Беденюк Анатолій Дмитрович

Освіта:

В червні 1987 р. закінчив Тернопільський державний медичний інститут. З вересня 1987 р. по серпень 1989 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа».


Наукова діяльність:

19.11.1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Регіонарний гастродуоденальний кровобіг і хірургічне лікування рецидивних проривних зашитих виразок».

В 1995 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри госпітальної хірургії.

26.11.2010 р. Захистив докторську дисертацію на тему: «Профілактика і лікування ускладнень операцій з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки».

17.05.2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри хірургії.

Трудова діяльність - 41 рік, педагогічний стаж - 28 років.

Наукові інтереси:

Вдосконалення методів хірургічного та консервативного лікування хворих з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки;

Вивчення молекулярно - генетичних механізмів розвитку дифузної і вогнищевої патології щитоподібної залози;

Розробка та вдосконалення тактики операційного лікування в плановій та ургентній хірургії.

Наукові публікації:

Є автором і співавтором 265 навчально - методичних і наукових публікацій, з них за останні 5 років – 70 (з них 8 – у виданнях, що індексуються в Scopus), 27 патентів на корисну модель.

Відмінник освіти України.

Вища атестаційна категорія з хірургії.

Під його керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.