Здобутки, участь в конференціях, дані про куратора і старосту гуртка

Староста гуртка (2016-2017 навчальний рік): Твердохліб Оксана Вікторівна, (5 курс, 3 група) 2 друкованих роботи.

Покотило Олег Олегович (2015-2016 навчальний рік), виступ на XIX міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених на тему «Активна хірургічна тактика в лікуванні синдрому діабетичної ступні»

Староста гуртка (2017 – 2018) – Бондар Віталій Ігорович, 4-й курс, 54 група

Куратор гуртка канд. мед. наук, асистент Нецюк Олег Григорович

Куратор студентського наукового гуртка асист. Нецюк демонструє студентам діагностичне обладнання.

Куратор наукового гуртка асистент Нецюк О.Г. у ендоскопічному кабінеті.

асист. Нецюк О.Г. обговорює із гуртківцями тему заняття

Студенти- гуртківці відвідали кабінет – музей член-кореспондента НАМН України, проф Л.Я.Ковальчука

Планування наукових праць гуртківців

кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука

на 2017-2018 н.р.

Планування наукових праць гуртківців

Зав. кафедри хірургії №1 з урологією

та малоінвазивною хірургією

ім. проф. Л.Я. Ковальчука проф. Беденюк А.Д.

Планування засідань наукового гурткакафедри хірургії №1 з урологією

та малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука

Зав. кафедри хірургії №1 з урологією

та малоінвазивною хірургією

ім. проф. Л.Я. Ковальчука проф. Беденюк А.Д.