Наукові праці проф. Ковальчук О.Л.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

д-ра мед. наук, проф. Ковальчука Олександра Леонідовича

 • Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В. Наш досвід лікування сечокамʹяної хвороби малоінвазивними методами-Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції з міжнародною участю «Мінімально- інвазивна хірургія органів малого тазу». — Одеса, «ВМК», 18 — 19 травня 2017 р. — С. 98 — 99.
 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура. - Вісник наукових досліджень. - 2014. – №1 (74).
 • Ковальчук Л.Я, Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі в пацієнтів з доброякісною гіперплазією простати і важкою супутньою патологією. - Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.
 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи. - Медична освіта. – 2014. – №1.
 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В. Мисак А.І., Нестерук С.О. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи. - Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль.
 • Ковальчук Л.Я, Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О. Вікові особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла сечового міхура. - Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.
 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Герасимюк Н.І. Синдром загального венозного повнокров'я в абдомінальній хірургії, як прояв коморбідності. - Вісник наукових досліджень. – 2014. – №1.
 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О . Л ., Грубар Ю . О ., Сморщок Ю . С ., Кулянда І . С . Теоретичне обгрунтування передатестаційної програми удосконалення лікарів ортопедів-травматологів та організація процесу навчання за вимогами кредитно-модульної системи. - Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі». 18-19 квітня 2013 року Тернопіль, частина 2.
 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Мисак А.І., Хорош В.Я. Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати. - Шпитальна хірургія. – 2013. – №1.
 • Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, М.В.Чорненький Т.В.Романюк. Типова навчальна програма із дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих юридичних навчальних закладів. - Медична освіта. – 2011. - № 4. –С. 7-11.
 • Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк та ін.. Особливості викладання дисципліни «Хірургія» за кридитно-модульною системою. - Медична освіта. - № 4.– 2011. –С. 5-6.
 • Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, В.І.Максимлюк, В.Б.Доброродній, І.І.Смачило, Ю.М.Футуйма. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози. - Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2–С.45-46.
 • Л.Я. Ковальчук, Кулянда І.С. Сморщок Ю.С. Кулянда О.О. Надання допомоги потерпілим з полі травмою при домінуючій скелетній травмі. - Шпитальна хірургія . – 2011. – № 4 . –С. 72-74.
 • Л.Я. Ковальчук, Беденюк А.Д., Олійник О.В., Чепіль І.В., Костів О.І., Гриньків Н.І., Чепіль Г.В. Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін. - Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4 . –С. 43-45.
 • Л.Я.Ковальчук, Лойко І.І., Боднар Я.Я., Беденюк А.Д. Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за дними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. - Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4 . –С. 24-28.
 • Л.Я.Ковальчук . Особливості проведення передопераційної підготовки хворих на жовчнокам′яну хворобу, що перебігає на фоні хронічного гепатиту. - Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4 . –С. 15-18.
 • Л.ЯКовальчук., Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.А. Системна запальна відповідь як пре диктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому. - Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4 . –С. 5-8.
 • Л.Я. Ковальчук, Венгер І.К., Костів С.Я. Антифосфоліпідний синдром як причина венозної тромбеомболії у пацієнтів хірургічного профілю. - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2011. -№ 2. - С.47-49.
 • Л.Я.Ковальчук, О.В.Олійник, А.Д.Беденюк, А.В.Доброродній. Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому дистрес-синдромі у щурів. - Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. -№ 2. –С.42-44.
 • Л.Я. Ковальчук, О.Г.Нецюк, Ю.І.Бутницький. Історія розвитку ендоскопії. - Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2. –С.6-9.
 • L.Kovalchuk,V.V.Grubnik, A.V.Malynovskyy. Laparoscopic repair of Large hiatal hernias with different types of mesh. - China journal of endoscopy. -2011. - P. 331.
 • Л.Я. Ковальчук, Ю.О.Грубар, В.В.Савчишин. Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна. - Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 4. -С. 12-17.
 • Л.Я. Ковальчук, І.С.Кулянда, Ю.С.Сморщок, О.В.Думанець. Перспективи застосування телемедицини в травматології т ортопедії в Тернопільській області. - Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 4. -С. 5-7.
 • Л.Я. Ковальчук, Гнатюк М.С. Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура. - Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 26-28.
 • Л.Я. Ковальчук, В.Д.Скрипко. В.В Голотюк, М.М. Багрій, П.І.Шев̕ як. Морфологічні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності. - Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 23-25.
 • Л.Я. Ковальчук, Ю.С.Сморщок, І.С.Кулянда. Послідовність сучасних діагностично-лікувальних міроприємств при травматичних ушкодженнях хряща коліного суглобу. - Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 20-22.
 • Л.Я. Ковальчук, Савчишин В.В. Грубар Ю.О. Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу. - Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 11-16.
 • Л.ЯКовальчук., Беденюк А.Д., Костів С.Я., Венгер І.К. Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. - Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. –С. 5-7.
 • Л.Я. Ковальчук, А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, Т.В.Корильчук, С.О. Нестерук. Реабілітація пацієнтів із сечокам′яною хворобою після екстакорпоральної ударно-хвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин. - Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я України. – 2011. - № 4. –С. 32-35.
 • Л.Я. Ковальчук, Ткачук О.Л., Скрипко В.Д., Шев’як П.І. Шляхи оптимізації післядипломної освіти лікарів-інтернів за фахом «хірургія». - Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 77 – 79.
 • Л.Я. Ковальчук, Гнатюк М.С., Шев’як П.І., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С. Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті. - Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 29 – 31.
 • Хірургія: підручник. За ред. Л.Я. Ковальчука. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. 1056 с.
 • Л.Я. Ковальчук, Д.Б. Фіра, C .І. Дуць, В.В. Мельничук. Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії. - Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 51–54.
 • Л.Я. Ковальчук, В.П. Марценюк. Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі. - Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 3. – С. 28–32.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів, В.В. Мельничук, Д.Б. Фіра. Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях. - Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С.73–76.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник. Прогнозування ускладнень при виконанні лапарос­копічної холецистектомії у хворих на цироз печінки. - Шпитальна хірургія. – 2010. – № 3. – С. 8–12.
 • Л.Я. Ковальчук, Д.Б. Фіра. Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань. - Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 2. – С. 25–28.
 • Л.Я. Ковальчук, Д.Б. Фіра. Використання фактора Віллебранда як прогностичного показника у пошкодженні ендотеліальної стінки у хворих на холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок. - Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 17–20.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, Ю.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник . Отдаленные результаты комплексного лечения больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, с использованием малоинвазивных методов. - Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 28-34.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, П.И. Ковальчук. Целесообразность реабилитационной терапии больных с хроническим гепатитом после лапароскопической холецистэктомии. - Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2010. - № 1. – С. 12-15.
 • Л.Я. Ковальчук, Д.Б. Фіра. Ендогенна інтоксикація та перебіг вільно радикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок. - Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1.– С. 57–59.
 • L.Kovalchuk,V . V . Grubnik , A . V . Malynovskyy , O . V . Grubnik. Essential surgery. Навчальний посібник англійською мовою IV рівень акредитації.
 • Л.Я. Ковальчук, М.С. Гнатюк, П.І. Шев’як, О.Б. Слабий, М.Ф. Ковальчук, Ю.О. Данилевич, В.Д. Гаргула. Особливості навчання хірургів на курсах лапароскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті. - Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 24–26.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, О.Н. Загороднюк, В.Ю. Грубник. Эндоваскулярные операции в комплексном лечении больных желчекаменной болезнью с сопутствующим циррозом печени. - Український Журнал Хірургії. – 2009. – № 5. – С. 58–60.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, В.Ю. Грубник, О.М. Загороднюк, Ю.В. Грубник. Віддалені результати комплексного ліку ­­ вання хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею. - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2009. – Вип. 37. – С. 141–144.
 • Л.Я. Ковальчук, В.Ю. Грубник, В.В. Грубник. Малоінвазивні втручання при портальній гіпертензії. - Шпитальна хірургія. – 2009. – № 4. – С. 5–7.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів, О.В. Олійник, О.І. Костів, І.В. Чепіль. Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічних холецистектоміях. - Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 38–40.
 • Л.Я. Ковальчук, В.П. Марценюк, А.А. Лепявко. Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення. - Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 2. – С. 22–31.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, А.И. Ткаченко. Лапароскопические вмешательства на желчных протоках у больных с механической желтухой неопухолевого генеза. - Харківська хірургічна школа – 2009. – № 2 (1). – С. 93–95.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник. Аналіз ефективності ендоваскулярних втручань у лікуванні хірургічних ускладнень цирозу печінки. - Шпитальна хірургія. – 2009. – № 2. – С. 9–13.
 • Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, В.В. Гнатів, В.В. Твердохліб, О.В. Олійник. Проблеми на шляху інтеграції українського медсестринства в міжна ­ родний освітній простір. - Медсестринство. – 2008. – № 3. – С. 5–7.
 • Л.Я. Ковальчук, І.В.Крива, Ю.І.Сушко. Підготовка хворих із супутньою гіпертензією до лапароскопічної холецистектомії. - Шпитальна хірургія. – 2008. – № 3. – С. 75–77.
 • Л.Я. Ковальчук, О.М. Кіт, І.С. Вардинець, А.О.Боб. Перша долікарська допомога: навч. посібник. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008.
 • Л.Я. Ковальчук, О.М. Кіт, А.О.Боб, І.С. Вардинець, П.І. Лучанко. Невідкладні стани в хірургії: підручник. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008.
 • Л.Я. Ковальчук, О.Н. Загороднюк, В.В. Грубник, А.С. Дюжев. Эндоваскулярные операции в комплексном лечении пациентов с желчнокаменной болезнью и сопутствующим циррозом печени. - Клініч. хірургія. – 2007. – № 5–6. – С. 17.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, О.М. Загороднюк, А.В. Малиновський. Ендоваскулярні операції в комплексному лікуван ­ ні хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутнім цирозом печінки. - Шпитальна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 10–12.
 • Л.Я. Ковальчук, О.М. Загороднюк, В.В. Грубнік, А.В. Малиновський, О.С. Дюжев. Емболізація селезінкової артерії в комплексному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутнім цирозом печінки та гепатосплено ­ мегалічним синдромом. - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2007. – Вип. 31. – С. 114–116.
 • Л.Я Ковальчук . Диференційна діагностика холестатичної форми вірусних гепатитів і жовчнокам’яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею. - Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 1. –С. 95–98.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, А.С. Дюжев. Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулеозным холециститом на фоне цирроза печени. - Клінічна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 16–19.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, С.В. Калинчук, А.И. Ткаченко. Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одно- или двухэтапные операции. - Хірургія України. – 2007. – № 1. – С. 31–35.
 • Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, В.Д. Гощинський, А.Д. Беденюк, С.Я. Костів, С.І. Дуць. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах. - Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 81–83.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, О.С. Дюжев. Особливості техніки лапароскопічних втручань у хворих з калькульзним холециститом на тлі цирозу печінки і хронічного гепатиту. - Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 21–26.
 • Ковальчук Л. Я. Реактивний неспецифічний гепатит і його місце в класифікації хронічних гепатитів та лапароскопічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби - Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 5–9.
 • Л.Я. Ковальчук, М.А.Андрейчин, Реактивний неспецифічний гепатит і його місце в класифікації хронічних гепатитів. - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 2. – С. 9–16.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, О.С. Дюжев. Відеоендоскопічні втручання у хворих на жовчнокам’яну хворобу на фоні хронічного гепатиту і міліарного панкреатиту. - Практ. медицина. – 2006. – № 2. – С. 100–105.
 • Kovalchuk L,Sarabjit Singh Rai, V. V. Grubnik, O. V. Grubnik. Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct. - Journal of Minimal Access Surgery. – 2006. – Vol. 2, № 1. – P. 16–22.
 • Ковальчук Л. Я. Ультраструктурні зміни гепатоцитів у хворих на жовчнокам’яну хворобу на фоні гепатиту. - Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 65–67.
 • Л.Я. Ковальчук, М.Е. Ничитайло, В.В. Грубник. Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков. - Здоров’я, 2005.
 • Л.Я. Ковальчук, О.С.Дюжев. Особливості дренування жовчних проток при лапароскопічних втручаннях у хворих з жовчнокам’яною хворобою і холедохолітіазом на тлі хронічних гепатитів. - Шпитальна хірургія. – 2005. – № 4. – С. 12–14.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, О.В. Грубник, С.В. Калинчук. Порівняльна оцінка ефективності ендоскопічних і лапароскопічних втручань в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену холедохолітіазом. - Шпитальна хірургія. – 2005. – № 3. – С. 10–17.
 • Л.Я. Ковальчук, А.В. Бойчук, Л.О. Краснянська. Нові підходи до лікування непліддя при геніальному ендометріозі. - Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2 (дод.). – С. 159–161.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Грубник, С.В. Калинчук. Порівняльний аналіз одно етапних і двоетапних методів лікування холедохолітіазу в хворих із хронічним гепатитом. - Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2 (дод.). – С. 25–27.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Дем’яненко, Н.В. Гуда. Багатофакторне забезпечення загоєння ран і гнійно-некротичних процесів за допомогою апарату “Амфора”. - Клінічна хірургія. – 2004. – № 11–12. – С. 42–43.
 • Л.Я. Ковальчук, Ф.О. Генеральчук, В.Й. Штримайтіс, О.Є. Заяць. Досвід оперативного лікування хворих з жовчнокам’яною хворобою та грижами передньої черевної стінки. - Шпитальна хірургія. – 2004. – № 3. – С. 89–90.
 • Л.Я. Ковальчук, А.В. Бойчук, Д.Б. Кривокульський, Л.В. Шкробот, О.В. Маркова. Реабілітація хворих після лапароскопічних операцій при геніальному ендометріозі. - Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 114–116.
 • Ковальчук Л. Я. Вибір методу та техніка використання дренування холедоха під час лапароскопічних оперативних втручань на зовнішніх жовчовивідних шляхах. -Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 42–45.
 • Л.Я. Ковальчук, О.М. Кіт, І.С. Вардинець, А.О. Боб. Хірургія: підруч. для студ. ВМНЗ (фармацевтичних) ІІІ- IV рівнів акредитації. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 644 с.
 • Л.Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, Н. О. Кравець. Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов. - Штуч. інтелект. – 2003.– № 3. – С. 150–160.
 • Л.Я. Ковальчук, А.Я. Господарський, С.І. Дуць, В.В. Мельничук, Л.В. Шкробот. Оцінка якості життя хворих, що перенесли лапароскопічну холецистектомію. - Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 72–75.
 • Ковальчук Л. Я. Помилки і ускладнення при виконанні лапароскопічної холецистектомії та їх попередження. - Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 27–32.
 • Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, О.М. Гусак, І.В. Гашинський, С.І. Дуць. Спосіб попередження рефлюксу дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу. - Шпитальна хірургія. – 2003. – № 1. – С. 90–92.
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Мельничук. Щільність кісткової тканини у хворих на жовчнокам’яну хворобу. - Проблеми остеології. – 2003. – № 1–2. – С. 74–75 .
 • Ковальчук Л. Я. Хірургічне лікування ускладнених форм холециститу. - Одеський медичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 45–47.
 • Л.Я. Ковальчук. Сучасні підходи до хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби. - Шпитальна хірургія. – 2002. – № 3. – С. 10–13.
 • Л.Я. Ковальчук .Обгрунтування вибору інтраопераційних методів обстеження гепатобіліарної зони. - Практ. медицина. – 2002. – № 2. – С. 80–83.
 • Л.Я. Ковальчук, Д.Б. Кривокульський. Комбінована лапароскопічно-промежинна корекція ентероцеле у жінок похилого віку. - Практ. медицина. – 2002. – № 2. – С. 89–91.
 • Л.Я. Ковальчук, А.В. Бойчук, Д.Б. Кривокульський, М.А. Беднягін. Реабілітація хворих після реконструктивних лапароскопічних операцій на маткових трубах. - Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 231–232.
 • Л.Я. Ковальчук , Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович. Медсестринство в хірургії: посібник із практичних навичок. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002 .
 • Л.Я. Ковальчук, Жовчнокам’яна хвороба та остеопороз у жінок у ранньому та пізньому менопаузальному періоді. - Шпитальна хірургія. – 2002. – № 1. – С. 105–108.
 • Л.Я. Ковальчук, В.П. Польовий, С.П. Польова, А.Я. Господарський. Запобігання гнійних ускладнень після лапаро ­ скопічних втручань на органах черевної порожнини. - Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 98–100.
 • Л.Я. Ковальчук ,А.Я. Господарський. Телемедицина і телеконсультації у хірургії. - Шпитальна хірургія. – 2001. – № 2. – С. 176–178 .
 • Л.Я. Ковальчук, В.В. Мальований, І.К. Венгер, А.Д. Беденюк, В.В. Твердохліб та ін.. Використання сучасних технологій в процесі підготовки іноземних студентів в ТДМА. - Мед. освіта. – 2002. – № 3. – С. 48–49.
 • Л.Я. Ковальчук ,І. К. Венгер, А. Д. Беденюк, В. В. Мальований, В. В. Твердохліб, О. М. Гусак, В. В. Гнатів, А. Я. Господарський. Досвід впровадження телемедицини у Тернопіль­ській державній медичній академії ім. І. Я. Горба чевського. - Мед. освіта. – 2002. – № 2. – С. 12–14.
 • Л.Я. Ковальчук ,О. М. Кіт, Г.Т.Пустовойт. Медсестринство в хірургії: підруч. для студ. ВМНЗ. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002.
 • Л.Я. Ковальчук ,Практичні аспекти лапароскопічної анатомії міхурової артерії. - Шпитальна хірургія. – 2001. – № 2. – С. 61–64.
 • Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк В.В. Гнатів, І.І. Басистюк, А.Я. Господарський. Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки. - Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірургії. – 2001. – № 1. – С. 50–51.
 • Л.Я. Ковальчук ,О.М. Кіт, М.Д. Лютик, Г.Т. Пустовойт, С.М. Луканьова, А.О. Боб. 100 років від дня народження професора Ф. М. Гуляницького. - Шпитальна хірургія. – 2000. – № 3. – С. 7–8.
 • Л. Я. Ковальчук, В. Й. Кімакович. Органний кровообіг при передракових станах стравоходу та шлунка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.
 • Л.Я. Ковальчук Т.В. Бігуняк, І.С. Бурдик, Т.Р. Масля. Клініко-морфологічне обґрунтування використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у хворих з опіками ІІІБ-І V ступенів. - Шпитальна хірургія. – 2000. – № 2. – С. 150–152.
 • Л.Я. Ковальчук В.М. Таран, Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк. Хірургічне лікування опіків ІІІА ступеня. - Шпитальна хірургія. – 2000. – № 1. – С. 90–93.
 • Л.Я. Ковальчук Т.В. Бігуняк, В.М. Мартинюк, А.В. Довбуш. Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенодермотрансплантантів. - Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 60–61.
 • Л.Я. Ковальчук Н. В. Пасєчко, О. М. Кіт, С. М. Бутвин, Л. П. Дячан, Г. Т. Пустовойт, Н. І. Ярема, Г. М. Гречух, Ю. П. Кузьмич, З. М. Мандзій, А. О. Боб. Медсестринський діагноз – новий підхід до викладання у світлі реформування медсестринської освіти. - Мед. освіта. – 2000. – № 2. – С. 15–21.
 • Л.Я. Ковальчук Т.В. Бігуняк, В.І. Мартинюк. Ефективність використання сірководневих джерел при реабілітації опікових реконвалесцентів. - Шпитальна хірургія. – 1999. – № 4. – С. 96–99.
 • Л.Я. Ковальчук І.В. Жулкевич. Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії. - Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 124–129.
 • Л.Я. Ковальчук М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, І.С. Вардинець, Ю.В. Угляр, Л.В. Синоверський, І.В. Юрас. Вікові особливості структурної перебудови стінки жовчного міхура в експериментальних тварин. - Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 91–94 .
 • Л.Я. Ковальчук М.С. Гнатюк, О.М. Кіт, Р. М. Гнатюк, Л.М. Синоверський, І.С. Вардинець, Ю.В. Угляр, І.В. Юрас. Морфометрична оцінка структурної перебудови жовчного міхура при хронічному холециститі. - Шпитальна хірургія. – 1998. – № 4. – С. 45–48.
 • Л.Я. Ковальчук, В.О. Шідловський, В.М. Поліщук, Ф.О. Генеральчук, Ш.Р. Бабанли, С.О. Данилків, І.С. Вардинець, О.М. Кіт, Ю.С. Семенюк. Досвід лапароскопічної холецистектомії в клініках Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського. - Шпитальна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 21–24.
 • Л.Я. Ковальчук В.М. Поліщук, Ф.О. Генеральчук, Ю.А. Бур, М. Коршак. Інтраопераційна доплеросонографія в лапароскопічній холецистектомії. - Шпитальна хірургія. – 1998. – № 3. – С. 37–38.
 • Л.Я. Ковальчук О.М. Кіт, І.С. Вардинець, А.О. Боб, О.Б. Мороз, Д.Д. Москаль. Стан загортальної системи крові у хворих на гострий холецистит і механічну жовтяницю. - Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 29–31.
 • Л.Я. Ковальчуки А.О. Боб, О.М. Кіт, І.С. Вардинець. Моторно-евакуаторна функція шлунка у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування. -Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 1–2. – С. 80–81.
 • Л.Я. Ковальчук О.М. Кіт, А.О. Боб, І.С. Варди­нець. Стан секреторної та моторно-евакуаторної функцій шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування. - Шпитальна хірургія. – 1998. – № 1. – С. 42–44.
 • Л.Я. Ковальчук, В.М. Поліщук, М.Ю. Ничитайло. Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів. - Тернопіль – Рівне: Вертекс, 1997.
 • Л.Я. Ковальчук, В.М. Поліщук, М.М. Велігоцький, О.В. Береговий. Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок (патофізіологічне обґрунтування та ендоскопічні критерії). - Тернопіль – Рівне: Вертекс, 1997.