Наукові праці ас. Війтович Л.Є.

1. Стиранка В. Ультраструктурні і морфометричні критерії енергетичного забезпечення нейросекреції в НСК СОЯ гіпоталамуса / В. Стиранка, Л. Тупол, Л. Ломага // VІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2003 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2003. – С. 236.

2. Лучанко Л. Структурні зміни гемокапілярів печінки при опіках в експерименті / Л. Лучанко, Л. Ломага, Р. Волков // VІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2004 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2004. – С. 167.

3. Дзюбановський І.Я. Гострі шлунково-кишкові кровотечі у хворих із гострим коронарним синдромом. Аналіз факторів ризику та летальності / І.Я. Дзюбановський., В.В. Бенедикт, Л.Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 червня 2011 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2011. – С. 93-97.

4. Дзюбановський І. Я. Патогенетичне обґрунтування вибору лікувальної тактики у хворих виразковою хворобою шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 3, ч. 2. – С. 46–47.

5. Війтович Л. Є. Шляхи покращення хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка / Л. Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 квітня 2012 року : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2012. – С. 78–79.

6. Критерії морфогенезу в ульцерогенезі шлунка при розладах його гемодинамічного забезпечення / І. Я Дзюбановський, Т. В. Романюк, П. Я. Боднар, Л. Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 18 червня 2013 року : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2013. – С. 64–65.

7. Війтович Л. Оцінка стану локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка у хворих виразковою хворобою шлунка після різних типів операціійних втручань / Л. Війтович // XVІІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 52.

8. Дзюбановський І. Я. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з виразковою хворобою шлунка на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання / І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1 (74). – С. 44–46.

9. Війтович Л. Клітинна загибель лімфоцитів слизової оболонки шлунка при ускладненнях виразкової хвороби шлунка / Л. Війтович // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті чл.-кор. НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 85.

10. Дзюбановський І. Я. Органозберігаючі та органощадні хірургічні втручання в лікуванні виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Ю. М. Футуйма, Л. Є. Війтович // Український журнал хірургії. – 2014. – № 3–4 (26­–27). С. 33–37.

11. Дзюбановский И. Я. Органощадящий поход к выбору лечебной тактики у больных с сочетанными осложнениями язвенной болезни желудка / И. Я. Дзюбановский, Л. Е. Вийтович // Хирург. – 2014. – №12. – С. 33–39.

12. Дзюбановський І. Я. Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби шлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації / І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович // Клінічна хірургія. – 2015. – № 3 (871). – С. 13–14.

13. Дзюбановський І. Я. Органощадні операціійні втручання в профілактиці ускладнень виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // XXIII з’їзд хірургів України, 21-23 жовтня 2015 р. : матеріали з’їзду. – Київ, 2015. – Т 1. – С. 650–651.

14. Дзюбановський І. Я. Вибір лікувальної тактики у хворих із поєднаними ускладненнями виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста : наук.-практ. конф., 5 березня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2015. – С. 39–40.

15. Війтович Л. Є. Порівняння результатів резекційних, органозберігаючих операціійних втручань та консервативного лікування у пацієнтів із виразковою хворобою шлунка у світлі оцінки рівня якості життя /Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 червня 2015 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2015. – С. 93-97.

16. Дзюбановський І. Я. Фармакоекономічна оцінка альтернативних методів лікування виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович, О. В. Тригубчак // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3 (71). — С. 5–8.

17. Дзюбановский И. Я. Превентивные органосохраняющие операции в плановой хирургии язвенной болезни желудка / И. Я. Дзюбановский, Л. Е. Вийтович // Хирургия. Восточная Европа. – 2016. – Т. 5, № 2. – С. 170–179.

18. Дзюбановський І. Я. Результати прогнозування при неускладеній виразковій хворобі шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, № 3. – С. 94–96.

19. Дзюбановський І. Я. Неускладнена виразкова хвороба шлунка: прогнозування перебігу і лікувальна тактика / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Шпитальна хірургія. – 2016. – № 3 (75). – С. 101–103.

20. Війтович Л. Є. Віддалені результати превентивних операціійних втручань при неускладненій виразковій хворобі шлунка/ Л. Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 15 червня 2016 року : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2016. – С. 47–48.

21. Пат. № 98090 Україна, МПК (2006.01) G 01 N 33/48, G 01 N 21100, A 61 B 1/00. Спосіб прогнозування ускладнень виразкової хвороби шлунка / Дзюбановський І. Я., Війтович Л. Є.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13374 ; заявл.12.12.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. №7.

22. Дзюбановський І. Я. Десять кроків для удосконалення навчання інтернів-хірургів / І. Я. Дзюбановський, В. Б. Гощинський, Р. В. Свистун, В. В. Бенедикт, В. І. Пятночка, Ю. М. Герасимець, К. Г. Поляцко, Л. Є. Війтович// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: XIII Всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 12-13 травня 2016 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2016. – С. 242-243.

23. Беденюк А.Д. Матрикул практичних навичок як складова частина практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука. / А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2017. – № 1 (73). – С. 5-7.

24. Беденюк А.Д. Сучасні підходи до викладання циклу «торакальна хірургія» на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В.Мальований, Л.Є. Війтович// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: Всеукраїнська XIV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 16-18 травня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. .

25. Війтович Л.Є. Оцінка інтенсивності болю, як компонента якості життя при різних методах лікування виразкової хвороби / Л.Є. Війтович // XХІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня 2017 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2017. – С. 190.

26. Беденюк А.Д. Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні ускладненої травми грудної клітки /А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LX підсумкова наук.-практ. конф., 14 червня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 139-140.