Наукові публікації доцента П.Я. Боднара

 • Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Боднар Т.В., Кривокульський Б.Д., Левицький А.В. Оцінка показників гемостазу у пацієнток із флеботромбозом на фоні раку шийки матки// Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (61), 2020 р. с. 9-13

 • Bodnar P.Ya. Structural features of the limb deep vein remodeling as a morphologic component in the pathogenesis of pulmonary thromboembolism in cancer patients // Reports of morphology. 2019. №4 vol.25 p.11-16

 • Беденюк А.Д., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Футуйма Ю.М., Боднар Л.П. Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету: клінічний випадок. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 2019 (4), 119-122.

 • Боднар П.Я. Cтруктурні зміни скелетних м’язів при тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок у хворих на рак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (60), 2019 р. с. 57-62

 • Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Небесна З.М., Сорока Ю.В. Морфологічні предиктори розвитку тромбозу вен за умов онкопатології // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – Т. 18, No 4 – 2019. с.

 • Ihor I. Yuryk Peculiarities of morphological changes of endotelyocytes and remodeling of the arteries under the experimental hypercholesterolemia / Ihor I. Yuryk, Yaroslav Ya. Bodnar, Svitlana V. Trach-Rosolovska, Olena I. Hladii, Petro Ya. Bodnar, Volodymyr D. // Voloshyn Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 5 cz II p. 972-977

 • Ihor I. Yuryk Features of remodeling, cros-striated muscules of hind limb in rats under conditions of experimental hypercholesterolemia / Ihor I. Yuryk, Petro Ya. Bodnar, Yaroslav Ya. Bodnar, vska, Yu. M. Orel // Світ медицини та біології. 2019. № 2(68) p.215-219

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В, Боднар П.Я. Методика обробки кукси після виконання високої трансметатарзальної ампутації стопи за Шопаром // Здобутки клінічно та експерементальної медицини. – 2019. - №2. – С. 162-165.

 • Беденюк А.Д. Застосування апарату Liga Sure у хірургічному лікванні хворих з вузловим зобом /А.Д. Беденюк, І. М. Дейкало, Т.В. Боднар, П. Я. Боднар // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.– С. 95-97.

 • Беденюк А. Д., Дейкало І. М., Боднар Т. В., Боднар П.Я. Дейкало І. М. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології LigaSure / А. Д. Беденюк, І. М. Дейкало, Т. В. Боднар, П. Я. Боднар // ХХІV з’їзд хірургів України : зб. наук. робіт. – К. : Клін. хірургія, 2018. – С. 577–578.

 • Francuk V., Trach Rosolovska S., Selskyy P., et al. Analys of final judgement in case of medical negligence occurred in Ukraine / Wiadamosci Lekarskie, tom LXXI, 2018, p. 757-760

 • Беденюк А.Д., Боднар Т.В., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Доброродній В.Б., Шандрук Т.В. Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних принципів викладання дисципліни «Хірургія» на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука / А. Д. Беденюк, Т.В. Боднар, П. Я. Боднар, В.Б. Доброродній, Т.В. Шандрук // МЕДИЧНА ОСВІТА. - 2018. - No 3 - С. 89-95

 • Боднар Я.Я., Дзюбановський І.Я., Головата Т.К., Боднар П.Я. Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умови поліморбідності / Шпитальна хірургія. - 2018. - № 1. - С. 5-9.

 • Nebesna Z.M., Volkov K.S., Bodnar P.Ya., Shuturma O.Ya., Kramar S.B. Submicroscopic changes of the respiratory alveolar macrophages at the late period after experimental thermal injury and in combined used of lyophilized xenograft substrate and surfactant Світ медицини та біології. 2018. № 2(64) p.165-169

 • Боднар П.Я. Морфологічні передумови ретромбозу при посттромбофлебітичній хворобі / П.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Я.Я. Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю XVІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.) : – Тернопіль, 2018. – с. 6-8.

 • Боднар Т.В. Морфологічні особливості перебігу раневого процесу при експериментальній тиреоїдектомії із застосуванням технології Liga Sure / Т.В. Боднар, П.Я. Боднар, Я.Я. Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю XVІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.) : – Тернопіль, 2018. – с. 9-11.

 • Боднар П.Я. Морфологічне обгрунтування виникнення ретромбозів при посттромбофлебітичній хворобі / П.Я. Боднар // Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. Участю (Чернівці, 13-15 вересня 2018 р.) : – Чернівці, 2018. – с. 126-128.

 • Дейкало І.М., Шідловський О.В.,Боднар Я. Я., Боднар П. Я., Боднар Т. В. Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Дейкало І.М., Шідловський О.В.,Боднар Я. Я., Боднар П. Я., Боднар Т. В. – К., 2017. – 18 с.

 • Боднар П.Я. Патоморфологія та гістологія: атлас / за ред.: Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Боднара, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 800 с.: іл.

 • Боднар П. Я. Патоморфологічні аспекти ретромбозу при посттромбофлебітичному синдромі Українські медичні вісті. - 2014, том 11 С.256

 • Боднар П. Я. Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями / П. Я. Боднар, Росоловська С. В. Трач, А. З. Миколенко // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 1. - С. 79-81.

 • П’ятницький Ю. С Гістологічний стан внутрішніх органів щурів при тривалому внутрішньошлунковому введенні суспензії ксенодермального субстрату / Ю. С П’ятницький, К. С Волков, Т. В. Дацко, П. Я. Боднар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 20-23.

 • Єрмакова Т. В. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти Liga Sure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, П. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 1. – С. 54-56.

 • Семенюк Ю. С. Морфологічні особливості слизових оболонок шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на виразкову хворобу, ускладнену гострою рецидивною шлунково-кишковою кровотечею / Ю. С. Семенюк, П. Я. Боднар, В. Г. Мініч // Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 4. - С. 49-50.

 • Боднар П. Я. Порівняльна харктеристика системної запальної реакції у хворих, оперованих методами прямої та непрямої реваскуляризації нижньої кінцівки / П. Я. Боднар, Я. Я. Боднар // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2012. - № 2. - С. 163.

 • Ковальчук Л. Я. Ремоделювання артерій нижніх кінцівок при хронічній критичній ішемії / Л. Я. Ковальчук, П. Я. Боднар // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2012. - № 1. - С. 62-64.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Венгер І.К., Боднар П.Я. Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургіЇ № 1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» / Медична освіта. - 2012. - No - С. 6-7

 • Боднар П.Я. Хірургічні ускладнення цукрового діабету. : [практ. посіб.] / І.І. Чонка, А.Д. Беденюк, В.В. Гнатів, Н.В. Пасєчко, В.І. Балабан, П.Я. Боднар та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2012.-136 с.