Кафедра хірургії №1 з урологією та

малоінвазивною хірургією   імені проф. Л. Я. Ковальчука


Здобутки, участь в конференціях, дані про куратора і старосту гуртка.

Студенти наукового хірургічного гуртка щорічно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях, на яких неоднорозово виходили переможцями та посідали призові місця.

У 2018 році, 5-6 квітня, у Києві переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни “Хірургія” і володарем диплому ІІ ступеня став гуртківець Любомир Данилюк

У 2020 році, протягом 11-12 грудня, в Самарканді відбулася Міжнародна онлайн-олімпіада для студентів медичних вищих навчальних закладів ”Самарканд – 2020”, в якій взяли участь понад 700 студентів з різних країн. Усі учасники олімпіади повинні були виконувати завдання під час двох етапів. Перший етап складався з тестових питань. Кожен учасник відповідав тією мовою, яку вказав у заявці. Студенти, які отримали найвищу кількість балів і витратили найменшу кількість часу на вирішення тестових задач, були допущені до другого етапу.

Другий етап стосувався фундаментальних дисциплін і проводився методом мозкового штурму – практичні навички та шлях вирішення клінічних ситуацій. Студенти повинні були чітко і конкретно описати клінічну ситуацію або відповісти на запитання на платформі ZOOM.

За результатами міжнародної студентської олімпіади «Самарканд 2020» гуртківець Анатолій Білоусов (медичний факультет, шостий курс) зайняв третє місце з хірургії.

У 2021 році взяла участь у студентському науковому товаристві під керівництвом доцента кафедри Футуйми Ю. М. і здобула 2-е місце із темою “Особливості закриття дефекту після трансметатарзальної ампутації з приводу синдрому діабетичної стопи” активна учасниця гуртка Черненко Анастасія, студентка 615 групи 6-го курсу.

У 2022 році взяв участь у студентському науковому товаристві під керівництвом доцента кафедри Івана  Смачило  і здобула 2-е місце із темою “Клінічний випадок застосування гіпербаричної оксигенації у лікуванні гострого панкреатиту” активний учасник гуртка Дмитро Коваль, студентка 404 групи 4-го курсу.

У 2023 році взяли участь у студентському науковому товаристві під керівництвом професора кафедри Беденюк Анатолій Дмитрович  і здобув 1 місце із темою  “Аналіз хірургічної тактики  при гострому інфаркті міокарда асоційованим з аневризмою передньої міжшлуночкової артерії ( клінічний випадок) ” активний учасник гуртка Дмитро Коваль, студентка 601 групи 6-го курсу.
Учаснки наукового гуртка (2023-2024) 


Коваль Дмитро, група ММ-601

Подільська Тетяна, група ММ-606

Марта Сулим, група ММ-605

Вероніка Матвійчук, група ММ-407

Вікторія Комаринська, група ММ-407


Віктор Репак, група ММ-407

Нікіта Митура, група ММ-407

Регіна Чванкіна, група ММ-407

Іван Бевзюк, група ММ-420

Максим Ружицький, група ММ-420


Староста гуртка (2023 – 2024) – Коваль Дмитро, група ММ-601

Куратор гуртка       доцент Олег Нецюк


Призові місця на Олімпіаді з хірургії 2023

Дмитро Коваль

Аналіз хірургічної тактики  при гострому інфаркті міокарда асоційованим з аневризмою передньої міжшлуночкової артерії ( клінічний випадок) 

Доктор медичних наук, професор Анатолій  Беденюк 

1 місце


Подільська Тетяна

Оцінка безпеки та ефективності маталоостеосинтез при переломах ребер

канд. мед. наук, доцент Віталій Мальований 

1 місце


Білозецька Христина

Клінічний випадок композитної парагангліоми шиї у поєднанні з багатовузловим еутиреоїдним зобом 

канд. мед. наук, доцент  Володимир  Доброродній 

3 місце

Вадим Остапчук

Оцінка результатів застосування антиоксидантів у лікуванні хвороби Базедова 

Доктор медичних наук, професор Віктор Шідловський 


3 місце

Владислав Титов 

Порівняльна характеристика ефективності класичного хірургічного підходу та ендовенозної абляції у пацієнтів з трофічними виразками на фоні виразкової хвороби  

канд. медичних наук, доцент Олена Якимчук


3 місце

Ігор Саєнко 

Ефективність поєднання гіпертонічного розчину глюкози та лауромакроголу (полідоканолу) для склеротерапії телеангіетазії та ретикулярних вен нижніх кінцівок

канд. медичних наук, доцент Олена Якимчук


3 місце

Призові місця на Олімпіаді з хірургії 2022

Дмитро Коваль, Роман Галан

Клінічний випадок застосування гіпербаричної оксигенації у лікуванні гострого панкреатиту

Кандидат медичних наук, доцент Смачило Іван Ігорович

2 місце

Оксана Мельничук, Ігор Кульбаба

Метод швидкої діагностики різних патогенетичних форм сдс у виборі тактики хірургічного лікування

к-т. мед. наук, доцент Футуйма Ю.М.

2 місце

Білозецька Христина

Мікрокарциноми серед злоякісної патології щитоподібної залози

канд. мед. наук, доцент Доброродній Володимир Борисович

1 місце

Владислав Титов, Ігор Кульбаба

Порівняльна характеристика ефективності балоноангіопластики у хворих з критичною ішемією при синдромі діабетичної стопи за даними транскутанної оксиметрії

Кандидат медичних наук, доцент Футуйма Юрій Михайлович

2 місце


                 Планування засідань наукового гуртка

кафедри хірургії №1 з урологією та

 малоінвазивною хірургією ім. проф. Л. Я. Ковальчука

1)  Роль низькомолекулярних гепаринів в профілактиці тромбоемболегеневих ускладнень в ургентній хірургії  - доцент Петро Боднар


 12.10 

 23.11          

 25.01

 23.02

 29.03

2)    Методики і роль ендоскопічного гемостазу при гострих шлунково-кишкових кровотечах - доцент Олег Нецюк


19.10
30.11

01.02

01.03

05.04


3) Лапароскопічні методи лікування злоякісних новоутворів  товстого кишківника - доцент Степан Гриценко 


09.11    

07.12

09.02

15.03

12.04

 

4)    Оксигенотерапія в лікуванні гострого панкреатиту -  доцент Іван  Смачило


16.11

14.12

16.02

22.03

19.04


В умовах реформування охорони здоров’я України зусилля медиків, керівників усіх рівнів спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги та підвищення її доступності. Формування творчого, компетентного спеціаліста з креативним мисленням, що базується на сукупності знань, умінь, навичок у своїй професійній діяльності, є одним із завдань вищої медичної школи. Сучасний рівень розвитку медичної науки та практики диктує підвищені вимоги до лікарів-випускників щодо ступеня засвоєння практичних навиків і маніпуляцій, здатності швидко орієнтуватися в складних клінічних ситуаціях. Саме оптимальна програма навчання має допомогти студенту. Оскільки традиційне навчання не завжди відповідає сучасним вимогам, існує об’єктивна необхідність використання додаткових методів, які ближче до реальної професійної діяльності та які допомагають сформувати професіональне творче мислення у студентів.

Вагома роль у відпрацюванні клінічних і науково-дослідницьких навиків належить студентському науковому гуртку – громадській організації, що сприяє підвищенню якості освіти та професіональному становленню студентів, накопиченню досвіду, творчому росту, максимальному використанню потенціалу.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи в студентському науковому гуртку (СНГ) є одним із чинників інтенсифікації та інтеграційного навчання, оскільки сприяє формуванню в них творчих здібностей, отриманню нової інформації, яка мотивує постійно оновлювати знання. Науково-дослідна робота студентів-гуртківців полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне та експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер «відкриттів» студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни. Завдання науково-дослідної роботи студентів полягає в розвитку умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання наукових завдань, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі в науковій роботі студент розвиває навички роботи з різноманітними інформаційними джерелами.

2023 – 2024

Навчальний рік

Особлива увага на кафедрі приділяється роботі студентського наукового гуртка, який активно функціонує.

 

Завданнями та основними напрямками роботи гуртка є: 

Поглиблене вивчення історії хірургічних шкіл в тому числі і кафедри  хірургії №1 з урологією та  малоінвазивною хірургією  імені  Л.Я. Ковальчука, принципів медичної етики та деонтології;

вивчення студентами принципів роботи з пошуковими системами світових медичних бібліотек та базами даних;

Участь гуртківців в клінічній діяльності кафедри у вигляді ургентних чергувань, участі в хірургічних операціях, перев’язках, клінічних обходах тощо, що дає можливість студентам оволодіти практичними навичками, які будуть необхідні у подальшій практичній діяльності.

Ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку хірургії та здобутками хірургії №1 з урологією та  малоінвазивною хірургією  імені  Л.Я. Ковальчука в даній сфері практичної діяльності.

Поглиблене вивчення, науковий пошук та участь в науково-дослідницькій роботі в окремих галузях хірургії з урахуванням інтересів гуртківців та науковими напрямками роботи кафедри, а саме:

 

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 15 засідань, на яких розглядаються різноманітні теми, які поперпедньо затверджуються на засіданні кафедри

 Дмитро  Коваль - переможець " 83Lviv Young Scientists International Conference" - нагороджений дипломом ІІІ ступеня. Куратор проф. Анатолій Беденюк  (2023рік ) 

Тетяна Подільська - переможець "83 Lviv Young Scientists International Conference" - нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Куратор доц. Віталій Мальований (2023рік ) 

Подільська Тетяна Ігорівна - переможець "Annual Young Medical Scientific Conference 2022" - нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Куратор доц. Мальований В.В. 

Білозецька Христина Ігорівна- преможець ІІІ Міжнародної олімпіади        медичних студентів "Самарканд - 2020 "  - ІІ місце.                                                      Куратор доц. Доброродній В.Б.   ( 2022 рік ) 

Коваль Дмитро Богданович - преможець ІІІ Міжнародної олімпіади медичних студентів "Самарканд - 2020 " в номінації "Найкраще виконання практичних навичок".  Куратор ас. Війтович Л.Є.   (2022 рік ) 

Доц.  Олег Нецюк виконує ендоскопічне обстеження на  практичному занятті зі студентами 4 курсу із розділу "Актуальні питання ендоскопії" (2023рік)

Доц. Олена Якимчук. зі  студентами  хірургічного наукового гуртка кафедри хірургії №1 виконує УЗД глибоких та поверхневих вен нижніх кінцівок  (2023 рік)

Проф. Анатолій Беденюк зі  студентами  хірургічного гуртка кафедри хірургії №1 в операційній  (2023 рік)

Доц.  Петро Боднар. проводить заняття для студентів 5-курсу. Відділення судинної хірургії, Тернопільська  обласналікарня. (2022 рік) 

Асист. Тетяна Боднар . проводить оптивуння студентів 5-курсу. Відділення судинної хірургії, Тернопільська обласна лікарня. (2022 рік) 

Асист. Андрій Бурак. проводить  практичне заняття для студентів 4-курсу. Операційний блок, Тернопільська  обласна лікарня. (2022 рік) 

 Студенти  5 курсу на практичному занятті в хірургічному віддленні №1 Тернопільська  обласна лікарня. (2022рік) 

Доц. Андрій Мисак зі студентами 4 курсу, іноземного факультету розглядають рентгенограму пацієнта з травмою нирки. Урологічне відділення, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік) 

Доц. Петро Боднар зі студентами 6 курсу обговорює клінічний випадок захворювання пацієнта з гострим холециститом. Хірургічне відділення №2, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік) 

Асист. Тетяна Боднар проводить оптивуння студентів 4-курсу. Відділення судинної хірургії, , Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік) 

Асист.  Степан Гриценко  показує МРТ-знімок органів черевної порожнини студентам 4-курсу. Навчальна кімната, хірургічне відділення №1,  Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік) 

Доц. Олег Нецюк  проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються захворювання стравоходу (2020 рік)

Доц. Олег Нецюк  проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються види ендоскопічного гемостазу (2020 рік)

Кафедра хірургії №1 з урологією та  малоінвазивною ірургією  імені  Л. Я. Ковальчука охоплює більшу частину сучасних напрямків хірургії завдяки наявності висококваліфікованих вузькоспеціалізованих фахівців. Абдомінальну хірургію курують проф. Анатолій Беденюк, доц. Іван Смачило, доц. Юрій Футуйма, доц. Андрій Бурак, торакальну – доц. Віталій Мальований, ас. Любов Війтович, малоінвазивну – доц. Олег Нецюк, доц. Андрій Бурак, доц. Степан Гриценко, ендокринну – проф. Віктор Шідловський, доц. Володимир Доброродній, доц. Іван Смачило, судинну – доц. Петро Боднар, доц. Олена Якимчук, ас. Тетяна Боднар, урологію – доц. Віктор Твердохліб, доц. Андрій Мисак, доц. Сергій Нестерук, ендоскопію – доц. Олег Нецюк.

Активну роль в роботі студентського наукового гуртка кафедри відіграють  іноземні студенти, з якими працює доцент Мисак А. І.

Доцент Мисак А. І. зі студентами на засіданні гуртка (2020 рік)

Доцент Мисак А. І. , відпрацювання практичних навиків у студентів  Доцент Мисак А. І. зі студентами на засіданні гуртка (2020 рік)

Студенти - гуртківці працють над підготовкою стендової доповіді Доцент Мисак А. І. на засіданні гуртка (2020 рік)

 Студенти- гуртківці відвідали кабінет – музей член-кореспондента НАМН України, проф Л.Я.Ковальчука (2019 рік)

 Студенти- гуртківці відвідали кабінет – музей член-кореспондента НАМН України, проф Л.Я.Ковальчука (2019рік)

Куратор наукового гуртка доц. Нецюк О.Г. у ендоскопічному кабінеті.(2019рік)

 Куратор студентського наукового гуртка доц. Нецюк демонструє студентам діагностичне обладнання. (2019рік)

Розбір макропрепарата із асистентом Гриценко С. Й. (2018рік)

Гуртківці на оперативному втручанні (2018рік)

ВИСНОВКИ