Наукові публікації доц. Мисак А.І.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

МИСАКА Андрія Івановича

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Шляхи покращення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», №2, 2019, С. 83-87
 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук. Шляхи покращення лікування хворих після дистанційної та контактної літотрипсіїв умовах курорту Гусятин// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», № 1/1/2019, С.47-50
 • В.І. Горовий, І.Г. Слепова, А.І. Мисак, О.М. Капшук. Гостра ниркова недостатність: етіопатогенез, критерії діагностики та принципи лікування// Журнал «Медичні аспекти здоров’я чоловіка», №1(32), 2019, С. 42-51
 • В.І. Горовий, І.Г. Слепова, А.І. Мисак, О.М. Капшук. Гостра ниркова недостатність у практиці уролога// Журнал «Медичні аспекти здоров’я чоловіка», №4(31), 2018, С.53-66
 • А.І, Мисак, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук. Диференціальний підхід в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної крнференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, андрології та сексопатології», 11-12 жовтня 2018, м Яремче, С.142-143
 • В.І. Горовий, І.В. Барило, А.І. Мисак, О.М. Капшук. Алгоритм лікування жінок із стресовим нетримання сечі без пролапсу тазових органів// Журнал «Здоровье мужчины», № 1(64), 2018, С. 147
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Сучасні підходи до самостійної роботи студентів з дисципліни «УРОЛОГІЯ».// МАТЕРІАЛИ XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль, С. 87-88.
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Віддалені результати лікування посттравматичних стріктур уретри малоінвазивним методом// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2018, С.138 – 141.
 • Мисак А.І. (співавтори). Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічого профілю. // Навчальний посібник:/ За ред. В.І. Горового – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018р. – 824с, іл.
 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Age regularities of morphological changes of urinary bladder in acute cystitis// International Journal Of Scientific Research, Volume 7. Issue 3. March-2018. P. 569-570 IF: 4.758 IC 93,98
 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Наш досвід лікування стриктур уретри.// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова LX науково-практичної конференції, 2017, С. 141-142
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Наш досвід лікування сечокам’яної хвороби малоінвазивними методами// Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одеса
 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160, 1-2 червня, 2017, Львів
 • Mysak A., Khorosh V., Tverdokhlib V., Nesteruc S. Searching for the new methods of correcting structural and functional changes in nodeled chronic prostatitis with benign prostatic hyperplasia// Журнал «Урологія», Том 21, №2’17 (81), с.103 VII міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 27-29 квітня 2017 р., Київ
  • А.І. Мисак, Яцунський Т.П., Хміль А.С. Пошук нових шляхів до діагностики і лікування чоловічого безпліддя// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.197-198
 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Сторонні тіла, як «альтернатива» в лікуванні еректильної дисфункції// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.185-186
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 14-15
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 15-16.
 • Мисак А.І. (співавтори). Клінічна анатомія сечостатевих органів. // Навчальний посібник:/ За ред. В.І. Горового – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016р. – 640с, іл.
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 125-126
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67
 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 126-128
  • A.Mysak, Lamptey William. Aplication of transurethral microwave thermotherapy for patient witn acute urinary retention and severe combined comorbity from bening prostatic hyperplasia// International Journal of Medicine and Medical Research, Том 1, № 1 (2015): Issue No 1 P.27-29
  • Гнатюк М.С.,Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97
 • В. Я. Хорош, В. В. Твердохліб, А.І. Мисак, І. Я. Микитин. Неінвазивні шляхи лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.72-74.
 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Пошук нових методів корекції структурно-функціональних змін в змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.187-189.
 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147
 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17
 • Твердохліб В.В, Мисак А.І., Цепінь А.В. Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини// Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2014 р. - С.107-108
 • Кліщ І.М., Хорош В.Я., Мисак А.І Зміни секрету передміхурової залози і лейкоцитів переферійної крові при експериментальному хронічному простатиті і доброякісній гіперплазії передміхурової залози// Журнал «Шпитальна хірургія», №3, 2013 р. - С.46-51
  • Mysak A. Our experience of complex treatment of Lower Urinary Tract Symptoms of the patients with Chronic Prostatitis// EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013.-Thessaloniki, Greece. Eur. Urol Suppl Volume 11 Issue 4 October 2013 (12; e1146)
 • Mysak A. POLARIZED FLUORESCENCE OF PROSTATIC FLUID AS A CLINICAL DIAGNOSTIC TEST IN THE PRACTICE OF UROLOGY// EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013.-Thessaloniki, Greece. Eur Urol Suppl Volume 11 Issue 4 October 2013 (12; e1209)
 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Відтворення хронічного простатиту в експерименті// Журнал «Урологія» Том 17, №2, 2013 (65).,С 92. //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 19-20 вересня 2013, м.Київ
  • Мисак А.И, Хорош В.Я. Коррекция структурно-функциональных изменений в смоделированном хроническом простатите с доброкачественной гиперплазией простаты// Сборник тезисов XIII Конгресса Российского общества урологов, Москва, 6-8 ноября 2013 года.
  • Мисак А.И, Цепинь А.В. Наш опыт малоинвазивного лечения гнойно-деструктивных заболеваний почек и паранефрального пространства// Сборник трудов II съезда урологов Республики Беларусь , Минск, 21-22.06.2013
 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Экспериментальное цитотоксическое поражение предстательной железы в моделировании хронического простатита // Журнал «Эксперементальная и клиническая урология», №2, 2013, С. 35-37
 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я. Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати// Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2013 р. - С.52-55
 • Мисак А.І. Нова антиадгезивна терапія в лікуванні інфекцій сечовидільних шляхів// Збірник праць «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології та андрології» С.147-148, 19-20 жовтня 2012 року, Яремче.
 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Нові шляхи моделювання хронічного простатиту з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології, андрології» С.144, 19-20 жовтня 2012 року, Яремче.
 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Лікувальна ефективність апарату «Простам» при хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією передміхурової залози в експерименті.// Журнал «Вісник Морфології», №1 (т.18), 2012, С.107-110
 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Эксперементальная модель хронического простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы// Международный Конгресс по андрологии – VII Конгресс ПААР , Сочи 23-26 мая 2012 г.
 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я. Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 31-34
 • Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28
 • Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О. Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин// Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35
 • Andriy Mysak, Volodymyr Khorosh. Comparison of method of polarized fluorescence and morphological studying for testing of experimental benign prostatic hypertrophy with chronic prostatitis.// 9-й конгресс секции Андрологической урологии (ESAU) Европейской ассоциации урологов (EAU), Санкт-Петербурге 10-12 ноября 2011 г., с.19-20
 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Модель хронического простатита с доброкачественной гипертрофией предстательной железы// Сборник научных трудов «Актуальные проблемы науки и практики медицины» Ташкенского института усовершенствования врачей, октябрь 2011
 • Мисак А.І., Хорош В.Я. Поляризована флуоресценсія соку передміхурової залози як клініко-діагностичний тест в урологічній практиці// Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 56 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ
 • Мисак А.І., Твердохліб В.В, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б., Ониськів О.О., Глинський В.Т. Комплексна реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударно хвильової літотрипсії// Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 22-23 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ
 • Мисак А.И., Глинский В.Т. Наш опыт комплексного лечения хронического простатита// Журнал "Андрология и генитальная хирургия" № 2 , 2011, С. 109//Материалы международного Конгресса по андрологии / 6-й Конгресс ПААР (Гавана, Куба), 3-14 апреля 2011
 • В.Я.Хорош, А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, О.М. Гусак, А.Я. Господарський. Особливості перебігу та лікування геморою у хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової термотерапії простати// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.83-84
 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д, Мисак А.І. та інші. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря// Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.- Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.- С.57- 58.
 • A.I. Mysak. O.Onyskiv, A.Mankish. Health resort rehabilitation of patients with urolithic disease after extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL)// Polish and Ukrainian Urologists Scientific Conference, Kudowa Zdroj 10-12.09.2010., p 39-41
 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, Т.Б. Корильчук. Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2010, №1, с.160-162
 • В.Я.Хорош, А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, Т.Б. Корильчук. Вплив трансуретральної мікрохвильової термотерапії на симптоми нижніх сечових шляхів// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С. 153.
 • Мисак А.И., Хорош В.Я. Трансуретральная микроволновая термотерапия как метод выбора у больных с доброкачественной гиперплазией простаты и большим операционным риском// Журнал "Андрология и генитальная хирургия" № 2, 2010, С. 110-111 //Материалы международного Конгресса по андрологии / 5-й Конгресс ПААР (Сусс, Тунис), 16-23 мая 2010
 • Mysak A. Long-term results of BPH treatment using high energy Transurethral Microwave Thermotherapy// 30th Congress of the SIU November 1-5, 2009, Shanghai, China
 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, Т.Б. Корильчук. Неінвазивні шляхи профілактики післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію простати// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 23-24 жовтня 2008. - С.123 -125 .
 • В.Я.Хорош, А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, А.І. Манкіш, Т.Б. Корильчук. Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі// Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2009 р. - С.75-77
 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Мисак А.І. та інші. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря. // Журнал «Медична освіта», №3, 2010. - С.22- 24
 • Л.Я.Ковальчук, А.Я.Господарський, А.Р.Вайда, А.І. Мисак. Досвiд застосування ресурсiв Web-порталу в процесi пiдготовки iноземних студентiв на кафедрах хiрургiчного профiлю// Журнал „Медична освiта” №1, 2008. — С.5-6
 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Оцінка віддалених резудьтатів трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник матеріалів наук.-практ. конференції „ Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007 р., С.82-83.
 • Мисак А.І. Вплив Ранопросту на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит// Збірник матеріалів наук.-практ. конференції
 • „Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007. - С.81-82.
 • А.І. Мисак, В.Т. Глинський. The use of suppositories “Vitaprost” in the complex treatment of the patients with chronic prostatitis.// Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.145.
 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош. The assessment of efficency of Transurethral Microwave Thermotherapy for patients with Benign Prostatic Hyperplasia.// Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.123-124.
 • А.І. Мисак, А.О. Манкіш. Cardura in the treatment of Lower Urinary Tract Symptoms of the patients with Chronic Prostatitis. // Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.124-125
 • А.І. Мисак, В.Т. Глинський. Вітапрост в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит. // Матеріали міждисциплінарної наук.-практ. конференції „Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій”, 20-21 грудня 2006р., Журнал „Імунологія та алергологія”, №4, 2006. - С.109-110.
 • Л.Я.Ковальчук, І.К.Венгер, А.Д.Беденюк, А.І. Мисак та інші, всього 9 осіб. Cучасний підручник. Основна вимога кваліфікованого лікаря// Всеукр. наук.-практ. конференція „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”, 24-25 листопада, Тернопіль-2006. - С.148-149
 • А.І. Мисак, В.Я.Хорош. Б.Г. Ониськів, В.В.Твердохліб, Результати лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової гіпертермії.// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 26-27 жовтня 2006. - С.53-55.
 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош. Оцінка ефективності трансуретральної мікрохвильової гіпертермії у хворихз доброякісною гіперплазією простати // Республіканська наук.-прак. конференція „Актуальні проблеми малоінвазивної хірургії”, Тернопіль, 9-10 листопада 2006. „Шпитальна хірургія” – 2006, - №4. – С. 111-112.
 • В.В.Твердохліб, А.І. Мисак, Ю.В. Вітрук. Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію простати, які перенесли трансуретральну резекцію простати. В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2006. - С.62-63.
 • Mysak A. Long term evaluation of effectiveness of Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) of BPH and urodynamics of lower urinary tract. // SIU Meeting on Prostatic Disease(29 September-1 October, 2005 in Bariloche, Argentina). - p.126-127.
 • Л.Я.Ковальчук, В.Б.Гощинський, І.К.Венгер, А.І. Мисак та інші, всього 12 осіб. Супутня патологія у пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVIIІ пісумкової наук.-практ. конф., Тернопіль — Укрмедкнига, 2005. - С.103-104.
 • A.Mysak, A. Hospodarskyy. Complex rehabilitation of the patients after extracorporal shock-wave lithotripsy (eswl)// 4th eULIS Symposium (11th European Symposium on Urolithiasis) June 16-18, 2005, Coburg, Germany. - рp.86-87.
 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Л.В.Шкробот, А.І. Мисак. Вибір оперативного втручання у хворих на доброякісну гіперплазію простати // Матеріали міжнародної науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 18-19 травня, 2005. – С. 52-53
 • Л.Я.Ковальчук, І.К.Венгер, О.В.Береговий, А.І. Мисак та інші, всього 7 осіб. Особливості передопераційної підготовки хворих з супутніми хронічними обструктивними захворюваннями легень. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVII наук.-практ. конф.присвяченій 150-річчю акад. І.Я.Горбачевського — Укрмедкнига, 2004. - С.80-81.
 • А.І. Мисак В.В. Твердохліб, Л.В.Шкробот,. Нові підходи до лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. // „Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми” /Міжнародна науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 14-15 травня, 2004. – С. 32-33
 • О.В.Олійник, В.В.Твердохліб, А.І. Мисак. Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. —Випуск ІХ, Укрмедкнига, 2004. - С.37-38.
 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Дальфаз в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит // Науково-практична конференція«Актуальні питання урології», Чернівці 16-17 жовтня 2003р.- С.21-23.
 • A.Mysak, V. Tverdohlib. Using of Kamiren preparation in patients with a chronic prostatitis // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.96
 • A.Mysak. Magnetolaser therapy in preventing pyo-inflammatory complications after adenomectomy of prostate // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.95.
 • A. Mysak, V.Khorosh, V.Tverdohlib, B.Oniskiv. Using of Transurethral Microwave Thermotherapy of patients with Benign Prostatic Hyperplasia // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.97.
 • В.О. Олійник, А.І. Мисак. Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень// «Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ з’їзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1, - С. 79
 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Вплив тамсулозмну на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІІ, Укрмедкнига, 2003. - С. 56
 • А.І. Мисак. В.В. Твердохліб Використання препарату Камірен у лікуванні хворих на хронічний простатит // «Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ з’їзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1. – С. 75
 • Л.Я.Ковальчук, І.К.Венгер, А.Д.Беденюк, А.І. Мисак та інші, всього 8 осіб. Навчання іноземців – шлях до світової спільноти// Матеріали конференції по навчанню іноземних студентів. Медична освіта, N 3 - 2002.- С..50-52
 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Трансуретральна резекція з трансуретральною вапоризацією у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. // Матеріали ХХ З”їзду хірургів України, Тернопіль, 16-19 вересня 2002. – Т.2.- С. 808-809.
 • А.І. Мисак. В.В. Твердохліб Пошук факторів, які спричиняють ускладнення після аденомектомії передміхурової залози. // Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002.- С.376-378.
 • Ю.М.Бідованець, Б.Ю. Бідованець, А.І. Мисак. Симультантна хіміопроменева терапія раку передміхурової залози. // Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002. - С.245-246.
 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Клінічний досвід використання препарату “Дальфаз” після трансуретральної резекції простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІ, Укрмедкнига, 7 червня 2002. - С. 143.
 • В.І. Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Клінічні результати використання Кардури у лікуванні доброякісної гіперплазії простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІ, Укрмедкнига, 2001. - С.51-52.
 • В.І. Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак Ксантогранульоматозний пієлонефрит – як патологія, що симулює пухлини нирок. // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2000 р. - С.99-101.
 • В.І. Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак Функціональний стан нирок у хворих гострим і хронічним холециститом та обтураційною жовтяницею. // Журнал «Вiсник наукових дослiджень» № 2, 2000 р. - С. 58-60.
 • Л.Я.Ковальчук, М.Д.Бех, I.К.Венгер, А.І. Мисак та iнші, всього 12 осіб. Досвiд пiдвищення ефективностi позааудиторної роботи студентiв. // «Сучаснi проблеми пiдготовки фахiвцiв у вищих мед. та фармацевтичних закладах освiти I-IV рiвнiв акредитацiї МОЗ України» /Матер. доп. наук. метод. конф., Тернопiль, 1999. – С.39-40.
 • Т.Корильчук, В.Твердохлiб, О.Шманько, А.І. Мисак та iнші. Вплив фуросемiду на гепато- i нефротоксичнiсть тетрахлорметану. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск IV, Укрмедкнига, 1999. - С.404-408.
 • А. І. Мисак, В.Твердохлiб, Т.Корильчук, Л.Шкробот Профiлактика пiсляоперацiйних ускладнень у хворих з доброякiсною гiперплазiєю простати. // В зб. III Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1999. - С.159.
 • Л.Я.Ковальчук, М.Д.Бех, В.І. Максимлюк, А.І. Мисак та інші, всього 10 осіб. Роль олімпіади в активізації роботи студентів. // Проблеми підготовки медичних і фармацевтичних кадрів України. Матеріали доповідей науково-методичної конференції. Полтава, 24-27 вересня 1998 р.— Київ-Полтава, 1998. - С. 197-198.
 • Л.Я.Ковальчук, М.Д.Бех, А.Д.Беденюк, А.І. Мисак та інші, всього 10 осіб. Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів. Матеріали конференції 21 травня 1998 р., частина 2. Актуальні питання оптимізації навчального процесу у медичному ВУЗі. Тернопіль. – «Укрмедкнига», 1998. - С. 17-20.
 • В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І, Мисак. Фактори ризику у хворих на аденому передмiхурової залози. // В кн. «Соврем. методы лечения и реабилитации больных мочекаменной болезнью и болезнями простаты» /Междунар. науч.-практ. конф., Трускавец, 1998. - С.45-46.
 • В.І.Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Результати лiкування гiдронефрозу. // Укр. наук.-практ. журнал «Шпитальна хiрургiя»; №1, 1998. - С.73-75.
 • Л.Я.Ковальчук, М.Д.Бех, I.К.Венгер, А.І. Мисак та iнші, всього 8 осіб. Оптимiзацiя навчального процесу, методи контролю знань студентiв на кафедрi госпiтальної хiрургiї. // Матеріали науково-практичної конференції. - Львiв, 1998. - С.127.
 • А. Мисак, В.Твердохлiб, Т.Корильчук, Л.Шкробот, Дiагностика локальної iнфекцiї у хворих на аденому передмiхурової залози. В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998, С.271.
 • Т.Корильчук, В.Твердохлiб, А. Мисак. Ефективнiсть селенового препарату, есберiтоксу та полiсорбу при експериментальнiй печiнково-нирковiй недостатностi. // В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998. - С.78
 • А.І. Мисак. Оцiнка iмуномодулюючої дiї магнiтолазера при лiкуваннi хворих на аденому передмiхурової залози. // В кн. Соврем. проблемы урологии /Матер. науч. трудов VI Междунар. конгресса урологов, Харьков, 1998. - С.263-265
 • Л.Я.Ковальчук, В.М.Поліщук, О.І.Цимбалюк, А.І. Мисак та інші, всього 9 осіб. Атлас хірургічних операцій та маніпуляцій. // Рівне – «Вертекс», 1997, 428 с.
 • А.І. Мисак. Характеристика мiкрофлори сечовидiльних шляхiв у хворих на аденому передмiхурової залози. // Журнал «Вiсник наукових дослiджень» №3, 1997. – С.14-17.
 • А.І. Мисак, В.Т. Глинський. Стан iмунної системи у хворих пiсля аденомектомiї передмiхурової залози пiд впливом магнiтолазеротерапiї. // В зб. I Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених. — Тернопiль, 1997. - С.196
 • В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак. Особливостi iмунних порушень у хворих аденому передмiхурової залози. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Ч.2. — Тернопiль, 1997. - С.344-346.
 • А.І. Мисак. Магнiтолазеротерапiя як сучасний метод профiлактики ускладнень пiсля аденомектомiї передмiхурової залози. // В кн. Соврем. проблемы урологии /Матер. науч. трудов V Междунар. конгресса урологов, Харьков, 1997. - С.231-233
 • A.Mysak. The influence of magnetolaser therapy on the course of the immediate postoperative period in patients who developed Bening Prostatic Hyperplasia // В кн. Применение лазеров в биологии и медицине /II Мiжнар. конф. «Лазермед-97». — Київ, 1997. – С.204.
 • В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак. Iнтраоперацiйна профiлактика ускладнень при хiрургiчному лiкуваннi аденоми передмiхурової залози. // В кн. Соврем. подходы к лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы /Мiжрег. наук. конф. — Днiпропетровськ, 1997. - С. 117.
 • А.І. Мисак. Магнiтолазеротерапiя в попередженнi гнiйно-запальних захворювань пiсля аденоектомiї передмiхурової залози. // В кн. Досягнення лазерної терапiї /Наук.практ. конф. молодих вчених. — Тернопiль, 1996. - С.24.
 • А.І. Мисак. Превентивна магнiто-лазерна терапiя як iмуностимулюючий засiб у хворих на аденому передмiхурової залози// Тези науково-практ. конф. присвяченої 5-рiччю Рiвненського дiагностичного центру. — Рiвне, 1996. – С.44.
 • А.І. Мисак. Бактерiальне обсеменiння сечовидiльних шляхiв як фактор ризику виникнення гнiйно-запальних захворювань пiсля аденомектомiї передмiхурової залози. // Тези науково-практ. конф. присвяченої 5-рiччю Рiвненського дiагностичного центру. — Рiвне, 1996. – С.43.
 • А.І. Мисак, І.О. Мисак. Новi пiдходи в попередженнi гнiйно-запальних захворювань пiсля аденомектомiї передмiхурової залози. // В кн. Актуальнi питання морфологiї /Тези мiжнар. конф., Т.2 — Тернопiль, 1996.- С.436-437.
 • О.Я.Возіанов, В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак Мультимедійний компакт-диск з урології. // «Укрмедкнига».Тернопіль, 1999. – 650 Mb
 • Мисак А.І. (співавтори). Атлас хірургічних операцій // Навчальний посібник:/ За ред. Л.Я. Ковальчука – Тернопіль-Рівне: ВЕРТЕКС: 1997, 428 с. - ISBN: 966-7147-02-9.
 • А.І. Мисак. Консервативне лікування уретеролітіазу. // В кн. Нові під­ходи до орга­ні­зації і проведення лікування в умовах курорту /Мат. міжнар. наук.-практ. конф.— Трускавець, 1995.- С. 190-192.
 • А.І. Мисак. Профілактика гнійно-запальних ускладнень після аденомектомії передміхурової залози з використанням магнітолазеротерапії. // В кн. Застосування лазерів в медицині і біології /Тези доп. V Респуб. науково-практичної конф.- Ялта, 1995. – С.103-104.
 • А.І. Мисак. Комплексне бактеріологічне дослідження у хворих на аденому передміхурової залози. // Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №8, -1995. – С.12-15.
 • Л.Я. Ковальчук, А.І. Мисак. Використання лазеротерапії в профілактиці гнійно-запальних ускладнень у хворих на аденому передміхурової залози. // Тези семінару зав. кафедрами загальної хірургії медич. вузів України.-Чернівці, 1995. –С.24.
 • А.І. Мисак. Використання магнітолазерного опромінення в комплексі протизапальної терапії у хворих на аденому передміхурової залози. // Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №6, -1995. – С.3-5.
 • А.І. Мисак. Імунологічна реактивність у хворих на аденому передміхурової залози. // Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №3, -1995. – С.58-60.
 • В.І.Кубей, В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Лікування кораловидного нефролітіазу. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.1 – Тернопіль, 1995. - С.224.
 • В.І.Кубей, В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Місцева антибіотикотерапія при аденомектомії передміхурової залози. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.241.
 • А.І. Мисак. Лікування ран після аденомектомії передміхурової залози квазілазером „ІНС-3”. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.239-240.
 • А.І. Мисак, В.В. Твердозліб Шляхи попередження гострих шлунково-кишкових кровотеч після аденомектомії. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.76-77.
 • В.В.Твердохліб, А.І. Мисак, І.І.Лукасевич Віддалені результати резекції ішемічного сегменту шлунку у хворих виразковою хворобою. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.80.
 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Пункційна цистостомія у хворих з гострою затримкою сечі після гастроентерологічних операцій. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.1 – Харьков, 1994. - С.74.
 • В.И.Кубей, А.С.Лищенко, И.О.Мысак, А.И. Мысак. Профилактика тромбэмболитических осложнений при операциях на мочевом пузыре// В кн. Новости спортивной и медиц. антропологии. /Ежекварт. науч. сборн. Вып. 2/6, Москва, 1991 - С.46-47.