Боднар Петро Ярославович

Освіта:

Боднар Петро Ярославович закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського у 2006 році за спеціальністю “Лікувальна справа”, отримавши диплом з відзнакою.

Наукова діяльність:

З 2006 по 20011 рр навчався у магістратурі та аспірантурі на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією та імені Л.Я. Ковальчука Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

У 2011 році захистив кандидатську роботу «Пряма і непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії» за спеціальністю 14.01.03. – хірургія.

У 2015 році запланував дисертаційну роботу «Патогенетичні аспекти ретромбозу при післятромбофлебітичному синдромі: фактори ризику, прогноз і профілактика» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

З 2011 р. по 2018 р. - асистент кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією та імені Л.Я. Ковальчука. Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2019 року р. – доцент кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією та імені Л.Я. Ковальчука .

Наукові інтереси:

Оптимізація лікування пацієнтів з оклюзивними захворюваннями магістральних судин

Вичення патогенетичних аспектів тромбозу магістральних судин

Морфологічні закономірності ремоделювання судинного русла на фоні тромбозу магістральних судин

Наукові публікації:

Cпівавтор 31 статей, 6 патентів на корисну модель, 1 посібника, 1 атласа.

У 2012 році спеціалізація з судинної хірургії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України „Судинна хірургія”.

2018 р атестаційною комісією при МОЗ України присвоєно І кваліфікаційну категорію із спеціальності „Судинна хірургія”.

У 2018 пройшов фахове стажування у клініці Краківського університету, м. Краків, Республіка Польща.

У 2019 пройшов фахове стажування у клініці Люблінського медичного університету, м. Люблін, Республіка Польща.