пухлинні захворювання ободової та прямої кишки.

- Запальні захворювання товстої кишки (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт)

- Вроджені захворювання товстої кишки.

- Травматичні пошкодження та посттравматичні вади прямої та ободової кишки.

-  Епітеліальні куприкові ходи (пілонідальні синуси), кисти параректальні та пресакральні.

На базі відділення судинної хірургії проводиться розробка шляхів профілактики розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою та   ургентною хірургічною патологією, діагностичного алгоритму раннього виявлен ня післяопераційного венозного тромбозу. Проводиться розробка та вдосконалення  оперативних втручань для профілактики тромбоемболічних ускладнень при тромботичному процесі в поверхневих та глибоких венах системи нижньої порожнистої вени. 

Працівники кафедри виконують пункційну біопсію під контролем УЗД Тернопільська університетська лікарня, ( 2010 рік)

Щороку співробітники кафедри беруть участь в роботі наукових форумів.

Колектив кафедри брав учась у проведенні науково-практичної конференція "Проблеми невідкладної абдомінальної хірургії". конгрес-центр "Червона калина" (2014 рік)

Активно проводилось вивчення та вдосконалення планів навчання на конференціях опорної кафедри, які щороку відбуваються на базі конгрес-центру "Червона калина"

Проф. Беденюк А.Д., доценти Мальований В.В. та Доброродній В.Б. на зборах опорної кафедри  конгрес-центр "Червона Калина" (2015 рік)

Доц. Якимчук О.А. доповідає на зборах опорної кафедриконгрес-центр "Червона Калина" (2015 рік)

Викладачі кафедри активно приймають участь у роботі конгресів, симпозіумів міжнародних наукових конференціях та семінарах. 

Працівники кафедри беруть  активну участь у закондонних конференціях, симпозіумах воркшопах. 

Доц. Мисак А.І  відвідав XLII конгрес Польського товариства урологів, що відбувся у Варшаві, в 2012, де розглядались актуальні питання лікування скчокамяної хвороби.

На 9-тій Європейській зустрічі урологів,  що відбулась в м.Салоніки у , 2013 доц.Мисак А.І. мав доповідь на тему "особливості лікування варіуоцеле у дорослих". 

У 2014 році доц.Мисак А.І прийняв участь у З"ізді Європейської асоціації урологів, що відбувся у Вільнюсі.

XLII конгрес Польського товариства урологів доц.Мисак А.І, учасник Варшава, Польща (2013 рік)

Доц. Мисак А.І з головою Європейської асоціації урології проф. Bob Djavan Салогіки, Греція (2013 рік)

9-та европейська зустріч урологів, доц.Мисак А.І., доповідач Салоніки, Греція (2013 рік)

З"ізд Європейської асоціації урологів, доц.Мисак А.І учасник Вільнюс, (2014 рік)

 У 2016 році доц.Мисак А.І учасник прийняв участь у  Симпозіумі сексуальної медицини, що відбулась в Амстердамі, Нідерланди, де виступив з доповіддю.

Симпозіум сексуальної медицини,доц.Мисак А.І учасникАмстердам, Нідерланди(2016 рік)

Симпозіум сексуальної медицини доц.Мисак А.І з колегами Амстердам, Нідерланди(2016 рік)

 У 2018 році  відбувся 7-th LAU Annual Conference у Стамбулі, доц.Мисак А.І. виступив з доповіддю, приймав активну участь у воркшопах та тренінгах присвячених невідкладній допомозі урологічним хворим

7-th LAU Annual Conferenceдоц.Мисак А.І, учасникСтамбул, Туреччина, (2018 рік)

7-th LAU Annual Conferenceдоц.Мисак А.І, з закордонними колегами Стамбул, Туреччина, (2018 рік)

В 2019 р. році доц. Якимчук О.А. побувала на міжнародних конференціях та симпозіумах по судинній хірургії у Нідерландах та Польщ,і  де взяла участь у роботі серії тренінгів та семінарів присвячених питанням лікування трофічних виразок, мініінвазивним технологіям у лікуванні варикозної хвороби.

23 Europian Vascular Course доц.Якимчук О.А учасник , Нідерланди, Маастріхт  (2019 рік)

The International Union of Phlebology доц. Якимчук О.А та проф. Костів С.Я, Польща Краків,(2019 рік)

The International Union of Phlebology,  доц. Якимчук О.А та колеги з України, Польща Краків (2019 рік)

The International Union of Phlebology,  доц. Якимчук О.А учасник, Польща Краків (2019 рік)

У 2019 році ас.Гриценко відвідав European Gastroenterology Week , де брав активну участь у семінарах та тренінгах присвячених вивченню патологіі органів черевної порожнини, 

Yобелівський лауреат Peter Malfertheiner та ас. Гриценко 27-th UEG week, Барселона (2020 рік)

Ментор курсу "laparoscopic liver resection" prof Tung Yu Tsui з ас. Гриценкои С.Й 27-th UEG week, Барселона (2020 рік)

27-th UEG week ас. Гриценко С.Й - учасник Барселона (2020 рік)

Започатковано співпрацю з закордонними вищими навчальними закладами, що дозволяє нашим працівникам відвідувати стажування на іхній базі з вивченням сучасних та інноваційних методів лікування та викладання в медицині

 У 2019 році. ас. Боднар Т.Я. та доц. Боднар П. Я. відвідали Люблінський медичний Університет., де взяли участь у відкритому семінарі на тему " Нові та інноваційні методи викладання в медицині"  На семінарі учасники ознайомились з схемою використання інтерактивних методів і новітніх практик при викладанні на кафедрах у Люблінському університеті. Учасники приймали активну участь у групових дискусіях та обговоренні проектів, розроблених і впроваджених у навчальних закладах Польщі, Білорусі, Росії та України. 

Медичний університет Люблін, Польща, (2019 рік)

 Доц.Боднар П.Я, ас. Боднар Т.В. Медичний університет Люблін, Польща, (2019 рік)

Навчальний центр Люблінського університету. Люблін, Польща, (2019 рік)

Навчальний центр Люблінського університету, ас. Боднар Т.В.Люблін, Польща, (2019 рік)

Доц.Боднар П.Я.  Університетська лікарня , Польща   (2019 рік)

Асист. Боднар Т.В. Університетська лікарня, Польща           ( 2019 рік)

Сертифікат випускника курсів

доц.Боднар П.Я  Люблін, Польща, (2019 рік)

Сертифікат випускника курсів

доц.Боднар Т.В. Люблін, Польща, (2019 рік)

Викладачі кафедри активно приймають участь у роботі міжнародних і всеукраїнських наукових форумів, відвідують вебінари та проходять стажування. 

Доц. Боднар П.Я. на з'їзді судинних хірургів в Тернопільському Національному Медичному Університеті (2021 рік)

Участь у наукових конференція дає можливість нашим викладачам набратися досвіду в іноземних колег, стежити за новинами у медичній галузі й здобувати  нові навички. Нещодавно доц. Олена Анатолівна Якимчук  повернулася з Нідерландів, де в місті Антверпен відбувався з'їзд  Європейської асоціації судинних хірургів.  Метою даного з'їзду  є імплементація ендоваскулярної хірургії, що  дозволить розширити спектр оперативних втручань в осіб старшого та похилого віку, знизити рівень інтра- та післяопераційних ускладнень, скоротити перебування в стаціонарі, забезпечити лікування судинних захворювань у хворих з важкою супутньою патологією. 

Доц. Якимчук О.А. прохидить майстер-клас з  ліквідації сітчастого варикозу. З'їзді  Європейської асоціації судинних хірургів.  Антверпен (2021 рік)

Доц. Якимчук О.А. проводить семінар зі студентами 6 курсу. Навчальна кімната, відділення судинної хірургії, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік) 

Доц. Якимчук О.А. Європейський венозний форум.  

Рига (2022 рік)

Асист. Гриценко С.Й -  Конгрес European society of surgical oncology Лісабон, Португалія   (2022 рік)

Асист. Гриценко С.Й - -  Конгрес European society of surgical oncology Лісабон, Португалія   (2022 рік)

Доц. Якимчук О.А.  Світовий конгрес судинних хірургів, Стамбул   (2022 рік)

Асист. Гриценко С.Й - стажування в Національному інституті  Авіано, Італія (2022 рік)

доц. Якимчук О.А.  - CLaCs VIP training Istambul,  проводив майстер-клаc prof. Kasuo Miyake, Туреччина (2023 рік)

доц.Якимчук О.А.  EVC 2023 - міжнарожний зїзд судинних хірургів, Маастріхт, Нідерланди (2023 рік)

На початку травня 2023 року асистент кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука Степан Гриценко упродовж тижня брав участь у MSKCC Seminar in Oncology A: Gastrointestinal Cancers у рамках міжнародного семінару-тренінгу Open Medical Institute (OMI), що відбувся на базі Schloss Arenberg у Зальцбурзі (Австрія). 

                                        Групове фото учасників та лекторів семінару. Австрія (2023 рік)

Відкритий медичний інститут (OMI) — це міжнародна ініціатива для медичних фахівців, яка через навчання та дослідження спрямована на покращення охорони здоров’я в глобальному масштабі. Щотижневі семінари OMI пропонуються висококваліфікованим англомовним лікарям із Центральної та Східної Європи, Азії, Африки, Латинської Америки та інших країн з перехідною економікою. Їх організовує Salzburg Stiftung der American Austrian Foundation і співфінансує Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень Австрії. 

Місія Memorial Sloan Kettering Cancer Center — подолати рак на все життя. Щоб поширити цю місію у світі, впродовж семінару шість викладачів зі США та один викладач з Австрії зібралися в замку Аренберг, щоб поділитися своїми знаннями з 33 студентами з понад 20 країн. 

Курс проводив д-р Девід Г. Пфістер, професор медицини Weill Cornell Medicine, керівник відділу онкології голови та шиї Департаменту медицини, співкерівник групи лікування раку голови та шиї, а також помічник заступника головного лікаря зі стратегічного партнерства Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга. Доктор Пфістер є ветераном OMI і підтримує OMI з 2004 року.

Доктор Гаррет М. Неш, асоційований відвідувач відділу колоректальної хірургії Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга, був співдиректором курсу протягом тижня. Серед додаткових експертів були д-р Нітя Радж, д-р Марша Рейнгольд, д-р Моше Шике, д-р Кевін К. Соарес і д-р Лукас Вайс, який працює в Медичному університеті Парацельса в Зальцбурзі.

Асист. Гриценко С.Й . отримання сертифікату від керівників OMI та лекторів Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Австрія (2023 рік)

Асист. Гриценко С.Й .  презентує свій клінічний випадок під час семінару. Австрія (2023 рік)

Програма семінару охоплювала практично всі локалізації раку органів черевної порожнини та стосувалася їх патогенезу, радіологічного стадіювання, онкохірургічних аспектів розвитку лікувальних стратегій основаних на молекулярних маркерах, специфіки лікування гастроінтестинального раку різних вікових категорій основаних на вивченні індивідуальних патогенетичних механізмів виникнення пухлин, ендоскопічних можливостях діагностики та раннього видалення, а також прийняття рішень на основі мультидисциплінарного підходу лікування. Участь в семінарі відкрила нові можливості для професійного вдосконалення, отримання інформації про останні, новітні досягнення в онкохірургічному та медикаментозному лікуванні пацієнтів на онкологічними захворюваннями органів черевної порожнини та дозволить окреслити горизонти майбутніх наукових досліджень. 

3 учасники мали змогу представити результати власних досліджень та унікальні клінічні кейси. Запрошені лектори зі Сполучених Штатів Америки ділилися змістом нових клінічних протоколів, набутим досвідом та цікавими практичними випадками протягом 7 днів. Під час панельних дискусій члени наукового факультету та учасники мали змогу поставити питання доповідачам та запропонувати власний погляд.