Наукові публікації ас. Бурак А.Є

 1. Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, А. Є. Бурак / / Шпитальна хірургія. – 2013. - № 3 (63). – С. 60-62.
 2. Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом / І. Я. Дзюбановський, А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, Т.В. Романюк / / Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014, № 2
 3. Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом / А. Є. Бурак / / XVIII Міжнародний Медичний Конгрес студентів і молодих вчених : Тез. доп. – Тернопіль, 2014. – С. 52.
 4. Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності / А.Є. Бурак / / XVIII Міжнародний Медичний Конгрес студентів і молодих вчених : Тез. доп. – Тернопіль, 2014. – С. 61.
 5. Стимуляція моторики шлунково-кишкового тракту та корекція ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді при гострій злуковій кишковій непрохідності / А.Є. Бурак / / XVI Міжнародний Медичний Конгрес студентів і молодих вчених : Тез. доп. – Тернопіль, 2012. – С.
 6. Дослідження гістологічної та некрозапальної активності печінки у формуванні синдрому портальної гіпертензії / І.Я. Дзюбановський, Т.В. Романюк, А.Я. Господарський, О.І. Слободянюк, А.Є. Бурак // Морфологія. – 2013. – Т VII, №3. – С. 33-36.
 7. Профілактика недостатності швів анастомозів після резекції шлунка та дренуючих операцій / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, О.А. Беденюк, Ю. М. Футуйма, А. Є. Бурак / / Клінічна хірургія. – 2013. - № 4 (843). – С. 26-27.
 8. Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, О.І. Костів, А. Є. Бурак, Ю.М. Крисюк / / Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 2 (65). – С. 59-61.
 9. Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, О.М. Гусак, І.В. Чепіль, А. Є. Бурак, О.Г. Нецюк, Л.В. Балабан / / Шпитальна хірургія. – 2015. - № 2. – С. 70-72.
 10. Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок / Романюк Т.В., Запорожан С.Й., Махніцький А.В., Бурак А.Є., Назарко Л.Р. / / Шпитальна хірургія. – 2016. - № 3 (75). – С. 61-63.
 11. Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс / Беденюк А.Д., Мальований В.В., Гуменний І.З., Дуць С.І., Бурак А.Є. / / Шпитальна хірургія. – 2016. - № 3 (75). – С. 114.
 12. Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижею А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, А. Є. Бурак, О.Г. Нецюк, Л.В. Балабан / / Шпитальна хірургія. – 2017. - № 1. – С. 113-115.
 13. Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуковою непрохідністю тонкої кишки А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак / / Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 3 (88). – С. 64-68.
 14. Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак / / Шпитальна хірургія. – 2017. - № 3 (79). – С. 87-92.
 15. Особливості бактеріальної контамінації перитонеуму та кишки при різних стадіях гострої злукової тонкокишкової непрохідності та її корекції А. Є. Бурак / / Шпитальна хірургія. – 2017. - № 4 (80). – С. 17-21.
 16. Влияние комплексного послеоперационного лечения на показатели цитокинового профиля у больных острой спаечной тонкокишечной непроходимостью в стадии декомпенсации А. Е. Бурак / / Хирург. – 2017. - № 9-12. – С. 19-23.
 17. Спосіб лікування при гострій злуковій кишковій непрохідності / А. Д. Беденюк, А.Є. Бурак / / I Буковинський хірургічний форум: Тез. доп. – Чернівці-Харків, 2017. – С. 81-82.
 18. Пат. 81097 UA, МПК А61К 47/02 (2006.01) А61М 25/00 (2006.01) Спосіб лікування при паретичній кишковій непрохідності / Ковальчук Л. Я, Беденюк А. Д., Гнатів В. В., Бурак А. Є. ; заявник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. - № u 201213433 ; заявл. 26.11.2012 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. №12, 2013 р.
 19. Пат. 112377 UA, МПК А61B 17/00 (2016.01) Спосіб зашивання лапаротомної рани передньої черевної стінки із врахуванням внутрішньочеревного тиску дозовано-розвантажувальними швами / Бурак А.Є., Беденюк А.Д., Бурковський В.А., Дуць С.І., Коптюх В.В. ; № u 2016 07064 ; заявл. 29.06.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
 20. Пат. 107816 UA, МПК А61B 17/12 (2006.01) Спосіб виконання однорядного кишкового шва / Беденюк А.Д., Дзюбановський І.Я., Бурак А.Є., Костів С.Я., Коптюх В.В. ; № u 2015 12127 ; заявл. 07.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.
 21. Пат. 108243 UA, МПК А61J 15/00 (2016.01) Зонд для декомпресії шлунка із катетером для ентерального харчування / Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Ємяшев О.В., Костів О.І., Коптюх В.В. ; № u 2016 00199 ; заявл. 11.01.2016 ; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.
 22. Пат. 107990 UA, МПК А61М 25/00 (2016.01) Спосіб декомпресії шлунка та ентерального харчування / Бурак А.Є., Беденюк А.Д., Коптюх В.В., Дуць С.І. ; № u 2016 00199 ; заявл. 11.01.2016 ; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.
 23. Пат. 84321 UA, МПК А61В 17/00 (2013.01) Спосіб хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії / Романюк Т.В., Дзюбановський І.Я., Бурак А.Є. ; № u 2013 07012 ; заявл. 04.06.2013 ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19