Список праць доц. Смачило І.І.

1. Хірургія: підручник / за ред. Л.Я. Ковальчука.― Тернопіль : ТДМУ, 2010.― 1056 с.

2. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози / [ Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Максимлюк В.І. Доброродній В.Б., Смачило І.І.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 59– 60.

3. Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Гусак О.М., Смачило І.І. Андропауза. // Вісник наукових досліджень.- 2008 p.- C 44- 48.

4. Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Максимлюк В.І., Смачило І.В., Смачило І.І. Ішемічні та постдекомпресійні зрушення в печінці у хворих на обтураційну жовтяницю// Український журнал хірургії. - 2008. - № 2. – С. 7-12.

5. Швед М.І., Паламар Т.О., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В., Мазур Л.П., Лихацька Г.В., Боб А.О., Смачило І.І. Смачило Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом типу 2// Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С. 33-34. (фахове видання)

6. Смачило Ірина, Лихацька Галина, Лихацька Тетяна, Максимлюк Світлана, Захарова Ольга, Смачило Іван. Застосування лактовіту в комплексному лікуванні синдрому подразненого кишечника // Матеріали XIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 34.

7. Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [А.Д. Беденюк, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма, Смачило І.І. та ін.] / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р., Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.

8. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований І.І., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю „Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи”. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 57-58.

9. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Смачило І.І., Доброродній В.Б., Смачило І.В., Дзюбановський О.І. Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 5-8.

10. І.О. Крицький, В.Є. Бліхар, П.В. Гощинський, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш, І.В. Кубей, Л.М. Шульгай,Г.А. Крицька, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною увищих навчальних закладах України . // Медична освіта, 2010, №3, С. 27-29.

11. Динаміка стану мікробної екосистеми кишечнику у хворих на гастоезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії / М.І. Швед, І.В. Смачило, Т.В. Лихацька, М.Є. Гаврилюк, Г.В. Лихацька, Л.П. Мазур, І.І. Смачило /Збірник робіт міжобласної наково-практичної конференції „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 79-80.

12. Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В., Смачило І.В., Лихацька В.О., Смачило І.І. Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом//Запорожский медицинский журнал. – 2010. –Т.12, №5. – С.77-79.

13. Дзюбановский И.Я., Галей Н.М., Смачило И.И., Дзюбановский О.И. Этапность хирургического лечения больных с обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом, - Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь / под ред. А.Н. Косинца. - Витебск: ВГМУ, 2010 – с 270-271.

14. Доброродній В.Б., Смачило І.І., Борак В.Т., Гулько Н.Я., Гнатко В.В., Сов'як І.В., Балабан Л.В., Ремезюк О.М., Нестерук CO., Доброродній А.В., Гнатко І.В., Борак І.В. Діагностичні особливості мікрокарциноми щитовидної залози. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. //Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2010 року, Тернопіль, С.63-64

15. Ковальчук Л.А., Максимлюк В.И., Дзюбановский И.Я., Смачило И.И. Выбор хирургической тактики при обтурационной желтухе, - Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь / под ред. А.Н. Косинца. - Витебск: ВГМУ, 2010 – с 278-279.

16. Ковальчук Л.А., Максимлюк В.И., Доброродний В.Б., Смачило И.И. Диагностические особенности мелкоочаговых злокачественных изменений в щитовидной железе, - Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь / под ред. А.Н. Косинца. - Витебск: ВГМУ, 2010 – с 396-397.

17. І.Я. Дзюбановський, В.І. Максимлюк, О.І.Дзюбановський, Н.М. Галей, І.І. Смачило, Л.В. Синоверський, - Визначення оперативної тактики при обтураційній жовтяниці, обумовленій холедохолітіазом,- Український Журнал Хірургії, 2011, № 4 (13), с. 110-113.

18. Л.Я. Ковлаьчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С.

19. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер, О.М. Гусак, В.Б. Доброродній, В.В. Мальований, І.І. Чонка, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, Н.І. Герасимюк, І.І. Лойко, Т.В. Романюк, Т.В. Шандрук, М.В. Чорненький. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою // Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.

20. Патент на корисну модель №42620 "Спосіб трансплантації при-щитоподібних залоз" 2009, Доброродній В.Б., Смачило І.І., Мальований В.В., Доброродній А.В., Коптюх В.В.