Список праць доц. Якимчук О.А.

1. Венгер І. К. Підхід до прогнозування результатів лікування у хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок з огляду на системну запальну реакцію / І. К. Венгер, А. Р. Вайда, О. А. Якимчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

2. Ковальчук Л. Я. Системна запальна реакція в умовах хронічної критичної ішемії при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента / Л. Я. Ковальчук, А. Р. Вайда, О. А. Якимчук // Шпитальна хірургія. – 2009. – № 2. – С. 5–8.

3. Якимчук О. А. Поліорганна дисфункція у пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-стегнового сегмента / О. А. Якимчук // Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 83–86.

4. Корекція еферентною терапією системної запальної відповіді у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок / І. К. Венгер, О. М. Зарудний, О. А. Якимчук, О. І. Зарудна // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 45–48.

5. Лейкаферез у профілактиці синдрому системої запальної відповіді / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, О. А. Якимчук, І. В. Чепіль // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 70-72.


6. Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, О. А. Якимчук, О. М. Зарудний, С. Я. Костів // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 5-9.


7. Гемостаз в умовах хронічної критичної ішемії / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, О. І. Зарудна, А. Р. Вайда, С. Я. Костів, О. А. Якимчук // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С. 5-7. Здобувач провела клінічний підбір хворих, дослідження, інтерпретацію змін гемостазу в умовах хронічної критичної ішемії, статистичну обробку матеріалу.


8. Якимчук О.А. Системна запальна реакція при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії / О.А. Якимчук, І.В Чепіль // ХІІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених (27-29 квітня 2009 : матеріали конференції) – Тернопіль, 2009 – С. 79.


9. Якимчук О. А. Системна запальна відповідь у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок в умовах критичної ішемії та її корекція. / О. А Якимчук // Хірургічна перспектива : Всеукраїнський вісник наукових робіт. – 2010. – № 1. – С. 213–217.


10. Якимчук О. А. Ефективність використання критеріїв системної запальної відповіді в прогнозуванні результатів лікування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок на ґрунті оклюзивних захворювань магістральних артерій / О. А.Якимчук, І. В Чепіль. // ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених (13-15 квітня) – Тернопіль, 2010 – С. 78.


11. Вадзюк С. Н., Якимчук О. А., Зарудна О. І. Лейкаферез у попередженні системно-запальних та реперфузійних ускладнень реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії /І. К. Венгер, О. М. Зарудний // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 39- 43.


12. Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургії№1 ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, І. К. Венгер, В. І. Максимлюк, О. М. Гусак, В. Б. Доброродній, В. В. Мальований, І. І. Чонка, І. І. Смачило, Ю. М. Футуйма, О. А. Якимчук, П. Я. Боднар, Т. В. Шандрук, М. В. Чорненький, Н. І. Герасимюк, І. І. Лойко, Т. В. Романюк // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 6- 8.


13. Результати лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок з використанням лейкафорезу /Венгер І. К. Якимчук О. А.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2012.– № 1.– С. 182 – 183.


14. Попередження ТЕЛА при післяопераційних тромбозах в системі нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер, І. А. Ненашко, О. А. Якимчук // Український журнал хірургії. – 2014. – № 3–4. – С. 74–76.


15. Системна запальна реакція при атеросклеротичній оклюзії підколінно-гомілкового сегменту при хронічній критичній ішемії / Беденюк А.Д., Якимчук О.А., Боднар П.Я., Дзюбановський О.І. // Збірник матеріалів підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — Тернопіль, 15 червня 2016 р. — С. 16 — 17.


16. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных инфарктом миокарда и нарушениями функционального состояния печени/ Швед Н.И., Прокопович Е.А., Геряк С.Н., Якимчук Е.А// Лікарська справа. – 2017. — № 7- 8. С18-21


17. Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції/ Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Якимчук О.А.// Здоровье женщины. – 2017. - №3. С 54-55


18. Пінна склеротерапія в лікуванні ретикулярного варикозу/ XXIІ міжнародний медичний конгрес студентів студентів та молодих вчених / Тернопіль, 23 - 25 квітня 2018. — Тернопіль : Укрмедкнига Дремух М.П., Якимчук О.А.


Патенти:

1. Пат 90957 UA, МПК: A61B17/00. Спосіб попередження тромбозу ендартеректомованої артерії Коптюх В.В., Венгер І.К., Гусак М.О., Якимчук О.А., Боднар П.Я., Костів С.Я. — № 90957 заявл. 07.02.2014 Опубліковано: 10.06.2014 Бюл. №11.

2. Пат. 55313 Україна, МПК (2009) А61 В 17/00. Спосіб формування анастомозу між аортою та алопротезом / Венгер І.К., Костів С. Я., Якимчук О. А., Адарбех А. С.] – № U 20106738 ; заявл – 1.06.10 Опубл. 10.12.2010 Бюл. № 23

3. Пат. На корисну модель № 114738. Катетер для епідуральної анестезії / Костів С.Я., Костів О.І., Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Чепіль І.В., Якимчук О.А., Коптюх В.В.] u 216 11270 Україна, UA А61М 25/00. Заявл. 07.11.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. №

4. Пат. На корисну модель № 115007, Спосіб катетеризації епідурального простору для анестезії / Костів С.Я., Боднар П.Я., Чепіль І.В., Якимчук О.А., Коптюх В.В .] u201611272 Україна, UA А61М 31/00.. Заявл. 07.11.2016, опубл. 27.03.2017, Бюл. №6/2017

5. Пат. На корисну модель № 114739 Провідник катетера для епідуральної анестезії/ Костів С.Я., Костів О.І., Боднар П.Я., Боднар Я.Я., чепіль І.В., Якимчук О.А., Коптюх В.В.] u 216 11271 Україна, UA А61М 39/00. Заявл. 07.11.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5


Тема дисертації: Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії (2011)