Наукові публікації доц. Мисак А.І.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

МИСАКА Андрія Івановича


 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Нестерук С.О. Особливості післяопераційної реабілітації хворих на сечокамяну хворобу // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2020 р. - С. 130-132

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Шляхи покращення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», №2, 2019, С. 83-87

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Нестерук С.О. Шляхи покращення лікування хворих після дистанційної та контактної літотрипсіїв умовах курорту Гусятин// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», № 1/1/2019, С.47-50

 • Горовий В.І., Слепова І.Г., Мисак А.І., Капшук О.М. Гостра ниркова недостатність: етіопатогенез, критерії діагностики та принципи лікування// Журнал «Медичні аспекти здоров’я чоловіка», №1(32), 2019, С. 42-51

 • Горовий В.І., Слепова І.Г., Мисак А.І., Капшук О.М. Гостра ниркова недостатність у практиці уролога// Журнал «Медичні аспекти здоров’я чоловіка», №4(31), 2018, С.53-66

 • Мисак А.І, Твердохліб В.В., Нестерук С.О. Диференціальний підхід в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної крнференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, андрології та сексопатології», 11-12 жовтня 2018, м Яремче, С.142-143

 • Горовий В.І., Барило І.В., Мисак А.І., О.М. Капшук. Алгоритм лікування жінок із стресовим нетримання сечі без пролапсу тазових органів// Журнал «Здоровье мужчины», № 1(64), 2018, С. 147

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Сучасні підходи до самостійної роботи студентів з дисципліни «УРОЛОГІЯ».// МАТЕРІАЛИ XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль, С. 87-88.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Віддалені результати лікування посттравматичних стріктур уретри малоінвазивним методом// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2018, С.138 – 141.

 • Мисак А.І. (співавтори). Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічого профілю. // Навчальний посібник:/ За ред. В.І. Горового – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018р. – 824с, іл.

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Age regularities of morphological changes of urinary bladder in acute cystitis// International Journal Of Scientific Research, Volume 7. Issue 3. March-2018. P. 569-570 IF: 4.758 IC 93,98

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV., Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.. Наш досвід лікування стриктур уретри.// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова LX науково-практичної конференції, 2017, С. 141-142

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.. Наш досвід лікування сечокам’яної хвороби малоінвазивними методами// Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одеса

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160, 1-2 червня, 2017, Львів

 • Mysak A., Khorosh V., Tverdokhlib V., Nesteruc S. Searching for the new methods of correcting structural and functional changes in nodeled chronic prostatitis with benign prostatic hyperplasia// Журнал «Урологія», Том 21, №2’17 (81), с.103 VII міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 27-29 квітня 2017 р., Київ

 • Мисак А.І., Яцунський Т.П., Хміль А.С. Пошук нових шляхів до діагностики і лікування чоловічого безпліддя// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.197-198

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Сторонні тіла, як «альтернатива» в лікуванні еректильної дисфункції// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.185-186

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., НестерукС.О. Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 14-15

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 15-16.

 • Мисак А.І. (співавтори). Клінічна анатомія сечостатевих органів. // Навчальний посібник:/ За ред. В.І. Горового – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016р. – 640с, іл.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 125-126

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О.. Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 126-128

 • Mysak A., Lamptey William. Aplication of transurethral microwave thermotherapy for patient witn acute urinary retention and severe combined comorbity from bening prostatic hyperplasia// International Journal of Medicine and Medical Research, Том 1, № 1 (2015): Issue No 1 P.27-29

 • Гнатюк М.С., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97

 • Хорош В.Я., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Микитин І.Я.. Неінвазивні шляхи лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.72-74.

 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Пошук нових методів корекції структурно-функціональних змін в змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.187-189.

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17

 • Твердохліб В.В, Мисак А.І., Цепінь А.В. Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини// Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2014 р. - С.107-108

 • Кліщ І.М., Хорош В.Я., Мисак А.І Зміни секрету передміхурової залози і лейкоцитів переферійної крові при експериментальному хронічному простатиті і доброякісній гіперплазії передміхурової залози// Журнал «Шпитальна хірургія», №3, 2013 р. - С.46-51

 • Mysak A. Our experience of complex treatment of Lower Urinary Tract Symptoms of the patients with Chronic Prostatitis// EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013.-Thessaloniki, Greece. Eur. Urol Suppl Volume 11 Issue 4 October 2013 (12; e1146)

 • Mysak A. POLARIZED FLUORESCENCE OF PROSTATIC FLUID AS A CLINICAL DIAGNOSTIC TEST IN THE PRACTICE OF UROLOGY// EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013.-Thessaloniki, Greece. Eur Urol Suppl Volume 11 Issue 4 October 2013 (12; e1209)

 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Відтворення хронічного простатиту в експерименті// Журнал «Урологія» Том 17, №2, 2013 (65).,С 92. //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 19-20 вересня 2013, м.Київ

 • Мисак А.И, Хорош В.Я. Коррекция структурно-функциональных изменений в смоделированном хроническом простатите с доброкачественной гиперплазией простаты// Сборник тезисов XIII Конгресса Российского общества урологов, Москва, 6-8 ноября 2013 года.

 • Мисак А.И, Цепинь А.В. Наш опыт малоинвазивного лечения гнойно-деструктивных заболеваний почек и паранефрального пространства// Сборник трудов II съезда урологов Республики Беларусь , Минск, 21-22.06.2013

 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Экспериментальное цитотоксическое поражение предстательной железы в моделировании хронического простатита // Журнал «Эксперементальная и клиническая урология», №2, 2013, С. 35-37

 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я. Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати// Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2013 р. - С.52-55

 • Мисак А.І. Нова антиадгезивна терапія в лікуванні інфекцій сечовидільних шляхів// Збірник праць «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології та андрології» С.147-148, 19-20 жовтня 2012 року, Яремче.

 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Нові шляхи моделювання хронічного простатиту з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології, андрології» С.144, 19-20 жовтня 2012 року, Яремче.

 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Лікувальна ефективність апарату «Простам» при хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією передміхурової залози в експерименті.// Журнал «Вісник Морфології», №1 (т.18), 2012, С.107-110

 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Эксперементальная модель хронического простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы// Международный Конгресс по андрологии – VII Конгресс ПААР , Сочи 23-26 мая 2012 г.

 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я. Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 31-34

 • Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28

 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О. Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин// Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35

 • Mysak Andriy, Khorosh Volodymyr. Comparison of method of polarized fluorescence and morphological studying for testing of experimental benign prostatic hypertrophy with chronic prostatitis.// 9-й конгресс секции Андрологической урологии (ESAU) Европейской ассоциации урологов (EAU), Санкт-Петербурге 10-12 ноября 2011 г., с.19-20

 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Модель хронического простатита с доброкачественной гипертрофией предстательной железы// Сборник научных трудов «Актуальные проблемы науки и практики медицины» Ташкенского института усовершенствования врачей, октябрь 2011

 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Поляризована флуоресценсія соку передміхурової залози як клініко-діагностичний тест в урологічній практиці// Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 56 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б., Ониськів О.О., Глинський В.Т. Комплексна реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударно хвильової літотрипсії// Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 22-23 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

 • Мисак А.И., Глинский В.Т. Наш опыт комплексного лечения хронического простатита// Журнал "Андрология и генитальная хирургия" № 2 , 2011, С. 109//Материалы международного Конгресса по андрологии / 6-й Конгресс ПААР (Гавана, Куба), 3-14 апреля 2011

 • Хорош В.Я., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Господарський А.Я. Особливості перебігу та лікування геморою у хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової термотерапії простати// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.83-84

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д, Мисак А.І. та інші. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря// Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.- Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.- С.57- 58.

 • Mysak A.I.. Onyskiv O., Mankish A. Health resort rehabilitation of patients with urolithic disease after extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL)// Polish and Ukrainian Urologists Scientific Conference, Kudowa Zdroj 10-12.09.2010., p 39-41

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2010, №1, с.160-162

 • Хорош В.Я., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б. Вплив трансуретральної мікрохвильової термотерапії на симптоми нижніх сечових шляхів// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С. 153.

 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Трансуретральная микроволновая термотерапия как метод выбора у больных с доброкачественной гиперплазией простаты и большим операционным риском// Журнал "Андрология и генитальная хирургия" № 2, 2010, С. 110-111 //Материалы международного Конгресса по андрологии / 5-й Конгресс ПААР (Сусс, Тунис), 16-23 мая 2010

 • Mysak A. Long-term results of BPH treatment using high energy Transurethral Microwave Thermotherapy// 30th Congress of the SIU November 1-5, 2009, Shanghai, China

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Неінвазивні шляхи профілактики післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію простати// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 23-24 жовтня 2008. - С.123 -125 .

 • Хорош В.Я., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Манкіш А.І., Корильчук Т.Б. Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі// Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2009 р. - С.75-77

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Мисак А.І. та інші. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря. // Журнал «Медична освіта», №3, 2010. - С.22- 24

 • Ковальчук Л.Я., Господарський А.Я., Вайда А.Р., Мисак А.І. Досвiд застосування ресурсiв Web-порталу в процесi пiдготовки iноземних студентiв на кафедрах хiрургiчного профiлю// Журнал „Медична освiта” №1, 2008. — С.5-6

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Оцінка віддалених резудьтатів трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник матеріалів наук.-практ. конференції „ Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007 р., С.82-83.

 • Мисак А.І. Вплив Ранопросту на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит// Збірник матеріалів наук.-практ. конференції

 • „Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007. - С.81-82.

 • Мисак А.І., Глинський В.Т. The use of suppositories “Vitaprost” in the complex treatment of the patients with chronic prostatitis.// Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.145.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В.Я. The assessment of efficency of Transurethral Microwave Thermotherapy for patients with Benign Prostatic Hyperplasia.// Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.123-124.

 • Мисак А.І., Манкіш А.О. Cardura in the treatment of Lower Urinary Tract Symptoms of the patients with Chronic Prostatitis. // Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.124-125

 • Мисак А.І., Глинський В.Т. Вітапрост в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит. // Матеріали міждисциплінарної наук.-практ. конференції „Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій”, 20-21 грудня 2006р., Журнал „Імунологія та алергологія”, №4, 2006. - С.109-110.

 • Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Мисак А.І. та інші, всього 9 осіб. Cучасний підручник. Основна вимога кваліфікованого лікаря// Всеукр. наук.-практ. конференція „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”, 24-25 листопада, Тернопіль-2006. - С.148-149

 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Ониськів Б.Г., Твердохліб В.В., Результати лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової гіпертермії.// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 26-27 жовтня 2006. - С.53-55.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В., Хорош В. Я. Оцінка ефективності трансуретральної мікрохвильової гіпертермії у хворихз доброякісною гіперплазією простати // Республіканська наук.-прак. конференція „Актуальні проблеми малоінвазивної хірургії”, Тернопіль, 9-10 листопада 2006. „Шпитальна хірургія” – 2006, - №4. – С. 111-112.

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І., Вітрук Ю.В. Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію простати, які перенесли трансуретральну резекцію простати. В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2006. - С.62-63.

 • Mysak A. Long term evaluation of effectiveness of Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) of BPH and urodynamics of lower urinary tract. // SIU Meeting on Prostatic Disease(29 September-1 October, 2005 in Bariloche, Argentina). - p.126-127.

 • Ковальчук Л.Я., Гощинський В.Б., Венгер І.К., Мисак А.І. та інші, всього 12 осіб. Супутня патологія у пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVIIІ пісумкової наук.-практ. конф., Тернопіль — Укрмедкнига, 2005. - С.103-104.

 • Mysak A., Hospodarskyy A.. Complex rehabilitation of the patients after extracorporal shock-wave lithotripsy (eswl)// 4th eULIS Symposium (11th European Symposium on Urolithiasis) June 16-18, 2005, Coburg, Germany. - рp.86-87.

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І.. Шкробот Л.В., Мисак А.І. Вибір оперативного втручання у хворих на доброякісну гіперплазію простати // Матеріали міжнародної науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 18-19 травня, 2005. – С. 52-53

 • Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Береговий О.В., Мисак А.І. та інші, всього 7 осіб. Особливості передопераційної підготовки хворих з супутніми хронічними обструктивними захворюваннями легень. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVII наук.-практ. конф.присвяченій 150-річчю акад. І.Я.Горбачевського — Укрмедкнига, 2004. - С.80-81.

 • Мисак А.І. Твердохліб В.В., Шкробот Л.В. Нові підходи до лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. // „Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми” /Міжнародна науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 14-15 травня, 2004. – С. 32-33

 • Олійник О.В., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. —Випуск ІХ, Укрмедкнига, 2004. - С.37-38.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Дальфаз в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит // Науково-практична конференція«Актуальні питання урології», Чернівці 16-17 жовтня 2003р.- С.21-23.

 • Mysak A., Tverdohlib V. Using of Kamiren preparation in patients with a chronic prostatitis // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.96

 • Mysak A.. Magnetolaser therapy in preventing pyo-inflammatory complications after adenomectomy of prostate // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.95.

 • Mysak A., Khorosh V., Tverdohlib V., Oniskiv B. Using of Transurethral Microwave Thermotherapy of patients with Benign Prostatic Hyperplasia // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.97.

 • Олійник В.О., Мисак А.І. Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень// «Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ з’їзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1, - С. 79

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Вплив тамсулозмну на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІІ, Укрмедкнига, 2003. - С. 56

 • Мисак А.І. Твердохліб В.В. Використання препарату Камірен у лікуванні хворих на хронічний простатит // «Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ з’їзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1. – С. 75

 • Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Мисак А.І. та інші, всього 8 осіб. Навчання іноземців – шлях до світової спільноти// Матеріали конференції по навчанню іноземних студентів. Медична освіта, N 3 - 2002.- С..50-52

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І. Трансуретральна резекція з трансуретральною вапоризацією у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. // Матеріали ХХ З”їзду хірургів України, Тернопіль, 16-19 вересня 2002. – Т.2.- С. 808-809.

 • Мисак А.І.. Твердохліб В.В. Пошук факторів, які спричиняють ускладнення після аденомектомії передміхурової залози. // Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002.- С.376-378.

 • Бідованець Ю.М., Бідованець Б.Ю., Мисак А.І. Симультантна хіміопроменева терапія раку передміхурової залози. // Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002. - С.245-246.

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І. Клінічний досвід використання препарату “Дальфаз” після трансуретральної резекції простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІ, Укрмедкнига, 7 червня 2002. - С. 143.

 • Кубей В.І., Мисак А.І., Твердохлiб В.В. Клінічні результати використання Кардури у лікуванні доброякісної гіперплазії простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІ, Укрмедкнига, 2001. - С.51-52.

 • Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Ксантогранульоматозний пієлонефрит – як патологія, що симулює пухлини нирок. // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2000 р. - С.99-101.

 • Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Функціональний стан нирок у хворих гострим і хронічним холециститом та обтураційною жовтяницею. // Журнал «Вiсник наукових дослiджень» № 2, 2000 р. - С. 58-60.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., Венгер I.К., Мисак А.І. та iнші, всього 12 осіб. Досвiд пiдвищення ефективностi позааудиторної роботи студентiв. // «Сучаснi проблеми пiдготовки фахiвцiв у вищих мед. та фармацевтичних закладах освiти I-IV рiвнiв акредитацiї МОЗ України» /Матер. доп. наук. метод. конф., Тернопiль, 1999. – С.39-40.

 • Корильчук Т., Твердохлiб В., Шманько О., Мисак А.І. та iнші. Вплив фуросемiду на гепато- i нефротоксичнiсть тетрахлорметану. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск IV, Укрмедкнига, 1999. - С.404-408.

 • Мисак А.І., ТвердохлiбВ., КорильчукТ., ШкроботЛ. Профiлактика пiсляоперацiйних ускладнень у хворих з доброякiсною гiперплазiєю простати. // В зб. III Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1999. - С.159.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., Максимлюк В.І., Мисак А.І. та інші, всього 10 осіб. Роль олімпіади в активізації роботи студентів. // Проблеми підготовки медичних і фармацевтичних кадрів України. Матеріали доповідей науково-методичної конференції. Полтава, 24-27 вересня 1998 р.— Київ-Полтава, 1998. - С. 197-198.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., Беденюк А.Д., Мисак А.І. та інші, всього 10 осіб. Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів. Матеріали конференції 21 травня 1998 р., частина 2. Актуальні питання оптимізації навчального процесу у медичному ВУЗі. Тернопіль. – «Укрмедкнига», 1998. - С. 17-20.

 • Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І,. Фактори ризику у хворих на аденому передмiхурової залози. // В кн. «Соврем. методы лечения и реабилитации больных мочекаменной болезнью и болезнями простаты» /Междунар. науч.-практ. конф., Трускавец, 1998. - С.45-46.

 • Кубей В.І., Мисак А.І., Твердохлiб В.В. Результати лiкування гiдронефрозу. // Укр. наук.-практ. журнал «Шпитальна хiрургiя»; №1, 1998. - С.73-75.

 • Ковальчук Л.Я., Бех М.Д., Венгер I.К., Мисак А.І. та iнші, всього 8 осіб. Оптимiзацiя навчального процесу, методи контролю знань студентiв на кафедрi госпiтальної хiрургiї. // Матеріали науково-практичної конференції. - Львiв, 1998. - С.127.

 • Мисак А., Твердохлiб В., Корильчук Т., Шкробот Л., Дiагностика локальної iнфекцiї у хворих на аденому передмiхурової залози. В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998, С.271.

 • Корильчук Т., Твердохлiб В., Мисак А. Ефективнiсть селенового препарату, есберiтоксу та полiсорбу при експериментальнiй печiнково-нирковiй недостатностi. // В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998. - С.78

 • Мисак А.І. Оцiнка iмуномодулюючої дiї магнiтолазера при лiкуваннi хворих на аденому передмiхурової залози. // В кн. Соврем. проблемы урологии /Матер. науч. трудов VI Междунар. конгресса урологов, Харьков, 1998. - С.263-265

 • Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М., Цимбалюк О.І., Мисак А.І. та інші, всього 9 осіб. Атлас хірургічних операцій та маніпуляцій. // Рівне – «Вертекс», 1997, 428 с.

 • Мисак А.І.. Характеристика мiкрофлори сечовидiльних шляхiв у хворих на аденому передмiхурової залози. // Журнал «Вiсник наукових дослiджень» №3, 1997. – С.14-17.

 • Мисак А.І., Глинський В.Т.. Стан iмунної системи у хворих пiсля аденомектомiї передмiхурової залози пiд впливом магнiтолазеротерапiї. // В зб. I Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених. — Тернопiль, 1997. - С.196

 • Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Особливостi iмунних порушень у хворих аденому передмiхурової залози. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Ч.2. — Тернопiль, 1997. - С.344-346.

 • Мисак А.І.. Магнiтолазеротерапiя як сучасний метод профiлактики ускладнень пiсля аденомектомiї передмiхурової залози. // В кн. Соврем. проблемы урологии /Матер. науч. трудов V Междунар. конгресса урологов, Харьков, 1997. - С.231-233

 • Mysak A.. The influence of magnetolaser therapy on the course of the immediate postoperative period in patients who developed Bening Prostatic Hyperplasia // В кн. Применение лазеров в биологии и медицине /II Мiжнар. конф. «Лазермед-97». — Київ, 1997. – С.204.

 • Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Iнтраоперацiйна профiлактика ускладнень при хiрургiчному лiкуваннi аденоми передмiхурової залози. // В кн. Соврем. подходы к лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы /Мiжрег. наук. конф. — Днiпропетровськ, 1997. - С. 117.

 • Мисак А.І.. Магнiтолазеротерапiя в попередженнi гнiйно-запальних захворювань пiсля аденоектомiї передмiхурової залози. // В кн. Досягнення лазерної терапiї /Наук.практ. конф. молодих вчених. — Тернопiль, 1996. - С.24.

 • Мисак А.І. Превентивна магнiто-лазерна терапiя як iмуностимулюючий засiб у хворих на аденому передмiхурової залози// Тези науково-практ. конф. присвяченої 5-рiччю Рiвненського дiагностичного центру. — Рiвне, 1996. – С.44.

 • Мисак А.І.. Бактерiальне обсеменiння сечовидiльних шляхiв як фактор ризику виникнення гнiйно-запальних захворювань пiсля аденомектомiї передмiхурової залози. // Тези науково-практ. конф. присвяченої 5-рiччю Рiвненського дiагностичного центру. — Рiвне, 1996. – С.43.

 • Мисак А.І., Мисак І.О. Новi пiдходи в попередженнi гнiйно-запальних захворювань пiсля аденомектомiї передмiхурової залози. // В кн. Актуальнi питання морфологiї /Тези мiжнар. конф., Т.2 — Тернопiль, 1996.- С.436-437.

 • Возіанов О.Я., Кубей В.І., Твердохлiб В.В., Мисак А.І. Мультимедійний компакт-диск з урології. // «Укрмедкнига».Тернопіль, 1999. – 650 Mb

 • Мисак А.І. (співавтори). Атлас хірургічних операцій // Навчальний посібник:/ За ред. Л.Я. Ковальчука – Тернопіль-Рівне: ВЕРТЕКС: 1997, 428 с. - ISBN: 966-7147-02-9.

 • Мисак А.І. Консервативне лікування уретеролітіазу. // В кн. Нові під­ходи до орга­ні­зації і проведення лікування в умовах курорту /Мат. міжнар. наук.-практ. конф.— Трускавець, 1995.- С. 190-192.

 • Мисак А.І.. Профілактика гнійно-запальних ускладнень після аденомектомії передміхурової залози з використанням магнітолазеротерапії. // В кн. Застосування лазерів в медицині і біології /Тези доп. V Респуб. науково-практичної конф.- Ялта, 1995. – С.103-104.

 • Мисак А.І. Комплексне бактеріологічне дослідження у хворих на аденому передміхурової залози. // Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №8, -1995. – С.12-15.

 • Ковальчук Л.Я., Мисак А.І.. Використання лазеротерапії в профілактиці гнійно-запальних ускладнень у хворих на аденому передміхурової залози. // Тези семінару зав. кафедрами загальної хірургії медич. вузів України.-Чернівці, 1995. –С.24.

 • Мисак А.І. Використання магнітолазерного опромінення в комплексі протизапальної терапії у хворих на аденому передміхурової залози. // Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №6, -1995. – С.3-5.

 • Мисак А.І.. Імунологічна реактивність у хворих на аденому передміхурової залози. // Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №3, -1995. – С.58-60.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І.. Лікування кораловидного нефролітіазу. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.1 – Тернопіль, 1995. - С.224.

 • Кубей В.І., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Місцева антибіотикотерапія при аденомектомії передміхурової залози. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.241.

 • Мисак А.І.. Лікування ран після аденомектомії передміхурової залози квазілазером „ІНС-3”. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.239-240.

 • Мисак А.І., Твердозліб В.В. Шляхи попередження гострих шлунково-кишкових кровотеч після аденомектомії. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.76-77.

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І., Лукасевич І.І. Віддалені результати резекції ішемічного сегменту шлунку у хворих виразковою хворобою. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.80.

 • Мисак А.І., Твердохліб В.В. Пункційна цистостомія у хворих з гострою затримкою сечі після гастроентерологічних операцій. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.1 – Харьков, 1994. - С.74.

 • Кубей В.И., Лищенко А.С., Мысак И.О., Мысак А.И.. Профилактика тромбэмболитических осложнений при операциях на мочевом пузыре// В кн. Новости спортивной и медиц. антропологии. /Ежекварт. науч. сборн. Вып. 2/6, Москва, 1991 - С.46-47.