Кафедра хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука

Завідувач: проф. Беденюк Анатолій Дмитрович

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. В.В. Твердохліб, доц. В.Б.Дорородній, проф.В.О. Шідловський, проф.А.Д.Беденюк, доц.В.В.Мальований. стоять: доц. О.Г. Нецюк, доц. І.І.Смачило, асист. С. О. Грабчак, асп. І.Я. Кульбаба, асист. А.Є. Бурак, асист. Л.Є. Війтович, доц. С.О.Нестерук, доц.О.А. Якимчук, ст. лаб. О.О. Михащишин, ст. лаб. Т.В. Шандрук, доц. А.І. Мисак, асист. Т.В. Боднар, доц. П.Я. Боднар (2022 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц.Ю.М.Футуйма, доц.В.В.Мальований, проф.О.Л.Ковальчук, проф.А.Д.Беденюк, доц. В.Б.Дорородній, доц. В.В. Твердохліб стоять: доц. І.І.Смачило, доц.О.А. Якимчук, асист. О.В. Кузів, доц. А.І. Мисак, проф. В.О. Шідловський , доц. С.О.Нестерук, ст. лаб. Т.В. Шандрук, асист О.Г. Нецюк, асист. С.Й. Гриценко, асист . Е.В. Ремезюк, асист. О.І.Дзюбановський, асист. Л.Є. Війтович, асист. К.А. Походун (2019 рік)

Кафедра шпитальної хiрургiї органiзована в 1958 р. на базі 2-го хірургічного, нейрохірургічного та ортопедично-травматологічного відділень обласної лікарні. Першим завiдувачем був доктор мед. наук, проф. М.В. Даниленко, який згодом перейшов на посаду завідувача кафедри торакальної хірургії Львівського медичного інституту й став ректором цього ВНЗ, академіком РАМН.

З 1960 р. по 1964 р. кафедру очолював доктор мед. наук, проф. Л.П. Шуляк, за керівництвом якого колектив кафедри працював над проблемами торакальної і судинної хірургії, травматології, портальної гіпертензії та пластики стравоходу.

З грудня 1964 р. по червень 1965 р. виконував обов'язки зав. кафедри канд. мед. наук, доц. Г.М. Мороз. В цей період в складі колективу кафедри працювали такі науковці, як канд. мед. наук М. Скибенко, канд. мед. наук М. Голомазов, канд. мед. наук В. Нечипорук, канд. мед. наук Л. Рассолова (Салтикова), канд. мед. наук Т. Мрозек.

З 1965 р. по серпень 1987 р. кафедрою керував доктор мед. наук, проф. Ю.Т. Коморовський.

Проф. Ю.Т. Коморовський(1987 рік)

В ці роки у педагогічний процес було впроваджено єдину методичну систему, запропоновано комплексну систему відбору субординаторів-хірургів. Професор Коморовський успішно працював над проблемами хірургічного лікування виразкової хвороби і хвороб оперованого шлунка, здобувши на цій ниві міжнародне визнання. За період роботи Ю.Т. Коморовського кафедра поповнилась досвідченими педагогами та клініцистами. Зокрема, в складі колективу працювали: канд. мед. наук Й.Ю. Корчинський, канд. мед. наук Б. Ширай, канд. мед. наук М. Глицький, канд. мед. наук (а натепер- проф.) В.О. Шідловський, канд. мед. наук М.Д. Бех, канд. мед. наук (натепер- проф.) І.Я. Дзюбановський, канд. мед. наук (натепер- проф.) І.К. Венгер, канд. мед. наук І.І. Басистюк, канд. мед. наук В.А. Сардак.

У 1987 р. кафедру очолив доктор мед. наук, проф. Л.Я. Ковальчук. Маючи великий досвід організаційної, наукової, педагогічної і клінічної діяльності, він особливу увагу звернув на педагогічний процес, покращення якості підготовки молодих спеціалістів і розширення сфери наукових досліджень. Усе це дало новий поштовх до вдосконалення науково-практичної діяльності кафедри. Вивчення предмета шпитальної хірургії було переведено на циклову систему з викладанням планової та ургентної абдомінальної, торакальної, судинної, малоінвазивної хірургії, урології, анестезіології, проктології та хірургії екстремальних станів.

Ректор ТДМУ (1995-2014 рр.), член-кор НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчук

За наукові заслуги Л. Я. Ковальчуку в 1996 році присвоїли почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Леонід Якимович Ковальчук – автор понад 250 наукових праць, серед них 7 монографій, зокрема: «Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок», «Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів», «Хірургія демпінг-синдрому», «Атлас оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній стінці», «Органний кровобіг при передракових станах стравоходу та шлунка», «Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента», «Венозні тромбози», 4 атласів, зокрема «Атласу хірургічних операцій та маніпуляцій», а також ряду методичних розробок, рекомендацій та 28 винаходів. За його редакцією видано 6 підручників, зокрема «Шпитальна хірургія», «Клінічна хірургія», «Невідкладна хірургія», ряд навчальних посібників. Основні роботи присвячені вивченню кровообігу шлунка та дванадцятипалої кишки, розробці методів хірургічного лікування та профілактики у хворих з гастро дуоденальними виразками, малоінвазивній хірургії, проблемам остеопорозу та впливу малих доз радіації на імунологічний статус організму. Вперше в Україні під керівництвом Л.Я. Ковальчука створено мультимедійну медичну програму, в межах якої видано компакт-диски «Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів», «Шпитальна хірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Урологія». Ідеї, закладені в докторській дисертації Леоніда Якимовича на тему «Реґіонарний кровообіг шлунка і дванадцятипалої кишки в хірургії виразкової хвороби», лягли в основу ряду дисертацій. У його науковій школі – 6 докторів та 28 кандидатів медичних наук. Л.Я. Ковальчук розробив ряд принципово нових операцій при виразковій хворобі (прицільну резекцію ішемічного сегмента шлунка в поєднанні з селективною проксимальною ваготомією та інші).

Проф. Ковальчук Л.Я. в операційній(2001 р)
Професор Л.Я. Ковальчук працює на роботі «DaVinci» (2008 р)

У сфері наукових і практичних інтересів кафедри – проблеми патофізіологічної хірургії виразкової хвороби, хірургії стравоходу, сучасні малоінвазивні технології в хірургії жовчних шляхів, реконструктивні операції на магістральних судинах , інтенсивна інфузійно-трансфузійна терапія із застосуванням фотомодифікованих середовищ та сорбентів. За наукові заслуги Л.Я. Ковальчуку в 1996 році присвоїли звання заслуженого діяча науки та техніки України. З 1994 по 1997 рік обіймав посаду проректора з лікувальної роботи академії. З 1997 року Леонід Якимович – ректор академії, засновник і головний редактор журналу «Шпитальна хірургія» . У 2004 році Л.Я. Ковальчука обрано членом-кореспондентом НАМН України.

В 2010 році за редакцією чл.-кор. НАМН України, заслуженого дiяча науки i технiки України, доктора мед. наук, проф. Л.Я. Ковальчука вийшов друком підручник для медичних ВНЗів ІІІ-ІV рівня акредитації «Хірургія» обсягом 1056 с. Створене колективом провідних науковців й, водночас, хірургів-практиків, наповнене найсучаснішою медичною інформацією та відмінно ілюстроване, дане видання поки що не має аналогів на теренах України. Колективу авторів присуджено академічну премію НАМН України.

Колектив кафедри поповнювався високодосвідченими перспективними кадрами. У липні 1989 року молодшим науковим співробітником кафедри було прийнято А.Д. Беденюка. У липні 1990 року його перевели на посаду асистента кафедри. У 1991 році Анатолій Дмитрович захистив кандидатську дисертацію на тему «Реґіонарний гастродуоденальний кровообіг і хірургічне лікування рецидивних зашитих перфоративних виразок». У 1994 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри. А.Д. Беденюк. В 2010 році ним була захищена докторська дисертація на тему: «Профілактика та лікування ускладнень операцій з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки». З 2010 р. – завідувач кафедри хірургії №1.

Завідувач кафедри хірургії №1 з урологієюта малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчукапроф.Беденюк А.Д.

В грудні 2011 р. Анатолію Дмитровичу присвоєно вчене звання професора. Беденюк А.Д. є автором 238 наукових публікацій, власником 42 патентів на винахід та раціоналізаторських пропозицій. За його участі вийшло друком 6 навчальних видань, серед яких – підручники «Шпитальна хірургія», «Атлас хірургічних операцій та маніпуляцій», «Невідкладна хірургія», «Клінічна хірургія», «Хірургія».

Робота із студентами біля ліжка хворого. Пацієнтку оглядає проф. Беденюк А.Д. та проф. Максимлюк В.І. (2014 рік)

У 1980 році асистентом кафедри став І. Я. Дзюбановський. У 1984 році він захистив кандидатську дисертацію на тему: «Геріатричні аспекти хірургії виразкової хвороби». В серпні 1989 року йому присвоєно вчене звання доцента, в 1992 році захистив докторську дисертацію на тему: «Хірургічні способи попередження і лікування дампінг- синдрому в залежності від стану регіонарного кровотоку шлунка і вегетативно- гормонального гомеокінезу». З грудня 1992 року – завідувач кафедри хірургії ФПО.

У 1984 році асистентом кафедри став І. К. Венгер. У 1987 році ним захищена дисертація «Вікові аспекти хірургії холециститу». З 1991 року І. К. Венгер- доцент кафедри. У 1997 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи попередження тромбозу алошунта при реконструкції атеросклеротично ураженого аорто-стегнового сегмента». З 1999 року- професор кафедри і науковий консультант консультативно- лікувального центру академії. Є автором і співавтором 178 опублікованих праць (з них 3 монографії) і 19 винаходів. У 1997 році видав монографію «Попередження тромбозу алошунта (протеза) після реконструкції аорти та магістральних артерій», у 2005 році- «Поєднана атеросклеротична оклюзія екстракраніальних артерій та термінального відділу черевної аорти і магістральних артерій нижніх кінцівок», в 2008 році вийшов друком посібник «Клінічна флебологія». Сфера наукових інтересів- хірургічне лікування атеросклеротичної оклюзії артерій нижніх кінцівок.

Заняття веде професор Венгер І. К.(2006 рік)

З 1986 по 1988 рік на посаді асистента кафедри працював І.І. Басистюк. У 1987 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургія дуоденальних виразкових кровотеч і регіонарний кровообіг у слизовій шлунка та дванадцятипалої кишки».

У 1991 році на посаду асистента кафедри було обрано канд. мед. наук В.В. Мальованого. У 1990 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування та ефективність застосування антимікробних біосумісних з’єднувальних елементів у хірургії легень».У 1995 році Віталію Васильовичу присвоєно вчене звання доцента. Є автором і співавтором 38 наукових праць, взяв участь у написанні підручника «Шпитальна хірургія», «Атласу хірургічних операцій та маніпуляцій». На даний час- доцент кафедри хірургії №1, завідувач відділення торакальної хірургії КЗ ТОР «ТУЛ».

З вересня 1991 року асистентом, а з січня 1996 – доцентом кафедри працював канд. мед. наук В.І. Максимлюк. У 1991 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення об’єму резекції шлунка в хірургії гастральних виразок», у 2008 році- докторську дисертацію на тему «Морфофункціональні критерії при виборі хірургічної тактики ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби». За роки роботи на кафедрі опублікував 68 наукових праць. Є автором 10 винаходів. У вересні 1998 року був переведений на посаду доцента кафедри хірургії ФПО. Натепер- обіймає посаду професора кафедри хірургії №1, також Володимир Іванович – головний хірург управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації.

Робота в операційній ( проф. Максимлюк В.І., проф. Беденюк А.Д., асист. Смачило І. І.) (2009 рік)

З вересня 1994 року по січень 1997 року посаду асистента кафедри займав І.І. Лукасевич. У 1995 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування перебігу і хірургічне лікування кровоточивих виразок шлунка з врахуванням показників гастродуоденального кровообігу». За роки роботи на кафедрі опублікував 8 наукових праць, які присвячені вивченню кровообігу шлунка у хворих на виразкову хворобу. Був переведений на посаду асистента кафедри діагностики та медичної інформатики ФПО.

З 1995 по 2002 рік асистентом кафедри працював О. М. Гусак. У 1998 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив емоційно-больового фактора на шлунковий кровообіг при хірургічному лікування виразкової хвороби». Проводить практичні заняття з циклу проктології. Є автором 24 наукових праць, взяв участь у написанні підручника «Шпитальна хірургія», «Атласу хірургічних операцій та маніпуляцій», створенні мультимедійного компакт-диску. З 2002 року- доцент кафедри хірургії №1, завідувач хірургічного відділення КЗ ТОР «ТУЛ».

З 1997 року по 1999 рік асистентом кафедри працював О. Береговий. У цьму ж році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Критерії хірургічного лікування хворих з гастродуоденальними виразками при супутній патології верхніх відділів травного тракту». Є автором 14 наукових праць, співавтором монографії «Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок», взяв участь у написанні «Атласу хірургічних операцій та маніпуляцій».

У вересні 1998 року асистентом кафедри працював канд. мед. наук І.С. Кулянда. У 1997 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності використання ліофілізованих ксенодермотрансплантантів у комплексному лікуванні опечених хворих». З 1999 року Ігор Сергійович – асистент кафедри ортопедії та травматології, натепер- доцент.

У березні 1999 року посаду асистента кафедри за сумісництвом обійняв заступник головного лікаря Тернопільської обласної клінічної лікарні канд. мед. наук В.В. Шкробот. Його кандидатська дисертація присвячена проблемам застосування органозберігаючих операцій при лікуванні виразкової хвороби шлунка. Володимир Васильович – автор 14 наукових праць, співавтор посібника для студентів медичних вузів та лікарів-інтернів «Атлас хірургічних операцій та маніпуляцій», отримав 1 авторське свідоцтво на винахід. З 2002 року – головний лікар Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні.

Після закінчення аспірантури в грудні 1999 року асистентом кафедри працював А.Я. Господарський. У 2000 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування дуоденальної кровотечі та вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки». Займається впровадженням комп’ютерних технологій у клінічну практику. Є автором 17 наукових праць, співавтором «Атласу хірургічних операцій та маніпуляцій». В 2007 році присвоєно вчене звання доцента, натепер- доцент кафедри хірургії та анестезіології №2.

У грудні 2000 року на кафедру було прийнято канд. мед. наук А.Р. Вайду. Кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування хірургічної корекції гемодинамічних порушень в печінці при механічній жовтяниці» захистив у 2000 році, будучи асистентом кафедри онкології. Є автором 42 друкованих праць і 8 винаходів. Науковий напрямок – оптимізація результатів хірургічного лікування у хворих з патологією судин та печінки. Насьогодні обіймає посаду доцента кафедри хірургії та анестезіології №2.

У травні 2000 року посаду асистента кафедри обійняв канд. мед. наук О.Л. Ковальчук. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика відновлення шкірних покривів опечених хворих». Є автором 114 праць ( з них- 14- навчально- методичного характеру, 71- у фахових виданнях) 10 винаходів, співавтором 3 посібників, 4 підручників та 4 монографій, в тому числі- «Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів» та підручників «Шпитальна хірургія», «Клінічна хірургія», «Медсестринство в хірургії». Основним напрямком роботи є лапроскопічні оперативні втручання (хірургія жовчних шляхів, гістерорезектоскопія, гінекологічні, трансуретральні та торакоскопічні операції). Натепер- доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією; очолює клініку малоінвазивної хірургії- одну із провідних хірургічних клінік у галузі сучасних технологій. Саме за участю О.Л. Ковальчука в практику КЗ ТОР «ТУЛ» впроваджуються найновітніші досягнення сучасної медицини світового рівня.

У 2005 році на кафедру було переведено докторів медичних наук, професорів О.М. Кота і М.В. Квасніцького, кандидатів медичних наук, доцентів І.І. Чонку і В.Б. Добророднього. В 2006 році проф. О.М. Кота переведено на кафедру загальної хірургії, проф. М.В. Квасніцького (курс нейрохірургії) – на кафедру оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії.

Доцент В.Б. Доброродній у 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика нерозсмоктуючих синтетичних шовних матеріалів і синтетичних розсмоктуючихся антибактеріальних шовних матеріалів в абдомінальній хірургії». Є автором та співавтором 50 наукових праць з ургентної та планової абдомінальної хірургії та хірургії щитоподібної залози, автор двох винаходів в хірургії. Сфера наукових інтересів- нові методики діагностики та лікування хірургічної патології захворювань щитоподібної залози.

Доцент І.І. Чонка у 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Гідроліз та всмоктування вуглеводів у хворих на тиреотоксичний зоб та їх корекція на етапах хірургічного лікування». Є автором та співавтором 63 наукових праць, 15 винаходів в хірургії. Автор книг: «Профілактика та лікування хірургічних ускладнень цукрового діабету», «Формула життя», «Моє щире бажання бачити вас здоровими». Отримав звання «Найкращий винахідник Тернопільської області». Насьогодні успішно працює над проблемою лікування синдрому діабетичної ступні у хворих на цукровий діабет та лікування трофічних виразок венозного генезу.

З 2001 року на кафедрі працює Футуйма Ю.М., який протягом двох років працював на посаді старшого лаборанта, в подальшому аспірант кафедри. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегменту шлунка – прогнозування ранніх та віддалених результатів», працює асистентом кафедри хірургії №1. Сфера наукових інтересів- сучасні методи лікування виразкової хвороби, захворювань гепатобіліарної системи. Також займається проблемами лікування хворих з проктологічною патологією та синдромом діабетичної ступні у хворих на цукровий діабет.

З 2008 року на посаді асистента кафедри працює Смачило І.І. В січні 2008 року ним була захищена кандидатська дисертація на тему: «Корекція ішемічно- реперфузійного пошкодження печінки у хворих на обтураційну жовтяницю». На даний час працює над вдосконаленням малоінвазивних методик пункційного дренування рідинних утворів черевної порожнини та печінки, захворювань гепато-панкреатобіліарної системи.

Протягом 40 років – з 1968 по 2007 рік лаборантом кафедри шпитальної хірургії працювала Любунь З.В., з 2007 року старшим лаборантом кафедри працює Шандрук Т.В.

Колектив кафедри хірургії №1 (зліва направо- перший ряд: асист. Футуйма Ю.М., проф. Венгер І.К., проф. Беденюк А.Д., клін. ординатор Єрмакова Т.В., асист. Якимчук О.А., асист. Смачило І.І., доц. Чонка І.І.; другий ряд: доц. Доброродній В.Б., проф. Максимлюк В.І., ст. лаб. Шандрук Т.В., аспірант Герасимюк Н.І., аспірант Романюк Т.В., асист. Боднар П.Я., доц. Мальований В.В.)(2011 рік)

В 2011 році кафедрою хірургії № 1 разом з Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова закінчено роботу над міждисциплінарними клінічними рекомендаціями «Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика». В роботі на засадах доказової медицини виділена група хірургічних патологій з високою вірогідністю розвитку в поопераційному періоді тромбозу глибоких вен. Запропоновано методи діагностики, лікування і, що особливо важливо, методи попередження його розвитку тромбозу глибоких вен.

По закінченню аспірантури в 2011 році колектив кафедри хірургії №1 поповнився канд. мед. наук, асистентом Якимчук О. А. ( з 2016 р.- доцент, тема дисертації: «Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень у хворих після проведення реконструктивних оперативних втручань на ґрунті хронічної критичної ішемії») та канд. мед. наук, асистентом Боднаром П. Я. ( тема дисертації: «Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії» з 01.07.2016 р. ).

З червня 2012 р. по травень 2014 р. кафедру очолював Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Дзюбановський І.Я.

Проф. Дзюбановський І.Я.

В клініці хірургії працівниками кафедри розроблено нові методики дослідження регіонарного кровообігу стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки. Впроваджені нові типи оперативних втручань при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Досліджено ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки після декомпресії жовчних проток у хворих на обтураційну жовтяницю, визначено залежність між вираженістю реперфузійного пошкодження у хворих. Вивчено вплив аплікаційних пов’язок при трофічних виразках на грунті варикозної хвороби та постромбофлебітичного синдрому нижніх кінцівок.

Щодо перспектив розвитку наукових досліджень кафедри, поставлено наступні завдання: визначити основні причини та умови розвитку тромбозу глибоких вен та емболії у оперованих пацієнтів з метою підвищення безпеки хірургічних втручань; вивчити можливості трансплантації стовбурових клітин у лікуванні ішемії нижніх кінцівок при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок; лікування аневризми черевної аорти екстраваскулярним методом - ендопротезування; хірургічне лікування вазоренальної гіпертензії - ендоваскулярне стентування. Продовження розробки та впровадження в клінічну практику нових методів діагностики та оперативних втручань на стравоході, шлунку, дванадцятипалій кишці, органах гепатопанкреатобіліарної зони, тонкій та товстій кишці, органах ендокринної системи.

Натепер колектив кафедри працює над науково-дослідною роботою на тему ”Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності” що виконується в межах державної науково-технічної програми «Розробка та впровадження стандартів сучасних технологій діагностики та лікування найбільш поширених захворювань в охорону здоров’я України» (код програмної класифікації 2301040).

З січня 2013 р. старшим лаборантом, а натепер - асистентом кафедри працює Дзюбановський О.І.

26 жовтня 2014 року кафедрі було присвоєно почесне ім'я професора Ковальчука Леоніда Якимовича.

З 01.07.2015 р. до колективу приєднався Заслужений лікар України, проф. Шідловський В.О.

З 01.07.2016 р. на кафедру переведено професора Ковальчука О.Л., асистентів Кузіва О.В. та Нецюка О.Г. З вересня 2016 р. колектив кафедри поповнився доцентом Гусаком О.М. та асистентом Ремезюком Е.В.

01 липня 2016 року проведено реорганізацію кафедри та приєднано курси малоінвазивної хірургії й ендоскопії, підрозділу присвоєно назву кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука.

З 2017 року колектив кафедри поповнився асистентами Гриценком С.Й. Бураком А.Є. Війтович Л.Є, Боднар Т.В., котрі успішно захистили кандидатські дисертації.

З вересня 2017 року аспірантом кафедри є Грабчак С.О. науковий керівник – проф.Беденюк А.Д.

З 2017 року на кафедрі асистентом Павлишин А.В., котрий з 2018 року обіймає посаду доцента кафедри.

з 2017 р.на кафедрі асистентом працює Походун К.А.

З 2018 по 2020 рік до складу кафедри входив курс нейрохірургії, який очолював доц. Гудак П.С., асистентом з 2018 року був Бідзіля П.О.

У 2018 році вчене звання доцента присвоєно Якимчук О.А та Боднару П.Я, а у 2019 р – Нестеруку С.О.