Мальований Віталій Васильович

У 1979 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Кандидат медичних наук з 1990 року.

Кандидатська дисертація на тему: « Обгрунтування і ефективність застосування антимікробних полімерних матеріалів при резекції легень» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія

Вчене звання доцента отримав у 1996 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Малоінвазивні хірургічні втручання на органах грудної клітки;
  • Органозберігаючі операції при патології легень;
  • Сучасні методи лікування травми грудної клітки;

Є автором та співавтором 34 навчально-методичних та наукових публікацій, 4 патентів на корисну модель, 2 підручників.