Смачило Іван Ігорович

Освіта:

Вища, у 1999 році закінчив медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Наукова діяльність:

у 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю» за спеціальністю «Хірургія ».

Наукові інтереси:

основні напрями наукової і практичної діяльності стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих з печінковою недостатністю на грунті обтураційної жовтяниці. Вивчення та розробка ефективних лікувальних методик хворих з септичними ураженнями внутрішніх органів. Корекція та лікування захворювань щитоподібної залози та прищитоподібних залоз.

Наукові праці присвячені дослідженню ролі ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу. Оптимізації діагностики та лікування доброякісних та злоякісних захворювань щитоподібної залози.

Наукові публікації:

всього 48 публікацій - 43 наукових та 5 навчально-методичного характеру, з них - 32 статі, 1 підручник, 14 праць у матеріалах з’їздів та конференцій, 1 патент на винахід.