На кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука в аспірантурі навчаються: 


за очною (денною) формою навчання:

КУЛЬБАБА Ігор Ярославович

КАРПЕСЮК Сергій Васильович

за очною (вечірньою) формою навчання:

-

за заочною формою навчання:

-

КУЛЬБАБА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

У 2020 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи:  «Оптимізація хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет 2 типу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беденюк А.Д.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь в наукових конференціях:  

Вебінари:

КАРПЕНЮК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

У 2008 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2023 – 31.08.2027 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи:  «Особливості діагностичного-лікувального алгоритму ведення хворих з венозними виразками гомілок в практиці амбулаторного хірурга ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беденюк А.Д.

Наукові публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь в наукових конференціях:  

Вебінари:

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів