Список праць доц. Смачило І.І.

1. А.Д. Беденюк, І. І. Чонка, В. Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю. М. Футуйма, А. І. Балабан, Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні. Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267.

2. Ковальчук Л. Я., А.Д. Беденюк Футуйма Ю. М., Смачило І. І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок. Шпитальна хірургія – 2012 - № 1 С 59-62.

3. Ковальчук Л. Я., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І.

4. Ковальчук Л. Я., Футуйма Ю. М., Смачило І. І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддале-ному періоді після хірургічного лікування шлункових виразок - Шпитальна хірургія – 2012 - № 1 С 59-62

5. Ковальчук Л. Я., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння - Шпитальна хірургія.– 2012.– № 3. — С. 133-136

6. Дзюбановський І. Я., Максимлюк В. І., Доброродній В. Б., Смачило І .І. , Футуйма Ю. М.

Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози - Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії

Тези доповідей науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012 м Київ

7. Ковальчук Л.Я, Беденюк О. А, ФутуймаЮ .М., Смачило І. І., Костів О. І, Чепіль І. В.

Корекція ендогеної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок - Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії .Тези доповідей науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012 м Київ .

8. Беденюк А.Д. Футуймна Ю.М. Чонка І.І. Смачило І.І. Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні - Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 – 18

9. Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М. Смачило І.І. Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран. - Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 – 19

10. 10.Балабан Л.В. Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., І.І. Смачило, Доброродній В.Б. .Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання - Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 – 132

11. Твердохліб В.В., Мисак А.І., Корильчук Т.Б., Беденюк А.Д., Хорош В.Я., Смачило І.І., Нестерук С.О. Пристрій з клапанами для введення іригаційного розчину – Пат. На корисну модель № 129630, u201803838 Україна, UA A61M 5/00. Винахідники- Твердохліб В.В., Мисак А.І., Корильчук Т.Б., Беденюк А.Д., Хорош В.Я., Смачило І.І., Нестерук С.О. , Коптюх В.В.Власник: Коптюх В.В.

Заявл. 10.04.2018, опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.

12. Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Доброродній А.В., Крицький Т.І., Коптюх В.В. Пункційний пристрій для вузла щитоподібної залози - Пат. На корисну модель № 125400, u 201711686 Україна, UA А61B 17/34, А61М 1/00. Винахідники- Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Доброродній А.В., Крицький Т.І., Коптюх В.В. Власник: Доброродній В.Б. Заявл. 29.11.2017, опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9

13. Твердохліб Віктор Васильович (UA ); Мисак Андрій Іванович (UA ); Беденюк Анатолій Дмитрович (UA ); Смачило Іван Ігорович (UA ); Нестерук Сергій Олександрович (UA ); Корильчук Тарас Богданович (UA ); Кабанов Петро Олександрович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ). Спосіб користування пристрою з клапанами для введення іригаційного розчину - Пат. На корисну модель № 130991, u201803825 Україна, UA A61M 5/00, A61M 5/178. Винахідники- Твердохліб Віктор Васильович (UA ); Мисак Андрій Іванович (UA ); Беденюк Анатолій Дмитрович (UA ); Смачило Іван Ігорович (UA ); Нестерук Сергій Олександрович (UA ); Корильчук Тарас Богданович (UA ); Кабанов Петро Олександрович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ) Власник: Коптюх В.В. Заявл. 10.04.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1

14. Твердохліб Віктор Васильович; Мисак Андрій Іванович; Беденюк Анатолій Дмитрович ; Смачило Іван Ігорович; Нестерук Сергій Олександрович; Корильчук Тарас Богданович; Кабанов Петро Олександрович; Коптюх Валерій Васильович. Спосіб користування пристрою з клапанами для введення іригаційного розчину - Пат. На корисну модель № 130991, u201803825 Україна, UA МПК (2006)

A61M 5/00

A61M 5/178 (2006.01). Винахідники- Твердохліб Віктор Васильович (UA ); Мисак Андрій Іванович (UA ); Беденюк Анатолій Дмитрович (UA ); Смачило Іван Ігорович (UA ); Нестерук Сергій Олександрович (UA ); Корильчук Тарас Богданович (UA ); Кабанов Петро Олександрович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA )Власник: Коптюх Валерій Васильович, вул. М. Кривоноса, 9, кв. 55, м. Тернопіль, 46018 (UA) Заявл. 10.04.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1

15. Доброродній Володимир Борисович; Беденюк Анатолій Дмитрович ; Смачило Іван Ігорович; Крицький Тарас Ігорович; Доброродній Андрій Володимирович; Коптюх Валерій Васильович. Тонкоголковий пристрій для аспіраційної пункційної біопсії вузла щитоподібної залози - Пат. На корисну модель № 135356, u201900813, Україна, UA МПК (2006) A61B 17/34 (2006.01), A61M 1/00Винахідники- Доброродній Володимир Борисович (UA ); Беденюк Анатолій Дмитрович (UA ); Смачило Іван Ігорович (UA ); Крицький Тарас Ігорович (UA ); Доброродній Андрій Володимирович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA) Власник: КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, вул. М. Кривоноса, 9, кв. 55, м. Тернопіль, 46018 (UA ).Заявл. 25.06.2019, опубл. 25.06.2019, бюл. № 12

16. Беденюк Анатолій Дмитрович; Мальований Віталій Васильович; Війтович Любов Євгенівна; Футуйма Юрій Михайлович; Смачило Іван Ігорович; Коптюх Валерій Васильович; Бурак Андрій Євгенович. Спосіб ентерального харчування в післяопераційному періоді - Пат. На корисну модель № 134606, u201812751, Україна, UA МПК (2006)A61B 17/00, A61J 15/00. Винахідники- Беденюк Анатолій Дмитрович (UA ); Мальований Віталій Васильович (UA ); Війтович Любов Євгенівна (UA ); Футуйма Юрій Михайлович (UA ); Смачило Іван Ігорович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ); Бурак Андрій Євгенович (UA ).Власник: БЕДЕНЮК АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ, вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA ).Заявл. 27.05.2019, опубл. 27.05.2019, бюл. № 10

17. Беденюк Анатолій Дмитрович ; Мальований Віталій Васильович; Війтович Людмила Євгенієвна; Футуйма Юрій Михайлович; Смачило Іван Ігорович; Дуве Дарія Максимівна; Бурак Андрій Євгенович; Коптюх Валерій Васильович. Пристрій з клапанами для видалення рідини з плевральної порожнини - Пат. На корисну модель № 136816, u201900812, Україна, UA МПК (2006)

A61M 5/00.Винахідники- Беденюк Анатолій Дмитрович (UA ); Мальований Віталій Васильович (UA ); Війтович Людмила Євгенієвна (UA ); Футуйма Юрій Михайлович (UA ); Смачило Іван Ігорович (UA ); Дуве Дарія Максимівна (UA ); Бурак Андрій Євгенович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ).Власник: КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, вул. М. Кривоноса, 9, кв. 55, м. Тернопіль, 46018 (UA ).Заявл. 10.09.2019, опубл. 10.09.2019, бюл. № 17

18. Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». - Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. – кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 273 — 275.

19. В. Б. Доброродній, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, Ю. М. Футуйма, І. В. Смачило. Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики- ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 503-504

20. Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика- AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис).