Наукові публікації доц. Нестерук С.О.

 • Твердохліб В.В. Мисак А.І., Нестерук С.О. Стахів Т.Т. Особливості післяопераційної реабілітації хворих на сечокамяну хворобу // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2020 р. - С. 130-132

 • TverdokhlibV., Nesteruk S. Interactive pedagogical methods in higher educational institutions . Herald pedagogiki. Nauka i praktyka». Warszawa 2020 -pp. 6-8.

 • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Якимчук О.А. Нестерук С.О. Спеціалізовані системи для дистанційної медицини. Science, research, development № 25. – 2020. – pp. 55-58.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Шляхи покращення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», №2, 2019, С. 83-87

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Шляхи покращення лікування хворих після дистанційної та контактної літотрипсіїв умовах курорту Гусятин// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», № 1/1/2019, С.47-50

 • Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Диференціальний підхід в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної крнференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, андрології та сексопатології», 11-12 жовтня 2018, м Яремче, С.142-143

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Сучасні підходи до самостійної роботи студентів з дисципліни «Урологія».// матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в україні» 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль, С. 87-88.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Віддалені результати лікування посттравматичних стріктур уретри малоінвазивним методом// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2018

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Age regularities of morphological changes of urinary bladder in acute cystitis// International Journal Of Scientific Research Volume 7. Issue 3. March-2018. P. 569-570 IF: 4.758 IC 93,98

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Наш досвід лікування стриктур уретри.// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова LX науково-практичної конференції, 2017, С. 141-142

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Наш досвід лікування сечокам’яної хвороби малоінвазивними методами// Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одеса

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160, 1-2 червня, 2017, Львів

 • Khorosh V., Tverdokhlib V., Mysak A., Nesteruc S. Searching for the new methods of correcting structural and functional changes in nodeled chronic prostatitis with benign prostatic hyperplasia// Журнал «Урологія», Том 21, №2’17 (81), с.103 VII міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 27-29 квітня 2017 р., Київ 016 р, с.185-186

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 14-15

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 15-16

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 125-126

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 126-128

 • Гнатюк М.С.,Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17

 • Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О, Мисак А.І. Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин// Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35