На кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука в аспірантурі навчаються:


за очною (денною) формою навчання:

ГРАБЧАК Сергій Олегович

КУЛЬБАБА Ігор Ярославович

за очною (вечірньою) формою навчання:

-

за заочною формою навчання:

-

ГРАБЧАК СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

У 2012 році закінчив Тернопільськийдержавний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 – 31.08.2021 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості ремоделювання судинного русла та стінки дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі та його корекції. ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беденюк А.Д.Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Грабчак С.О., Беденюк А.Д., Смачило І.І. Структурна перебудова судин мікроциркуляторного русла дванадцятипало кишки в умовах експериментального обтураційного холестазу.// Тези доповідей «науково-практичної конференції з міжнародною участю YOUNG SCIENCE 2.0 ”. Україна, Київ 2020р С. 54-55.

 • Грабчак С.О., Беденюк А.Д., Смачило І.І. Зміни судинного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі // Тези доповідей«Конференція молодих вчених 2020”. Україна, Запоріжжя 2020р С. 52-53

 • Грабчак С.О., Беденюк А.Д., РРемоделювання артерій дванадцятипалої кишки в умовах обтураційного холестазу. // Тези доповідей «Конференція молодих вчених 2020”. Україна, Запоріжжя 2020р С. 122-123

 • Grabchak S.O., Bedenyuk A.D., Gnatyuk M.S., Futujma U.M. Evaluation of morphometric changes of the vascular church of the duodenum in different dates of obturial cholestasis // Georgian Medical News (2020).

 • Hrabchak, S. O., Bedenyuk A.D., Krichak, M. Y., & Gargula, T. I. (2019). Структурні зміни мікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (4), 59-62.

 • Крупельницький Л.В., Грабчак С.О., Фігас А.С. Метод та аналого-цифрові засоби пасивного акустичного сканування внутрішніх органів людини.// Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації". Україна, Вінниця, 24-25 жовтня 2017 р.: збірник наукових праць.- Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.128-130.

 • Грабчак С. О., Гнатюк А. М. Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі // XXI Мідународний медичний конгрес науковців та молодих вчених присвячений 60 -річчю Тернопільського Державного Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України: Тез. доп. – Тернопіль, - 2017. – С 301-302.

 • Гнатюк М. С., Грабчак С. О., Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 21-24

 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Грабчак С. О. Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцячтипалої кишки при обтураційному холестазі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 4. – С. 36-39.

Участь в наукових конференціях:

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю YOUNG SCIENCE 2.0 ”. Україна, Київ 2020р.

 • Конференція молодих вчених Україна, Запоріжжя 2020р ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" .

 • Перший Галицький Хірургічний Форум “Інноваційні технології” з Нагоди 100-річчя Ю.Т. Комаровського .

 • XХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених .

 • Шоста Міжнародна науково-практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації в медицині".

Вебінари:

 • Науково-практичної конференції з міжнародною участю YOUNG SCIENCE 2.0 ”. Україна, Київ 2020р.

 • Сучасні консенсуси в клінічній практиці хірурга та анестезіолога Україна, Київ 2020р.

 • Мистецтво лікування Луцьк 2020р.

 • Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів Тернопіль 2020р.

КУЛЬБАБА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

У 2020 році закінчив Тернопільськийдержавний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет 2 типу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беденюк А.Д.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь в наукових конференціях:

Вебінари: