Наукові праці проф. Беденюк А.Д

 • А.Д. Беденюк, А.Є. Бурак, Ю.М. Футуйма . Рівень та динаміка показників цитокінового профілю при лікуванні хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність у стадії декомпенсації. — Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 105 — 112.
 • Й. М. Гриценко, А. Д. Беденюк, С. Й. Гриценко. Симультанний та двохетапний підходи в пацієнтів на метастатичний колоректальний рак із синхронним ураженням печінки. — Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 119 — 124.
 • А. Д. Беденюк, П. Я. Боднар, Т. В. Боднар, Ю. М. Футуйма, Л. П. Боднар. Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету: клінічний випадок. — Шпитальна хірургія. — 2019. — №4. — С. 119 — 122.
 • І. І. Смачило, А.Д. Беденюк, І.В. Смачило, В.Б. Доброродній, Ю.М. Футуйма. Дренування рідинних скупчень заочеревинного простору при лікуванні гострого некротичного панкреатиту. — Шпитальна хірургія. — 2019. — №4. — С. 126 — 128.
 • Беденюк А.Д., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Нові та інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі. — Медична освіта. — 2019. — № 4. — С. 58 — 63.
 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В., Боднар П.Я. Методика обробки кукси пісмля виконання високої трансметатарзальної ампутації стопи за Шопаром-Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2019.– № 2.– С. 162 – 166.
 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Шляхи поліпшення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя-Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2019.– № 2.– С. 83 – 88.
 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Гриценко С.Й. Особливості підготовки та проведення студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського. — Медична освіта. – 2019 – №2.– С. 11– 14.
 • Sheremet, M.I., Shidlovskyi, V.O., Bedenyuk, A.D., (...), Abramchuk, I.I., Malishevsky, I.A. Drug therapy in autoimmune thyroiditis-Archives of the Balkan Medical Union / 2018 Balkan Medical Union, vol. 53, no. 3, pp. 373-380 September 2018.
 • Шеремет М.І., Шідловський В.О., Шідловський О.В., Беденюк А.Д., Ткачук Н.П. Антиоксидантна та лімфодренажна терапія хворих на автоімунний тиреоїдит. — Art of medicine.- 2018 .- 4(8) жовтень-грудень.- 204 – 209.
 • Sheremet M. I., Sydorchuk L. P., Shidlovskyi V. A., Bedenyuk A. D., Sydorchuk R. I., Gyrla Y. V., Bilookiy O. V., Tkachuk N. P., Kurochkin G. S., Levitsky A. V. Associations of BCL-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775), APO-1/FAS (RS2234767) genes polymorphisms with activity of proliferation and apoptosis in thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma-Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):498-509. eISSN 2391-8306.
 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Віддалені результати лікування посттравматичних стриктур уретри малоінвазивними методами-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 101 — 102.
 • Беденюк А.Д., Ремезюк Е.В. Травми живота мирного часу-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 99 — 101.
 • Беденюк А.Д., Мальований В.В., Війтович Л.Є., Дуць С.І. Торакоскопічні та відеоасистовані втручання в лікуванні спонтанного пневмотораксу-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 97 — 98.
 • Беденюк А.Д., Дейкало І.М., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Застосування апарату ligasure у хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 95 — 97.
 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Значення рівня внутрішньочеревного тиску у діагностиці стадії гострої спайкової непрохідності тонкої кишки-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 94 — 95.
 • А. Д. Беденюк, В.Б., Мальований В.В., Доброродній, В.Б., Війтович Л.Є. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука -Медична освіта. – 2018 – №4.– С. 124– 127.
 • А. Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, П.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Т.В. Шандрук. Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних дидактичних принципів викладання дисципліни “Хірургія” на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л. Я. Ковальчука тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. —Медична освіта.– 18– №3.– С. 94– 95.
 • В. Б. Доброродній, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, Ю. М. Футуйма, І. В. Смачило. Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики-ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R). — С. 503-504.
 • А. Д. Беденюк, І. М. Дейкало, Т. В. Боднар, П. Я. Боднар. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням апарату ligasure-ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R). — С. 489 – 490.
 • Ю. М. Футуйма, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, А. Є. Буряк.Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні-ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R). — С. 393.
 • А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, Ю. М. Футуйма. Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки у стадії декомпенсації-ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R). — С. 278 – 279.
 • А. Д. Беденюк, Є. В. Якубенко. Удосконалені варіанти трубчастих резекцій шлунку в лікуванні хронічних та ускладнених гастродуоденальних виразок-ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R). — С. 37- 38.
 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика. — AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис).
 • А. Bedenyuk, V. Tverdokhlib, A.Mysak, S. Nesteruk. Age regularities of morfologycal changes of urinary bladder in acute cystitis-International journal of scientific research. — 2018. —Vol.7, Issue 3. — PP. 569 — 570.
 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є. Влияние комплексного послеоперационного лечения на показатели цитокинового профиля у больных острой спаечной тонкокишечной непроходимостью в стадии декомпенсации.—Хирург. — 2017.– № 9 – 12 . — С. 19 – 23.
 • Michael I. Sheremet , Larysa P. Sydorchuk, Viktor O. Shidlovskyi , Anatoly D. Bedenyuk, Oleksandr V. Shidlovskyi , Vitaliy V. Maksymyuk, Nina P. Tkachuk, Volodymyr V. Bezruk, Tetyana O. Bezruk, Victor M. Batig, Kristina A. Chympoi, Marina D. Gresko. Influence of the ctla-4 (rs231775) gene polymorphism on the degree of the thyroid gland enlargement in patients operated for nodular goiter secondary to autoimmune thyroiditis. —Archives of the Balkan Medical Union. — Balkan Medical Union, December 2017. — vol. 52, no. 4, pp. 384-390.
 • Oleksandr V. Shidlovskyi , Michael I. Sheremet , Viktor O. Shidlovskyi 1, Anatoly D. Bedenyuk, Vitaliy V. Maksymyuk, Nina P. Tkachuk, Volodymyr V. Bezruk, Tetyana O. Bezruk, Victor M. Batig, Kristina A. Chympoi, Marina D. Gresko. Electrophysiological identification of nerves of the larynx among the tissues of operative wound in goiter surgeries. — Archives of the Balkan Medical Union. — vol. 52, no. 4, pp. 408-413 December 2017.
 • Anatoliy Bedeniuk, Yosyp Grytsenko, Stepan Grytsenko, Mykhaylo Horman, Hanna Boiko . The evaluation of risk factors of anastomotic leakage in patients with colorectal cancer complicated by ileus-International Journal of Surgery and Medicine . — 2017. — Vol. 3, Issue 4. — P. 205 — 210.
 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є. Спосіб лікування при гострій злуковій кишковій непрохідності-«І-й Буковинський хірургічний форум» : Зб. Мат. науково-практичної конференції з міжнар. участю (Чернівці, 28 — 29 вересня 2017 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – С. 81 — 82.
 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є .Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації-Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017.– № 3.– С. 87 – 92.
 • М. І. Шеремет, Л. П. Сидорчук , В. О. Шідловський , А. Д. Беденюк , Г. С. Курочкин , А. В. Левицький. Поліморфізм генів APO-1/Fas, CTLA-4 та BCL-2 у пацієнтів, оперованих із приводу вузлової патології щитоподібної залози-Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 2. — С. 13 — 20.
 • Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Е., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно – калитковою грижею.-Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. — С. 113 — 115.
 • Беденюк А.Д., Шеремет М.І., Сидорчук Л.П., Шідловський В.О. Прогностичні маркери проліферації та апоптозу у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту-Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. — С. 65 — 70.
 • Беденюк А.Д., Гриценко Й.М., Гриценко С.Й., Горман М.В., Бойко Г.О . Виконання первинно – радикальних оперативних втручань у хворих на коло ректальний рак ускладнений локальним перитонітом та кишковою непрохідністю-Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2017.– Т. 16, № 3.– С. 12 – 16.
 • А.Д. Беденюк, А.Є. Бурак. Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуковою непрохідністю тонкої кишки.-Вісник наукових досліджень. — 2017. — №3 (88). — С. 64 — 68.
 • А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л.Є. Війтович. Матрикул практичних навичок як складова частинапрактичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука-Медична освіта. — 2017. — №1. — С. 5 — 7.
 • Sheremet, М. І., Sydorchuk, L. P., Shidlovskyi, V. О., Bedenyuk, A. D., Sydorchuk, R. I., Gyrla Y.V., Bilookiy O.V. , Tkachuk N.P. , Kurochkin G.S. , Levitsky A.V. Associations of BCL-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775), APO-1/FAS (RS2234767) genes polymorphisms with activity of proliferation and apoptosis in thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma
 • -Journal of Education, Health and Sport. 2017; Vol 7 -№8.— Р. 498 — 509.
 • Беденюк А.Д., Мальований В.В., Війтович Л.Є. Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні ускладненої травми грудної клітки-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 139 —140.
 • Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Бойко Г.О . Операція Гартмана – занадто висока ціна, яку платить держава та пацієнт-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тенопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 137 —139.
 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В. Наш досвід лікування стриктур уретри-«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : ма- теріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяче- ної 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 141 —142.
 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В. Сучасні підходи до викладання розділу «Торакальна хірургія» на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука-Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ У двох томах. — Тернопіль 18–19 травня 2017 року, ТОМ 2. — С. 10.
 • M. I. Sheremet , L. P. Sydorhuk, V. O. Shidlоvskyi , A. D. Bedenyuk , G. S. Kurochkin , A. V. Levitsky. Сaspase-dependent mechanisms and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients with nodular goiter with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma according to allelic status of bcl-2 (rs17759659), ctla-4 (rs231775), apo-1 / fas (rs2234767) genes-Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, Supplement 1, — pp. 255- 262. (Scopus)
 • M. I. Sheremet , L. P. Sydorhuk, V. O. Shidlоvskyi , A. D. Bedenyuk , O.V. Shidlоvskyi, V.V. Maksymyuk, V.V. Bezruk, Y.V. Gyrla, T.O. Bezruk, V.V. Tarabanchuk, V.M. Batig, O.V. Mytchenok, K.A. Chympoi, M.D. Gresko. Сaspase-dependent mechanisms and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients whith nodular goiter whiwh autoimmune thyroiditis snd thyroid adenoma according to allelic status of BCL-2 (RS 17759659), CTLA-4 (RS231775), APO-1 / FAS (RS2234767) genes/-Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, no. 3, — pp. 254- 262. (Scopus)
 • M.I. Sheremet, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk, R.I. Sydorchuk, V.M. Batig, G.S. Kurochkin, A.V. Levitsky, K.A. Chympoi. Effect of APO-1 / FAS, CTLA-4 and BCL-2 genes polymorphisms on te risk of goiter nodular forms with autoimmune thyroiditis occurrence among the bukovinian population-Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, no. 2, pp. 145-151. (Scopus)
 • M. I. Sheremet, L. P. Sydorchuk, V. O. Shidlovskyi, A. D. Bedenyuk, A. I. Popovych, O. V. Lazaruk . Fine needle biopsy in differential diagnosis of nodular goiter with autoimmune thyroiditis and differentiated thyroid cancers-JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT, 2017.- VOL 7.- NO 4, р.701 – 706.
 • Sheremet, М. І.; Sydorchuk, L. P.; Shidlovskyi, V. О.; Bedenyuk, A. D.; Pashkovska, N. V.; Leonova, M. O.;Chorna, O. O.; Stankova, N. I.; Rybak, O. V. New prognostistic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis. —Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3).— Р. 475-482.
 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В. Submicroscopic changes in bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension-Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.– 2017.– № 2/1.– С. 158 – 160.
 • Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В. Наш досвід лікування сечокамʹяної хвороби малоінвазивними методами-Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю «Мінімально- інвазивна хірургія органів малого тазу». — Одеса, «ВМК», 18 — 19 травня 2017 р. — С. 98 — 99.
 • Sheremet, М. І.; Sydorchuk, L. P.; Shidlovskyi, V. О.; Bedenyuk, A. D. Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis-Archives of the Balkan medical union 2016/- vol. 51, no. 4, pp. 488-491 (Scopus).
 • М. І. Sheremet, V.О. Shidlovskyy, L. P. Sydorchuk, R. I. Sydorchuk. Caspase-3 and Caspase-8 in Patients with Nodular Goiter and Autoimmune Thyroiditis-Галицький лікарський вісник, 2016, Т. 23, № 3, частина 3. – С. 107-109.
 • Sheremet М.І., Shidlovskyy V.O., Sydorchuk L.P. Assessment of proliferation and apoptosis markers in patients with autoimmune thyroiditis-Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):179-188.
 • Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». -Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. – кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 273 — 275.
 • А. Д. Беденюк, І. К. Венгер, В. І. Максимлюк, О. та ін. (всього – 17 осіб). Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургії №1 ДВНЗ“ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”-Медична освіта.– 2012.– № 1.– С. 6 – 7.
 • А. Д. Беденюк , Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, М.В. Чорненький, Т.В. Романюк. Типова навчальна програма із дисципліни „Медичне право України” для студентів вищих юридичних навчальних закладів-Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 7 – 11.
 • А. Д. Беденюк , Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер та ін. (всього 16 осіб). Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою-Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.
 • А. Д. Беденюк , Л. Я. Ковальчук, М. В. Чорненький. Навчальна дисципліна “медичне право” як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в Україні -Медична освіта.- 2011.- № 3.- С. 12- 14.
 • «Хірургія»/ Підручник // за ред. Л.Я. Ковальчука ( розділи „Хвороби оперованого шлунка”, „Синдром портальної гіпертензії”, „Кісти підшлункової залози”) —Тернопіль : ТДМУ, 2010.― 1056 с.
 • А. Д. Беденюк , Л.Я. Ковальчук, О.В. Олійник, В.В. Гнатів, І.В. Чепіль, О.І. Костів. Проблеми впровадження Болонської конвенції в навчальному просторі України-Медична освіта.– 2010.– №2.– С. 111– 116.
 • А. Д. Беденюк , Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Вайда А.Р., Господарський А.Я. Викладання хірургії у Віденському медичному університеті -Медична освіта.–2006.–№1.–С.5–7.
 • І.К. Венгер, О.Л.Ковальчук . Досвід впровадження телемедицини у Тернопільській державній медичній академії ім.І.Я. Горбачевського -Медична освіта.– 2002.– №2.– С. 12– 14.
 • Шпитальна хірургія / Підручник // за ред. Л.Я. Ковальчука Розділи „Синдром портальної гіпертензії” та „Кісти підшлункової залози”-Тернопіль: Укрмедкнига.– 1999.– 590 с.
 • Клінічна хірургія / підручник // За ред. Ковальчука Л.Я. , Саєнко В.Ф., Книшов Г. В. і співавт. (всього осіб- 59), Розділи „Синдром портальної гіпертензії”, „Кісти підшлункової залози”-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 – 2т.
 • Невідкладна хірургія / підручник // за ред.: Л.Я. Ковальчук, М.М. Багіров, І.К. Венгер, І.Я. Дзюбановський, та ін. (всього- 22 особи) Розділ „Кісти підшлункової залози”-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 288 с.
 • Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій / за ред. Л.Я. Ковальчука, В.М.Поліщука,В.І. Цимбалюка, Н.В. Грицишина,В. В. Шкробота,А.Я. Господарського // Розділ „Хірургічна гастроентерологія і ендокринологія”-Тернопіль– Рівне: «Вертекс», 1997.– 428 с.
 • Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 - 132-Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., І.І. Смачило, Доброродній В.Б., Балабан Л.В.
 • Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран.-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 - 19-Беденюк А.Д., Чонка І.І., Смачило І.І., Футуйма Ю.М.
 • Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 - 18-Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Смачило І.І.
 • Системна запальна реакція при атеросклеротичній оклюзії підколінно-гомілкового сегменту при хронічній критичній ішемії-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 16 - 17-Беденюк А.Д., Якимчук О.А., Боднар П.Я., Дзюбановський О.І.
 • Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 15 - 16-Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.
 • Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 14 - 15-Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.
 • Ендотеліальна дисфункція в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 13 - 14-Беденюк А.Д., Бурак А.Є.
 • Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс-Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 12 - 13-Беденюк А.Д., Мальований В.В., Гуменний І.З., Дуць С.І., Бурак А.Є.
 • Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis-Archives of the Balkan Medical Union. — vol. 51, no. 4, pp. 488-491.-M.I. Sheremet, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk.
 • A clinical case of surgery treatment trichobezoar of stomach-Polski przegląd chirurgiczny. — 2016. – 88, 4. — С. 215 — 217.-Футуйма Ю.М., Бурак А.Є.
 • Досвід застосування сучасних методів лікування сечокамʹяної хвороби-Шпитальна хірургія. — 2016.– № 5. — С. 66-67.- А. Д. Беденюк ,В.В. Твердохліб, А.І. Мисак, С.О. Нестерук
 • Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс-Шпитальна хірургія. — 2016.– № 3. — С. 114.-А. Д. Беденюк, В. В. Мальований, І. З. Гуменний, С. І. Дуць, А. Є. Буряк
 • Вдосконалені методики протистенотичних анастомозів кінець в кінець у шлунковій хірургії-Шпитальна хірургія. — 2016.– № 3. — С. 68-71. -Беденюк А.Д., Якубенко Е.В.
 • Повторна артеріальна реконструкція клубово- стегнового сегменту за умов тромбозу алошунта-Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : матеріали Міжнародної науково — практичної конференції. 15 — 18 березня 2016 року, м. Братислава, Словаччина. — К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. —С. 19.-Беденюк А. Д., Боднар Я.Я.
 • Досвід лікування хворих з гнійно—некротичними ранами передньої черевної стінки після операцій на гастродуоденальній зоні-ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). — С. 730- 731-Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Є.
 • Оптимізація лікування післяопераційнї рани у хворих з гострим парапроктитом-ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). — С. 622- 623-Беденюк А. Д., Прокопович М. Б.
 • Стимуляція моторики шлунково—кишкового тракту та корекція ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді у хворих на гостру злукову кишкову непрохідність-ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). — С. 621- 622-Беденюк А. Д., Бурак А. Є., Футуйма Ю. М.
 • Оцінка факторів ризику неспроможності швів анастомозу та інтраопераційна тактика у хворих на обтураційну товсто кишкову непрохідність-ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM).— С. 38-39-Беденюк А. Д., Гриценко Й. М., Гриценко С. Й., Футуйма Ю. М.
 • Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка-Шпитальна хірургія.– 2015.– № 2. — С. 70-72- А. Д. Беденюк , Балабан Л.В., Бурак А.Є., Гусак О.М., Нецюк О.Г., Чепіль І.В., Футуйма Ю.М.
 • Значення гастродуоденального кровообігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби-Шпитальна хірургія.– 2014.– № 4. — С. 9-14- А. Д. Беденюк, Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М.
 • Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності — Харківська хірургічна школа— 2014.-№2.-С59-61. -Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Костів О.І., Бурак А.Є., Крисюк Ю.М.
 • Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом-Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2014.– Т.13, № 2. — С. 34-35- А. Д. Беденюк, Дзюбановський І.Я., Бурак А.Є., Романюк Т.В.
 • Профілактика недостатності швів анастомозів після резекції шлунка та дренуючих операцій-Актуальні проблеми клінічної хірургії. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей. 16-17 травня 2013- А. Д. Беденюк, Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є.
 • Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок-Шпитальна хірургія.– 2013.– № 3. — С. 60-63- А. Д. Беденюк, Ковальчук Л.Я. Футуйма Ю.М., Бурак А.Є.
 • Системна запальна відповідь у розвитку ендотеліальної дисфункції та післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени.-Шпитальна хірургія.– 2013.– № 2. — С. 5-9- А. Д. Беденюк , Ковальчук Л.Я., Костів С.Я., Венгер І.К.
 • Чорненький М.В., Беденюк А.Д. Хирургическое лечение рецидива варикозной болезни в бассейне малой подкожной вены, осложненного острым варикотромбофлебитом.-Сборник материалов І межденародной научно-практической конференции „Тенденции развития здравоохранения: методики, проблемы, достижения”. — Киев, 2012.
 • Корекція ендогеної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок — Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургіїТези доповідей науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012 м Київ- А. Д. Беденюк, Ковальчук Л.Я, Беденюк О. А, ФутуймаЮ .М., Смачило І. І., Костів О. І, Чепіль І. В.
 • Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози. – -Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії. —Тези доповідей науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012 м Київ- Беденюк А. Д., Дзюбановський І. Я., Максимлюк В. І., Доброродній В. Б., Смачило І .І. , Футуйма Ю. М.
 • А. Д. Беденюк, М. Б. Прокопович Анальна інконтиненція після одномоментного оперативного лікування гострого ішеоректального парапроктиту - /Здобутки клінічної та експериментальної медицини // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року.- Тернопіль ТДМУ “УКРМЕДКНИГА” – 2012.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння-Шпитальна хірургія.– 2012.– № 3. — С. 133-136.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Футуйма Ю. М., Смачило І. І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразокм-Шпитальна хірургія – 2012 - № 1 С 59-62.
 • Беденюк А. Д., Герасимюк Н. І.-Новий підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургічних хворих абдомінального профілю із супутньою серцево-судинною недостатністю-Шпитальна хірургія – 2012 - № 2. — С15-19.
 • Беденюк А.Д. Доктрина введення навчального процесу у державних вищих навчальних закладах згідно з кредитно-модульною системою.-Медична освіта – 2012 - №1 С 13-14.
 • Беденюк А.Д. До питання впровадження європейської системи трансферу кредитів у контексті Болонської системи.-Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя – 2012 - № 1 С 15-17.
 • Беденюк А.Д. Імуноморфологічні особливості стану слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки-Шпитальна хірургія - № 1, 2012р С.11-15.
 • Регіонарні особливості кисневого балансу та комплексна інтенсивна терапія із застосуванням укреотиду у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечею-Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії: матеріали наук.- практ. конф., 10-11 трав. 2011 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2012.- С. 6- 15.- А. Д. Беденюк, Л. Я. Ковальчук, В. В. Гнатів,О. М. Гусак.
 • Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні-Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267- А. Д. Беденюк, І. І. Чонка, В. Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю. М. Футуйма, А. І. Балабан.
 • Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі-Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 223 — 251- А. Д. Беденюк, Л. Я. Ковальчук, Ю. М. Футуйма, І. І. Чонка.
 • Беденюк А.Д. Особливості ремоделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді-Медична інформатика та інженерія .– 2012.– № 1.– С. 52 – 56.
 • Беденюк А.Д. Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка-Вісник наукових досліджень.– 2012.– № 1.– С. 53 – 55.
 • Беденюк А.Д. Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті-Вісник наукових досліджень.– 2011.– № 4.– С. 17 – 19.
 • А. Д. Беденюк, Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, С.Я. Костів, І.К.Венгер, І.А. Ненашко, С.І. Дуць, Л.В. Балабан Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок-Вісник наукових досліджень.– 2011.– № 4.– С. 5 – 7.
 • А. Д. Беденюк, Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози-Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С. 45 – 47.
 • А. Д. Беденюк, Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, О.В. Олійник, А.В. Доброродній. Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі у щурів-Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С. 42 – 44.
 • А. Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, О. В. Олійник, І. В. Чепіль, О.І. Костів, Н.І. Гриньків, Г.В. Чепіль. Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін. — Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 43 – 45.
 • Беденюк А.Д. Оцінка стану кісткової тканини після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки-Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 34 – 36.
 • А. Д. Беденюк, Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, І. І. Лойко, Я.Я. Боднар, Ю.М. Футуйма. Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову шлунка і дванадцятипалої кишки-Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 24 – 28.
 • А. Д. Беденюк, Л. Я. Ковальчук, Т. Ю. Угляр. Хірургічна тактика при діастатичних розривах товстої кишки на фоні обтураційної кишкової непрохідності.-Шпитальна хірургія.– 2011.– № 3. – С. 41 – 45.
 • А. Д. Беденюк, І.К. Венгер, С.Я. Костів, М.В. Чорненький, І.А. Ненашко. Лікувальна тактика при венозному тромбозі клубово-стегно-підколінного сегмента у пацієнтів із перенесеною сафенектомією-Сучасні медичні технології: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю „Сучасні технології в хірургії (діагностика, лікування, профілактика, реабілітація)” (м. Запоріжжя, 10-11 листопада 2011 р.).– 2011.– № 3-4 (11-12).– С. 66 – 68.
 • Окислювальні процеси при трофічній виразці на грунті рецидивної варикозної хвороби нижніх кінцівок -Матеріали XI з’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), 28-30 вересня 2011. Харків, 2011.― с. 233.- Беденюк А. Д., Венгер І.К., Романюк Т.В., Чорненький М.В.
 • А. Д. Беденюк, Л.Я. Ковальчук, М.С. Гнатюк, Ю.М. Футуйма, І.І. Чонка,І.І. Лойко. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки-Український журнал хірургії.- 2011.- № 5.- С. 55- 59.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Боднар П.Я., Венгер І.К., Я.Я. Боднар. Морфогенез системної запальної реакції при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок-Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів LV підсумкової наук.- практ. конф. 9 червня 2011 р.– Тернопіль, «Укрмедкнига», 2011.– С. 55- 56.
 • Беденюк А. Д., Венгер І.К., Чорненький М.В., Романюк Т.В. Топографія порушень гемодинаміки в системі глибоких та перфорантних вен при рецидиві варикозної хвороби вен нижніх кінцівок-Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів LV підсумкової наук.- практ. конф. 9 червня 2011 р.– Тернопіль, «Укрмедкнига», 2011.– С. 46- 47.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., О.В. Олійник, А.Р. Вайда, А.Я. Господарський, С.Я. Костів. Оптимізація інтенсивної терапії, анестезіологічного забезпечення та операційного лікування хворих на тяжку форму гострого панкреатиту-Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії: матеріали наук.- практ. конф., 19-20 трав. 2011 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2011.- С. 9- 12.
 • Intraoperative evaluation of bowel viability by pulse oximeter oxygen saturation in the patients with colon obstruction-Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 133- 134.-Kovalchuk L. J., Gusak O. M., Hospodarskyy A. J., Futujma J. M.
 • -Experience of using based on suspension bandages in the local treatment of perianal zone diseases-Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 327- 328.-Kovalchuk L. J., Chonka I. I., Futujma Yu. M., Gusak O. M., Grytsenko Y. M., Hospodarskyy A. J.
 • А. Д. Беденюк, І. К. Венгер, Т. В. Романюк. Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування-Шпитальна хірургія.– 2011.– №1.– С. 57– 60.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Чорненький М.В., Костів С.Я. Гемодинамічна флебогіпертензія у вені Леонардо в патогенезі гострого варикотромбофлебіту вен нижніх кінцівок-Шпитальна хірургія.– 2011.– №1.– С. 5– 8.
 • Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря-«Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».― Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.― Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.―С.57- 58.- Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К. та ін. (всього 16 осіб).
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.А., Гусак О.М., Господарский А.Я. Прогнозирование качества жизни у больных с высоким риском кровотечения язвенного генеза -Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.84- 85.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.А., Футуйма Ю.М., Чонка И.И. Регионарный кровоток, моторно-эвакуаторная и кислотообразующая функции желудка и двенадцатиперстной кишки при осложненной язвенной болезни желудка -Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.247- 249.
 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Мальований В.В., Білозецький І.Ю., Свідерський В.В., Герасимюк Н.І., Било Т.Л. Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі-Шпитальна хірургія.– 2010.– №1.– С. 94– 96.
 • Беденюк А. Д., Л.Я. Ковальчук, М.Я. Гірняк, Ю.М. Герасимець. Організація університетської лікарні в Тернопільській області-Запорізький медичний журнал. — 2010. — Т.12. — С. 25 — 29.
 • Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки -Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р., Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.- А. Д. Беденюк, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма, Ю.М. Тиш, А.І. Балабан.
 • Вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом, з урахуванням морфофункціональних особливостей стінки шлунка -ХХІІ з’їзд хірургів України, 2–5 червня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Вінниця, 2010. – Т. 1. – С. 209–210.- Беденюк А. Д., Л. Я. Ковальчук, М. С. Гнатюк, Ю.М. Футуйма, В.В. Свідерський.
 • Беденюк А.Д. Функціональний стан органа та локальний кровобіг слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки при ускладненій виразковій хворобі шлунка до та після хірургічного лікування -Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 25–32.
 • Беденюк А.Д. Локальний кровобіг слизової оболонки при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки на фоні функціональних порушень гастродуоденальної зони до та після хірургічної корекції -Шпитальна хірургія.– 2010, №1.– С.17– 26.
 • Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування-Всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.-практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.– №1.– 2010.– с. 80– 86.- А. Д. Беденюк, Л.Я.Ковальчук, Ю.М. Футуйма.
 • Вплив дисплазії на функціональний стан шлунка в хірургічному лікуванні дуоденальних виразок, ускладнених субкомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка-Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 4 червня 2009 р.– Тернопіль, «Укрмедкнига», 2009.– С. 51.-Лойко І.І., Беденюк А. Д.
 • Застосування пов’язок на основі суспензії для місцевого лікування нагноєнь лапаротомної рани після хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок-Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 4 червня 2009 р.– Тернопіль, «Укрмедкнига», 2009.– С. 66.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М.
 • Беденюк А.Д. Особливості функціонального стану шлунка при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки за даними ультрасонографії-Шпитальна хірургія.– 2009.– №2.– с. 22– 26.
 • Випадок защемлення петлі тонкої кишки у внутрішній грижі брижі сигмоподібної кишки-Шпитальна хірургія.– 2008.– №1.– С. 116– 118. // Беденюк А. Д., В.В. Запорожець, О.М. Гусак, Ю.М. Футуйма, І.Ю. Білозецький, М.Б. Прокопович, М.В. Чорненький.
 • Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро-дуоденальних виразок-Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 57– 58.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю.
 • Вплив різних режимів штучної вентиляції легень на кисневий гомеостаз у хворих на ХОЗЛ в умовах внутрішньовенного наркозу-Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 60– 64.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Олійник О.В., Гнатів В.В.
 • Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози -Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 59– 60.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Гусак О.М., Господарський А.Я., Смачило І.І., Доброродній А.В.
 • Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози -Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 59– 60.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Гусак О.М., Господарський А.Я., Смачило І.І., Доброродній А.В.
 • Беденюк А.Д. Особливості кислотопродукуючої функції шлунка при виразках дванадцятипалої кишки до та після хірургічного лікування -Шпитальна хірургія.–2008.– № 3.– С.45–48.
 • Беденюк А.Д. Морфофункціональні особливості шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка-Шпитальна хірургія.–2008.– №4.– С.106–112.
 • Андропауза -Вісник наукових досліджень.– 2008.– №1.– С. 44–48.// Ковальчук Л.Я., Сміян С.І. та ін.
 • Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро–дуоденальних виразок -Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конференції 13 червня 2008 року.– Тернопіль, 2008.– С. 57–58.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю.
 • Постгастрорезекційний остеопороз -Клінічна хірургія.– 2008.– №4–5.– С.17–18. -Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Рузібаєв Р.Ю., Футуйма Ю.М.
 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Гнатів В.В., Олійник О.В. Особливості порушень кисневого гомеостазу при стенозувальних виразках шлунка і дванадцятипалої кишки, вибір періопераційної інтенсивної терапії -Шпитальна хірургія – 2008.– № 4.– С.5–8.
 • Беденюк А.Д. Моторно-евакуаторна функція шлунка після хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в ранньому післяопераційному періоді-Шпитальна хірургія. – 2008. – № 2. – С. 23–28.
 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць І.С, Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп'ютерної рН-метрії-Шпитальна хірургія. – 2007.–№ 2. – С.8–11.
 • Беденюк А. Д., Чонка І.І., ІльченкоФ.М., С.Г. Гривенко, А.І. Чонка. Використання пов'язок на основі суспензії для лікування гнійно-некротичних ран в амбулаторній флебології -Клінічна хірургія. — 2007. — № 11/12. — С. 69.
 • А. Д. Беденюк, Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, О.Л. Ковальчук, В.В. Твердохліб, В.В. Мальований, А.І. Мисак, А.Р. Вайда. Сучасні підручники – основна вимога підготовки кваліфікованого лікаря. — Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.– 2006.– С. 77–80.
 • Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, І.К. Венгер, О.Л. Ковальчук, В.Б. Гощинський, С.Я. Костів, С.І. Дуць. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах-Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 81–84.
 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Борак В.Т.,Гнатко В.В.,Балабан Л.В.,Дуць С.І. Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок -Шпитальна хірургія. – 2006. – № 2. – С. 5–10.
 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю. Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді -Проблеми остеопорозу. – 2006. – № 2. – С. 68–71.
 • Л.Я. Ковальчук , Беденюк А. Д., Ю.М.Футуйма. Стан мінерального обміну кісткової тканини після оперативного лікування виразки шлунка -Український морфологічний альманах.–2006.–Т.4, №1.–С.93–97.
 • Л.Я. Ковальчук, Беденюк А. Д., Ю.М. Футуйма. Зміни локального кровообігу шлунка залежно від локалізації виразки та методу оперативного лікування -Вісник наукових досліджень.–2006.–№1.–С.62–64.
 • А. Д. Беденюк, Р.Ю. Рузібаєв, Ю.М. Футуйма. Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки-Вісник наукових досліджень. – 2006. – №1. – С. 72–73.
 • А. Д. Беденюк, Ю.М. Футуйма, Р.Ю. Рузібаєв. Порівняльна характеристика мінеральної щільності кісткової тканини в віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок -Вісник Вінницького національного медичного університету. 2005. – № 9(2). – С. 341.
 • А. Д. Беденюк, Р.Ю. Рузібаєв, Ю.М. Футуйма. Состояние костной ткани после хирургического лечения язвенной болезни -Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №9(2). – С.386.
 • Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Ю.М. Футуйма. Оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка сонографічним методом після різних видів резекції з приводу шлункових виразок в ранньому післяопераційному періоді -Шпитальна хірургія.–2005.–№2(додаток).–С.7–11.
 • Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Дзюбановський І.Я., В.І. Максимлюк, Р. В. Свистун, В.В. Шкробот. Модифіковані органозберігаючі та органощадні оперативні втручання при ускладнених гастродуоденальних виразках -Шпитальна хірургія.–2005.–№1.–С.20–24.
 • Досвід лікування хворих з торакоабдомінальною травмою в умовах ТОККЛ-Шпитальна хірургія.–2004.–№4.–167–168. Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Мальований В.В., Запорожець В.В., Григоренко А. М., Вівчар П. Й., Сас П. А.
 • Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді-Проблеми остеології. — 2005. — Т.8, №1-3. — С. 15-19.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю.
 • Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк Ю.М. Футуйма. Характеристика життєдіяльності пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка -Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. Том 32. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, – 2004. – С. 18–20.
 • Л.Я.Ковальчук, А. Д. Беденюк, Ю.М. Футуйма. Зміни стану кісткової тканини у пацієнтів старшої вікової групи в віддаленому періоді після операцій на шлунку -Актуальні питання геріатричної хірургії: матеріали міжнар. Наук.-практ. конф. – 2004. – с.32.
 • Принципи передопераційної підготовки хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечами -Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали XLVII підсумкової наук.-практ. конф., присвяченої 150– річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.– С.81–82.-Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, В.В. Гнатів, Ю.М. Футуйма, О.І. Костів.
 • Функціональний стан мозкової гемодинаміки при атеросклеротичних оклюзійностенотичних ураженнях брахіоцефальних артерій в умовах синдрому Леріша -Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів XLVI підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2003 р./ – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2003.– №1.– С. 113.-Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Венгер І.К., Шкробот Л.В.
 • Мінеральна щільність кісткової тканини після органозберігаючих та органощадних операцій на шлунку із приводу гастродуоденальних виразок -Проблеми остеології.– 2003.– Т. 6, № 1–2.– С. 72–73.-Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, В.В. Мельничук, С.І. Дуць, Р.Ю. Рузібаєв.
 • Спосіб попередження рефлюксу дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу-Шпитальна хірургія.– 2003.– №1.– С. 90– 92. -Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, І.К. Венгер, О. М. Гусак, І.В. Гашинський, С.І. Дуць.
 • Безперервна тривала шлункова оксигенотерапія у хворих в післяопераційному періоді -Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5. – Ч. 1 – тези доповідей YII з'їзду ВУЛТ. Тернопіль 16–17 травня 2003 р. с. 179–180.- А. Д. Беденюк, В.В. Гнатів.
 • А. Д. Беденюк, В.В. Гнатів, І.І. Басистюк . Безперервна шлункова оксигенотерапія в хірургічному лікуванні виразкової хвороби -Клінічна. хірургія. – 2003. – № 12. – С. 9–10.
 • Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксинетотерапії для лікування пептичної виразки-Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 26–29.// В.В. Гнатів, Н.А. Беденюк.
 • Системний кровобіг та киснево-транспортна функція крові у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею -Галицький лікарський вісник. – 2002. – № 4. – С. 36–38.-Л.Я.Ковальчук, А. Д. Беденюк, В.В.Гнатів, І.І.Басистюк.
 • Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки -Шпитальна хірургія –2002.– № 2. С.12–15.-Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Гнатів В.В., Бех М.Д.
 • Тканинний метаболізм та його забезпечення у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену прободінням-Галицький лікарський вісник. – 2002. – № 3. – С. 151–152.-Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, В.В. Гнатів.
 • Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки -Шпитальна хірургія – 2002. – №2. С. 12–15. А. Д. Беденюк , В.В. Гнатів, М.Д. Бех
 • Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок-Матеріали регіональної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 2002. – С.74.-Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Футуйма Ю.М.
 • Безперервна тривала гастроінтестінальна оксигенотерапія в абдомінальній хірургії -Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля, м. Бережани, 2002. – Укрмедкнига, 2002. – с. 99 – 101.-Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, В.В. Гнатів.
 • Структурно-функціональний стан шлунку і дванадцятипалої кишки у віддалені терміни після операцій -Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – с. 12–15. Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Р.К. Сухінський.
 • Безперервна тривала гастроінтестинальна оксигенотерапія в абдомінальній хірургії -Матеріали науково-практ. конф. хірургів Тернопілля. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 99–101.-Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Гнатів В.В.
 • Особливості порушень сатурації артеріальної крові у хворих з шлунково-кишковою кровотечею -Науковий вісник Ужгородського університету. – 2002. – Вип. 19. – С. 105 – 108.-В.В. Гнатів, А. Д. Беденюк, І.І. Басистюк.
 • Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок -Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник наук праць ΧLVІ підсумкової (міжрегіональної) наук.-практ.конф., 7 червня 2002 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.– Вип. 7. – С.74– 75.-Л.Я.Ковальчук, А. Д. Беденюк, Ю.М. Футуйма.
 • Структурно-функціональний стан шлунка і дванадцятипалої кишки у віддалені терміни після операції -Вісник наукових досліджень.– 2001.– №3.– С.53–56. Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Р.К.Сухінський, О. Б. Лисейко, М. В. Заборний.
 • Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки -Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. – Т. 5, № 1. – С. 50–51.-Л. Я. Ковальчук, О. Л. Ковальчук, А. Д. Беденюк, В.В. Гнатів, І.І. Басистюк, А.Я. Господарський.
 • Порушення кисневого метаболізму при виразковому пілоростенозі та деякі аспекти його корекції в доопераційному періоді -Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.– 2000.– №1 (додаток).– С. 418– 419.-М.Д. Бех, А. Д. Беденюк, В.В.Гнатів, В.В. Дем’яненко.
 • Роль гематологічних та імунологічних показників у прогнозуванні кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки -Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – с. 54.// Л.Я.Ковальчук, А. Д. Беденюк, А.Я. Господарський.
 • Досвід підвищення ефективності позааудиторної роботи студентів-Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I – IV рівнів акредитації МОЗ України: матеріали доповідей науково-методичної конференції 29 вересня – 1 жовтня 1999 року.– Тернопіль, 1999.– С. 39 – 40.-Л.Я. Ковальчук, І.К. А. Д. Беденюк, Венгер, В. В. Мальований, В.В. Твердохліб, В.В. Гнатів, О.В. Береговий, В.І.Кубей, Й.Ю. Корчинський, І.С. Кулянда, О.М.Гусак, А.М. Панасюк, М.Є.Куликовський, А.І. Мисак.
 • Особливості змін місцевого імунного гомеостазу при холециститах-Галицький лікарський вісник: матеріали всеукр. наук. конф. хірургів 22-24 вересня 1999 р.– Івано– Франківськ, 1999.– Т. 6, №.3.– С. 21.-Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, М.С. Гнатюк, І.К. Венгер, Ю.В. Угляр.
 • Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів-Актуальні питання оптимізації навчально– виховного процесу у медичному ВУЗі: матеріали конф. 21 травня 1998 р.– Тернопіль, 1998.– Ч.2.– С.17– 20.-Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Бех М.Д. та ін.
 • Роль олімпіади в активізації самостійної роботи студентів -Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: матеріали доповідей наук.– практ. конф. 24– 27 вересня 1998 р.– Київ– Полтава, 1998.– С. 197– 198.-Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Бех М.Д. та ін.
 • Невідкладна лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі й холангіті -Клінічна хірургія: збірник наук. робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ– Донецьк, 1998.– С.288–289.-Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., Хаварівська Л.М.
 • Визначення показників ендогенної інтоксикації в діагностиці гострого холангіту-Клінічна хірургія: збірник наук. робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ– Донецьк, 1998.– С.159–160.-Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Бех М.Д., В.І. Максимлюк, І.В. Гашинський.
 • Оксигемостатична тенрапія у хворих з шлунково-кишковою кровотечею-Актуальні питання хірургії: матеріали доповідей наук.– практ. конф. – Тернопіль, 1997.– С. 200– 201.- А. Д. Беденюк, М.Д. Бех, В.І. Максимлюк.
 • А. Д. Беденюк. Регіонарний кровоток у хворих кровоточивими виразками шлунка -Актуальні питання морфології: збірник наук. робіт за матеріалами міжнар. конф., присвяченої пам’яті академіка, лауреата Державної премії України, професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р. – Тернопіль, 1996. – С. 67–68.
 • А. Д. Беденюк. Ендоскопічні критерії в виборі тактики лікування кровоточивих виразок шлунка -Актуальні питання морфології: збірник наук. робіт за матеріалами міжнародної конф. присвяченої пам’яті академіка, лауреата Державної премії України, професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р. – Тернопіль, 1996. – С. 66–67.
 • А. Д. Беденюк. Хирургические аспекты эндоскопического определения регионального кровотока желудка и двенадцатиперстной кишки -Материалы третьей междуародной компьютерной конференции по актуальным вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека. – 1995.-Полищук В.Н.
 • А. Д. Беденюк. Роль гастролімфографії в діагностиці пенетрації виразки шлунка-Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: тези наук. конф. (Тернопіль, 7 червня 1995 рік) – Тернопіль, 1995. – С. 220–221.-О.М. Кіт.
 • До механізму гемостатичної дії переливань свіжозаготовленої оксигенованої крові та інгаляцій кисню у хворих з шлунково–кишковими кровотечами виразкової етіології-Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: тези наук. конф. (Тернопіль, 7 червня 1995 рік) – Тернопіль, 1995. – С. 218–219.-Л.Я.Ковальчук, А. Д. Беденюк, М.Д. Бех, І.І. Лукасевич, В.І. Максимлюк, В.В. Гнатів, О.О. Концевий, О.М.Гусак.
 • Сорбентна (безцитратна) кров в інтенсивній інфузійно-трансфузійній терапії гострої виразкової шлунково–кишкової кровотечі-Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: тези наук. конф. присв. 140–річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, 1994. – С. 166– 167.- А. Д. Беденюк, І.І.Лукасевич, І.І. Басистюк, В.М. Кравець.
 • Морфологічні критерії оптимальних строків оперативних втручань у хворих з механічною жовтяницею після декомпресії жовчевих шляхів-Перший (XVII) з’їзд хірургів України: тези доповідей.– Львів, 1994.– С. 90– 91.-Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Кіт О. М. та ін. (всього 7 осіб).
 • Вільно-радикальне окислення ліпідів і рівень ендогенної токсемії у хворих з гострою виразковою шлунково- кишковою кровотечею -Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. — 1994. — Т.1. — С. 71.-І.І. Лукасевич, А. Д. Беденюк.
 • Ендогенна інтоксикація у хворих з перфоративною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки-Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: тези наук. конф. присв. 140–річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, 1994. – С. 128– 129.- А. Д. Беденюк, І.І. Лукасевич.
 • А. Д. Беденюк. Покази до повторних операцій у хворих з рецидивом виразки після зашивання перфоративного отвору-Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. – Харьков – 1994. –Т.1. – С.68.
 • Регионарный кровоток слизистой оболочки желудка-Актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека: материалы Первой международной компьютерной конф. Тернополь, Вестник научных исследований, 1994. – Тернополь, 1994.– С. 69 – 78.- А. Д. Беденюк, О.Н. Кит, И.С. Вардинец.
 • Отдаленные результаты хирургического лечения язвенной болезни желудка методом резекции ишемического сегмента-Актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека: материалы Первой междунар. компьютерной конф. Тернополь, Вестник научных исследований, 1994. – Тернополь, 1994.– С. 43 – 48.- А. Д. Беденюк, О.Н. Кит, И.С. Вардинец.
 • Морфологічні критерії оптимальних строків оперативних втручань у хворих з механічною жовтяницею після декомпресії жовчевих шляхів-Тези доповідей першого (XVII) з’їзду хірургів України. – Львів, 1994– – С. 90.- А. Д. Беденюк, О.М. Кіт.
 • Дослідження ефективності антиоксидантної і сорбційно- детоксикаційної терапії у хворих шлунково–кишковою кровотечею з гнійно-септичними ускладненнями-Інтенсивна терапія та аферентні методи детоксикації при гнійно-септичних захворюваннях : тези міжобл. конф. лікарів– анестезіологів та реаніматологів– Тернопіль, 1993.– С. 49– 51.- А. Д. Беденюк, М.Д. Бех, І.І. Басистюк.
 • Засвоєння поліаміну при парентеральному харчуванні у хворих похилого віку після резекції шлунка-Інтенсивна терапія та аферентні методи детоксикації при гнійно-септичних захворюваннях : тези міжобласної конф. лікарів-анестезіологів та реаніматологів.– Тернопіль, 1993.– С.61.-І.І. — А. Д. Беденюк, І.І. Лукасевич, В.А. Бобко.
 • Резекція ішемічного сегменту шлунка в хірургічному лікування шлункових виразок-Тези Всеукраїнського симпозіуму хірургів 21–22 травня 1992 р.– Тернопіль, 1993. – С. 10–11.- А. Д. Беденюк, В.В. Твердохліб.
 • Беденюк А.Д. Регионарный кровоток желудка в хирургическом лечении рецидивных ушитых прободных желудочных язв-Новости спортивной и медицинской антропологии. – 1991.–№2(6) – С.40.--
 • Роль збереження оптимального кровотоку культі шлунка в профілактиці післярезекційних ішемічних ускладнень-Тези Всеукраїнського симпозіуму хірургів. – Тернопіль, 1993. – С. 21–22.- А. Д. Беденюк, В.В. Твердохліб, І.І. Лукасевич.
 • Декомпресія і десимпатизація черевного стовбура в хірургічному лікуванні рецедивних зашитих проривних виразок-Тези обл. наукової конф.: Нові методи діагностики, лікувапння і профілактики серцево-судинних захворювань. – (Тернопіль, 30 травня 1991 року) Тернопіль, 1991. – С. 62–64.- А. Д. Беденюк, Я.І. Пузич.
 • Особенности кровотока в желудке а двенадцатиперстной кишки у больных с рецидивом язвы-Клин. Хирургия.– 1990.– №8.– С. 59– 60. Л.Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Л.Д. Соломко.
 • Беденюк А.Д. Хирургическое лечение рецидивных язв после ушивания их перфораций-Новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов пищеварения: тезисы областной науч. конф. 31 мая 1990 г.– Тернополь, 1990.– С. 8– 10.
 • Беденюк А.Д. Регионарный кровоток желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с рецидивами язв после ушивания их перфораций-Новые методы диагностики, лечения и профилактики: тезисы областной научн. конф. 30 мая 1989 г.– Тернополь, 1989.– С. 118– 119.