Список праць доц. Смачило І.І.

  • Klymnyuk Sergiy I., Hryshchuk Leonid A., Vynnychuk Mukola O., Boiko Tetiana V., Smachylo Iryna V., Lykhatska Galyna V., Smachylo Ivan I.. Diagnostic chemoresistant mycobacterium tuberculosis in the Ternopil region of Ukraine // Wiadomości Lekarskie.-2020.-№73(5).- Р.959-962.

  • Павлишин А.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Буряк А.Є. Особливості фіксації шкірного автоклаптя на рановій поверхні після автодермопластики у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом стопи діабетика // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2020. - № 1 (89). — С. 105 - 112.

  • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Якимчук О.А. Нестерук С.О. Спеціалізовані системи для дистанційної медицини. Science, research, development № 25. – 2020. – pp. 55-58.

  • Laboratory diagnostics of primary hyperaldosteronism and its pecukiarities (literature review) /Shidlovskyi V.O., Shidlovskyi O.V., Sheremet M.I., Zhulkevych I.V., Andreychyn S.M., Hanberger I., Smachylo I.I., Dobrorodny V.F., Futuima Yu.M. / Journal of medicine and Life, Vol. 12, Issue 3.- July-September 2019.- pp. 215-220.

  • Смачило І. І., Беденюк А.Д., Смачило І.В., Доброродній В.Б., Футуйма Ю.М.. Дренування рідинних скупчень заочеревинного простору при лікуванні гострого некротичного панкреатиту. — Шпитальна хірургія. — 2019. — №4. — С. 126 — 128.

  • Беденюк А.Д. Футуймна Ю.М. Чонка І.І. Смачило І.І. Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні - Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 – 18

  • Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М. Смачило І.І. Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран. - Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 – 19

  • Балабан Л.В. Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Доброродній В.Б. .Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання - Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 – 132

  • Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». - Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. – кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 273 — 275.

  • В. Б. Доброродній, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, Ю. М. Футуйма, І. В. Смачило. Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики- ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 503-504

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика- AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис)

  • Футуйма Ю. М., Беденюк А. Д., Смачило І. І., Бурак А. Є.. Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R)

  • Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. – кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 273 — 275.

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості Хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика. AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис).

  • Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., І.І. Смачило, Доброродній В.Б., Балабан Л.В. Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання. Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 – 132.

  • Беденюк А.Д., Чонка І.І., Смачило І.І., Футуйма Ю.М. Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран. Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 – 19.

  • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Смачило І.І. Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні. Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 – 18. Ковальчук Л.Я, Беденюк О. А, ФутуймаЮ .М., Смачило І. І., Костів О. І, Чепіль І. В.

  • Корекція ендогеної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок. Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії. Тези доповідей науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012 м Київ.

  • Дзюбановський І. Я., Максимлюк В. І., Беденюк А.Д., Доброродній В. Б., Смачило І .І. , Футуйма Ю. М. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози. Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії. Тези доповідей науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012 м Київ.

  • Ковальчук Л. Я., Беденюк А.Д., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння. Шпитальна хірургія.– 2012.– № 3. — С. 133-136.

  • Ковальчук Л. Я.,Беденюк А.Д., Футуйма Ю. М., Смачило І. І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок Шпитальна хірургія – 2012 - № 1 С 59-62.

  • Доброродній В.Б., Смачило І.І., Мальований В.В., Доброродній А.В., Коптюх В.В.Патент на корисну модель №42620 "Спосіб трансплантації при-щитоподібних залоз" 2009,

  • А.Д. Беденюк., І. І. Чонка, В. Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю. М. Футуйма, А. І. Балабан. Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні. Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Футуйма Ю.М., Герасимюк Н.І., Лойко І.І., Романюк Т.В., Шандрук Т.В., Чорненький М.В.. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою // Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.

  • Ковлаьчук Л.Я., Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.І., Футуйма Ю.М.. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С.

  • Дзюбановський І.Я., Максимлюк В.І., Дзюбановський О.І., Галей Н.М., Смачило І.І., Синоверський Л.В., - Визначення оперативної тактики при обтураційній жовтяниці, обумовленій холедохолітіазом,- Український Журнал Хірургії, 2011, № 4 (13), с. 110-113.

  • Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Смачило І.І., Дзюбановський О.І. Операційне лікування хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного генезу. Науковий конгрес „ІV міжнародні Пироговські читання” присвячений 200-річчю М.І. Пирогова, ХХІІ з’їзд хірургів України.- матеріали.- Том І., 2-5 червня., Вінниця., 2010.- С.208-209.

  • Ковальчук Л.А., Максимлюк В.И., Доброродний В.Б., Смачило И.И. Диагностические особенности мелкоочаговых злокачественных изменений в щитовидной железе, - Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь / под ред. А.Н. Косинца. - Витебск: ВГМУ, 2010 – с 396-397.

  • Ковальчук Л.А., Максимлюк В.И., Дзюбановский И.Я., Смачило И.И. Выбор хирургической тактики при обтурационной желтухе, - Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь / под ред. А.Н. Косинца. - Витебск: ВГМУ, 2010 – с 278-279.

  • Доброродній В.Б., Смачило І.І., Борак В.Т., Гулько Н.Я., Гнатко В.В., Сов'як І.В., Балабан Л.В., Ремезюк О.М., Нестерук CO., Доброродній А.В., Гнатко І.В., Борак І.В. Діагностичні особливості мікрокарциноми щитовидної залози. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. //Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2010 року, Тернопіль, С.63-64

  • Дзюбановский И.Я., Галей Н.М., Смачило И.И., Дзюбановский О.И. Этапность хирургического лечения больных с обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом, - Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь / под ред. А.Н. Косинца. - Витебск: ВГМУ, 2010 – с 270-271.

  • Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В., Смачило І.В., Лихацька В.О., Смачило І.І. Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом//Запорожский медицинский журнал. – 2010. –Т.12, №5. – С.77-79.

  • Швед М.І., Смачило І.В., Лихацька Т.В., Гаврилюк М.Є., Лихацька Г.В., Мазур Л.П., Смачило І.І. Динаміка стану мікробної екосистеми кишечнику у хворих на гастоезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії / /Збірник робіт міжобласної наково-практичної конференції „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 79-80.

  • Крицький І.О., Бліхар В.Є., Гощинський П.В., Воронцова Т.О., Кінаш М.І., Кубей І.В., Шульгай Л.М., Крицька Г.А., Доброродній В.Б., Смачило І.І.. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною увищих навчальних закладах України . // Медична освіта, 2010, №3, С. 27-29.

  • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Смачило І.І., Доброродній В.Б., Смачило І.В., Дзюбановський О.І. Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 5-8.

  • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований І.І., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.ОРоль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю „Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи”. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 57-58.

  • Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.І. та ін.Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [] / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р., Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.

  • Смачило Ірина, Лихацька Галина, Лихацька Тетяна, Максимлюк Світлана, Захарова Ольга, Смачило Іван. Застосування лактовіту в комплексному лікуванні синдрому подразненого кишечника // Матеріали XIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 34.

  • Швед М.І., Паламар Т.О., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В., Мазур Л.П., Лихацька Г.В., Боб А.О., Смачило І.І. Смачило Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом типу 2// Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С. 33-34. (фахове видання)

  • Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Максимлюк В.І., Смачило І.В., Смачило І.І. Ішемічні та постдекомпресійні зрушення в печінці у хворих на обтураційну жовтяницю// Український журнал хірургії. - 2008. - № 2. – С. 7-12.

  • Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Гусак О.М., Смачило І.І. Андропауза. // Вісник наукових досліджень.- 2008 p.- C 44- 48.

  • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Максимлюк В.І. Доброродній В.Б., Смачило І.І.//Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.- практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 59– 60. Хірургія: підручник / за ред. Л.Я. Ковальчука.― Тернопіль : ТДМУ, 2010.― 1056 с.