Наукрові публікаці ас. Нецюк О.Г.

1. О. Л. Ковальчук, О. Г. Нецюк, Ю. I. Бутницький. Iсторія розвитку ендоскопії. Здобутки клiнiчної i експерементальної медицини. 2011, 2-й номер, с. 6-10.

2. Буцкін В.Л., Бутницький Ю.І., Лобода В.Ф., Нецюк О.Г., Жуковський М.М., Миколенко А.З., Юрченко Б.М. Видалення стороннього тіла стравоходу під місцевою анестезією. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 2012 Volume 16 No 2, c. 25

3. А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, О. М. Гусак, І. В. Чепіль, А. Є. Бурак, О. Г. Нецюк, Л. В. Балабан. Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка. Шпитальна хірургія, 2015, 2(70)/2015, с. 68-70.

4. Р. М. Ляхович, М. Я. Джус, Я. М. Кіцак, О. Г. Нецюк. Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації.. Вісник наукових досліджень. 2016. № 3, с. 27-29.

5. Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є., Нецюк О.Г., Балабан Л.В. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Клінічний випадок защемлення колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижою. Шпитальна хірургія, 2017, 1(74)/2017, с. 69-70.

6. Р. М. Ляхович, М. Я. Джус, Я. М. Кіцак, О. Г. Нецюк. Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19. № 1. С. 87-94