Наукові публікації доц. Твердохліб В.В.


 • Твердохліб В.В. Мисак А.І., Нестерук С.О. Стахів Т.Т. Особливості післяопераційної реабілітації хворих на сечокамяну хворобу // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2020 р. - С. 130-132

 • TverdokhlibV., Nesteruk S. Interactive pedagogical methods in higher educational institutions . Herald pedagogiki. Nauka i praktyka». Warszawa 2020 -pp. 6-8.

 • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Якимчук О.А. Нестерук С.О. Спеціалізовані системи для дистанційної медицини. Science, research, development № 25. – 2020. – pp. 55-58.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., МисакА.І., Нестерук С.О. Шляхи покращення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», №2, 2019, С. 83-87

 • Твердохліб В.В., Нестерук С.О. Шляхи покращення лікування хворих після дистанційної та контактної літотрипсіїв умовах курорту Гусятин// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», № 1/1/2019, С.47-50

 • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Смачило І.І. Медіазасоби дистанційної телемедичної допомоги//Матеріали конференції «Science, research, development». – Republic of Malta.- 30-31.07.2019. – С. 58-60

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Нестерук С.О. Диференціальний підхід в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної крнференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, андрології та сексопатології», 11-12 жовтня 2018, м Яремче, С.142-143

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Сучасні підходи до самостійної роботи студентів з дисципліни «Урологія».// матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в україні» 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль, С. 87-88.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.. Віддалені результати лікування посттравматичних стріктур уретри малоінвазивним методом// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2018, С.138 – 141.

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Age regularities of morphological changes of urinary bladder in acute cystitis// International Journal Of Scientific Research, Volume 7. Issue 3. March-2018. P. 569-570 IF: 4.758 IC 93,98

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Наш досвід лікування стриктур уретри.// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова LX науково-практичної конференції, 2017, С. 141-142

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Наш досвід лікування сечокам’яної хвороби малоінвазивними методами// Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одеса

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160, 1-2 червня, 2017, Львів

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Сторонні тіла, як «альтернатива» в лікуванні еректильної дисфункції// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.185-186

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 14-15

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 15-16.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 125-126

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 126-128

 • Гнатюк М.С.,Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97

 • Хорош В.Я., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Микитин І.Я. Неінвазивні шляхи лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.72-74.

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17

 • Твердохліб В.В, Мисак А.І., Цепінь А.В. Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини// Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2014 р. - С.107-108

 • Беденюк А.Д., Венгер І.К., Максимлюк В.І., Твердохліб В.В. та ін. (всього – 17 осіб). Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургії №1 ДВНЗ“ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”-Медична освіта.– 2012.– № 1.– С. 6 – 7.

 • Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28

 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О. Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин// Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б., Ониськів О.О., Глинський В.Т. Комплексна реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударно хвильової літотрипсії// Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 22-23 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

 • Хорош В.Я., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Господарський А.Я. Особливості перебігу та лікування геморою у хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової термотерапії простати// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.83-84

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д, Твердохліб В.В. . та інші. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря// Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.- Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.- С.57- 58.

 • Мисак А.І, Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2010, №1, с.160-162

 • Хорош В.Я., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Т.Б. Корильчук. Вплив трансуретральної мікрохвильової термотерапії на симптоми нижніх сечових шляхів// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С. 153.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Неінвазивні шляхи профілактики післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію простати// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 23-24 жовтня 2008. - С.123 -125 .

 • Хорош В.Я., Мисак А.І., Твердохліб В.В. Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі// Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2009 р. - С.75-77

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В. та інші. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря. // Журнал «Медична освіта», №3, 2010. - С.22- 24

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Оцінка віддалених резудьтатів трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник матеріалів наук.-практ. конференції „ Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007 р., С.82-83.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В.Я. The assessment of efficency of Transurethral Microwave Thermotherapy for patients with Benign Prostatic Hyperplasia.// Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.123-124.

 • Ковальчук О.Л., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В. та інші, всього 9 осіб. Cучасний підручник. Основна вимога кваліфікованого лікаря// Всеукр. наук.-практ. конференція „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”, 24-25 листопада, Тернопіль-2006. - С.148-149

 • Мисак А.І., Хорош В.Я., Ониськів Б.Г., Твердохліб В.В., Результати лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової гіпертермії.// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 26-27 жовтня 2006. - С.53-55.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В.Я. Оцінка ефективності трансуретральної мікрохвильової гіпертермії у хворихз доброякісною гіперплазією простати // Республіканська наук.-прак. конференція „Актуальні проблеми малоінвазивної хірургії”, Тернопіль, 9-10 листопада 2006. „Шпитальна хірургія” – 2006, - №4. – С. 111-112.

 • Твердохліб В.В, Мисак А.І., Вітрук Ю.В. Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію простати, які перенесли трансуретральну резекцію простати. В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2006. - С.62-63.

 • Ковальчук Л.Я., Гощинський В.Б., Венгер І. К., Твердохліб В.В. та інші, всього 12 осіб. Супутня патологія у пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVIIІ пісумкової наук.-практ. конф., Тернопіль — Укрмедкнига, 2005. - С.103-104.

 • Твердохліб В.В, Мисак А.І., Вітрук Ю.В. Вибір оперативного втручання у хворих на доброякісну гіперплазію простати // Матеріали міжнародної науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 18-19 травня, 2005. – С. 52-53

 • Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Твердохліб В.В та інші, всього 7 осіб. Особливості передопераційної підготовки хворих з супутніми хронічними обструктивними захворюваннями легень. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVII наук.-практ. конф.присвяченій 150-річчю акад. І.Я.Горбачевського — Укрмедкнига, 2004. - С.80-81.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Шкробот Л.В.,. Нові підходи до лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. // „Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми” /Міжнародна науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 14-15 травня, 2004. – С. 32-33

 • Олійник О.В., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. —Випуск ІХ, Укрмедкнига, 2004. - С.37-38.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Дальфаз в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит // Науково-практична конференція«Актуальні питання урології», Чернівці 16-17 жовтня 2003р.- С.21-23.

 • Mysak А, Tverdohlib V. Using of Kamiren preparation in patients with a chronic prostatitis // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.96.

 • Mysak А, Tverdohlib V. Using of Transurethral Microwave Thermotherapy of patients with Benign Prostatic Hyperplasia // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.97.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Вплив тамсулозмну на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІІ, Укрмедкнига, 2003. - С. 56

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Використання препарату Камірен у лікуванні хворих на хронічний простатит // «Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ з’їзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1. – С. 75

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В.та інші, всього 8 осіб. Навчання іноземців – шлях до світової спільноти// Матеріали конференції по навчанню іноземних студентів. Медична освіта, N 3 - 2002.- С..50-52

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Трансуретральна резекція з трансуретральною вапоризацією у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. // Матеріали ХХ З”їзду хірургів України, Тернопіль, 16-19 вересня 2002. – Т.2.- С. 808-809.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Пошук факторів, які спричиняють ускладнення після аденомектомії передміхурової залози. // Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002.- С.376-378.

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І. Клінічний досвід використання препарату “Дальфаз” після трансуретральної резекції простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІ, Укрмедкнига, 7 червня 2002. - С. 143.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Клінічні результати використання Кардури у лікуванні доброякісної гіперплазії простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІ, Укрмедкнига, 2001. - С.51-52.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Ксантогранульоматозний пієлонефрит – як патологія, що симулює пухлини нирок. // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2000 р. - С.99-101.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Функціональний стан нирок у хворих гострим і хронічним холециститом та обтураційною жовтяницею. // Журнал «Вiсник наукових дослiджень» № 2, 2000 р. - С. 58-60.

 • КовальчукЛ.Я., Бех М.Д., Венгер І.К., Твердохліб В.В. та iнші, всього 12 осіб. Досвiд пiдвищення ефективностi позааудиторної роботи студентiв. // «Сучаснi проблеми пiдготовки фахiвцiв у вищих мед. та фармацевтичних закладах освiти I-IV рiвнiв акредитацiї МОЗ України» /Матер. доп. наук. метод. конф., Тернопiль, 1999. – С.39-40.

 • Корильчук Т.Б., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. та iнші. Вплив фуросемiду на гепато- i нефротоксичнiсть тетрахлорметану. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск IV, Укрмедкнига, 1999. - С.404-408.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., Максимлюк В.І., Твердохліб В.В. Профiлактика пiсляоперацiйних ускладнень у хворих з доброякiсною гiперплазiєю простати. // В зб. III Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1999. - С.159.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., Максимлюк В.І., Твердохліб В.В. та інші, всього 10 осіб. Роль олімпіади в активізації роботи студентів. // Проблеми підготовки медичних і фармацевтичних кадрів України. Матеріали доповідей науково-методичної конференції. Полтава, 24-27 вересня 1998 р.— Київ-Полтава, 1998. - С. 197-198.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М. Д., Твердохліб В.В. та інші, всього 10 осіб. Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів. Матеріали конференції 21 травня 1998 р., частина 2. Актуальні питання оптимізації навчального процесу у медичному ВУЗі. Тернопіль. – «Укрмедкнига», 1998. - С. 17-20.

 • Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Фактори ризику у хворих на аденому передмiхурової залози. // В кн. «Соврем. методы лечения и реабилитации больных мочекаменной болезнью и болезнями простаты» /Междунар. науч.-практ. конф., Трускавец, 1998. - С.45-46.

 • Кубей , А.І. Мисак, Твердохлiб В.В. Результати лiкування гiдронефрозу. // Укр. наук.-практ. журнал «Шпитальна хiрургiя»; №1, 1998. - С.73-75.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М. Д., Венгер І.К., Твердохліб В.В. та iнші, всього 8 осіб. Оптимiзацiя навчального процесу, методи контролю знань студентiв на кафедрi госпiтальної хiрургiї. // Матеріали науково-практичної конференції. - Львiв, 1998. - С.127.

 • Мисак А.І., Твердохлiбт В.В., Корильчук Т.Б., Дiагностика локальної iнфекцiї у хворих на аденому передмiхурової залози. В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998, С.271.

 • Корильчук Т.Б., Твердохлiб В.В., Мисак А.І . Ефективнiсть селенового препарату, есберiтоксу та полiсорбу при експериментальнiй печiнково-нирковiй недостатностi. // В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998. - С.78

 • Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М., Цимбалюк О.І., Твердохліб В.В. та інші, всього 9 осіб. Атлас хірургічних операцій та маніпуляцій. // Рівне – «Вертекс», 1997, 428 с.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Особливостi iмунних порушень у хворих аденому передмiхурової залози. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Ч.2. — Тернопiль, 1997. - С.344-346.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Iнтраоперацiйна профiлактика ускладнень при хiрургiчному лiкуваннi аденоми передмiхурової залози. // В кн. Соврем. подходы к лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы /Мiжрег. наук. конф. — Днiпропетровськ, 1997. - С. 117.

 • Возіанов О.Я., Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Мультимедійний компакт-диск з урології. // «Укрмедкнига».Тернопіль, 1999. – 650 Mb

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Лікування кораловидного нефролітіазу. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.1 – Тернопіль, 1995. - С.224.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Місцева антибіотикотерапія при аденомектомії передміхурової залози. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.241.

 • МисакА.І., Твердохліб В.В. Шляхи попередження гострих шлунково-кишкових кровотеч після аденомектомії. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.76-77.

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І., Лукасевич І.І. Віддалені результати резекції ішемічного сегменту шлунку у хворих виразковою хворобою. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.80.

 • МисакА.І., Твердохліб В.В. Пункційна цистостомія у хворих з гострою затримкою сечі після гастроентерологічних операцій. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.1 – Харьков, 1994. - С.74.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В. Резекція ішемічного сегменту шлунка в хірургічному лікування шлункових виразок- Тези Всеукраїнського симпозіуму хірургів 21–22 травня 1992 р.– Тернопіль, 1993. – С.10–11.