Наукові публікації доц. Футуйма Ю.М.


  • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Рівень та динаміка показників цитокінового профілю при лікуванні хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність у стадії декомпенсації. // Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 105 — 112.

  • Павлишин А.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Буряк А.Є. Особливості фіксації шкірного автоклаптя на рановій поверхні після автодермопластики у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом стопи діабетика // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2020. - № 1 (89). — С. 105 - 112.

  • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Якимчук О.А. Нестерук С.О. Спеціалізовані системи для дистанційної медицини. Science, research, development № 25. – 2020. – pp. 55-58.

  • Shidlovskyi V.O., Shidlovskyi O.V., Sheremet M.I., Zhulkevych I.V., Andreychyn S.M., Hanberger I., Smachylo I.I., Dobrorodny V.F., Futuima Yu.M. // Laboratory diagnostics of primary hyperaldosteronism and its pecukiarities (literature review) Journal of medicine and Life, Vol. 12, Issue 3.- July-September 2019.- pp. 215-220.

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В., Боднар Б.Я. Методика обробки кукси після виконання високої трансметатарзальної ампутації стопи за Шопаром // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - № 2. – С. 162-165.

  • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Значення рівня внутрішньочеревного тиску у діагностиці стадії гострої спайкової непрохідності тонкої кишки. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 94 — 95.

  • Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В. Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 503-504.

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Буряк А. Є. Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 278 – 279.

  • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки у стадії декомпенсації. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 393.

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика. AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис).

  • Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Е., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно – калитковою грижею. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. — С. 113 — 115.

  • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Смачило І.І. Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран // Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» —15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 – 19.

  • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Смачило І.І. Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні // Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 – 18

  • Беденюк А.Д., Футуйми Ю.М., Буряк А.Є. // A clinical case of surgery treatment trichobezoar of stomach. Polskiprzeglądchirurgiczny. — 2016. – 88, 4. — С. 215 — 217.

  • Футуйми Ю.М., Чонка І.І., Павлишин А.В. Особливості хірургічної обробки стопи у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом стопи діабетика // Z 40 Zbior artikulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Practycznej «Nauka wczoraj, dzis, jutro.» (28.02.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 64 str.

  • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. Досвід лікування хворих з гнійно-некротичними ранами передньої черевної стінки після операцій на гастродуоденальній зоні // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). - Київ, Клін. хірургія, 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). - С.730- 731

  • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Стимуляція моторики шлунково-кишкового тракту та корекція ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді у хворих на гостру злукову кишкову непрохідність // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). - Київ, Клін. хірургія, 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). - С.621- 622.

  • Беденюк А.Д., Гриценко Й.М., Гриценко С.Й., Футуйма Ю.М. Оцінка факторів ризику неспроможності швів анастомозу та інтраопераційна тактика у хворих на обтураційну товстокишкову непрохідність // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB) // — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM).— С. 38-39.

  • Беденюк А.Д., Футуйми Ю.М., Гусак О.М., Чепіль І.В., Буряк А.Є., Нецюк О.Г. Балабан Л.В. Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка // Шпитальна хірургія. – 2015. - № 2. – С 70 – 72.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М. Значення гастродуоденального кровобігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 4. – С. 9-13.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 3. – С 60 – 63.

  • Футуйма Ю.М. Синдром остеодистрофії та локальний кровобіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 1. – С 48 – 51.

  • Футуйма Ю.М. Особливості мінеральної щільної кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 4 (54). – С. 27 – 29.

  • Чонка І.І., Беденюк А.Д., Гнатів В.В. Хірургічні ускладнення цукрового діабету: практ. посіб. /. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 136 с.

  • Дзюбановський І.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Футуйма Ю.М. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози // Клінічна хірургія. – 2012. - № 10 (Додаток). – С. 18.

  • Ковальчук Л.Я., А.Д. Беденюк О.А. Беденюк Ю.М. Футуйма І.І. Смачило О.І. Чепіль І.В. Корекція ендогенної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок // Клінічна хірургія. – 2012. - № 10 (Додаток). – С. 25.

  • Футуйма Ю.М. Місце сонографічного дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка та дванадцятипалої кишки у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 3. – С 130–133

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Балабан А.І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 3. – С 133–135.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Смачило І.І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 2. – С 59–61.

  • Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. Оптимізація хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // // ІІ Науково-практична конференція „Актуальні питання медицини залізничного транспорту” – 30 листопада 2012. – С. 27-28.

  • Чонка І.І., Беденюк А.Д, Доброродній В.Б., Смачило І.І., Футуйма Ю.М., Балабан А.І. Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні. Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. - С. 252 - 267.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І. Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі // Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. - С. 223 - 251.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Гусак О.М.,. Доброродній В.Б, Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Футуйма Ю.М., Герасимюк Н.І., Лойко І.І., Романюк Т.В., Шандрук Т.В., Чорненький М.В.. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою // Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.І., Футуйма Ю.М.. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Лойко І. І., Боднар Я.Я., Футуйма Ю.М. Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову шлунка і дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. – С. 24 – 28.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Гнатюк М.С., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Лойко І.І. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки// Український журнал хірургії, - 2011, - № 5(14), - С. 55-59.

  • Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М., Яворський О.М. Хірургічне лікування хворих з виразковими суб-декомпенсованими пілородуоденльними стенозами // Клінічна хірургія. – 2011. – № 5. – С. 31.

  • Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М., Яворський О.М. Органозберігаючі та органощадні оперативні втручання у хворих з виразковим пілородуоденостенозом // Український журнал хірургії, - 2011, - № 3(12), - С. 23-29.

  • Kovalchuk L. J., Bedenjuk A. D., Chonka I. I., Futujma Yu. M., Gusak O. M., Grytsenko Y. M., Hospodarskyy A. J. Experience of using based on suspension bandages in the local treatment of perianal zone diseases // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 327- 328

  • Kovalchuk L.J., Bedenjuk A. D., Gusak O. M., Hospodarskyy A. J., Futujma J. M. Intraoperative evaluation of bowel viability by pulse oximeter oxygen saturation in the patients with colon obstruction // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 133- 134.

  • Ковальчук Л.А., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка И.И. Регионарный кровоток, моторно-эвакуаторная и кислотообразующая функции желудка и двенадцатиперстной кишки при осложненной язвенной болезни желудка [/ Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.247- 249.

  • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Крицький І.О. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря // Медична освіта, №3, 2010 р.- с.22- 24.

  • А.Д. Беденюк, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р., Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.

  • Ковальчук Л. Я., Беденюк А. Д., Гнатюк М.С., Футуйма Ю.М. Вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом, з урахуванням морфофункціональних особливостей стінки шлунка // ХХІІ з’їзд хірургів України, 2–5 червня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Вінниця, 2010. – Т. 1. – С. 209–210.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // Всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.- практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.- №1.- 2010.- с. 80- 86.

  • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. // Роль інтеграції в європейську вищу освіту в навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря / Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України» // Тернопіль, травень 2010, - С. 57-58

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.- практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.- №1.- 2010.- с. 80- 86.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М. Застосування пов’язок на основі суспензії для місцевого лікування нагноєнь лапаротомної рани після хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. - № 2. – С. 66.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д, Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю. Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро-дуоденальних виразок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – Збірник матеріалів конференції 13 червня 2008 р. – С. 57-58.

  • Запорожець В.В., Гусак О.М., Беденюк А.Д. Випадок защемлення петлі тонкої кишки у внутрішній грижі брижі сигмоподібної кишки // Шпитальна хірургія.– 2008.– №1.– С. 116– 118

  • Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Рузібаєв Р.Ю., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Гусак О.М., Чонка І.І., Доброродній В.Б., Господарський А.Я., Вайда А.Р. Андропауза // Вісник наукових досліджень.- 2008.- №1.- С. 44-48.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Рузібаев Р.Ю, Футуйма Ю.М. Постгастрорезекційний остеопороз // Клінічна хірургія. – 2008. - № 4-5. – С. 17-18.

  • Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць С.І., Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної рН-метрії // Шпитальна хірургія. – 2007. - № 2. – С. 8-11.

  • Чонка І.І., Максимлюк В.І., Гусак О.М., Футуйма Ю.М., Чонка А.І. Активна хірургічна тактика в лікуванні хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи // Клінічна хірургія. – 2006. - № 11 – 12. – С. 91.

  • Футуйма Ю.М. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2006. - № 1. – С. 50-55

  • Футуйма Ю.М. Стан кислототвірної функції шлунка при виразках власне шлункової локалізації (Johnson-I) та після хірургічного їх лікування // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – с. 65.

  • Рузібаєв Р.Ю., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки // Вісник наукових досліджень. – 2006. - №1. – С. 72-73.

  • Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Борак В.Т., Гнатко В.В., Балабан Л.В., Дуць С.І. Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок // Шпитальна хірургія. – 2006. - № 2. – С. 5-10.

  • Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М. Локальний кровобіг слизової оболонки шлунка після хірургічного лікування шлункових виразок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. № 1. – 2006. – С. 62-64.

  • Ковальчук Л.Я., Гнатюк М.С., Футуйма Ю.М. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання артерій шлунка при виразковій хворобі (Johnson I) // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 3. – С. 5-6.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Зміни локального кровобігу шлунка залежно від локалізації виразки та методу оперативного лікування // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 1. – С. 62-64.

  • Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д. Стан мінерального обміну кісткової тканини після оперативного лікування виразки шлунка // Український морфологічний альманах. – 2006. – Т. 4, № 1. – С. 93-97

  • Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Рузібаєв Р.Ю. Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді // Проблеми остеопорозу. – 2006. - № 2. – С. 68-71.

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Рузібаєв Р.Ю. Порівняльна характеристика мінеральної щільності кісткової тканини в віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2005. - №9(2). – С. 341.

  • Рузибаев Р.Ю., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Состояние костной ткани после хирургического лечения язвенной болезни // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2005. - №9(2). – С.386.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка сонографічним методом після різних видів резекції з приводу шлункових виразок в ранньому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія. 2005. - №2. – С. 7-11.

  • Футуйма Ю.М. Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів в ранньому та віддаленому періоді після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль: Укрмедкнига, – 2005. с. 57.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Характеристика життєдіяльності пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. Том 32. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, - 2004. – С. 18-20.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Зміни стану кісткової тканини у пацієнтів старшої вікової групи в віддаленому періоді після операцій на шлунку // Матеріали науково-практичної конференції „ Актуальні питання геріатричної хірургії”. – 2004. – с.32.

  • Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Костів О.І., Футуйма Ю.М. Принципи передопераційної підготовки у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечами із шлунково-кишковими // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали XLVII підсумкової наук.-практ. конф., присвяченої 150– річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.– С.81–82

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Мельничук В.В., Дуць С.І., Господарський А.Я. Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок / / Матеріали регіональної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 2002. – С.74.

  • Футуйма Ю.М., Мельничук В.В., Дуць С.І., Панічев В.В. Результати дослідження мінеральної щільності кісткової тканини у хворих прооперованих з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки / Матеріали VI міжнародного конгресу студентів та молодих ученних.-Тернопіль “Укрмедкнига” – 2002. – С.90.

  • Хабарова Н.А., Футуйма Ю.М., Шерстюк І., Ліфантьєва Н. Застосування препарату “селена” в комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань міліарної системи. Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 2000 р.

  • Футуйма Ю.М., Защик М.М., Тарновецький В.А. Легеневі кровохаркання та кровотечі у хворих туберкульозом в поєднанні з жовтяничними гепатитами. Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 1999 р.

  • Хабарова Н.А., Мерецька І., Ліфантьєва Н., Костіков В., Футуйма Ю.М., Шерстюк І. Клініко-імунологічна ефективність курортної терапії хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи./ Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 1998 р.

  • Футуйма Ю.М., Защик М.М., Невісток Н.І. Адаптація судин підшлункової залози до експериментального венозного застою Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 1988 р.