Доц. Якимчук О.А. зі  студентами  хірургічного наукового гуртка кафедри хірургії №1 виконує УЗД глибоких та поверхневих вен нижніх кінцівок  (2023 рік)

Доц.  Нецюк О.Г. виконує ендоскопічне обстеження на  практичному занятті зі студентами 4 курсу із розділу "Актуальні питання ендоскопії" (2023рік)

Доц. Боднар П.Я. зі студентами 4 курсу в  навчальній кімнаті, Тернопільська обласна лікарня.

(2022 рік)

Ст. лаборанти  Шандрук Т.В. та Михащишин О.О. працюють над матеріалами для практичних занять для студентів 6курсу методичний кабінет, Тернопільська обласна лікарня.

(2022 рік)

Доц. Доброродній В.Б. та доц. Мисак А.І. працюють над презентацією лекцій для студентів 5курсу методичний кабінет, Тернопільська університетська лікарня.

(2021 рік)

Проф. А.Д. Беденюк на занятті в хірургічному відділенні №2 з студентами 6 курс, Тернопільська університетська лікарня.

(2021 рік)

Асист. Гриценко С.Й. та студенти 4-курс в навчальній кімнаті хірургічного відділення №1, Тернопільська університетська лікарня.

(2021 рік)

Асист. Боднар Т.В. зі студентами 6 курсу в відділенні судинної хірургії, Тернопільська університетська лікарня.

(2021 рік)
Асист. Нецюк О.Г заняття з ендоскопії зі студентами 5 курсу в учбовій кімнаті Тернопільської університетської лікарні.(2020 рік)
Асист. Нецюк О.Г в енлоскопічному кабінеті зі студентами 5 курсу. У відділенні хірургії №1 Тернопільської університетської лікарні.(2020 рік)
Доц. Мисак А.І  веде он-лайн заняття з урологіі з іноземними студентами,учбова кімната, відділення урології, Тернопільська університетська лікарня, (2020 рік)
Асист. Бурак А.Є та асп. Грабчак С.О.  робота над веб-сторінкою,методичний кабінет,Тернопільська університетська лікарня,(2020 рік)
Асист.  Боднар Т.В. веде он-лайн заняття з студентами 5 курсу по судинній хірургії,(2020 рік)
Доц. Боднар П.Я. веде он-лайн заняття з студентами 5 курсу по судинній хірургії, (2020 рік)
Асист. Війтович Л.Є веде он-лайн заняття з торакальної хірургіїучбова кімната, відділення торакальної хірургії, Тернопільська університетська лікарня, (2020 рік)
Доц. Доброродній В.Б. веде он-лайн заняття з ендокринної хірургії,учбова кімната, Тернопільська університетська лікарня, (2020 рік)
Доц. Нестерук С.О.  веде он-лайн заняття з урологіі,учбова кімната, відділення урології, Тернопільська університетська лікарня, (2020 рік)
Доц. Футуйма Ю.М.  веде он-лайн заняття з проктології,учбова кімната, Тернопільська університетська лікарня, (2020 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц.Ю.М.Футуйма, доц.В.В.Мальований, проф.О.Л.Ковальчук, проф.А.Д.Беденюк, доц. В.Б.Дорородній, доц. В.В. Твердохліб  стоять: доц. І.І.Смачило, доц.О.А. Якимчук, асист. О.В. Кузів, доц. А.І. Мисак, проф. В.О. Шідловський , доц. С.О.Нестерук, ст. лаб. Т.В. Шандрук, асист О.Г. Нецюк, асист. С.Й. Гриценко, асист . Е.В. Ремезюк, асист. О.І.Дзюбановський, асист. Л.Є. Війтович, асист. К.А. Походун (2019 рік) 

Доц.Якимчук О.А., ст.лабор. Шандрук Т.В., проф.БеденюкА.Д., асист. Війтович Л.Є, асист. Боднар Т.В. Тернопільська університетська лікарня (2019 рік)
доц.Мисак А.І з групою студентів 5 курсу. В цистоскопічній урологічного відділення Тернопільської університетської лікарні (2019 рік)
Доц. Якимчук О.А з студентами 5-курсу. У відділенні хірургії №2 Тернопільської університетської лікарні (2019 рік)
Асист. Нецюк О.Г заняття з ендоскопії зі студентами 5 курсу в учбовій кімнаті Тернопільської університетської лікарні (2019 рік)
Доц.Футуйма Ю.М. - операція резекція шлункуТернопільська університетська лікарня (2019 рік)
Доц.Доброродній В.Б. та проф. Паламарчук В.О.Конференція з ендокринної хірургії. м. Львів  (2019 рік)
Доц. Твердохліб В.В в операційній Тернопільської університетської лікарні (2018 рік)
Засідання опорної кафедри, доповідає проф. Ковальчук О.Л.Віварій  (2018 рік)
Асист. Війтович Л.Є. робота зі студентами біля ліжка хворого.  У відділенні торакальної хірургії Тернопільської університетської лікарні.(2018 рік)
Асист. Боднар Т.В. музей проф.Л.Я. Ковальчука. Тернопільська університетська лікарня. (2018 рік)
Доц.Мальваний В.В.  курація пацієнта біля ліжка хворого.  У відділенні торакальної хірургії Тернопільської університетської лікарні.(2017 рік)
Доц. Чонка І.І. проведення іспиту ОСКІ. Симуляційеий центр ТНМУ. (2017 рік)
Доц. Смачило І.І., доц. Нестерук С.О., доц Твердохліб В.В.засідання опорноі кафедри. конгрес-центр "Червона калина"(2017 рік)
Доц.Боднар П.Я., доц.Вайда А.Р., проф. Костів С.Я. У відділенні судинної хірургії Тернопільської університетської лікарні.(2017 рік)
Засідання опорноі кафедри, конгрес-центр "Червона калина", (2016 рік)
Колектив кафедри,Тернопільська університетська лікарня.(2014 рік)
Музей проф. Л.Я. Ковальчука. Відділення хірургії №2 Тернопільської університетської лікарні.(2014 рік)
В операційній.проф. Беденюк А.Д., проф.Максимлюк В.І., доц.Смачило І.І. Тернопільська університетська лікарня.(2012 рік)
Доц. Мальований В.В. на конференції (2011 рік)
Огляд доц.Гудаком П.С. пацієнта у ВАІТТернопільська університетська лікарня.(2011 рік)
Клінічний розбір пацієнта у хірургічному відділенні №1 очолює проф.Беденюк А.Д.(2011 рік)
Доц. Мальований В.В. на лекції у студентів 5 курсу. Лекційна аудиторія №6 Тернопільської університетської лікарні.(2007 рік)
Доц. Боднар П.Я в операційній Тернопільська університетська лікарня. (2007 рік)