Бурак Андрій Євгенович

Освіта:

Бурак Андрій Євгенович 1987 у 2011 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2011 по 2014 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія». Після закінчення інтернатури працював лікарем-хірургом в Бучацькій ЦРКЛ з 01.08.2014 р. по 28.11.2014 р.

Наукова діяльність:

З 2011 по 2014 рр. навчався в магістратурі на базі кафедри хірургії №1 з урологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». З грудня 2014 року по 30 листопада 2017 року навчався в очній аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю «Хірургія» на базі кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургію імені проф. Л.Я. Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». У 2017 році пройшов апробацію дисертаційної роботи на тему: «Оптимізація діагностики та лікування хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки». З 1 грудня 2017 року по теперішній час працює асистентом кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 31 травня 2018 року пройшов офіційний захист кандидатської дисертації на тему: «Оптимізація діагностики та лікування хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки» за спеціальністю 14.01.03 - "Хірургія". 23 жовтня 2018 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Наукові інтереси:

  • Оптимізація діагностики лікування хворих із патологією шлунка та гепатобіліарної зони;

  • Трансплантологія.

Наукові публікації:

Cпівавтор 26 наукових публікацій, 8 патентів на корисну модель.