Шидловський Віктор Олександрович

Освіта:

Bища, у 1970 році закінчив медичний факультет Тернопільського медичного інституту за спеціальністю "Лікувальна справа".

Наукова діяльність:

В 1972 році поступив на навчання в аспірантуру на кафедру факультетської хірургії Тернопільського медичного інституту. Його грунтовні дослідження в галузі хірургії позапечінкових жовчних проток завершилися успішним захистом у 1979 році кандидатської дисертації „Функціональний стан печінки при захворюваннях позапечінкових жовчних проток”.

Предметом подальших наукових досліджень В.О. Шідловського була хірургія виразкової хвороби. Проведені дослідження та наукові розробки у цій галузі лягли в основу докторської дисертації на тему: „Функціональний стан стравохідно-шлункового переходу та його значення у хірургії виразкової хвороби”, яку захистив у 1991 році. Із 1975 року В.О. Шідловський на викладацькій роботі: з 1975 по 1979 роки - асистент кафедри шпитальної хірургії, з 1979 по 1989 – асистент і доцент кафедри факультетської хірургії. З 1989 по 2010 роки обіймав посади завідувача хірургічних кафедр. З 2015 року працює на посаді професора кафедри хірургії №1 з урологією імені професора Л.Я.Ковальчука.

Наукові інтереси:

Під його керівництвом проводились дослідження по трансплантації клітинних та органних культур ендокринних органів, розробляються проблеми хірургії токсичного та вузлового ендемічного зоба, безпечності виконання оперативних втручань на щитоподібній і прищитоподібній залозах. Ним впровадженні малоінвазивні технології у лікування вузлового зоба. Виконує великий об’єм лікувальної і консультативної роботи. Проводить оперативні втручання на органах ендокринної системи, шлунково кишкового тракту.

Наукові публікації:

В.О. Шідловський автор понад 150 наукових праць, 15 винаходів. Коло наукових інтересів Віктора Олександровича надзвичайно широке: проблеми гнійної патології кисті, діабетичної ступні, профілактики гнійних ускладнень у біліарній і невідкладній хірургії. Із особливим натхненням В.О. Шідловський приділяє увагу хірургії ендокринних органів. Він впровадив у практичну роботу клініки операції на паращитоподібних, надниркових залозах і підшлунковій залозі при гормонально-активних пухлинах.