На кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука в аспірантурі навчаються:


за очною (денною) формою навчання:

КУЛЬБАБА Ігор Ярославович

за очною (вечірньою) формою навчання:

-

за заочною формою навчання:

-

КУЛЬБАБА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

У 2020 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет 2 типу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беденюк А.Д.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Кульбаба І.Я. Пріоритетність у виборі методу хірургічної корекції кукси після ампутації дистального відділу стопи у хворих із різними формами синдрому діабетичної стопи // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2021. — № 1. — С. 6571.

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Кульбаба І.Я. Значення перфузійного індексу для швидкої діагностики різних форм синдрому діабетичної стопи в виборі адекватної патогенетичної тактики хірургічного лікування // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2021.– № 2.– С. 168 – 173.

Участь в наукових конференціях:

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю YOUNG SCIENCE 2.0 ”. Україна, Київ 2020р.

 • Конференція молодих вчених Україна, Запоріжжя 2020р ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" .

 • Перший Галицький Хірургічний Форум “Інноваційні технології” з Нагоди 100-річчя Ю.Т. Комаровського .

 • XХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених .

 • Шоста Міжнародна науково-практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації в медицині".

Вебінари:

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю YOUNG SCIENCE 2.0 ”. Україна, Київ 2020р.

 • Сучасні консенсуси в клінічній практиці хірурга та анестезіолога Україна, Київ 2020р.

 • Мистецтво лікування Луцьк 2020р.

 • Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів Тернопіль 2020р.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів

document-pdf 235.pdf
Грабчак-179.pdf
Сертифікат 143 Грабчак.pdf
document-pdf (2).pdf