Доброродній Володимир Борисович

Освіта:

Вища, закінчив у 1983, Івано-Франківський державний медичний інститут, спеціальність 7.110.101 Лікувальна справа, лікар-лікувальник.

Наукова діяльність:

В 1990 захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук у Всесоюзному науковому центрі хірургії АМН СССР за спеціальністю «Хірургія» 14.01.03. Тема: «Порівняльна оцінка застосування нерозсмоктуючих ниток та синтетичних розсмоктуючих антимікробних ниток поліамідної природи в абдомінальній хірургії».

З 2004 р.- доцент кафедри хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

Основний напрямок роботи - вивчення нових методів діагностики та лікування хворих з патологією щитоподібної та прищитоподібних залоз.

Наукові публікації:

Автор, співавтор 57 статей, 5 патентів на корисну модель, 2 підручників.