Ремезюк Едуард Валерійович наукові публікації

Автор і співавтор 16 наукових праць, 2 патентів на винахід.

 • Ремезюк Е. В. Закрита травма живота // Шпитальна хірургія.-2020.-№2 (90).-С.80-83.

 • Беденюк А.Д., Ремезюк Е.В.Травми живота мирного часу//«Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, Терноп. Держ. Мед. Ун-т ім.. І.Я. Горбачевського – ТДМУ, 2018-с.99-101

 • Дзюбановський І.Я., Ремезюк Е.В., Максимлюк В.І Прогнозування перебігу і вибір об’єму оперативного втручання при перитоніті в результаті проривної пілорудуоденальної виразки// Шпитальна хірургія.-2004.-№4.-С.50-54.

 • Дзюбановський І.Я., Ремезюк Е.ВБактеріологічна характеристика перитоніту в світлі вибору об’єму операції при проривних пілодуденальних виразках// Хірургія України.- 2003.-№4(8).-С.128-130.

 • Дзюбановський І.Я., Ремезюк Е.В.Радикальність оперативних втручань при проривних пілорудуоденальних виразках за умов поширеного перитоніту// Буковинський медичний вісник.-2002.-Т.6, №1-2.- С.21-23.

 • Дзюбановський І.Я., Ремезюк Е.В.Прогнозування тяжкості ендотоксикозу при експериментальному перитоніті// Галицький лікарський вісник.-2002.-Т.9,№3.-С.125-126.

 • Дзюбановський І.Я., Ремезюк Е.В.Особливості перебігу перитоніту при проривних гастродуоденальних виразках// Хірургія України.-2002.- №3.-С.38-39.

 • Ремезюк Е.В. Бактеріологічна характеристика перитоніту при проривних пілородуденальних виразках у експерименті// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Тернопіль: Укрмедкнига,2002.-Вип.7.С.140.

 • Ремезюк Е.В. Патоморфологічні органні зміни при експериментальному пілородуденальному перитоніті// Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-С.79-81.

 • Ремезюк Е.В. Показання та протипоказання до радикальних оперативних втручань при проривних гастродуоденальних виразках в залежності відвираженості перитоніту// Матеріали XXз'їздухірургівУкраїни.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-Т.1.-С.116-118.

 • Дзюбановський І.Я., Ремезюк Е.В.Вибір об’єму операції при проривних пілородуоденальних виразках в залежності від поширеності перитоніту// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина»-2001.- Вип.14.-С.183-185

 • Ремезюк Е.В. Вибір об’єму операції при проривних пілородуоденальних виразках в залежності від поширеності перитоніту, ступеня ендотоксикозу та оцінки ризику операції та знеболення// Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених.-Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.-С.49

 • Ремезюк Е.В.Результати хірургічного лікування проривної гастродуденальної виразки у хворих, що проживають на територія забруднених радіонуклідами// Здобутки клінічної та експериметальноїмедицини.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-Вип.6.-С.55.

 • Ремезюк Е.В. Порівняльна оцінка результатів хірургічного лікування проривної гастродуоденальної виразки // Вісник морської медицини.- 2001.-№2(14).-С.296-299.