Нестерук Сергій Олександрович


Освіта:

вища, у 2005 році закінчив медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Наукова діяльність:

у 20015 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вікові закономірності ремоделювання структур сечового міхура при гострій затримці сечі в умовах пост резекційної легеневої гіпертензії»

Наукові інтереси:

основні напрями наукової і практичної діяльності стосуються розробки нових методів діагностики та хірургічного лікування хворих з інфравезікальною обструкцією.

Наукові публікації:

всього 32 публікацій – з них - 9 наукових, 19 праць у матеріалах з’їздів та конференцій, 4 патенти на винахід.